Dutch subtitles

← Wat kunnen we doen om ons gedrag te verbeteren?

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 19 created 11/15/2020 by Peter van de Ven.

 1. Hallo.
 2. Misschien heb je
  mijn halve baard opgemerkt.
 3. Nee, ik heb geen weddenschap verloren.
 4. Jaren geleden liep ik
  ernstige brandwonden op.
 5. Ik heb littekens over heel mijn lichaam,
 6. ook de rechterkant van mijn gezicht.
 7. Daar heb ik dus geen haar.
  Nu weet je hoe het gebeurd is.
 8. Het ziet er symmetrisch uit,
  of toch bijna.
 9. Nu we het over gezichtsbeharing
  hebben gehad,

 10. kunnen we overstappen
  op sociale wetenschappen.
 11. Waar ik het graag over wil hebben,
 12. is het potentieel van de mensheid
  en waar we ons nu bevinden.
 13. Als je erover nadenkt,
  is er een grote kloof
 14. tussen waar we zouden
  kunnen staan en waar we staan,
 15. en dit op verschillende vlakken.
 16. Ik ga jullie een vraag stellen:

 17. Wie van jullie heeft deze maand
  meer gegeten dan zou mogen?
 18. Een algemeen fenomeen, OK.
 19. Wie van jullie heeft deze maand
  minder gesport dan zou moeten?
 20. OK, en voor wie van jullie
  is tweemaal je hand opsteken
 21. de grootste inspanning van vandaag?
 22. (Gelach)

 23. Wie van jullie heeft ooit
  ge-sms't achter het stuur?

 24. OK, nu worden we eerlijk.
  Laat me eens jullie eerlijkheid testen.
 25. Wie van jullie heeft deze maand
 26. niet altijd zijn handen gewassen
  na een bezoek aan de wc?
 27. (Gelach)

 28. Iets minder eerlijk.

 29. Interessant dat we liever
  toegeven te sms'en achter het stuur
 30. dan onze handen niet te wassen.
 31. (Gelach)

 32. Ik kan nog even doorgaan.

 33. Het onderwerp van vandaag
  is dat er veel dingen zijn
 34. waarvan we weten dat we ze kunnen doen.
 35. We zouden heel anders kunnen zijn,
  maar we doen er niets aan.
 36. Als we nadenken hoe we
  die kloof kunnen dichten,
 37. zeggen de meesten:
  je moet het mensen gewoon vertellen.
 38. Zeg hen gewoon dat sms'en
  achter het stuur gevaarlijk is.
 39. Wist je dat het gevaarlijk is?
  Je zou het best laten.
 40. Je zegt dat iets gevaarlijk is
  en mensen stoppen ermee.
 41. Dat sms'en is maar één voorbeeld.

 42. Nog een triest voorbeeld
  is dat we in de USA
 43. jaarlijks tussen de 700 en 800
  miljoen dollar uitgeven
 44. aan 'financiële geletterdheid'.
 45. En wat is het gevolg?
 46. Onlangs werd een onderzoek uitgevoerd
  naar alle voorgaande studies
 47. over financiële geletterdheid,
  een meta-analyse.
 48. En wat men ontdekte,
 49. is dat als je mensen
  financiële geletterdheid bijbrengt,
 50. ze dit leren en onthouden.
 51. Maar passen ze die kennis ook toe?
 52. Niet echt.
 53. We zien een verbetering
  van drie à vier procent,
 54. meteen na de cursus,
 55. en daarna gaat het bergaf.
 56. En uiteindelijk
 57. komt de verbetering neer
  op ongeveer 0,1 procent.
 58. Geen nul, maar zo dicht mogelijk.
 59. (Gelach)

 60. Dat is het trieste nieuws.

 61. Het trieste nieuws is dat informatie geven
 62. niet volstaat om gedrag te veranderen.
 63. Wat dan wel?
 64. De sociale wetenschappen hebben
  veel vooruitgang geboekt

 65. en het belangrijkste inzicht
  is dat als we gedrag willen veranderen,
 66. we de omgeving moeten veranderen.
 67. De juiste manier is om niet de mensen
  maar de omgeving te veranderen.
 68. Ik geef jullie een eenvoudig model
  om hierover na te denken:
 69. denk over gedragsverandering
 70. zoals je nadenkt over
  een raket naar de ruimte sturen.
 71. Als we een raket naar de ruimte sturen,
 72. willen we twee dingen doen.
 73. Ten eerste willen we frictie beperken.
 74. We willen dat de raket
  zo weinig mogelijk frictie ondervindt
 75. en zo aerodynamisch mogelijk is.
 76. Ten tweede willen we
  zoveel mogelijk brandstof meenemen,
 77. zodat de raket zoveel mogelijk energie
  heeft om zijn taak uit te voeren.
 78. Gedrag veranderen
  werkt op dezelfde manier.
 79. Laten we het eerst hebben over frictie.

 80. Het geval waarover ik jullie zal vertellen
 81. gaat over een online apotheek.
 82. Stel je voor: je gaat naar de dokter.
 83. Je hebt een langdurige ziekte;
 84. de dokter schrijft medicatie voor;
 85. je meldt je aan voor een online apotheek
 86. en krijgt elke 90 dagen
  je medicatie per post.
 87. Elke 90 dagen medicatie,
  medicatie, medicatie.
 88. Nu wil de online apotheek
  mensen doen overschakelen
 89. van merkproducten
  naar generische geneesmiddelen.
 90. Dus ze sturen een brief naar de mensen:
 91. Stap a.u.b. over op generische middelen.
 92. Je zal geld besparen,
  net als wij en je werkgever.
 93. Wat doen mensen?
 94. Niets.
 95. Er wordt vanalles geprobeerd,
  maar er gebeurt niets.

 96. Dus voor een jaar lanceren ze
  een fantastisch aanbod.
 97. Ze sturen een brief waarin staat:
 98. Als je nu overstapt,
 99. krijg je een jaar gratis
  generische middelen.
 100. Een heel jaar gratis!
 101. Hoeveel mensen
  maken de overstap, denk je?
 102. Minder dan 10 procent.
 103. Nu komen ze naar mijn kantoor.
 104. Ze komen klagen.
 105. Waarom kozen ze mij?
 106. Ik heb enkele papers geschreven
  over de aantrek van 'gratis'.
 107. Daarin stond dat
  als je de prijs doet zakken,
 108. laat ons zeggen van 10 naar 1 cent,
  dan gebeurt er niet veel.
 109. Daalt de prijs van 1 naar 0 cent,
  dan zijn mensen enthousiast.
 110. (Gelach)

 111. Ze zeiden: "We hebben je papers gelezen
  en het gratis aangeboden.

 112. Maar het werkt niet.
 113. Hoe komt dat?"
 114. Waarop ik zei: "Misschien
  gaat het om frictie?"
 115. Ze vroegen mij: "Wat bedoel je?"
 116. Mensen beginnen met een merkproduct.
 117. Ze moeten niets doen
  en krijgen een merkproduct.
 118. Om over te stappen naar
  generische middelen moeten ze kiezen,
 119. maar ze moeten ook iets doen.
 120. Ze moeten de brief terugsturen.
 121. Dit heet 'confounded design',
  een verwarrend ontwerp.
 122. Er gebeuren twee dingen.
 123. Merk versus generisch,
 124. maar ook niets doen versus iets doen.
 125. Dus zei ik: "Waarom niet omkeren?
 126. We sturen een brief om te zeggen
  dat we overschakelen op generisch.
 127. Je hoeft niets te doen.
 128. Wil je toch bij merkproducten blijven?
  Stuur ons een brief terug."
 129. (Gelach)

 130. Begrijp je?

 131. Wat denk je dat er gebeurde?
 132. Advocaten, dat gebeurde er.
 133. (Gelach)

 134. Blijkbaar is dit illegaal.

 135. (Gelach)

 136. Voor brainstorming en creativiteit geldt:

 137. illegale en immorele dingen doen is ok,
 138. zolang het bij de brainstormfase blijft.
 139. (Gelach)

 140. Dit was de puurheid van het idee:

 141. in het eerste ontwerp hadden merkproducten
  het voordeel dat men niets moest doen.
 142. In mijn illegaal, immoreel ontwerp
  kregen generische producten dat voordeel.
 143. Maar men stemde toe om mensen
  verplicht te doen kiezen,
 144. door hen per brief te zeggen:
 145. als je deze brief niet beantwoordt,
 146. zullen we je medicatie moeten stopzetten.
 147. Maar als je de brief beantwoordt,
  kan je merkproducten kiezen aan deze prijs
 148. en generische aan deze.
 149. Nu moesten mensen sowieso iets doen.
 150. Voor elk van beide opties.
 151. Geen van beide bood
  het voordeel niets te doen.
 152. Hoeveel mensen maakten
  de overstap denken jullie?
 153. De overgrote meerderheid.
 154. Wat leren we daaruit?
 155. Houden we van generische of merkproducten?
 156. We haten brieven sturen.
 157. (Gelach)

 158. Daar gaat het om bij frictie:
  kleine dingen zijn van groot belang.

 159. En frictie gaat erom
  naar het gewenste gedrag te kijken
 160. en te zeggen:
 161. waar hebben we te veel frictie,
 162. zodat mensen worden afgeremd
  om actie te ondernemen?
 163. En telkens als je ziet
  dat het gewenste gedrag
 164. en het simpele gedrag niet gelijklopen,
 165. moet je proberen dat recht te trekken.
 166. Tot zover het eerste deel, over frictie.

 167. Nu zal het gaan over motivatie.
 168. In deze studie
 169. probeerden we heel arme mensen
  in de sloppenwijk Kibera in Kenia
 170. aan te zetten om wat geld te sparen.
 171. Als je heel arm bent, heb je niets over.
 172. Je leeft van dag tot dag.
 173. En soms gebeurt er iets ergs.
 174. En dan heb je niets om op terug te vallen,
 175. dus je leent geld.
 176. De inwoners van Kibera
  lenen tegen een interest
 177. van soms wel tien procent per week.
 178. Dan is het heel moeilijk
  om dat patroon te doorbreken.
 179. Je leeft van dag tot dag,
  er gebeurt iets ergs,
 180. dus je leent geld,
  waardoor het steeds erger wordt.
 181. Dus we wilden dat mensen
  wat zouden sparen voor moeilijke tijden.
 182. En we dachten: wat is de motivatie?
 183. Welke brandstof kunnen we toevoegen?
 184. We probeerden verschillende dingen.
 185. Sommigen kregen elke week
  een sms waarin stond:
 186. "Probeer 100 shillings te sparen,
  ongeveer een dollar, deze week."
 187. Bij sommigen schreven we het bericht
  alsof het van hun kinderen kwam.
 188. "Hallo mama, hallo papa, dit is Joey"
 189. of welke naam hun kind ook had,
 190. "Probeer deze week 100 shillings te sparen
  voor de toekomst van ons gezin."
 191. Ik ben joods, dus een beetje
  schuldgevoel werkt altijd.
 192. (Gelach)

 193. Sommigen kregen tien procent.

 194. "Spaar honderd shillings,
  dan krijg je 10 procent."
 195. Sommigen kregen 20 procent.
 196. Anderen kregen ook 10 of 20 procent,
 197. maar we speelden in
  op hun aversie van verlies.
 198. Wat is dat?
 199. Het idee dat onze afkeer
  van verlies groter is
 200. dan ons plezier van winst.
 201. Beeld je in: er wordt iemand
  tien procent beloofd
 202. en hij spaart 40 shillings.
 203. Dat is 40 shillings plus 4 van ons erbij.
 204. Dank u wel, zegt die persoon.
 205. Hij liet 6 shillings liggen.
 206. Hij had er 6 meer gekregen
  als hij er 100 had gespaard,
 207. maar hij zag het niet.
 208. Dus creëerden we een pre-match.
 209. We voorzien 10 shillings
  in het begin van de week
 210. en zeggen: dat bedrag staat er!
 211. Als iemand 40 spaart, zeggen we:
  "OK, je spaart 40,
 212. dus we laten er 4 staan
  en nemen er 6 terug."
 213. Dus in beide gevallen krijgen de mensen
 214. tien procent.
 215. Maar in de pre-match
 216. zien ze het bedrag
  weer van hun rekening gaan.
 217. Dus we hebben een sms,
  een sms van hun kind, 10 en 20 procent,
 218. pre-match en post-match.
 219. En er was nog een voorwaarde.
 220. We gaven hen een munt, zo groot ongeveer,
 221. met 24 cijfers erop.
 222. En we vroegen hen
  om die in hun hut te leggen,
 223. en elke week met een mes
  het cijfer voor die week erin te krassen,
 224. week één, twee, drie, vier, ...
 225. Kras een minteken
  als je niet hebt gespaard
 226. en een ander teken als het wel is gelukt.
 227. Probeer nu eens te raden

 228. welke van deze methoden het best werkte.
 229. Sms, sms van hun kind,
  10 procent, 20 procent,
 230. begin van de week,
  einde van de week en de munt.
 231. Dit is wat de meesten denken.
 232. We hebben voorspellende studies gedaan,
 233. zowel in Amerika als in Kenia.
 234. Men denkt dat 20 procent
  een groot verschil zal maken,
 235. 10 procent iets minder,
 236. en de rest zal niets doen,
 237. los van de kinderen, de munt, enzovoort.
 238. Men denkt dat verliesaversie
  weinig effect zal hebben.
 239. Wat gebeurde er nu echt?

 240. De wekelijkse sms
 241. maakt een groot verschil.
 242. Goed nieuws!
 243. Het programma duurde zes maanden.
  Men vergeet snel, dus herinneren helpt.
 244. 10 procent op het eind
  van de week hielp iets beter.
 245. Financiële prikkels werken.
 246. 20 procent op het eind van de week?
  Hetzelfde als 10 procent -- geen verschil.
 247. 10 procent in het begin van de week
 248. werkte iets beter.
 249. Afkeer van verlies werkt.
 250. 20 procent in het begin van de week?
 251. Net als 10 procent in het begin
  van de week, maakt geen verschil.
 252. En een sms van de kinderen
  werkte even goed
 253. als 20 procent plus aversie van verlies.
 254. Verbazingwekkend, niet?
 255. Verbazingwekkend hoe motiverend
  een bericht van onze kinderen werkt.
 256. We kunnen concluderen dat we
  onze kinderen niet genoeg gebruiken.
 257. (Gelach)

 258. Ik heb het natuurlijk niet
  over kinderarbeid.

 259. Maar als je nadenkt
  over ouders en hun kinderen,
 260. zetten we ons beste beentje voor
  voor onze kinderen,
 261. we denken na over de toekomst
 262. en we zouden moeten nadenken
 263. over hoe we die fantastische
  bron van motivatie kunnen gebruiken
 264. om ouders aan te zetten
  zich beter te gedragen.
 265. Maar de grote verrassing
  in onze studie was de munt.

 266. De munt verdubbelde het gespaarde bedrag
  vergeleken met de rest.
 267. De vraag is: waarom?
  Wat is er zo speciaal aan de munt?
 268. Ik vertel eerst hoe ik
  hierover begon na te denken
 269. en dan keren we erop terug.
 270. Als ik onderzoek doe
  naar iets als koffie kopen,

 271. dan hoef ik mijn kantoor niet uit.
 272. Ik heb dit genoeg gedaan
  en weet hoe het werkt.
 273. Ik ken de details.
 274. Als je onderzoek doet naar
  een van de armste regio's ter wereld,
 275. moet je erheen om te kijken wat er gebeurt
 276. en inzicht te krijgen
  in hoe het systeem werkt.
 277. Dus op die specifieke dag
 278. zat ik in Soweto, Zuid-Afrika.
 279. Ik zat in een zaak waar men
  uitvaartverzekeringen verkoopt.
 280. Jullie weten hoeveel we
  in Amerika uitgeven aan bruiloften.
 281. In Zuid-Afrika gaat het om begrafenissen.
 282. Men spendeert een inkomen
  van één of twee jaar aan begrafenissen.
 283. Dus ik zit daar...
 284. Trouwens, vóór jullie Zuid-Afrikanen
  als irrationeel beschouwen,
 285. wil ik er even op wijzen
 286. dat als je veel uitgeeft aan
  een begrafenis tegenover een bruiloft,
 287. je tenminste zeker weet
  dat er maar één komt.
 288. (Gelach)

 289. OK, dus ik zit in een zaak
  waar men uitvaartverzekeringen verkoopt.

 290. En er komt een man binnen
  met zijn zoon, die ongeveer 12 jaar is,
 291. en hij koopt een
  uitvaartverzekering voor een week.
 292. Die zal 90 procent
  van de begrafeniskosten dekken
 293. als hij in de komende zeven dagen sterft.
 294. Dit zijn arme mensen, ze kopen
  kleine hoeveelheden verzekeringen,
 295. kleine hoeveelheden zeep, etc.
 296. En hij krijgt een certificaat
 297. dat hij heel plechtig aan zijn zoon geeft.
 298. En ondertussen denk ik:
  waarom zo plechtig?
 299. Waar is zijn vader mee bezig?
 300. Denk eens aan de kostwinner
  die op die dag beslist
 301. wat geld aan een verzekering
  of sparen te besteden.
 302. Wat ziet het gezin die avond?
 303. Ze zullen minder zien.
 304. Bij zo'n grote armoede zal er minder eten,
  brandstof of water zijn.
 305. Die avond zal er iets minder zijn.
 306. En wat die vader deed, net als onze munt,
 307. was zeggen: ja, er zal minder eten zijn,
 308. maar je krijgt er iets voor terug.
 309. Er zijn verschillende
  belangrijke economische activiteiten,
 310. zoals sparen en verzekeringen,
  die onzichtbaar zijn.
 311. Nu vragen we ons af:
  hoe maken we die zichtbaar?
 312. Laat ons teruggaan
  naar het voorbeeld van de raket.

 313. Eerst moeten we naar het systeem kijken
 314. en zien welke kleine dingen
  we kunnen aanpassen, via frictie,
 315. waar kunnen we frictie verwijderen?
 316. Het volgende wat we willen doen,
  is nadenken over het globale systeem:
 317. op welke andere motivaties
  kunnen we ons nog richten?
 318. En dat is een veel moeilijker oefening,
 319. want we weten niet altijd
  wat het beste werkt.
 320. Gaat het om geld?
  Gaat het om verliesaversie?
 321. Gaat het om iets zichtbaars?
 322. Geen idee, dus moeten we
  verschillende zaken uittesten.
 323. We moeten ook beseffen
  dat onze intuïtie ons soms misleidt.
 324. We weten niet altijd wat het beste werkt.
 325. Dus als we nadenken over de kloof

 326. tussen wat mogelijk is en wat we doen,
 327. is het triest om die kloof te zien
  en erover na te denken.
 328. Maar het goede nieuws is:
  we kunnen veel doen.
 329. Sommige veranderingen zijn simpel,
  andere meer complex.
 330. Maar als we elk probleem
  rechtstreeks aanpakken,
 331. niet enkel door meer informatie te geven,
 332. maar door de frictie te veranderen,
 333. motivatie toe te voegen,
 334. dan kunnen we...
 335. Kunnen we de kloof 100% dichten? Nee.
 336. Kunnen we het veel beter doen? Absoluut.
 337. Bedankt.

 338. (Applaus)