Catalan subtitles

← Gabriel Vanegas de la Biblioteca San Javier. Part 2

Gabriel Vanegas de la Biblioteca San Javier. Part 2

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 6 created 09/25/2015 by Retired user.

 1. (...)
 2. -Una cosa d'evolució...
 3. -Hola Catalina.
 4. -Hola.
 5. -Bé, seguim.
 6. -Hi ha documentació...
 7. -Nasquérem sent un grup d'usuaris en una
  biblioteca inquiets,
 8. preguntaires i problemàtics
  i arrancàrem fent exercicis
 9. de memòria local fins més o menys 2007.
 10. En 2007 quan arriba la proposta
 11. d'Hiperbarrio, ens sumàrem a ella i
  bàsicament a mesura
 12. que anàrem desenvolupant des de la
  biblioteca, ens convertírem en
 13. no només en una unitat sinó en la columna
  vertebral del projecte, perquè
 14. bàsicament teníem el 98% dels
 15. facilitadors i la majoria de gent que
 16. apostava per un somni, que avui encara
  creiem en ell,
 17. però enfront del qual ens tocà
  prendre una distància
 18. i avui tres anys després, definim què
  volem.
 19. Per això et dic que avui tenim tres línies
  de treball molt clares,
 20. tardàrem uns tres anys en definir això.
 21. Eh...
 22. Més o menys en 2009, iniciàrem un procés
  de sistematització
 23. de l'experiència en termes d'apropiació,
 24. en contextos de l'apropiació social
 25. de ciència i tecnologia que treu
  Colciencias i Maloka
 26. i que finalment ens converteix en un model
  de comunicacions virtuals.
 27. Però el problema no és aquest, sinó que no
  ens quedem aquí,
 28. és a dir, hem anant evolucionant en el
  procés.
 29. Avui ja tenim bona part de les noies
  dedicades
 30. a terminar les seves universitats, a
  graduar-se.
 31. És a dir, dotze anys després ja prenen
  les decisions que esperàvem
 32. que eren estudiar, treballar, reproduir-se
 33. assumir les drogues, prendre les armes, és
  a dir
 34. totes les decisions crítiques que han de
  definir un adult,
 35. això ja fa temps que ocorre.
 36. I l'interessant són
 37. els distints escenaris on estan, ja que
  són altres subjectes.
 38. No tots pensen igual, no tots
 39. tenen les mateixes característiques però
  són subjectes que com que
 40. han participat en aquests processos, és
  interessant veure com es mouen
 41. en diferents escenaris.
 42. Què passa avui? Avui, el nostre procés
  tendeix bàsicament a
 43. ser un 98% dones,
 44. és a dir és un projecte... com ho veieu
  vosaltres mateixes, una ginecocràcia.
 45. Eh... d'aquest,
 46. d'aquest grup de persones que participen
  en aquest procés,
 47. ocorre que la majoria són itinerants i
 48. hi ha una realitat i és que, com ja tenen
  altres compromisos,
 49. sabem que disposem d'ells però no tots
  sempre estan en l'escenari
 50. i és molt divertit perquè finalment és
  articular en l'altra avui.
 51. Quan començàrem, ens tocava telefonar
  tots i sempre insistir
 52. que hi havia reunió, hi havia treball.
 53. Però avui canviant la lògica, trobem que
 54. el nostre major repte és tornar a estendre
  la base d'aquest projecte
 55. i seguir treballant cap avant. Avui és un
  projecte
 56. autònom, independent, que funciona en una
  biblioteca.
 57. Que és impossible dedicar-la
 58. a la possibilitat que la veu s'inicie i
 59. que com el projecte tendeix a això, al
  voltant dels problemes locals
 60. a seguir treballant en aquestes tres
  línies que parlava: d'història,
 61. de memòria i de periodisme
 62. comunitari en el laboratori. Finalment,
 63. el que volem és una cosa: avui tenim clar
  que si no és
 64. divertit, no ho fem.
 65. Això és bàsicament l'eix central del
  treball que tenim.
 66. Sabem que jugar amb el coneixement i
  construir un nou coneixement,
 67. implica molt de treball però ens ha permès
  avançar avui
 68. en aquesta idea de fer-ho divertit, perquè
  finalment
 69. no volem ni formalitzar-ho ni convertir-ho
  en quelcom institucional,
 70. sinó en alguna cosa que ens permeti que
 71. com a exercici tendeixi a
 72. les recerques que cadascú té en aquest
  escenari de la vereda La Loma
 73. i en l'espai on estiguin. Perquè,
  finalment
 74. un és on habita i ja són moltes hores i
  moltes estones
 75. que ixen de les cases. Jo recordo molt
  quan
 76. deien que: "A mi... de la casa a la
  universitat
 77. i de la universitat a la biblioteca". I ja
  en casa no la troben,
 78. i a la biblioteca fa temps que no ve. I
  això
 79. és una cosa que és bona,que està ocorrent.
  Molts creixen,
 80. fan passos cap als seus projectes de vida.
 81. I el més important és avui aportar a les
  realitats
 82. locals que tenim, perquè avui la idea és
  que es prenen decisions
 83. sobre el territori, sobre les
  problemàtiques que es tenen.
 84. I és un projecte que té
 85. aquesta idea d'arriscar-se per
 86. construir un coneixement.
 87. -Bé. Gràcies Gabriel.
 88. -A tu.