Return to Video

DO NOT MOVE FROM HOUSE TO HOUSE - Let’s win homes and entire cities for God

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:06 - 0:10
  Welkom bij deze les 14 "Do
  not Move from House to House".
 • 0:10 - 0:14
  Ik ben erg enthousiast over het
  doornemen van deze serie met jou,
 • 0:14 - 0:18
  waar we gaan kijken naar waar
  Jezus ons toe heeft geroepen.
 • 0:18 - 0:23
  Vandaag willen we doorgaan en
  zijn we bij hoofdstuk 14 gekomen,
 • 0:23 - 0:26
  in mijn boek "The Call of Jesus",
  "Ga niet van huis naar huis".
 • 0:26 - 0:29
  Ik wil beginnen met
  het lezen van dit:
 • 0:30 - 0:32
  "We zijn allemaal geroepen,
 • 0:32 - 0:36
  niet alleen om het evangelie te
  verkondigen en mensen gered te zien worden,
 • 0:36 - 0:40
  maar ook om mensen te helpen
  uit te groeien tot sterke discipelen.
 • 0:40 - 0:44
  We moeten niet slechts één persoon
  hier en daar gered zien worden,
 • 0:44 - 0:48
  we zouden hele gezinnen tot
  Christus moeten zien komen.'
 • 0:50 - 0:53
  En dat is zo waar. Wij, jij
  en ik, worden genoemd,
 • 0:53 - 0:56
  niet alleen om het
  evangelie te prediken,
 • 0:56 - 1:00
  en niet alleen om één persoon
  hier en daar gered te zien worden,
 • 1:00 - 1:04
  maar we zijn geroepen om discipelen
  te maken, en we zijn geroepen,
 • 1:04 - 1:07
  zoals we opnieuw en opnieuw
  lezen in het boek Handelingen,
 • 1:07 - 1:11
  om hele gezinnen tot
  geloof te zien komen.
 • 1:12 - 1:16
  En we moeten onze manier van denken echt
  veranderen. We moeten onze geest vernieuwen.
 • 1:16 - 1:19
  We moeten weg van
  het zondaarsgebed.
 • 1:19 - 1:22
  We moeten die
  mentaliteit loslaten,
 • 1:22 - 1:26
  we zouden niet hier en daar een
  persoon naar Christus moeten leiden,
 • 1:26 - 1:27
  en dan gaan we verder.
 • 1:27 - 1:30
  Nee, we moeten discipelen maken.
 • 1:30 - 1:33
  We moeten het volledige
  evangelie prediken,
 • 1:33 - 1:36
  en we moeten zien dat
  gezinnen tot geloof komen.
 • 1:37 - 1:39
  En we moeten ze laten opgroeien.
 • 1:39 - 1:42
  En we moeten zien dat
  ze sterk worden in Christus.
 • 1:43 - 1:47
  De waarheid is, veel van de dingen
  die we vandaag in onze kerken doen,
 • 1:47 - 1:50
  vinden we niet in de Bijbel.
 • 1:50 - 1:54
  En veel van de dingen die we in de
  Bijbel vinden, doen we tegenwoordig niet.
 • 1:54 - 1:58
  En we moeten klaar
  zijn om te veranderen.
 • 1:58 - 2:02
  We moeten stoppen met het op onze
  manier te doen, zoals ik al vaker zei:
 • 2:02 - 2:07
  En doe het dan zoals
  Jezus ons heeft opgeroepen.
 • 2:07 - 2:10
  En ik geloof echt in de oproep
  die Jezus ons heeft gegeven.
 • 2:10 - 2:13
  Waarom? Omdat Hij
  ons er toe geroepen heeft,
 • 2:13 - 2:16
  en omdat we nu verbazingwekkende
  vruchten beginnen te zien.
 • 2:16 - 2:20
  Wij hebben de afgelopen jaren
  huishoudens tot geloof zien komen.
 • 2:20 - 2:22
  En dit is nog maar het begin.
 • 2:23 - 2:24
  Maar we hebben je daar nodig.
 • 2:25 - 2:30
  De oogst is echt klaar,
  maar er zijn weinig arbeiders.
 • 2:30 - 2:32
  We hebben je nodig.
 • 2:32 - 2:36
  Tot nu toe hebben we in Lucas 10
  naar verschillende dingen gekeken.
 • 2:36 - 2:39
  We hebben gekeken hoe de oogst
  klaar is en dat er weinig arbeiders zijn,
 • 2:39 - 2:42
  en we moeten de Heer van de
  oogst bidden om arbeiders uit te sturen,
 • 2:42 - 2:46
  en ik hoop dat je dat
  bidt. God, stuur arbeiders.
 • 2:46 - 2:50
  Maar toen zond Hij ook ons
  uit, als lammeren onder wolven,
 • 2:50 - 2:53
  om erop uit te gaan, om die
  persoon van vrede te vinden.
 • 2:53 - 2:57
  En als we die persoon van vrede
  vinden die klaar is om te ontvangen,
 • 2:57 - 3:01
  moeten we eten en drinken wat ze
  serveren, zoals we de vorige keer bekeken.
 • 3:01 - 3:04
  En dan moeten we daar blijven.
 • 3:04 - 3:08
  Omdat dit het volgende is
  wat Jezus zegt in Lukas 10:7.
 • 3:08 - 3:11
  Wanneer je een persoon
  van vrede vindt, zei Hij dit:
 • 3:11 - 3:15
  "Blijf daar, eet en
  drink wat ze je geven,
 • 3:15 - 3:18
  want een arbeider
  verdient zijn loon.
 • 3:18 - 3:22
  Ga niet van huis naar huis.'
 • 3:22 - 3:25
  Jezus heeft ons dus niet alleen
  geroepen om erop uit te gaan,
 • 3:25 - 3:26
  en een persoon
  van vrede te zoeken,
 • 3:26 - 3:29
  te gaan zitten en te eten
  en drinken wat ze serveren,
 • 3:29 - 3:31
  maar Hij heeft ons geroepen,
 • 3:31 - 3:37
  om daar te blijven en niet te
  snel te zijn om verder te gaan.
 • 3:37 - 3:42
  Waarom? Omdat het onze taak niet
  alleen is om het evangelie te prediken.
 • 3:42 - 3:47
  Onze taak is niet alleen om te zeggen:
  Gefeliciteerd! Je bent gered! Vaarwel!
 • 3:47 - 3:50
  Nee, het is onze taak
  om Jezus te gehoorzamen.
 • 3:50 - 3:52
  En het is om
  discipelen te maken.
 • 3:52 - 3:57
  Om ze op te bouwen, ze
  sterk te zien worden en,
 • 3:58 - 4:01
  om het hele huishouden
  tot geloof te zien komen.
 • 4:01 - 4:03
  En dat is het.
  Wanneer je binnenkomt,
 • 4:03 - 4:08
  en de persoon van vrede vindt en je
  ziet een persoon zijn leven aan God geven,
 • 4:08 - 4:16
  die ene persoon, als je met hem werkt, kun
  je veel, veel gemakkelijker en heel snel,
 • 4:16 - 4:20
  niet alleen hem tot geloof zien komen,
  maar het hele gezin tot geloof zien komen.
 • 4:21 - 4:23
  Maar daar moet je
  rekening mee houden.
 • 4:23 - 4:26
  In het begin, toen ik
  begon te evangeliseren.
 • 4:26 - 4:29
  Was ik heel vaak weg, en ik ontmoette
  daar een persoon die werd gered,
 • 4:29 - 4:30
  en "tot ziens"
  en ik ging verder.
 • 4:31 - 4:34
  En ik bracht de tijd
  niet met hem door,
 • 4:34 - 4:37
  en gebruikte zijn relaties
  op de een of andere manier,
 • 4:37 - 4:39
  om het hele
  huishouden te bereiken.
 • 4:39 - 4:42
  Maar nu doe ik het en ik
  zie zoveel meer vruchten.
 • 4:42 - 4:48
  En ik was te snel om verder te gaan, dus ik
  heb ze niet opgebouwd om sterk te worden.
 • 4:48 - 4:53
  En nog iets: Ik herkende
  de vijfvoudige bediening niet.
 • 4:53 - 4:57
  Misschien heb je al veel geleerd
  over de vijfvoudige bediening,
 • 4:57 - 5:00
  de apostelen, profeten,
  evangelisten, herders, leraren,
 • 5:00 - 5:06
  maar ik garandeer je bijna, veel van
  wat je hebt gehoord, het is niet correct.
 • 5:06 - 5:09
  Ik heb jaren geleden veel
  geleerd over die gaven,
 • 5:09 - 5:13
  maar het was gewoon verkeerd.
  Het zat in een kader. Het was als:
 • 5:13 - 5:17
  De evangelist zei: Nee, nee, ik
  hoef geen mensen te begeleiden.
 • 5:17 - 5:20
  Ik ben geen voorganger. En de voorganger
  zei: Ik hoef niet te evangeliseren,
 • 5:20 - 5:22
  omdat ik geen evangelist
  ben. En de leraar zei:
 • 5:22 - 5:26
  Ik hoef niet voor mensen te
  zorgen, want dit is niet mijn gave.
 • 5:26 - 5:28
  Zo was het niet bedoeld.
 • 5:28 - 5:32
  Nee, we zijn allemaal geroepen
  om Jezus te gehoorzamen. Zo simpel.
 • 5:32 - 5:35
  We zijn allemaal geroepen, als
  discipelen, om Hem te gehoorzamen,
 • 5:35 - 5:39
  en als er een behoefte
  is, doen we daar iets aan.
 • 5:40 - 5:43
  Dus zeg niet: Hé, ik ben een voorganger,
  ik hoef geen persoon van vrede te vinden.
 • 5:43 - 5:50
  Nee. Als je een discipel bent, moet je
  Jezus gehoorzamen, wat je roeping ook is.
 • 5:50 - 5:52
  Als dat gezegd is...
 • 5:53 - 5:59
  God heeft verschillende roepingen
  gegeven om elkaar te helpen toe te rusten,
 • 5:59 - 6:05
  dus we worden samen sterk,
  dus we zien samen meer vruchten,
 • 6:05 - 6:08
  in wat Jezus ons heeft geroepen.
 • 6:08 - 6:14
  Efeziërs 4:11-16: "Dus
  Christus zelf gaf de apostelen,
 • 6:14 - 6:17
  de profeten, de evangelisten,
  de voorgangers en de leraren,
 • 6:17 - 6:22
  om Zijn volk toe te rusten voor de werken
  van dienst. Dus wij het lichaam van Christus,
 • 6:22 - 6:27
  kan worden opgebouwd totdat we
  allemaal eenheid in het geloof bereiken,
 • 6:27 - 6:31
  en met de kennis van de Zoon
  van God om volwassen te worden,
 • 6:31 - 6:35
  en het bereiken van de hele
  maat en de volheid van Christus."
 • 6:36 - 6:42
  Hier lezen we dus dat Christus Zelf de
  apostel, profeet en evangelist heeft gegeven,
 • 6:42 - 6:46
  tot herder, leraren, mensen
  met verschillende bedieningen.
 • 6:46 - 6:50
  Hun gave is om de
  heiligen toe te rusten,
 • 6:50 - 6:53
  zodat we allemaal een
  bediening kunnen doen,
 • 6:53 - 6:58
  zodat we allemaal kunnen worden
  opgebouwd en volwassen worden in Christus.
 • 6:58 - 7:02
  Als die gaven niet werken
  zoals ze zouden moeten werken,
 • 7:02 - 7:04
  en samenwerken,
 • 7:05 - 7:08
  zullen we niet op dezelfde
  manier in onze bediening komen.
 • 7:08 - 7:12
  We zullen niet op dezelfde manier
  opgroeien en volwassen worden,
 • 7:13 - 7:15
  omdat die gaven niet werken.
 • 7:15 - 7:17
  Als we vandaag
  naar kerken kijken,
 • 7:18 - 7:22
  in veel kerken van tegenwoordig zien
  we die vijfvoudige bediening niet werken,
 • 7:22 - 7:24
  en samenwerken.
 • 7:24 - 7:26
  En daarom zien we
  vandaag een kerk,
 • 7:27 - 7:30
  die erg onvolwassen is.
  We zien vandaag een kerk,
 • 7:30 - 7:34
  waar veel mensen nooit in
  de bediening komen. Waarom?
 • 7:34 - 7:39
  Omdat we de gave niet gebruiken
  zoals Jezus ons die heeft gegeven,
 • 7:39 - 7:41
  en het op de juiste
  manier gebruiken.
 • 7:41 - 7:44
  We zijn dus allemaal
  geroepen om Christus te volgen.
 • 7:44 - 7:47
  We zijn allemaal geroepen om de oproep
  die Hij ons heeft gegeven te gehoorzamen.
 • 7:47 - 7:49
  Maar we zijn anders.
 • 7:49 - 7:54
  En voor sommige mensen is het vinden van
  een persoon van vrede veel gemakkelijker,
 • 7:55 - 7:57
  dan voor anderen.
 • 7:57 - 8:01
  Voor sommige mensen om een
  ​​persoon van vrede te begeleiden,
 • 8:01 - 8:03
  is het veel gemakkelijker
  dan voor anderen.
 • 8:03 - 8:08
  Voor sommige mensen is het veel
  gemakkelijker om leer en onderwijs te geven,
 • 8:08 - 8:10
  dan voor anderen.
 • 8:10 - 8:14
  En als we samen, met de verschillende
  gaven, de heiligen toerusten,
 • 8:14 - 8:18
  en samen doen waarvoor
  Jezus ons heeft geroepen,
 • 8:19 - 8:21
  wordt het zo krachtig.
 • 8:21 - 8:26
  Het wordt zo krachtig en we
  zullen zoveel meer vruchten zien.
 • 8:27 - 8:29
  In onze Lukas
  10-trainingsschool die we hebben,
 • 8:29 - 8:32
  praten we altijd over
  de vijfvoudige bediening.
 • 8:32 - 8:37
  En wat we daar vaak doen, om te
  illustreren hoe we anders denken,
 • 8:37 - 8:42
  en hoe dit verschillende
  DNA in ons zit,
 • 8:42 - 8:46
  is dat we mensen vragen te gaan
  zitten waar ze denken dat ze thuishoren.
 • 8:46 - 8:49
  Dus degenen die
  profeten zijn, zitten daar.
 • 8:49 - 8:52
  Degenen die zichzelf als
  evangelisten zien zitten daar.
 • 8:52 - 8:59
  Herders en leraren, ze zitten
  op verschillende plaatsen.
 • 8:59 - 9:03
  En dan stel ik ze een vraag.
  Als ik de profeten vraag:
 • 9:03 - 9:08
  Wat is het belangrijkste dat we
  vandaag in de kerk nodig hebben?
 • 9:08 - 9:10
  Hij zal vaak zeggen: Oh,
  om de stem van God te horen.
 • 9:10 - 9:14
  We moeten geleid worden door de
  Heilige Geest, om de stem van God te horen.
 • 9:14 - 9:15
  En dat klopt.
 • 9:15 - 9:20
  Als ik evangelisten hetzelfde vraag: Wat is
  het belangrijkste in de kerk van vandaag?
 • 9:20 - 9:23
  Oh, we moeten de verlorenen bereiken.
  We moeten de verlorenen bereiken.
 • 9:23 - 9:28
  Mensen raken verdwaald.
  We moeten uit de kerk komen,
 • 9:28 - 9:31
  en de verlorenen
  bereiken. En dat klopt.
 • 9:31 - 9:35
  Als ik de leraren vraag: Wat is het
  belangrijkste in de kerk van vandaag?
 • 9:35 - 9:38
  Oh, we hebben een gezonde leer
  nodig. We hebben een gezonde leer nodig.
 • 9:38 - 9:41
  We moeten mensen opbouwen,
  ze een gezonde leer geven,
 • 9:41 - 9:44
  dus bouwen ze voort
  op het Woord van God.
 • 9:44 - 9:46
  En we moeten voorzichtig
  zijn met verkeerde leringen.
 • 9:46 - 9:49
  Gezonde leer. Gezonde leer.
 • 9:49 - 9:54
  Als ik de herders hetzelfde vraag: Wat is
  het belangrijkste in de kerk van vandaag?
 • 9:54 - 9:55
  Wat hebben we het meest nodig?
 • 9:55 - 9:58
  We hebben elkaar nodig.
  We moeten voor elkaar zorgen,
 • 9:58 - 10:00
  en zorgen voor degenen
  die het moeilijk hebben.
 • 10:00 - 10:05
  We moeten samenkomen en
  elkaar helpen en samen sterk zijn.
 • 10:05 - 10:09
  Als we alleen naar die vier kijken.
  Hebben we het allemaal nodig.
 • 10:09 - 10:14
  We hebben het allemaal nodig.
  Probeer je voor te stellen als die gaven,
 • 10:14 - 10:18
  allemaal konden samenwerken,
  samen met de apostel,
 • 10:18 - 10:22
  die van alles een beetje kan, en
  probeert ze bij elkaar te brengen,
 • 10:22 - 10:26
  als we kunnen samenwerken,
  zullen we sterk zijn.
 • 10:26 - 10:29
  Probeer je voor te stellen dat je een
  team hebt waarmee je samenwerkt,
 • 10:29 - 10:34
  en een van hen, in dat team,
  was heel erg een evangelist,
 • 10:35 - 10:38
  hij kan gemakkelijk en sneller naar binnen
  gaan en die persoon van vrede vinden,
 • 10:38 - 10:42
  en naar dat huis
  gaan. Halleluja! Maar...
 • 10:44 - 10:49
  Als hij een sterke evangelist is,
  heeft hij iemand aan zijn zijde nodig,
 • 10:49 - 10:56
  die hem helpt een fundament te leggen,
  die hem helpt te blijven en te koesteren,
 • 10:56 - 11:00
  die mensen op te
  opbouwen en er langer zijn,
 • 11:00 - 11:04
  zodat ze, ze kunnen
  opbouwen en sterk worden.
 • 11:05 - 11:10
  We zien die relatie in de Bijbel, in
  Handelingen 8 zien we dat Philippus,
 • 11:10 - 11:15
  de evangelist Philippus, hij kwam
  naar Samaria. Hij predikte het evangelie,
 • 11:15 - 11:18
  hij wierp demonen uit,
  hij genas de kreupelen,
 • 11:18 - 11:22
  en veel mensen werden genezen
  en mensen kwamen en hoorden het,
 • 11:22 - 11:24
  en veel mensen bekeerden
  zich en werden gedoopt.
 • 11:25 - 11:27
  En het was prachtig.
 • 11:27 - 11:33
  Maar toen de apostelen, toen
  de andere gaven erover hoorden,
 • 11:33 - 11:35
  kwamen ze daar om
  Philippus te helpen.
 • 11:36 - 11:38
  Ze helpen Philippus
  in wat hij miste.
 • 11:38 - 11:43
  En dat gaf Philippus de
  vrijheid om verder te gaan,
 • 11:43 - 11:48
  zodat Philippus naar de eunuch kon
  komen en daar kon doen wat hij moest doen.
 • 11:48 - 11:55
  En dat is het. Als wij als gelovigen de
  verschillende gaven kunnen herkennen,
 • 11:55 - 12:00
  en kunnen samenwerken,
  zouden we elkaar vrijmaken.
 • 12:00 - 12:03
  Die mensen die heel
  sterk een evangelist zijn,
 • 12:03 - 12:07
  ze kunnen naar binnen gaan
  en die persoon van vrede vinden.
 • 12:07 - 12:13
  Maar ze hoeven niet te begeleiden en
  veel tijd te nemen om ze te verzorgen,
 • 12:13 - 12:16
  om een ​​basis te leggen, om ze
  allemaal te onderwijzen. Waarom?
 • 12:16 - 12:18
  Omdat er andere mensen
  zijn die dat kunnen doen.
 • 12:18 - 12:22
  Dus dat maakt de evangelist
  vrij om verder te gaan.
 • 12:22 - 12:26
  En dat doen die mensen die
  bereikt zijn met het evangelie,
 • 12:26 - 12:30
  ze worden nu opgebouwd
  en volwassen in Christus,
 • 12:30 - 12:33
  zoals we lezen in Efeziërs 4.
 • 12:33 - 12:38
  En ik geloof dat echt, echt.
  En dit is al jaren mijn hart.
 • 12:38 - 12:41
  Maar nu begin ik het
  samen te zien komen.
 • 12:42 - 12:49
  18 oktober 1999, dat is nu
  meer dan 20 jaar geleden,
 • 12:49 - 12:54
  Twintig jaar geleden kreeg
  ik een zeer sterke profetie,
 • 12:54 - 12:58
  en ik wil dit met je delen,
  omdat deze profetie,
 • 12:58 - 13:01
  mijn leven heeft beïnvloed, maar
  deze profetie is niet alleen voor mij.
 • 13:01 - 13:03
  Het is voor ons
  allemaal daarbuiten.
 • 13:03 - 13:05
  Dit was het woord
  dat ik ontving:
 • 13:07 - 13:11
  'Je gaat demonen uitdrijven.
  Je bent een evangelist.
 • 13:11 - 13:17
  Je gaat bolwerken afbreken in de gedachten
  van mensen en mijn Woord onderwijzen.
 • 13:17 - 13:22
  'Ik ga je leren om Mijn Woord
  te onderwijzen', zegt de Heer.
 • 13:22 - 13:28
  Je gaat strategieën leren en plannen
  ontwikkelen om mensen vrij te maken.
 • 13:28 - 13:30
  Ik ga je trainen.
 • 13:30 - 13:34
  Je gaat uit Mijn lichaam
  en terug naar Mijn lichaam.
 • 13:34 - 13:37
  Veel evangelisten zijn
  onafhankelijk geworden,
 • 13:37 - 13:40
  maar jij gaat om met
  een apostolisch team.
 • 13:40 - 13:43
  Denk aan de relatie van
  Filippus en de apostelen,
 • 13:43 - 13:46
  en hoe mensen
  dagelijks gered werden?
 • 13:46 - 13:53
  Je zult wonderen ervaren en je gaat
  vooruit als een grote slingerende bijl.
 • 13:53 - 13:57
  Je wint huizen en hele
  steden voor het evangelie,
 • 13:57 - 14:00
  en je zult de kracht van de
  toekomstige wereld ervaren."
 • 14:01 - 14:05
  Dit was een heel, heel sterk woord
  dat ik die tijd 20 jaar geleden ontving.
 • 14:05 - 14:08
  En toen ik het ontving in die tijd,
  heb ik de zieken nooit genezen,
 • 14:08 - 14:12
  Ik heb nooit een demon uitgeworpen,
  ik heb nooit iemand tot Christus geleid.
 • 14:12 - 14:14
  We hebben nooit een
  huishouden tot Christus geleid.
 • 14:14 - 14:16
  We hebben nooit gedaan
  wat we vandaag zien.
 • 14:16 - 14:19
  Vandaag hebben we
  veel wonderen gezien.
 • 14:19 - 14:22
  We hebben veel demonen uitgeworpen.
  We hebben veel zieken genezen.
 • 14:22 - 14:24
  We hebben duizenden
  mensen gedoopt.
 • 14:24 - 14:27
  We hebben huishoudens
  tot geloof zien komen.
 • 14:27 - 14:33
  We beginnen te zien,
  waar dat woord over ging.
 • 14:33 - 14:36
  Maar ik wil iets toegeven.
  Toen ik dat woord hoorde.
 • 14:38 - 14:43
  Ik dacht: Wauw! Verbazingwekkend!
  Ik word een super-evangelist!
 • 14:43 - 14:47
  Ik word een super-evangelist
  die op een podium staat,
 • 14:47 - 14:50
  en preekt tot duizenden
  en duizenden mensen.
 • 14:50 - 14:53
  Dat dacht ik destijds.
 • 14:53 - 14:56
  Omdat ik het volledige
  plaatje niet zag.
 • 14:56 - 15:01
  Maar nu, 20 jaar later,
  zie ik het volledige plaatje.
 • 15:01 - 15:04
  En ik zie dat het
  allemaal samenkomt.
 • 15:04 - 15:08
  Eigenlijk heb ik een paar jaar
  geleden dit profetische woord gekregen.
 • 15:09 - 15:13
  'Je gaat een DNA neerleggen
  in een nieuwe generatie,
 • 15:13 - 15:17
  een DNA dat van
  generatie op generatie gaat.
 • 15:17 - 15:22
  Je gaat mensen uit het niets
  verheffen tot spirituele reuzen,
 • 15:22 - 15:27
  en ze zullen huizen en hele
  steden winnen voor het evangelie."
 • 15:27 - 15:30
  Halleluja! Kun je het zien?
 • 15:30 - 15:32
  Daar beginnen de
  dingen samen te komen.
 • 15:32 - 15:36
  Nee, ik ben het niet. Het gaat
  niet om één super-evangelist,
 • 15:36 - 15:39
  die het gaat doen, omdat
  één man het niet alleen kan.
 • 15:39 - 15:45
  Nee, ik zou onder andere gewoon
  worden gebruikt om dit DNA neer te leggen,
 • 15:45 - 15:48
  in een nieuwe generatie, om
  mensen op te laten groeien,
 • 15:48 - 15:50
  van niets tot spirituele reuzen,
 • 15:50 - 15:57
  en ze zullen huizen en
  hele steden voor God winnen.
 • 15:57 - 16:01
  Niet ik. Niet één
  persoon. Maar dit DNA.
 • 16:01 - 16:04
  Dit onderwijs die ik je
  geef, de oproep van Jezus,
 • 16:04 - 16:08
  wat we hier delen, dit DNA,
 • 16:08 - 16:10
  wanneer je ervoor kiest
  om het te gehoorzamen,
 • 16:11 - 16:14
  verandert niet alleen je leven,
  maar ook de mensen om je heen.
 • 16:14 - 16:19
  Samen kunnen we huizen
  tot Christus zien komen.
 • 16:19 - 16:25
  En veel huizen vormen een stad en
  we zullen steden tot God zien komen.
 • 16:25 - 16:30
  Dus nu zie ik het. Nu
  zien we de vruchten ervan.
 • 16:30 - 16:35
  En één ding dat heel erg belangrijk is,
  is dat we moeten leren samen te werken.
 • 16:35 - 16:40
  We hebben die verschillende
  gaven nodig die samenwerken.
 • 16:40 - 16:42
  Anders gaan we het niet zien.
 • 16:43 - 16:46
  Ik herinner me dat ik vele
  jaren geleden in Denemarken,
 • 16:46 - 16:49
  een jong meisje ontmoette dat
  problemen had met haar knie.
 • 16:49 - 16:52
  Ze kon niet voetballen. Ik bad
  voor haar en ze werd genezen.
 • 16:52 - 16:58
  Ik heb haar later ontmoet. Haar
  moeder kwam en de rest van het gezin.
 • 16:58 - 17:03
  Dat meisje werd gedoopt en ontving de
  Heilige Geest en haar leven veranderde.
 • 17:03 - 17:08
  Haar moeder zat nog in de Lutherse
  Kerk, ze was toen nog niet wedergeboren,
 • 17:08 - 17:14
  maar nu was ze open, want ze zag haar dochter
  genezen worden en haar leven veranderde.
 • 17:14 - 17:18
  Dus ik vroeg de moeder: Hé,
  kunnen we naar je huis gaan?
 • 17:18 - 17:21
  Verzamel vrienden en
  familie, ik kom naar je huis,
 • 17:21 - 17:25
  we gaan zitten en we zullen
  vertellen hoe je dochter genezen is,
 • 17:25 - 17:27
  we zullen het evangelie
  verkondigen en voor hen bidden.
 • 17:27 - 17:32
  Maar die vrouw die al jaren
  lid is van de Lutherse Kerk, zei:
 • 17:32 - 17:35
  Nee, nee, niemand wil
  naar mijn huis komen.
 • 17:35 - 17:38
  Waarom? Omdat ik al jaren mijn
  vrienden voor de kerk heb uitgenodigd,
 • 17:38 - 17:40
  en niemand wilde komen.
 • 17:40 - 17:43
  En ik zei: Ik begrijp
  waarom niemand wil komen.
 • 17:43 - 17:47
  Als je me zou uitnodigen voor een Lutherse
  kerk, zou ik ook niet willen komen.
 • 17:47 - 17:49
  Maar nu nodigden we geen
  mensen uit naar de kerk.
 • 17:49 - 17:52
  We nodigen
  mensen uit bij je thuis.
 • 17:52 - 17:55
  Een huis waar ze al
  veel vaker zijn geweest.
 • 17:55 - 17:57
  Dus als ze nog een
  keer naar dat huis komen,
 • 17:57 - 17:59
  zal het voor hen geen
  groot verschil maken.
 • 18:00 - 18:01
  Dus ze zullen komen.
 • 18:02 - 18:07
  En ze gaf het een kans. Ze schreef
  een e-mail aan 17 van haar vrienden.
 • 18:07 - 18:10
  Nodigde ze uit op een
  avond, waar ik dan zou zijn,
 • 18:10 - 18:14
  en we zullen vertellen hoe haar dochter
  genezen is, en dan zullen we voor hen bidden.
 • 18:14 - 18:21
  Van die 17 vrienden kwamen
  er 16 en ze was zo verrast.
 • 18:21 - 18:24
  Ze had zoiets van:
  Hoe kan dat gebeuren?
 • 18:24 - 18:26
  En nu gingen we naar haar huis.
 • 18:26 - 18:30
  Persoon van vrede. We zien het.
  We zaten daar te eten en te drinken.
 • 18:30 - 18:35
  In de woonkamer begonnen we het
  evangelie te prediken. We zagen God komen.
 • 18:35 - 18:38
  Eens bad ik voor een meisje dat
  vervuld werd met de Heilige Geest,
 • 18:38 - 18:42
  ze viel naar beneden en een
  demon verliet haar. Ik zat op de grond,
 • 18:42 - 18:45
  een demon uit te werpen: Kom naar buiten!
  Kom naar buiten in de Naam van Jezus!
 • 18:45 - 18:49
  Iedereen zat zo en
  keek. Het was zo krachtig,
 • 18:49 - 18:53
  en iedereen zag God
  die avond. God kwam.
 • 18:53 - 18:57
  Er zijn heel veel dingen gebeurd.
  En het was een geweldige avond.
 • 18:57 - 18:58
  Ik zal het nooit vergeten.
 • 18:58 - 19:01
  En dit is waar ik het
  over heb in het boek.
 • 19:01 - 19:05
  Zoek één persoon en plotseling zit je
  in een huishouden met veel mensen.
 • 19:05 - 19:06
  Maar...
 • 19:08 - 19:12
  Na die avond was ik te
  snel. Ik ben verdergegaan.
 • 19:12 - 19:14
  Er waren nog andere
  dingen die ik moest doen.
 • 19:14 - 19:21
  Dus ging ik verder en het werd
  nooit wat God wilde dat het werd.
 • 19:21 - 19:28
  Ik had het te druk. Ik werkte alleen.
  Als ik toen wist wat ik vandaag weet,
 • 19:28 - 19:32
  zouden we zoveel meer vruchten
  uit dat huishouden hebben gezien.
 • 19:32 - 19:35
  Wat ik had moeten doen, in
  plaats van het alleen te doen,
 • 19:35 - 19:38
  Ik had andere gaven moeten
  meenemen, andere mensen met mij,
 • 19:38 - 19:40
  die konden helpen
  met de begeleiding.
 • 19:40 - 19:44
  En een paar dagen later daar al
  een ontmoeting konden regelen,
 • 19:44 - 19:48
  en een paar dagen later een bijeenkomst,
  zodat we die mensen konden gaan begeleiden.
 • 19:48 - 19:55
  Maar ik deed gewoon: Adios! Tot ziens! En
  ik was al vertrokken naar een ander huis.
 • 19:57 - 20:00
  Niet wetende dat Jezus zei
  dat ik daar had moeten blijven.
 • 20:00 - 20:06
  Als ik destijds wist wat ik vandaag
  weet, zien we zoveel meer vruchten.
 • 20:06 - 20:11
  En daarom praten we over de vijfvoudige
  bediening, omdat we dit nodig hebben.
 • 20:11 - 20:15
  Je hebt het nodig. We
  hebben iedereen daar nodig.
 • 20:16 - 20:20
  In mijn boek "The Call of Jesus" praat ik
  veel meer over de vijfvoudige bediening.
 • 20:20 - 20:26
  Ik wil er later meer over praten, waar
  ik aan het einde van deze videoserie,
 • 20:26 - 20:29
  het allemaal bij elkaar breng
  en praat over hoe het werkt.
 • 20:29 - 20:36
  Maar als we kunnen samenwerken, als je niet
  alleen de oproep van Jezus gehoorzaamt,
 • 20:36 - 20:40
  maar iemand vind om je
  heen, vind mensen om je heen,
 • 20:40 - 20:44
  die sterk zijn in die gebieden
  waarin je niet sterk bent,
 • 20:44 - 20:49
  en doe het dan samen, jij die
  heel erg sterk evangelist bent,
 • 20:49 - 20:53
  jij die weet hoe je erop uit moet gaan
  om de persoon van vrede te vinden,
 • 20:53 - 21:00
  je moet mensen meenemen, die
  enkele van de andere gaven hebben,
 • 21:00 - 21:02
  die kunnen helpen
  bij de begeleiding, die
 • 21:02 - 21:04
  kunnen helpen bij het
  leggen van een fundament.
 • 21:04 - 21:11
  We hebben elkaar nodig, en als we
  samen kunnen komen en samenwerken,
 • 21:11 - 21:13
  Jezus samen gehoorzamen,
 • 21:13 - 21:18
  zullen we niet slechts één persoon
  hier en daar naar Christus leiden,
 • 21:18 - 21:22
  maar we zullen één persoon tot Christus
  leiden, dan gaan we naar zijn huis,
 • 21:22 - 21:27
  of haar huis, dan verzamelen we
  vrienden en familie, zoals ik deed,
 • 21:27 - 21:29
  dan zullen we het evangelie
  delen, we zullen de zieken genezen,
 • 21:29 - 21:32
  we drijven demonen uit, we
  zien mensen zich bekeren,
 • 21:32 - 21:36
  en gedoopt worden in water en de
  Heilige Geest. Maar dat is nog niet alles.
 • 21:36 - 21:39
  Dan helpen we
  mensen daar in hun huis,
 • 21:39 - 21:42
  die in staat zijn om
  hen te blijven ontmoeten,
 • 21:42 - 21:46
  die melk blijven geven aan
  degenen die nu nieuwgeborenen zijn,
 • 21:46 - 21:48
  zodat ze kunnen
  opgroeien en sterk worden.
 • 21:48 - 21:53
  Die hen kan helpen om van God te
  horen, die kan helpen het Woord te lezen,
 • 21:53 - 21:55
  die hen kan helpen om
  andere mensen te bereiken.
 • 21:55 - 22:00
  En als we het zo doen, zien we
  niet alleen één persoon gered worden.
 • 22:00 - 22:02
  We zien huishoudens
  gered worden.
 • 22:02 - 22:06
  En die huishoudens, die
  mensen die gaan verder,
 • 22:06 - 22:10
  en nieuwe huishoudens bereiken, en ze
  gaan verder en bereiken nieuwe huishoudens.
 • 22:10 - 22:15
  En daarmee zullen we niet alleen veel
  huishoudens hebben die tot Christus zijn gekomen.
 • 22:15 - 22:21
  We zullen hele steden tot Christus
  zien komen, precies zoals God sprak,
 • 22:21 - 22:22
  zoals we het in
  de profetie zien.
 • 22:22 - 22:25
  Dus ik wil je aanmoedigen,
 • 22:26 - 22:32
  ja, we zijn allemaal verschillend,
  ja, we hebben verschillende gaven,
 • 22:32 - 22:37
  en ja, we hebben elkaar nodig. We hebben
  niet alleen een super-evangelist nodig.
 • 22:37 - 22:40
  We hebben iedereen nodig
  die Jezus wil gehoorzamen.
 • 22:40 - 22:44
  We hebben jullie nodig die meer
  in het Woord zijn en graag lesgeven.
 • 22:44 - 22:48
  We hebben jullie nodig
  die meer herders zijn,
 • 22:48 - 22:52
  die graag gaan zitten en voor
  mensen zorgen en mensen helpen.
 • 22:52 - 22:57
  We hebben je nodig die van God
  kan horen. We hebben alle gaven nodig,
 • 22:57 - 23:02
  het maakt niet uit hoe oud of jong je
  bent. We hebben jullie allemaal nodig.
 • 23:02 - 23:05
  En wanneer jij en
  ik dit samen doen.
 • 23:05 - 23:09
  Halleluja! Gaan we
  geweldige vruchten zien.
 • 23:09 - 23:13
  Zoals ik eerder zei, ga ik later meer
  praten over de vijfvoudige bediening,
 • 23:13 - 23:18
  Ik ga het allemaal samenbrengen.
  En ik moedig je ook aan, met dit:
 • 23:18 - 23:20
  Lees mijn boek, als je kunt.
 • 23:20 - 23:23
  Als je het geld niet hebt, stuur dan
  een e-mail en we sturen je een code,
 • 23:23 - 23:26
  en je kunt het boek gratis
  lezen, want in het boek,
 • 23:26 - 23:29
  als we het hebben over de vijfvoudige
  bediening, deel ik zoveel meer,
 • 23:29 - 23:34
  Ik heb zoveel meer voorbeelden
  van hoe het eruit ziet, enzovoort.
 • 23:34 - 23:41
  Dit DNA, zoals we hebben besproken, dit
  DNA dat we lezen in De Oproep van Jezus,
 • 23:41 - 23:45
  Ik geloof dat het van God komt.
  En ik denk dat we hele huishoudens,
 • 23:45 - 23:51
  tot geloof zien komen. Dus, ik
  moedig je aan, begin waar je bent.
 • 23:51 - 23:55
  Begin God te bidden om
  meer arbeiders te sturen.
 • 23:55 - 23:58
  Ga zelf op pad als
  lammeren tussen wolven.
 • 23:58 - 24:04
  Begin een persoon van vrede te vinden,
  maar probeer ook mensen mee te nemen,
 • 24:04 - 24:07
  die anders zijn dan
  jij. Neem mensen mee.
 • 24:07 - 24:11
  Als je geen sterke evangelist bent, zoek
  dan iemand die een sterke evangelist is.
 • 24:11 - 24:16
  Als je een sterke evangelist bent, zoek
  dan andere mensen die niet zo sterk zijn
 • 24:16 - 24:20
  op dat gebied, maar
  sterk op andere gebieden.
 • 24:20 - 24:25
  Omdat niemand van jullie is
  geroepen om er op uit te gaan,
 • 24:25 - 24:29
  "zie mensen gered worden", zie
  mensen Jezus in hun hart vragen,
 • 24:29 - 24:31
  en zelfs berouw hebben, gedoopt
  worden en de Heilige Geest ontvangen,
 • 24:31 - 24:33
  en dan ga je verder.
 • 24:33 - 24:35
  Dat is niet de oproep
  die Jezus ons gaf.
 • 24:35 - 24:39
  De oproep die Jezus ons
  gaf is om discipelen te maken,
 • 24:39 - 24:43
  om ze te zien opgroeien
  en sterk te worden in God.
 • 24:43 - 24:46
  Dus ik moedig je
  echt aan, jij die dit ziet,
 • 24:46 - 24:49
  die misschien heel
  snel is in verder gaan,
 • 24:49 - 24:52
  stop ermee. Neem mensen mee.
 • 24:52 - 24:55
  Neem mensen mee die
  gaven hebben die je niet hebt.
 • 24:55 - 25:00
  En ga dan niet gewoon verder,
  maar zie hoe de gemeenschap begint,
 • 25:00 - 25:02
  zie nieuwe
  huisgenootschappen beginnen,
 • 25:02 - 25:05
  kijk hoe ze opgroeien
  en sterk worden,
 • 25:05 - 25:07
  en hoe het van generatie
  op generatie zal gaan.
 • 25:07 - 25:10
  God zegent je! Tot de
  volgende keer! Tot ziens!
 • 25:12 - 25:15
  De oproep van Jezus
Title:
DO NOT MOVE FROM HOUSE TO HOUSE - Let’s win homes and entire cities for God
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
25:20

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions