Return to Video

DO NOT MOVE FROM HOUSE TO HOUSE - Let’s win homes and entire cities for God

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:06 - 0:10
  Dobrodošli na ovu 14. lekciju
  "Ne prelazite iz kuće u kuću".
 • 0:10 - 0:14
  Veoma sam uzbuđen što prolazim
  kroz ovaj serijal sa vama,
 • 0:14 - 0:18
  u kojem ćemo pogledati to na šta
  nas je Isus pozvao.
 • 0:18 - 0:23
  Danas želimo nastaviti.
  Došli smo do 14. poglavlja
 • 0:23 - 0:26
  moje knjige "Isusov poziv" -
  "Ne prelazite iz kuće u kuću".
 • 0:26 - 0:29
  Želim početi tako što ću pročitati sledeće:
 • 0:30 - 0:36
  "Pozvani smo ne samo da propovedamo
  evanđelje i vidimo ljude spasenima,
 • 0:36 - 0:40
  već i da pomognemo ljudima da porastu
  u snažne učenike.
 • 0:40 - 0:44
  Ne bi trebalo da vidimo spasenu po neku
  osobu tu i tamo,
 • 0:44 - 0:48
  već bismo trebali videti kako cela
  domaćinstva dolaze Hristu."
 • 0:50 - 0:53
  To je tako istinito.
  Mi, vi i ja, pozvani smo,
 • 0:53 - 1:00
  ne samo da propovedamo evanđelje, i ne samo
  da vidimo tu i tamo po neku spasenu osobu,
 • 1:00 - 1:04
  već smo pozvani da stvaramo učenike,
  i pozvani smo,
 • 1:04 - 1:07
  kao što iznova i iznova čitamo
  u Delima apostolskim,
 • 1:07 - 1:11
  da vidimo kako cela domaćinstva dolaze u veru.
 • 1:12 - 1:16
  Zaista je potrebno da promenimo svoj način
  razmišljanja. Potrebno je da obnovimo svoj um.
 • 1:16 - 1:19
  Potrebno je da se pomaknemo
  od "molitve grešnika".
 • 1:19 - 1:22
  Potrebno je da se sklonimo od
  tog načina razmišljanja po kojem
 • 1:22 - 1:26
  bismo trebali voditi jednu osobu Hristu
  tamo, drugu tamo,
 • 1:26 - 1:27
  a onda idemo dalje.
 • 1:27 - 1:30
  Ne, potrebno je da stvaramo učenike.
 • 1:30 - 1:33
  Potrebno je da propovedamo
  celovito evanđelje
 • 1:33 - 1:37
  i potrebno je da vidimo kako cela
  domaćinstva dolaze u veru.
 • 1:37 - 1:39
  I moramo ih odgojiti.
 • 1:39 - 1:43
  I potrebno je da vidimo kako postaju
  snažni u Hristu.
 • 1:43 - 1:47
  Istina je da mnogo toga što vidimo
  u našim današnjim crkvama...
 • 1:48 - 1:50
  ne nalazimo u Bibliji.
 • 1:50 - 1:54
  A mnogo toga što nalazimo u Bibliji
  danas ne radimo.
 • 1:54 - 1:58
  I potrebno je da budemo spremni
  da se menjamo.
 • 1:58 - 2:02
  Potrebno je da prestanemo da radimo
  na naš način, kao što sam mnogo puta rekao,
 • 2:02 - 2:07
  i da radimo onako kako je to Isus rekao.
 • 2:07 - 2:10
  Zaista verujem u poziv koji nam je
  Isus uputio.
 • 2:10 - 2:13
  Zašto? Jer nas je On pozvao da to radimo,
 • 2:13 - 2:16
  i zato što mi sada počinjemo da viđamo
  zadivljujući plod.
 • 2:16 - 2:20
  Proteklih godina smo videli kako cela
  domaćinstva dolaze u veru.
 • 2:20 - 2:23
  I to je tek početak.
 • 2:23 - 2:25
  Ali ste nam vi potrebni.
 • 2:25 - 2:30
  Žetva je zaista spremna,
  ali radnika je malo.
 • 2:31 - 2:32
  Potrebni ste nam vi.
 • 2:32 - 2:36
  Do sada smo pogledali razne stvari
  iz Luke 10.
 • 2:36 - 2:40
  Pogledali smo kako je žetva spremna
  a da je radnika malo
 • 2:40 - 2:42
  i da bismo trebali moliti Gospodara žetve
  da pošalje radnike
 • 2:42 - 2:46
  i nadam se da se molite to.
  Bože, pošalji radnike.
 • 2:46 - 2:50
  Ali i nas je poslao,
  kao jaganjce među vukove,
 • 2:50 - 2:53
  da izlazimo i nađemo tu osobu mira.
 • 2:53 - 2:57
  I kada nađemo tu osobu mira
  koja je spremna da primi
 • 2:57 - 3:01
  trebalo bi da jedemo i pijemo šta posluže,
  kao što smo prošli put to pogledali.
