Vietnamese subtitles

← 01-25 ImageView đơn giản - Đáp án

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 3 created 10/13/2015 by Retired user.

 1. Nếu ta thử hình ảnh nhỏ hơn,
 2. thì ta thấy hình ảnh đó
  thật ra nhỏ hơn kích thước của màn hình.
 3. Vậy việc ta chọn trung tâm
  hay cắt ở giữa không quan trọng.
 4. Toàn bộ hình ảnh sẽ có thể
  được hiện lên trên màn hình.
 5. Và nó trông như một tấm ảnh.
 6. Giờ hãy thử icon này.
 7. Nó được gọi là Android.
 8. Vậy là kích thước icon
  nhỏ hơn màn hình
 9. nên nếu ta gói nội dung với độ rộng
  và độ cao này thì nó sẽ vừa với màn hình.
 10. Dù có chỉnh ở trung tâm
  hay cắt phần trung tâm.
 11. Giờ sẽ sao nếu ta đặt image view
  to hơn với kích cỡ của thiết bị?
 12. Thử chọn một con số thật lớn
  như 900dp cả độ rộng
 13. và độ cao, khi đó hình ảnh bạn chọn
  sẽ có kích thước lớn hơn màn hình.
 14. Nhưng loại căn được đặt là trung tâm.
 15. Vậy nên icon sẽ được căn giữa
  trong image view.
 16. Nếu ta chọn cắt giữa hình,
 17. hệ thống sẽ cố giãn hình
  để được kích thước 900x900dp.
 18. Và nó sẽ căn giữa và cắt hình ảnh.
 19. Giờ bạn đã thử với image view XML,
 20. hy vọng bạn đã hiểu hơn làm thế nào
  để trình bày hình ảnh trong app của bạn.