 • 3:01 - 3:04
  I onda bismo trebali ostati tamo.
 • 3:04 - 3:08
  Jer je to sledeće što Isus kaže
  u Luki 10:7.
 • 3:11 - 3:15
  "Ostanite tamo, jedući i pijući
  šta god vam daju,
 • 3:15 - 3:18
  jer radnik zaslužuje svoju platu.
 • 3:18 - 3:22
  Ne prelazite iz kuće u kuću."
 • 3:23 - 3:26
  Dakle, Isus nas nije pozvao samo
  da izlazimo i tražimo osobu mira,
 • 3:26 - 3:29
  da sednemo sa njom, jedemo i
  pijemo šta posluže,
 • 3:29 - 3:37
  već nas je pozvao da ostanemo tamo
  i ne budemo previše brzi da idemo dalje.
 • 3:37 - 3:42
  Zašto? Jer naš posao nije samo da
  propovedamo evanđelje.
 • 3:42 - 3:47
  Naš posao nije samo da kažemo: Hej,
  čestitam! Spaseni ste! Doviđenja!
 • 3:47 - 3:50
  Ne, naš posao je da slušamo Isusa.
 • 3:50 - 3:52
  A to je da stvaramo učenike.
 • 3:53 - 3:57
  Da ih izgrađujemo,
  da vidimo kako jačaju i...
 • 3:58 - 4:01
  ...da vidimo kako celo domaćinstvo
  dolazi u veru.
 • 4:01 - 4:02
  I to je to.
 • 4:02 - 4:09
  Kada dođete i nađete osobu mira i
  vidite kako je jedna osoba dala svoj život Bogu,
 • 4:09 - 4:16
  ta jedna osoba, ako radite sa njom,
  mnogo lakše i veoma brzo
 • 4:16 - 4:21
  ćete videti ne samo da ona dolazi u veru,
  već da celo domaćinstvo dolazi u veru.
 • 4:21 - 4:23
  Ali morate biti toga svesni.
 • 4:23 - 4:26
  U početku, kada samo počeo da
  vršim evangelizaciju,
 • 4:26 - 4:29
  veoma često sam bio napolju, sretao
  sam jednu osobu koja se spasavala,
 • 4:29 - 4:31
  i "doviđenja" i ja idem dalje.
 • 4:31 - 4:37
  Nisam više trošio vreme na njega i
  koristio njegove veze, nekako,
 • 4:37 - 4:39
  da doprem do celog domaćinstva.
 • 4:39 - 4:42
  Ali sada to radim i vidim
  mnogo više ploda.
 • 4:42 - 4:48
  Previše sam brzo odlazio tako da ih
  nisam izgrađivao da postanu snažni.
 • 4:48 - 4:53
  I druga stvar.
  Nisam prepoznavao petovrsnu službu.
 • 4:53 - 4:57
  Možda ste već mnogo toga čuli o
  petovrsnoj službi,
 • 4:57 - 5:01
  apostoli, proroci, evanđelisti,
  pastiri, učitelji,
 • 5:01 - 5:06
  ali skoro da vam mogu garantovati da
  mnogo toga što ste čuli nije tačno.
 • 5:06 - 5:09
  Čuo sam mnogo učenja o
  tim darovima, pre mnogo godina,
 • 5:09 - 5:13
  ali to je bilo pogrešno.
  Sve je strpano u kutiju. Kao...
 • 5:13 - 5:17
  Evanđelisti kažu: Ne, ne,
  ja ne moram da pratim ljude.
 • 5:17 - 5:20
  Ja nisam pastor. A pastor kaže:
  Ja ne moram vršiti evangelizaciju
 • 5:20 - 5:22
  jer ja nisam evanđelista.
  A učitelj kaže:
 • 5:22 - 5:26
  Ja ne moram da vodim računa
  o ljudima, jer to nije moj dar.
 • 5:26 - 5:28
  Nije tako zamišljeno.
 • 5:28 - 5:32
  Ne, svi smo mi pozvani da budemo
  poslušni Isusu. Tako jednostavno.
 • 5:32 - 5:35
  Svi smo mi kao učenici pozvani da
  Mu budemo poslušni,
 • 5:35 - 5:40
  i ako postoji potreba,
  učinimo nešto povodom te potrebe.
 • 5:40 - 5:44
  Znači, nemojte reći: Hej, ja sam pastor,
  ja ne moram nalaziti osobu mira.
 • 5:44 - 5:50
  Ne. Ako ste učenik, potrebno je da
  slušate Isusa, bez obzira koji je vaš poziv.
 • 5:50 - 5:52
  Kada je to rečeno...
 • 5:53 - 5:59
  Bog je dao različite pozive
  da pomognu da opremimo jedni druge,
 • 5:59 - 6:06
  tako da zajedno postanemo snažni,
  tako da zajedno vidimo više ploda
 • 6:06 - 6:08
  u tome na šta nas je Isus pozvao.
 • 6:08 - 6:14
  Efescima 4:11-16:
  "Dakle, Hrist dade jedne apostole,
 • 6:14 - 6:17
  a jedne proroke, a jedne evanđeliste,
  a jedne pastire i učitelje,
 • 6:17 - 6:23
  da opremi svoj narod za dela služenja,
  da bismo mi, telo Hristovo,
 • 6:23 - 6:27
  mogli biti izgrađivani dok svi
  ne dostignemo jedinstvo vere
 • 6:27 - 6:31
  u poznanju Sina Božjega
  da bismo sazreli,
 • 6:31 - 6:35
  dostižući punu visinu i
  punoću Hrista."
 • 6:36 - 6:42
  Znači, ovde čitamo da je sam Hrist
  dao apostole, proroke, evanđeliste,
 • 6:42 - 6:47
  pastire, učitelje -
  ljude koji imaju različite službe.
 • 6:47 - 6:53
  Njihov dar je da opreme svete,
  da bismo svi vršili službu,
 • 6:53 - 6:58
  da bismo svi bili izgrađivani i
  da bismo postali zreli u Hristu.
 • 6:58 - 7:03
  Ako ti darovi ne rade onako
  kako bi trebalo da rade,
 • 7:03 - 7:05
  i ako ne rade zajedno...
 • 7:05 - 7:08
  nećemo na isti način ući u našu službu.
 • 7:09 - 7:13
  Nećemo na isti načn uzrastati i sazrevati,
 • 7:13 - 7:15
  jer ti darovi ne rade.
 • 7:15 - 7:18
  Ako pogledamo današnje crkve,
 • 7:18 - 7:22
  u mnogim današnjim crkvama ne vidimo
  da radi ta petovrsna služba
 • 7:22 - 7:24
  i da radi zajedno.
 • 7:24 - 7:26
  Zato danas vidimo crkvu
 • 7:27 - 7:30
  koja je vrlo nezrela,
  vidimo crkvu danas
 • 7:30 - 7:34
  u kojoj ljudi nikada ne uđu u službu.
  Zašto?
 • 7:34 - 7:39
  Zato što ne koristimo dar
  koji nam je Isus dao,
 • 7:39 - 7:41
  i ne koristimo ga na pravi način.
 • 7:41 - 7:44
  Znači, svi smo pozvani da sledimo Hrista.
 • 7:44 - 7:48
  Svi smo mi pozvani da budemo poslušni
  pozivu koji nam je On dao.
 • 7:48 - 7:50
  Ali, različiti smo.
 • 7:50 - 7:55
  Nekim ljudima je mnogo lakše
  naći osobu mira
 • 7:56 - 7:57
  nego drugima.
 • 7:57 - 8:01
  Nekim ljudima,
  pratiti osobu mira
 • 8:01 - 8:03
  mnogo je lakše nego drugima.
 • 8:03 - 8:08
  Nekim ljudima položiti doktrinu
  i dati učenje mnogo je lakše
 • 8:08 - 8:10
  nego drugima.
 • 8:10 - 8:15
  I ako bismo mi, kao različiti darovi,
  opremali svete,
 • 8:15 - 8:18
  i ako bismo zajedno radii to na šta nas je
  Isus pozvao,
 • 8:19 - 8:21
  bilo bi to tako moćno.
 • 8:21 - 8:26
  Biće to tako moćno i
  videćemo mnogo više ploda.
 • 8:27 - 8:32
  U našoj Luka 10 školi
  uvek govorimo o petovrsnoj službi.
 • 8:33 - 8:37
  Ono što često radimo, kako bismo
  ilustrovali to kako različito razmišljamo
 • 8:37 - 8:42
  i kako je različita ta DNK u nama,
 • 8:42 - 8:47
  zamolimo ljude da sednu tamo
  gde misle da pripadaju.
 • 8:47 - 8:49
  Oni koji misle za sebe da su
  proroci sednu tamo.
 • 8:49 - 8:53
  Oni koji sebe vide kao evanđeliste
  sednu tamo.
 • 8:53 - 8:59
  Pastiri i učitelji,
  sednu na različita mesta.
 • 8:59 - 9:03
  Onda im ja postavim pitanje.
  Ako pitam proroke:
 • 9:03 - 9:08
  Šta je ono najvažnije što treba
  današnja crkva?
 • 9:08 - 9:10
  Često bi rekli:
  O, da čujemo Božji glas.
 • 9:10 - 9:14
  Moramo biti vođeni Svetim Duhom,
  da čujemo glas Božji.
 • 9:14 - 9:15
  I to je tačno.
 • 9:15 - 9:21
  Ako isto pitam evanđeliste:
  Šta je najvažnije za današnju crkvu?
 • 9:21 - 9:24
  O, moramo dopreti do izgubljenih.
  Moramo dopreti do izgubljenih.
 • 9:24 - 9:28
  Ljudi bivaju izgubljeni.
  Moramo izaći iz crkve
 • 9:28 - 9:31
  i dopreti do izgubljenih.
  I to je tačno.
 • 9:31 - 9:35
  Ako pitam učitelje:
  Šta je najvažnije u današnjoj crkvi?
 • 9:35 - 9:38
  O, potrebna nam je zdrava doktrina.
  Potrebna nam je zdrava doktrina.
 • 9:38 - 9:42
  Potrebno je da izgradimo ljude,
  da im damo zdravu doktrinu,
 • 9:42 - 9:44
  tako da grade na Božjoj Reči.
 • 9:44 - 9:46
  I potrebno je da pazimo
  na pogrešna učenja.
 • 9:46 - 9:49
  Zdrava doktrina.
  Zdrava doktrina.
 • 9:49 - 9:54
  Ako isto pitam pastire:
  Šta je najvažnije u današnjoj crkvi?
 • 9:54 - 9:56
  Šta nam najviše treba?
 • 9:56 - 9:58
  Potrebni smo jedni drugima.
  Moramo voditi računa jedni o drugima,
 • 9:58 - 10:00
  voditi računa o onima koji se bore.
 • 10:00 - 10:05
  Moramo biti zajedno i pomagati
  jedni drugima i biti snažni skupa.
 • 10:05 - 10:09
  Ako pogledamo svu tu četvoricu -
  sve nam to treba.
 • 10:10 - 10:14
  Sve nam treba.
  Zamislite kada bi svi ti darovi
 • 10:14 - 10:18
  mogli raditi zajedno,
  uz apostola
 • 10:18 - 10:22
  koji može raditi malo od svega,
  koji ih sve okuplja.
 • 10:22 - 10:26
  Ako bismo mogli raditi zajedno
  bili bismo jaki.
 • 10:27 - 10:30
  Zamislite da imate tim sa kojim
  radite,
 • 10:30 - 10:34
  i jedan iz tog tima veoma je
  evangelistički nastrojen,
 • 10:35 - 10:40
  koji lako i brzo može naći osobu mira
  i ući u tu kuću.
 • 10:40 - 10:43
  Aleluja!
  Ali...
 • 10:44 - 10:49
  On je veoma evangelistički nastrojen,
  ali mu je potreban još neko sa strane
 • 10:49 - 10:56
  ko mu pomaže da položi temelj,
  ko mu pomaže da odgoji
 • 10:56 - 11:00
  te ljude, da iz izgradi,
  i bude tamo duže vremena,
 • 11:00 - 11:04
  tako da se oni izgrađuju i postaju snažni.
 • 11:05 - 11:10
  Vidimo taj odnos u Bibliji.
  U Delima 8 vidimo kako je Filip,
 • 11:10 - 11:15
  evanđelista Filip došao u Samariju.
  Propovedao je evanđelje,
 • 11:15 - 11:18
  izgonio je demone,
  lečio je hrome,
 • 11:18 - 11:22
  i mnogi ljudi su izlečeni.
  Ljudi su došli i čuli
 • 11:22 - 11:25
  i mnogo njih se pokajalo i krstilo.
 • 11:25 - 11:27
  I bilo je divno.
 • 11:27 - 11:33
  Ali kada su apostoli, kada su ostali
  darovi čuli za to...
 • 11:33 - 11:35
  došli su da pomognu Filipu.
 • 11:36 - 11:38
  Da pomognu Filipu u onome što mu je falilo.
 • 11:38 - 11:43
  To je Filipu dalo slobodu da nastavi dalje,
 • 11:43 - 11:48
  tako da je Filip došao evnuhu
  i uradio što je morao uraditi tamo.
 • 11:48 - 11:55
  I to je to. Ako mi, kao vernici,
  možemo raspoznati različite darove,
 • 11:55 - 12:00
  i možemo raditi zajedno,
  oslobodili bismo jedni druge.
 • 12:00 - 12:03
  Ti ljudi koji su veoma snažni
  u evangelizaciji,
 • 12:03 - 12:07
  oni mogu izlaziti i nalaziti
  tu osobu mira.
 • 12:07 - 12:13
  Ali ne moraju ih pratiti i odvajati
  mnogo vremena da ih paze,
 • 12:13 - 12:16
  da im daju osnovu,
  da ih nauče svemu. Zašto?
 • 12:16 - 12:19
  Jer ima drugih ljudi koji to mogu
  uraditi.
 • 12:19 - 12:22
  Znači, to oslobađa evanđelistu
  da može da ide dalje.
 • 12:22 - 12:26
  Time se postiže to da ti ljudi
  do koje se stiglo sa evanđeljem
 • 12:26 - 12:30
  sada mogu da se izgrađuju
  i sazrevaju u Hristu,
 • 12:30 - 12:33
  kao što smo pročitali u Efescima 4.
 • 12:33 - 12:38
  I ja zaista u to verujem.
  To je bilo moje srce godinama.
 • 12:38 - 12:41
  Ali sada počinjem da viđam
  kako sve dolazi skupa.
 • 12:42 - 12:49
  18. oktobra 1999. godine,
  sada je to skoro pre 20 godina,
 • 12:49 - 12:54
  pre 20 godina dobio sam jedno
  veoma, veoma snažno proročanstvo.
 • 12:54 - 12:58
  Želim da ga podelim sa vama,
  jer je to proročanstvo
 • 12:58 - 13:01
  uticalo na moj život,
  ali ono nije samo za mene.
 • 13:01 - 13:04
  Za sve je nas.
 • 13:04 - 13:06
  Ovo je bila reč koju sam primio.
 • 13:07 - 13:11
  "Izgonićeš demone.
  Ti si evanđelista.
 • 13:11 - 13:17
  Rušićeš utvrde u umovima ljudi
  i učiti moju Reč.
 • 13:17 - 13:22
  'Ja ću te učiti da učiš moju Reč',
  kaže Gospod.
 • 13:22 - 13:28
  Naučićeš strategiju i razviti planove
  kako osloboditi ljude.
 • 13:28 - 13:30
  Ja ću te obučavati.
 • 13:30 - 13:34
  Izlazićeš iz mog Tela
  i vraćaćeš se mom Telu.
 • 13:34 - 13:40
  Mnogi evanđelisti išli su nezavisno,
  ali ti ćeš ići sa apostolskim timovima.
 • 13:40 - 13:46
  Sećaš se Filipa i odnosa apostola
  i kako su se ljudi spasavali svakodnevno?
 • 13:46 - 13:53
  Iskusićeš čudesa.
  Ići ćeš napred kao velika sekira koja zamahuje.
 • 13:53 - 13:57
  Zadobićeš domove i cele gradove
  za evanđelje,
 • 13:57 - 14:01
  i iskusićeš silu sveta koji će doći."
 • 14:01 - 14:05
  Bila je to vrlo, vrlo snažna reč koju
  sam tada dobio, pre 20 godina.
 • 14:05 - 14:08
  U to vreme, kada sam je dobio,
  nikoga nisam izlečio,
 • 14:08 - 14:12
  nikada nisam isterao demona,
  nikoga nisam odveo Hristu.
 • 14:12 - 14:14
  Nismo odveli domaćinstvo Hristu.
 • 14:14 - 14:16
  Nismo uradili ništa od toga
  što vidimo danas.
 • 14:16 - 14:19
  Danas smo videli mnogo čudesa.
 • 14:19 - 14:22
  Isterali smo mnogo demona.
  Izlečili smo mnogo bolesnika.
 • 14:22 - 14:24
  Krstili smo hiljade ljudi.
 • 14:24 - 14:27
  Domaćinstva su došla u veru.
 • 14:27 - 14:30
  Počinjemo da uviđamo...
 • 14:30 - 14:33
  šta je značila ta reč.
 • 14:33 - 14:37
  Ali želim vam nešto priznati.
  Kada sam čuo tu reč...
 • 14:38 - 14:44
  Pomislio sam: Vou! Zadivljujuće!
  Biću super evanđelista!
 • 14:44 - 14:47
  Biću super evanđelista koji će
  stajati na bini
 • 14:47 - 14:51
  i propovedati hiljadama i hiljadama.
 • 14:51 - 14:53
  To sam mislio u to vreme.
 • 14:54 - 14:56
  Jer nisam video celovitu sliku.
 • 14:56 - 15:01
  Ali sada, 20 godina kasnije,
  vidim celovitu sliku.
 • 15:01 - 15:04
  Vidim kako sve dolazi skupa.
 • 15:04 - 15:08
  Pre nekoliko godina dobio sam
  ovu proročku reč.
 • 15:09 - 15:13
  "Položićeš DNK u novu generaciju,
 • 15:13 - 15:17
  DNK koja će se prenositi iz
  generacije u generaciju.
 • 15:17 - 15:22
  Podići ćeš ljude ni iz čega
  u duhovne džinove
 • 15:22 - 15:27
  i oni će zadobijati domove
  i cele gradove za evanđelje."
 • 15:27 - 15:30
  Aleluja!
  Vidite li?
 • 15:30 - 15:32
  Tu sve počinje da ide skupa.
 • 15:32 - 15:36
  Ne, ne radi se o meni.
  Ne radi se o jednom super evanđelisti
 • 15:36 - 15:39
  koji će to uraditi,
  jer jedan čovek ne može to sve sam.
 • 15:39 - 15:45
  Ne, ja ću samo biti upotrebljen,
  pored ostalih, da položim tu DNK
 • 15:45 - 15:48
  u novu generaciju,
  da podignem ljude
 • 15:48 - 15:50
  ni iz čega u duhovne džinove,
 • 15:50 - 15:57
  i oni će zadobiti domove
  i cele gradove za Boga.
 • 15:57 - 16:01
  Ne ja. Ne jedna osoba.
  Već ova DNK.
 • 16:01 - 16:05
  Ovo učenje koje vam dajem,
  Isusov poziv,
 • 16:05 - 16:08
  ono o čemu ovde govorimo,
  ta DNK,
 • 16:08 - 16:10
  kada odlučite da to poslušate,
 • 16:11 - 16:14
  neće promeniti samo vaš život,
  već i ljude oko vas.
 • 16:14 - 16:19
  Zajedno možemo videti domove
  kako dolaze Hristu.
 • 16:19 - 16:25
  A mnogi domovi čine grad
  i videćemo gradove kako dolaze Bogu.
 • 16:25 - 16:30
  Sada vidim.
  Sada vidimo plod svega toga.
 • 16:30 - 16:35
  Veoma je važno da naučimo
  da radimo zajedno.
 • 16:35 - 16:40
  Potrebno je da svi ti različiti darovi
  rade zajedno.
 • 16:40 - 16:43
  U suprotnom nećemo to videti.
 • 16:43 - 16:49
  Sećam se, pre mnogo godina u Danskoj,
  sreo sam devojku koja je imala problem sa kolenom.
 • 16:49 - 16:52
  Nije mogla igrati fudbal.
  Molio sam se za nju i bila je izlečena.
 • 16:53 - 16:58
  Sreo sam je kasnije. Došla je njena
  mama i ostatak njene porodice.
 • 16:58 - 17:03
  Ta devojka je bila krštena i primila je
  Svetoga Duha i život joj se promenio.
 • 17:03 - 17:08
  Majka joj je još uvek bila u Luteranskoj crkvi.
  U to vreme još uvek nije bila rođena ponovo,
 • 17:08 - 17:14
  ali sada je bila otvorena, jer je videla svoju
  ćerku izlečenom i njen život je bio promenjen.
 • 17:14 - 17:18
  Zato sam upitao njenu mamu:
  Hej, možemo li doći u vašu kuću?
 • 17:18 - 17:21
  Okupite prijatelje i porodicu
  i ja ću doći u vašu kuću,
 • 17:21 - 17:25
  sešćemo, podelićemo to kako je
  vaša ćerka bila izlečena,
 • 17:25 - 17:27
  govorićemo evanđelje i molićemo se za ljude.
 • 17:27 - 17:32
  Ali ta žena, koja je mnogo godina bila član
  Luteranske crkve rekla je:
 • 17:32 - 17:35
  Ne, ne, niko ne želi da dođe u moju kuću.
 • 17:35 - 17:40
  Zašto? Godinama sam pozivala svoje
  prijatelje u crkvu i niko nije želeo da dođe.
 • 17:40 - 17:43
  Rekao sam joj: Razumem zašto niko nije
  želeo da dođe.
 • 17:43 - 17:47
  Da ste i mene pozvali da dođem u luteransku
  crkvu, ni ja ne bih došao.
 • 17:47 - 17:52
  Ali sada ne pozivamo ljude u crkvu.
  Pozivamo ljude u vaš dom.
 • 17:52 - 17:55
  Dom u kojem su bili mnogo, mnogo puta ranije.
 • 17:55 - 17:59
  Zato za njih, da još jedanput dođu u taj dom
  neće predstavljati neku veliku razliku.
 • 18:00 - 18:01
  Zato će doći.
 • 18:02 - 18:08
  Pokušala je.
  Napisala je i-mejl 17 svojih prijatelja.
 • 18:08 - 18:10
  Pozvala ih je sve na jedno veče,
  kada bih ja bio tamo,
 • 18:10 - 18:15
  kada bismo ispričali kako joj je ćerka izlečena,
  a potom bi se molili za njih.
 • 18:15 - 18:22
  Od tih 17 prijatelja, 16 ih je došlo,
  i ona je bila tako iznenađena.
 • 18:22 - 18:24
  Mislila je: Kako je ovo moguće?
 • 18:24 - 18:26
  I sada smo otišli kod nje kući.
 • 18:26 - 18:30
  Osoba mira. Vidimo to.
  Sedeli smo, jeli i pili.
 • 18:30 - 18:35
  Počeli smo da propovedamo evanđelje
  u dnevnoj sobi. Videli smo kako je Bog došao.
 • 18:35 - 18:39
  Molio sam se za devojku koja je bila
  ispunjena Svetim Duhom,
 • 18:39 - 18:42
  pala je i demon ju je napustio.
  Sedeo sam na podu
 • 18:42 - 18:46
  i isterivao demona:
  Izlazi! Izlazi u ime Isusa!
 • 18:46 - 18:50
  Svi su ovako sedeli i gledali.
  Bilo je tako moćno
 • 18:50 - 18:53
  i svi su videli Boga te noći.
  Bog je došao.
 • 18:53 - 18:57
  Mnogo, mnogo, mnogo toga se dogodilo.
  Bilo je to zadivljujuće veče
 • 18:57 - 18:59
  koje nikada neću zaboraviti.
 • 18:59 - 19:01
  O tome sam govorio u knjizi.
 • 19:01 - 19:05
  Nađi jednu osobu, i odjednom si u
  domaćinstvu sa mnogo ljudi.
 • 19:05 - 19:12
  Ali, posle te večeri, bio sam previše brz.
  Išao sam dalje.
 • 19:12 - 19:14
  Bilo je drugih stvari koje sam
  morao uraditi.
 • 19:14 - 19:21
  Otišao sam dalje i nikada nije postalo
  to što je Bog želeo.
 • 19:22 - 19:28
  Bio sam previše zauzet. Radio sam sam.
  Da sam tada znao ono što znam danas,
 • 19:28 - 19:32
  videli bismo mnogo više ploda
  od tog jednog domaćinstva.
 • 19:32 - 19:35
  Što je trebalo da uradim,
  umesto što sam radio sam,
 • 19:35 - 19:38
  trebalo je da povedem ostale darove,
  druge ljude sa mnom,
 • 19:38 - 19:40
  koji bi mi mogli pomoći
  da ih pratim.
 • 19:40 - 19:44
  I već tada da ugovore sastanak
  za nekoliko dana kasnije,
 • 19:44 - 19:48
  i sastanak za nekoliko dana kasnije,
  da možemo pratiti te ljude.
 • 19:48 - 19:55
  Ali ja sam samo: Adios! Doviđenja!
  I išao sam dalje, u drugu kuću.
 • 19:57 - 20:00
  Ne znajući da je Isus rekao da
  bi trebalo tamo da ostanem.
 • 20:00 - 20:06
  Da sam tada znao ono što znam danas,
  videli bismo mnogo više ploda.
 • 20:06 - 20:11
  I zato govorimo o petovrsnoj službi,
  jer nam je ona potrebna.
 • 20:11 - 20:15
  Vama je potrebna.
  Potrebni su nam svi.
 • 20:16 - 20:21
  U mojoj knjizi "Isusov poziv"
  govorim više o petovrsnoj službi.
 • 20:21 - 20:26
  Kasnije ću govoriti više.
  Na kraju ovog video serijala
 • 20:26 - 20:29
  sve ću sastaviti i govoriti o tome
  kako sve to funkcioniše.
 • 20:29 - 20:36
  Ali ako možemo raditi zajedno,
  ako vi, ne samo da slušate Isusov poziv,
 • 20:36 - 20:40
  već nađete nekoga iz vaše blizine,
  nađete ljude oko vas
 • 20:40 - 20:44
  koji su jaki na tim poljima
  na kojima vi niste,
 • 20:44 - 20:49
  i onda radimo zajedno, vi koji ste vrlo
  snažni u evangelizaciji,
 • 20:49 - 20:53
  vi koji znate kako se nalazi osoba mira,
 • 20:53 - 21:00
  morate povesti te ljude sa sobom,
  koji imaju neke druge darove,
 • 21:00 - 21:04
  koji mogu pomoći oko praćenja,
  koji mogu pomoći da se postavi temelj.
 • 21:04 - 21:12
  Potrebni smo jedni drugima, i ako se
  možemo okupiti i raditi zajedno,
 • 21:12 - 21:18
  zajedno biti poslušni Isusu, nećemo odvesti
  Hristu samo tu i tamo neku osobu,
 • 21:18 - 21:23
  već ćemo odvesti jednu osobu Hristu,
  a onda ćemo otići u njen dom,
 • 21:23 - 21:27
  a onda ćemo okupiti prijatelje i porodicu,
  kao što sam ja to učinio,
 • 21:27 - 21:29
  onda ćemo govoriti evanđelje,
  lečićemo bolesne,
 • 21:29 - 21:32
  isterivaćemo demone,
  videćemo ljude kako se kaju,
 • 21:32 - 21:36
  krštavaju u vodi i Svetome Duhu.
  Ali to nije sve.
 • 21:36 - 21:39
  Onda ćemo imati ljude koji će moći
  u svom domu
 • 21:39 - 21:42
  da nastave da se sastaju sa drugima,
 • 21:42 - 21:46
  koji će nastaviti da daju mleko
  onima koji su rođeni ponovo,
 • 21:46 - 21:49
  da mogu uzrastati i postajati jači.
 • 21:49 - 21:53
  Koji im mogu pomoći da čuju od Boga,
  da čitaju Reč,
 • 21:53 - 21:55
  pomoći da dopru do drugih ljudi.
 • 21:55 - 22:00
  I ako tako uradimo,
  nećemo videti spasenu samo jednu osobu.
 • 22:00 - 22:02
  Videćemo domaćinstva spasena.
 • 22:02 - 22:06
  I ta domaćinstva, ti ljudi će nastaviti
 • 22:06 - 22:10
  i dopreti do novih domaćinstava, i oni će
  nastaviti i dopreti do novih domaćinstava.
 • 22:10 - 22:15
  I na kraju nećemo imati samo mnogo
  domaćinstava koji će doći Hristu.
 • 22:15 - 22:21
  Videćemo cele gradove kako dolaze Hristu,
  tačno onako kako je Bog govorio,
 • 22:21 - 22:22
  kako smo videli u proročanstvu.
 • 22:22 - 22:25
  Zato vas želim ohrabriti...
 • 22:27 - 22:32
  da, svi smo mi različiti,
  da, imamo različite darove,
 • 22:32 - 22:37
  i da, potrebni smo jedni drugima.
  Nije nam samo potreban super evanđelista.
 • 22:37 - 22:40
  Potreban nam je svako ko želi
  da sluša Isusa.
 • 22:40 - 22:44
  Potrebni ste nam vi koji ste više u Reči
  i volite da učite.
 • 22:44 - 22:48
  Potrebni ste nam vi koji ste više pastiri,
 • 22:48 - 22:53
  koji volite da sednete i postarate se za ljude,
  da pomognete ljudima.
 • 22:53 - 22:57
  Potrebni ste nam vi koji možete čuti od Boga.
  Potrebni su nam svi darovi,
 • 22:57 - 23:02
  bez obzira da li ste stari ili mladi -
  svi ste nam potrebni.
 • 23:02 - 23:05
  I ako bismo vi i ja to radili -
 • 23:05 - 23:09
  Aleluja!
  Videćemo zadivljujući plod.
 • 23:09 - 23:13
  Kao što sam rekao, kasnije ću govoriti
  o petovrsnoj službi,
 • 23:13 - 23:17
  sve ću sastaviti.
  Takođe vas ohrabrujem -
 • 23:18 - 23:20
  pročitajte moju knjigu, ako možete.
 • 23:20 - 23:23
  Ako nemate novca, pošaljite nam i-mejl,
  mi ćemo vam poslati kod
 • 23:23 - 23:26
  i knjigu ćete pročitati besplatno,
  jer u knjizi,
 • 23:26 - 23:30
  kada govorimo o petovrsnoj službi,
  govorim mnogo više,
 • 23:30 - 23:34
  imam mnogo više primera
  o tome kako to izgleda, itd.
 • 23:34 - 23:41
  Znači, ova DNK, kao što smo rekli,
  ova DNK iz "Isusovog poziva"
 • 23:41 - 23:45
  verujem da je od Boga.
  I verujem da ćemo videti cela domaćinstva
 • 23:45 - 23:51
  kako dolaze u veru. Zato vas ohrabrujem,
  počnite tu gde jeste.
 • 23:51 - 23:55
  Počnite da molite Boga da pošalje
  više radnika.
 • 23:55 - 23:59
  Počnite da izlazite sami,
  kao jaganjci među vukovima.
 • 23:59 - 24:04
  Počnite da tražite osobu mira.
  Ali pokušajte da povedete sa sobom ljude,
 • 24:04 - 24:07
  koji su različiti od vas.
  Povedite ih sa sobom.
 • 24:07 - 24:12
  Ako niste jaki u evangelizaciji,
  nađite nekoga ko jeste.
 • 24:12 - 24:16
  Ako jeste snažni u evangelizaciji,
  nađite tada one koji nisu snažni
 • 24:16 - 24:20
  na tom polju, ali jesu snažni
  na drugim poljima.
 • 24:20 - 24:25
  Jer niko od vas nije pozvan
  samo da izlazi i
 • 24:25 - 24:29
  "vidi ljude spasenima", da ljudi
  zovu Isusa u svoje srce,
 • 24:29 - 24:33
  pa čak i da se kaju, krštavaju i primaju
  Svetoga Duha, a onda da idete dalje.
 • 24:33 - 24:35
  To nije poziv koji nam je Isus dao.
 • 24:35 - 24:39
  Poziv koji nam je Isus dao
  je da stvaramo učenike,
 • 24:39 - 24:43
  da vidimo kako uzrastaju
  i postaju snažni u Bogu.
 • 24:43 - 24:46
  Ohrabrujem vas,
  vas koji ovo gledate,
 • 24:46 - 24:49
  koji ste veoma brzi da idete dalje -
 • 24:49 - 24:51
  prestanite sa tim.
 • 24:51 - 24:52
  Povedite ljude sa sobom.
 • 24:52 - 24:55
  Povedite sa sobom ljude koji
  imaju darove koje vi nemate.
 • 24:55 - 25:00
  I onda, nemojte samo ići dalje,
  već osnivajte zajednice,
 • 25:00 - 25:02
  neka nastaju nova zajedništva,
 • 25:02 - 25:05
  neka uzrastaju i postaju jaki.
 • 25:05 - 25:07
  I neka ide sa generacije na generaciju.
 • 25:07 - 25:10
  Bog vas blagoslovio!
  Vidimo se sledeći put! Zdravo!
 • 25:13 - 25:15
  Isusov poziv
Title:
DO NOT MOVE FROM HOUSE TO HOUSE - Let’s win homes and entire cities for God
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
25:20

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions