Return to Video

Nem menj házról házra - nyerjünk meg otthonokat és városokat Isten számára

 • 0:02 - 0:04
  Jézus hívása
 • 0:06 - 0:10
  Üdvözöllek ezen a 14-ik leckén:
  "Ne menj házról házra"
 • 0:10 - 0:14
  Nagyon izgatott vagyok, ahogy
  átmegyek veled ezen a videó sorozaton,
 • 0:14 - 0:18
  ahol megnézzük, hogy mire
  hívott el minket Jézus.
 • 0:18 - 0:23
  Ma folytatjuk
  és eljutottunk a 14-ik fejezetig
 • 0:23 - 0:26
  a "Jézus hívása" című könyvemben:
  "Ne menj házról házra"
 • 0:26 - 0:29
  Először olvasnék a könyvből:
 • 0:30 - 0:36
  "Nem csak az az elhívásunk, hogy prédikáljuk
  az evangéliumot és lássunk embereket megmenekülni,
 • 0:36 - 0:40
  hanem arra is, hogy lássunk embereket
  erős tanítvánnyá felnőni.
 • 0:40 - 0:44
  Nem csak azt kell meglássuk, hogy
  itt meg ott megtér valaki,
 • 0:44 - 0:48
  látnunk kell egész családokat,
  ahogy Krisztushoz jönnek."
 • 0:50 - 0:53
  Ez annyira igaz.
  Neked és nekem elhívásunk van,
 • 0:53 - 1:00
  nemcsak prédikálni az evangéliumot és
  nemcsak itt meg ott látni valakit megtérni.
 • 1:00 - 1:04
  Az elhívásunk, hogy tanítvánnyá
  tegyünk másokat és elhívásunk van,
 • 1:04 - 1:07
  ahogy újra és újra olvassuk
  az Apostolok cselekedeteiben,
 • 1:07 - 1:11
  hogy lássuk, ahogy az
  egész háznép hitre jut.
 • 1:12 - 1:16
  Meg kell változtatni a gondolkodásunkat.
  Meg kell újítanunk az elménket.
 • 1:16 - 1:19
  El kell hagyjuk a bűnösök
  imájának mondogatását.
 • 1:19 - 1:22
  Ott kell hagyjuk azt a felfogást,
 • 1:22 - 1:26
  hogy csak egy személyt kell Krisztushoz
  vezetnünk itt meg ott,
 • 1:26 - 1:27
  majd tovább menni.
 • 1:27 - 1:30
  Nem. Tanítványokat kell képeznünk.
 • 1:30 - 1:33
  A teljes evangéliumot kell hirdetnünk
 • 1:33 - 1:37
  és látnunk kell családokat
  hitre jutni.
 • 1:37 - 1:39
  Majd fel kell
  neveljük őket.
 • 1:39 - 1:43
  Látnunk kell, ahogy
  erőssé válnak Krisztusban.
 • 1:43 - 1:47
  Az igazság az, hogy sok mindent,
  amit ma teszünk a gyülekezetekben
 • 1:48 - 1:50
  azt nem találjuk meg
  a Bibliában.
 • 1:50 - 1:54
  Sok mindent viszont, amit
  a Bibliában találunk nem tesszük ma.
 • 1:54 - 1:58
  Készen kell álljunk
  megváltozni.
 • 1:58 - 2:02
  Abba kell hagyjuk, hogy a mi módszerünkkel
  csináljunk dolgokat, ahogy már sokszor mondtam,
 • 2:02 - 2:07
  és úgy tegyük a dolgokat, ahogy
  arra minket Jézus elhívott, hogy tegyük.
 • 2:07 - 2:10
  Valóban hiszek abban az elhívásban,
  amit Jézus adott nekünk.
 • 2:10 - 2:13
  Miért? Mert Jézus hívott
  arra, hogy ezt tegyük,
 • 2:13 - 2:16
  és mivel most csodálatos
  gyümölcsöket látunk.
 • 2:16 - 2:20
  Mi az utóbbi években láttunk
  egész családokat hitre jutni.
 • 2:20 - 2:23
  És ez még csak a kezdet.
 • 2:23 - 2:25
  Szükségünk van rád ott ahol vagy.
 • 2:25 - 2:30
  Az aratás valóban készen áll,
  de kevés a munkás.
 • 2:31 - 2:32
  Szükségünk van rád.
 • 2:32 - 2:36
  Eddig különböző dolgokat néztünk
  meg a Lukács evangéliuma 10. fejezetben.
 • 2:36 - 2:40
  Megnéztük, ahogy az aratás készen áll,
  és hogy kevés a munkás
 • 2:40 - 2:42
  és imádkoznunk kell az aratás Urához,
  hogy küldjön munkásokat az aratásba,
 • 2:42 - 2:46
  és remélem, hogy ezt imádkozod:
  Istenem küldj munkásokat.
 • 2:46 - 2:50
  De Jézus kiküldött minket, mint
  bárányokat a farkasok közé,
 • 2:50 - 2:53
  hogy kimenjünk és
  megkeressük a békesség emberét.
 • 2:53 - 2:57
  Amikor megtaláljuk azt,
  aki készen áll meghallgatni,
 • 2:57 - 3:01
  akkor vele kell ennünk és innunk, amivel
  megkínálnak, ahogy ezt múlt alkalommal megnéztük.
 • 3:01 - 3:04
  Majd ott kell maradnunk.
 • 3:04 - 3:08
  Mert ez a következő dolog,
  amit Jézus mond a Lukács 10:7-ben:
 • 3:11 - 3:15
  "Ugyanazon házban maradjatok pedig,
  azt evén és iván, a mit ők [adnak]:
 • 3:15 - 3:18
  mert méltó a munkás az õ jutalmára.
 • 3:18 - 3:22
  Ne járjatok házról-házra."
 • 3:23 - 3:26
  Szóval Jézus nemcsak arra hívott, hogy
  menjünk és keressük meg a békesség emberét,
 • 3:26 - 3:29
  együnk és igyunk, amivel megkínálnak,
 • 3:29 - 3:37
  hanem arra is, hogy ott maradjunk
  és ne menjünk tovább túl hamar.
 • 3:37 - 3:42
  Miért? Mert nem csak az a feladatunk,
  hogy az evangéliumot hirdessük.
 • 3:42 - 3:47
  Nem csak az a dolgunk, hogy azt mondjuk:
  "Hát gratulálok! Megmenekültél! Szia!"
 • 3:47 - 3:50
  Nem. Az a feladatunk,
  hogy Jézusnak engedelmeskedjünk.
 • 3:50 - 3:52
  És hogy tanítványokat
  képezzünk.
 • 3:53 - 3:57
  Felneveljük őket,
  és meglássuk, hogy erősek lesznek és
 • 3:58 - 4:01
  meglássuk, ahogy egész családok
  hitre jutnak.
 • 4:01 - 4:02
  Ez a lényeg.
 • 4:02 - 4:09
  Amikor rátalálsz a békesség emberére és elmész hozzá,
  és látod, amint odaadja az életét Istennek,
 • 4:09 - 4:16
  az az egy ember, ha dolgozol vele,
  akkor sokkal egyszerűbben és nagyon gyorsan
 • 4:16 - 4:21
  meglátod, hogy nem csak ő jut hitre,
  hanem az egész család hitre jut.
 • 4:21 - 4:23
  De ezzel tisztában
  kell lenned.
 • 4:23 - 4:26
  Az elején, amikor elkezdtem
  az evangelizációt,
 • 4:26 - 4:29
  akkor nagyon sokat voltam kint,
  és találkoztam egy emberrel aki megtért,
 • 4:29 - 4:31
  majd azt mondtam: "szia"
  és tovább mentem,
 • 4:31 - 4:37
  és nem töltöttem vele időt,
  és nem használtam fel a kapcsolatait,
 • 4:37 - 4:39
  hogy az egész családot
  elérjem.
 • 4:39 - 4:42
  De most ezt teszem és
  sokkal több gyümölcsöt látok.
 • 4:42 - 4:48
  Nagyon gyorsan mentem tovább és nem
  építettem őket fel, hogy erősek legyenek.
 • 4:48 - 4:53
  A másik dolog, hogy nem tudtam
  az ötféle szolgálati ágról.
 • 4:53 - 4:57
  Lehet, hogy már sokféle tanítást hallottál
  az ötféle szolgálati ágról,
 • 4:57 - 5:01
  az apostol, próféta, evangelista,
  pásztor és tanító,
 • 5:01 - 5:06
  de majdnemhogy garantálom neked, hogy
  a legtöbb amit hallottál erről, az nem helyes.
 • 5:06 - 5:09
  Én sok tanítást halottam ezekről
  az ajándékokról évekkel ezelőtt,
 • 5:09 - 5:13
  de az nem volt helyes. Ez egy kategorizálás volt.
  Ez olyan volt, hogy....
 • 5:13 - 5:17
  az evangelista azt mondta: "Nem, nem,
  nekem nem kell ránéznem többé az emberekre.
 • 5:17 - 5:20
  Én nem vagyok pásztor." A pásztor azt mondta:
  "nekem nem kell hirdetnem az evangéliumot,
 • 5:20 - 5:22
  mert nem vagyok evangelista."
  A tanító azt mondta:
 • 5:22 - 5:26
  "Nekem nem kell odafigyelnem az emberekre,
  mert nem ez az én ajándékom."
 • 5:26 - 5:28
  Ez nem így lett kitalálva.
 • 5:28 - 5:32
  Nem. Mi mindannyian arra lettünk elhívva,
  hogy Jézusnak engedelmeskedjünk. Ez egyszerű.
 • 5:32 - 5:35
  Az az elhívásunk, mint tanítványoknak,
  hogy Jézusnak engedelmeskedjünk,
 • 5:35 - 5:40
  és ha valami szükség felbukkan,
  akkor tegyünk valamit azzal kapcsolatban.
 • 5:40 - 5:44
  Tehát nem azt mondom: Én pásztor vagyok,
  nekem nem kell megtalálnom a békesség emberét.
 • 5:44 - 5:50
  Nem. Ha te tanítvány vagy, akkor engedelmeskedned
  kell Jézusnak, mindegy mi az elhívásod.
 • 5:50 - 5:52
  Amikor ezt mondják....
 • 5:53 - 5:59
  Isten különböző elhívásokat adott,
  hogy segítsen felépíteni egymást,
 • 5:59 - 6:06
  hogy együtt erősek legyünk,
  hogy mi együtt több gyümölcsöt lássunk
 • 6:06 - 6:08
  abban, amire Jézus
  elhívott minket.
 • 6:08 - 6:14
  Efézus 4:11-16:
  " Igen, Krisztus az, aki apostolokat,
 • 6:14 - 6:17
  prófétákat, evangélistákat, pásztorokat
  és tanítókat adott ajándékul az embereknek.
 • 6:17 - 6:23
  Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék
  Isten szent népét a feladatukra:
 • 6:23 - 6:27
  Krisztus „Testének” felépítésére...amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk
 • 6:27 - 6:31
  az Isten Fia megismerésében, és mindabban,
  amit a hitünk magában foglal.
 • 6:31 - 6:35
  Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk,
  és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani."
 • 6:36 - 6:42
  Itt azt olvassuk, hogy Krisztus maga adott
  apostolokat, prófétákat, evangelistákat,
 • 6:42 - 6:47
  pásztorokat és tanítókat -
  embereket különböző szolgálatokkal.
 • 6:47 - 6:53
  Az az ajándékuk, hogy felkészítsék a szenteket,
  hogy mindannyian végezzük a szolgálatot,
 • 6:53 - 6:58
  hogy mindannyian felépülhessünk,
  és érettek legyünk Krisztusban.
 • 6:58 - 7:03
  Ha ezek az ajándékok nem működnek
  úgy, ahogy működniük kellene,
 • 7:03 - 7:05
  ha nem működnek együtt...
 • 7:05 - 7:08
  mi nem egyformán állunk
  be a szolgálatba.
 • 7:09 - 7:13
  Nem ugyanolyan módon növünk fel
  és leszünk éretté,
 • 7:13 - 7:15
  mert ezek az ajándékok nem működnek.
 • 7:15 - 7:18
  Ha megnézzük a mai egyházakat,
 • 7:18 - 7:22
  akkor sok helyen ma nem látjuk, hogy
  ez az ötágú szolgálat működne
 • 7:22 - 7:24
  és együttműködne.
 • 7:24 - 7:26
  Ezért ma látunk egy olyan
  egyházat
 • 7:27 - 7:30
  ami nagyon éretlen,
  és látunk egy olyan egyházat
 • 7:30 - 7:34
  ahol emberek soha nem
  lépnek bele a szolgálatba. Miért?
 • 7:34 - 7:39
  Mert nem használjuk az ajándékokat,
  úgy ahogy azt Jézus adta nekünk,
 • 7:39 - 7:41
  és nem hasznájuk
  a megfelelő módon.
 • 7:41 - 7:44
  Az az elhívásunk, hogy
  kövessük Krisztust.
 • 7:44 - 7:48
  Mindannyian arra lettünk elhívva,
  hogy engedelmeskedjünk Jézus elhívásának.
 • 7:48 - 7:50
  De mind különbözőek vagyunk.
 • 7:50 - 7:55
  És néhány ember számára, hogy megtalálja
  a békesség emberét sokkal egyszerűbb,
 • 7:56 - 7:57
  mint mások számára.
 • 7:57 - 8:01
  Valakiknek az, hogy figyelemmel
  kísérjék a békesség embere
 • 8:01 - 8:03
  növekedését, sokkal
  egyszerűbb, mint másoknak.
 • 8:03 - 8:08
  Valakiknek, hogy tanokat fektessenek le
  és tanítsanak, sokkal egyszerűbb,
 • 8:08 - 8:10
  mint másoknak.
 • 8:10 - 8:15
  Ha mi együtt, a különböző ajándékainkkal
  felépítjük a szenteket
 • 8:15 - 8:18
  és együtt megtesszük azt,
  amire Jézus elhívott minket,
 • 8:19 - 8:21
  az nagyon erőteljes lesz.
 • 8:21 - 8:26
  Ez annyira erőteljes lesz és
  sokkal több gyümölcsöt látunk majd.
 • 8:27 - 8:32
  A Lukács 10 tréning iskolánkban mindig
  beszélünk az ötágú szolgálati ajándékokról.
 • 8:33 - 8:37
  Amit gyakran teszünk ott, hogy bemutatjuk,
  mennyire különbözően gondolkodunk
 • 8:37 - 8:42
  és hogy mennyire különböző
  is a DNS, ami bennünk van.
 • 8:42 - 8:47
  Arra kérjük az embereket, hogy üljenek le
  oda, ahová azt érzik, hogy tartoznak.
 • 8:47 - 8:49
  Szóval, akik próféták,
  azok oda ülnek.
 • 8:49 - 8:53
  Azok, akik evangelistának látják
  magukat, oda ülnek.
 • 8:53 - 8:59
  A pásztorok és tanítók
  pedig máshová ülnek.
 • 8:59 - 9:03
  Majd felteszek nekik egy kérdést.
  Ha megkérdezem a prófétákat:
 • 9:03 - 9:08
  Mi a legfontosabb szükséglet
  ma az egyházban?
 • 9:08 - 9:10
  Gyakran azt mondják:
  Hogy halljuk Isten hangját.
 • 9:10 - 9:14
  A Szent Szellem kell, hogy vezessen minket,
  hogy halljuk Isten hangját.
 • 9:14 - 9:15
  Ez így igaz.
 • 9:15 - 9:21
  Ha ugyanezt megkérdezem az evangelistáktól:
  Mi ma a legfontosabb szükséglet az egyházban?
 • 9:21 - 9:24
  Ó, el kell hogy érjük az elveszetteket.
  El kell érjük azokat, akik elvesznek.
 • 9:24 - 9:28
  Az emberek ott kint elvesznek.
  Ki kell menjünk a gyülekezetekből
 • 9:28 - 9:31
  és el kell érjük az elveszetteket.
  Ez így igaz.
 • 9:31 - 9:35
  Ha megkérdezem a tanítókat:
  Mi a legfontosabb dolog ma az egyházban?
 • 9:35 - 9:38
  Ó, jó tanítás kell.
  Egészséges tanításra van szükség.
 • 9:38 - 9:42
  Fel kell építenünk az embereket,
  és adjunk nekik egészséges tanítást,
 • 9:42 - 9:44
  hogy Isten Igéjére építsenek.
 • 9:44 - 9:46
  Óvatosnak kell lennünk
  a rossz tanításokkal kapcsolatban.
 • 9:46 - 9:49
  Egészséges tanítás.
  Egészséges tanítás.
 • 9:49 - 9:54
  Ha ugyanezt megkérdezem a pásztoroktól:
  Mi ma a legfontosabb dolog az egyházban?
 • 9:54 - 9:56
  Mire van most a legnagyobb szükség?
 • 9:56 - 9:58
  Egymásra van szükségünk.
  Egymásról gondoskodnunk kell,
 • 9:58 - 10:00
  és figyelnünk kell azokra,
  akik szenvednek.
 • 10:00 - 10:05
  Össze kell hogy jöjjünk és segítenünk
  kell egymásnak, hogy együtt erősek legyünk.
 • 10:05 - 10:09
  Ha csak ezt a négyet nézed meg,
  akkor mindre szükségünk van.
 • 10:10 - 10:14
  Mindre szükségünk van.
  Próbáld elképzelni, hogyha ezek az ajándékok
 • 10:14 - 10:18
  mind együtt tudnának dolgozni,
  együtt az apostollal,
 • 10:18 - 10:22
  aki mindenhez ért egy kicsit,
  és megpróbálja ezeket összehozni,
 • 10:22 - 10:26
  ha együtt tudunk dolgozni,
  akkor erősek leszünk.
 • 10:27 - 10:30
  Próbáld elképzelni, hogy
  van egy csapatod, akikkel együtt dolgozol
 • 10:30 - 10:34
  és az egyik a csoportból nagyon
  evangelista beállítódottságú
 • 10:35 - 10:40
  és könnyen és gyorsan megtalálja a békesség
  emberét és be tud menni a házába.
 • 10:40 - 10:43
  Hallelujja!!
  De...
 • 10:44 - 10:49
  ha nagyon erős evangelista,
  akkor szüksége van valakire maga mellett,
 • 10:49 - 10:56
  aki segít lefektetni az alapokat,
  aki segít neki ott maradni és etetni
 • 10:56 - 11:00
  azokat az embereket és felépíteni
  és hosszabb időt ott tud tölteni velük,
 • 11:00 - 11:04
  hogy felépüljenek
  és erősek legyenek.
 • 11:05 - 11:10
  Látjuk ezt a fajta kapcsolatot a Bibliában,
  az Apcsel 8-ban Fülöppel,
 • 11:10 - 11:15
  Fülöp elment Samáriába.
  Ott hirdette az evangéliumot,
 • 11:15 - 11:18
  démonokat űzött,
  bénákat gyógyított,
 • 11:18 - 11:22
  sokan meggyógyultak,
  az emberek jöttek és hallották,
 • 11:22 - 11:25
  sokan bűnbánatot tartottak
  és bemerítkeztek.
 • 11:25 - 11:27
  Ez csodálatos volt.
 • 11:27 - 11:33
  De amikor az apostolok, a más
  ajándékkal rendelkezők ezt meghallották...
 • 11:33 - 11:35
  eljöttek, hogy segítsenek Fülöpnek.
 • 11:36 - 11:38
  Ott segítsenek, ahol
  Fülöp szükségben volt.
 • 11:38 - 11:43
  Ez szabadságot adott Fülöpnek,
  hogy tovább menjen,
 • 11:43 - 11:48
  ezért Fülöp eljutott a kincstárnokhoz
  és azt tehette, amire ott szükség volt.
 • 11:48 - 11:55
  Ez a lényeg. Ha mi, mint hívők,
  felismerjük a különböző ajándékokat,
 • 11:55 - 12:00
  és együtt dolgozunk, akkor
  felszabadítanánk egymást.
 • 12:00 - 12:03
  Azok, akik nagyon erős
  evangelisták,
 • 12:03 - 12:07
  azok elmehetnek és megtalálják
  a békesség emberét.
 • 12:07 - 12:13
  De nem kell, hogy utána figyelemmel
  kísérjék a felnövekedést és időt szakítsanak arra,
 • 12:13 - 12:16
  hogy alapokat fektessenek le
  és mindenkit tanítsanak. Miért?
 • 12:16 - 12:19
  Mert ott a többi ember,
  aki ezt megteheti.
 • 12:19 - 12:22
  Ez felszabadítja az evangelistát,
  aki tovább mehet.
 • 12:22 - 12:26
  Ez azt eredményezi, hogy azok,
  akiket már elért az evangélium,
 • 12:26 - 12:30
  felépülnek és érettek
  lesznek Krisztusban,
 • 12:30 - 12:33
  ahogy ezt az Efézus 4. fejezetben olvassuk.
 • 12:33 - 12:38
  Valóban hiszek ebben.
  Ez volt évek óta a szívemen.
 • 12:38 - 12:41
  De most látom ezt
  valóban összeállni.
 • 12:42 - 12:49
  1999. október 18. több mint
  20 évvel ezelőtt volt,
 • 12:49 - 12:54
  20 évvel ezelőtt kaptam
  egy nagyon erőteljes próféciát,
 • 12:54 - 12:58
  és ezt meg akarom veletek
  osztani, mert ez a prófécia
 • 12:58 - 13:01
  hatással volt az életemre,
  de ez nem csak nekem szól.
 • 13:01 - 13:04
  Ez mindannyiunknak szól.
 • 13:04 - 13:06
  Ez volt az üzenet,
  amit kaptam.
 • 13:07 - 13:11
  "Démonokat fogsz kiűzni.
  Te evangelista vagy.
 • 13:11 - 13:17
  Te erődítményeket fogsz lerombolni
  az emberek elméjében, és az Igét tanítod.
 • 13:17 - 13:22
  'Megtanítalak, hogy az én Igémet tanítsd'
  ezt mondja az Úr.
 • 13:22 - 13:28
  Stratégiákat fogsz megtanulni és terveket kifejleszteni,
  hogy hogyan szabaduljanak meg emberek.
 • 13:28 - 13:30
  Felkészítelek erre.
 • 13:30 - 13:34
  Kimész az én testemből
  és visszatérsz majd oda.
 • 13:34 - 13:40
  Sok evangelista lett független,
  de te apostoli csapatokkal jársz majd.
 • 13:40 - 13:46
  Emlékszel Fülöpre és az apostolok kapcsolatára
  és hogyan menekültek meg emberek naponta?
 • 13:46 - 13:53
  Csodákat tapasztalsz meg és előre mész,
  mint egy nagy utat törő fejsze.
 • 13:53 - 13:57
  Otthonokat nyersz majd meg
  és egész városokat az evangéliumnak,
 • 13:57 - 14:01
  és megtapasztalod az eljövendő
  korszak erejét."
 • 14:01 - 14:05
  Ez volt az az erőteljes üzenet,
  amit kaptam 20 évvel ezelőtt.
 • 14:05 - 14:08
  Abban az időben, amikor ezt kaptam,
  még soha nem gyógyítottam betegeket,
 • 14:08 - 14:12
  nem űztem ki démonokat,
  nem vezettem senkit Krisztushoz.
 • 14:12 - 14:14
  Nem vezettük még
  senki háza népét se Krisztushoz.
 • 14:14 - 14:16
  Mi nem csináltuk azt,
  amit most ma látunk.
 • 14:16 - 14:19
  Ma nagyon sok csodát látunk.
 • 14:19 - 14:22
  Sok démont űztünk ki.
  Sok beteget meggyógyítottunk.
 • 14:22 - 14:24
  Több ezer embert gyógyítottunk meg.
 • 14:24 - 14:27
  Sok mindenki háza népét
  láttuk már hitre jutni.
 • 14:27 - 14:30
  Elkezdtük meglátni....
 • 14:30 - 14:33
  hogy miről szólt ez az üzenet.
 • 14:33 - 14:37
  De szeretnék bevallani valamit.
  Amikor ezt az üzenetet hallottam....
 • 14:38 - 14:44
  Azt gondoltam: Húha! Csodálatos!
  Szuper evangelista leszek!
 • 14:44 - 14:47
  Szuper evangelista leszek,
  aki kint áll a szószéken
 • 14:47 - 14:51
  és hirdeti az Igét több
  ezer és ezer embernek.
 • 14:51 - 14:53
  Ez volt az, amit akkor erről gondoltam.
 • 14:54 - 14:56
  Mert nem láttam még a teljes képet.
 • 14:56 - 15:01
  De most, 20 évvel később,
  látom a teljes képet.
 • 15:01 - 15:04
  Látom, ahogy az egész összeáll.
 • 15:04 - 15:08
  Igazából pár évvel ezelőtt
  kaptam ezt a prófétai üzenetet:
 • 15:09 - 15:13
  "Egy új generációnak fogsz
  lefekteteni egy új DNS-t,
 • 15:13 - 15:17
  egy olyan DNS-t, ami majd átszáll
  generációról generációra.
 • 15:17 - 15:22
  Fel fogsz nevelni embereket
  a semmiből lesznek szellemi óriások,
 • 15:22 - 15:27
  és otthonokat nyernek meg
  és egész városokat az evangéliummal."
 • 15:27 - 15:30
  Halleluja!
  Látod ezt?
 • 15:30 - 15:32
  Ezek a dolgok kezdenek összeállni.
 • 15:32 - 15:36
  Nem. Ez nem én vagyok.
  Ez nem egy szuper evangelistáról szól,
 • 15:36 - 15:39
  aki ezt mind megcsinálja,
  mert egy ember ezt egyedül nem tudja.
 • 15:39 - 15:45
  Nem. Engem csak használ az Úr a többiekkel
  együtt, hogy lefektessük ezt a DNS-t
 • 15:45 - 15:48
  az új generációban,
  hogy felneveljünk embereket
 • 15:48 - 15:50
  a semmiből szellemi óriásokká
 • 15:50 - 15:57
  és ők majd otthonokat nyernek meg
  és egész városokat Isten számára.
 • 15:57 - 16:01
  Nem én. Nem egy ember.
  Hanem ez a DNS.
 • 16:01 - 16:05
  Ez a tanítás, amit átadok neked,
  Jézus hívása,
 • 16:05 - 16:08
  amit itt megosztunk,
  ez a DNS,
 • 16:08 - 16:10
  amikor úgy döntesz, hogy
  engedelmeskedsz ennek,
 • 16:11 - 16:14
  nemcsak a te életedet változtatja meg,
  hanem a körülötted élőkét is.
 • 16:14 - 16:19
  Együtt megláthatjuk, ahogy
  otthonok Krisztushoz térnek.
 • 16:19 - 16:25
  És sok-sok otthon egy várost alkot
  és meglátjuk, ahogy városok térnek Istenhez.
 • 16:25 - 16:30
  Én ezt látom most.
  Most már látjuk ennek a gyümölcsét.
 • 16:30 - 16:35
  Van egy nagyon-nagyon fontos dolog:
  meg kell tanulnunk együtt dolgozni.
 • 16:35 - 16:40
  Szükséges, hogy ezek a különböző
  ajándékok együtt dolgozzanak.
 • 16:40 - 16:43
  Különben nem fogjuk meglátni.
 • 16:43 - 16:49
  Emlékszem évekkel ezelőtt Dániában találkoztam
  egy lánnyal, akinek térd problémája volt.
 • 16:49 - 16:52
  Nem tudott focizni.
  Imádkoztam érte és meggyógyult.
 • 16:53 - 16:58
  Később találkoztam vele. Eljött az anyukája
  és a család többi tagja is.
 • 16:58 - 17:03
  Az a lány bemerítkezett és megkapta a Szent Szellem
  ajándékát és az élete megváltozott.
 • 17:03 - 17:08
  Az anyukája még mindig a luteránus egyházban volt,
  akkor még nem volt újjászületve,
 • 17:08 - 17:14
  de ekkor már nyitott volt, mert látta, hogy a lánya
  meggyógyult és megváltozott az élete.
 • 17:14 - 17:18
  Megkérdeztem az anyukát:
  Eljöhetünk hozzád?
 • 17:18 - 17:21
  Hívd el a barátaidat és a családot,
  és eljövök az otthonodba,
 • 17:21 - 17:25
  leülünk és megosztjuk, hogy
  hogyan gyógyult meg a lányod,
 • 17:25 - 17:27
  elmondjuk az evangéliumot
  és imádkozunk értük.
 • 17:27 - 17:32
  De az az asszony, aki a lutheránus egyház
  tagja volt sok éven át azt mondta:
 • 17:32 - 17:35
  Nem, nem, nem. Senki sem
  akar eljönni az én házamba.
 • 17:35 - 17:40
  Miért? Mert éveken ét hívtam meg barátokat
  a gyülekezetbe és senki sem akart eljönni.
 • 17:40 - 17:43
  Azt mondtam: Értem, hogy
  miért nem akart senki sem eljönni.
 • 17:43 - 17:47
  Ha te elhívnál engem a lutheránus
  gyülekezetbe, én sem akarnék elmenni.
 • 17:47 - 17:52
  De most nem a gyülekezetbe hívjuk el az embereket.
  Hanem az embereket az otthonodba hívjuk meg.
 • 17:52 - 17:55
  A házadba, ahol már sokszor
  jártak azelőtt.
 • 17:55 - 17:59
  A számukra, hogy eljöjjenek az otthonodba
  még egyszer, az nem lesz nagy dolog.
 • 18:00 - 18:01
  El fognak jönni.
 • 18:02 - 18:08
  Adott a hölgy ennek egy esélyt,
  írt egy emailt 17 barátjának.
 • 18:08 - 18:10
  Elhívta őket egy estére,
  amikor ott vagyok
 • 18:10 - 18:15
  és elmondjuk, hogy a lánya hogyan
  gyógyult meg, majd imádkozunk értük.
 • 18:15 - 18:22
  A 17 barátból 16 eljött,
  a hölgy nagyon meglepődött.
 • 18:22 - 18:24
  Úgy reagált, hogy:
  Ez hogyan lehetséges?
 • 18:24 - 18:26
  Elmentünk a házába.
 • 18:26 - 18:30
  A békesség embere. Láttuk.
  Ott ültünk, ettünk és ittunk.
 • 18:30 - 18:35
  A nappaliban elkezdtük megosztani
  az evangéliumot. Láttuk, hogy Isten ott van.
 • 18:35 - 18:39
  Egyszer imádkoztam egy lányért,
  akit betöltött a Szent Szellem,
 • 18:39 - 18:42
  leesett és elhagyta egy démon.
  Ott ültem a padlón
 • 18:42 - 18:46
  és űztem kifelé a démont:
  Kifelé! Kifelé Jézus nevében!
 • 18:46 - 18:50
  Mindenki így ült ott, és nézett.
  Nagyon erőteljes volt,
 • 18:50 - 18:53
  és mindenki meglátta Istent aznap este.
  Isten ott volt.
 • 18:53 - 18:57
  Sok, sok sok dolog történt.
  Csodálatos este volt,
 • 18:57 - 18:59
  soha nem felejtem el.
 • 18:59 - 19:01
  És ez az amiről a könyvemben is beszélek.
 • 19:01 - 19:05
  Találj egy embert és hirtelen
  egy családban leszel sok-sok ember között.
 • 19:05 - 19:12
  De azután az este után, túl gyors voltam.
  Tovább mentem.
 • 19:12 - 19:14
  Volt több dolog, amit
  tennem kellett.
 • 19:14 - 19:21
  Tovább mentem és nem lett belőle
  az, amit Isten akart volna, hogy legyen.
 • 19:22 - 19:28
  Túl elfoglalt voltam. Egyedül dolgoztam.
  Ha akkor tudtam volna azt, amit ma tudok,
 • 19:28 - 19:32
  akkor sokkal több gyümölcsöt láttunk volna
  abból a családból kiindulva.
 • 19:32 - 19:35
  Amit tennem kellett volna,
  ahelyett, hogy egyedül dolgozom,
 • 19:35 - 19:38
  be kellett volna hogy vigyek más
  ajándékokat is más emberek révén,
 • 19:38 - 19:40
  akik segítettek volna
  a felnövekedés követésében.
 • 19:40 - 19:44
  Már ott a helyszínen meg kellett volna
  beszélni egy találkozót pár nappal későbbre,
 • 19:44 - 19:48
  majd még utána pár nappal,
  hogy fel tudjuk nevelni azokat az embereket.
 • 19:48 - 19:55
  De én csak azt mondtam: Viszlát! Sziasztok!
  És máris tovább mentem egy másik otthonba.
 • 19:57 - 20:00
  Nem tudva, hogy mit mondott Jézus,
  hogy ott kellett volna, hogy maradjak.
 • 20:00 - 20:06
  Ha akkor tudtam volna azt, amit ma tudok,
  akkor sokkal több gyümölcsöt láttunk volna.
 • 20:06 - 20:11
  Ezért beszélünk az öt ágú szolgálatról,
  mert erre szükségünk van.
 • 20:11 - 20:15
  Nektek is szükségetek van erre.
  Mindenkire szükségünk van ott kint.
 • 20:16 - 20:21
  A könyvemben: "Jézus hívása" címmel
  sokkal többet beszélek az ötágú szolgálatról.
 • 20:21 - 20:26
  Többet akarok erről beszélni később,
  ennek a videó sorozatnak a végén,
 • 20:26 - 20:29
  és az egészet összefoglalom,
  és elmondom, hogy ez hogyan működik.
 • 20:29 - 20:36
  De ha együtt tudunk dolgozni,
  és nem csak te engedelmeskedsz Jézus hívásának,
 • 20:36 - 20:40
  hanem találsz valaki mást is
  magad körül,
 • 20:40 - 20:44
  akik erősek ezeken a területeken,
  ahol te magad nem vagy az,
 • 20:44 - 20:49
  és utána együtt csináljátok: ti, akik erős
  evangelisták vagytok,
 • 20:49 - 20:53
  ti, akik tudjátok hogyan menjetek
  ki és találjátok meg a békesség emberét,
 • 20:53 - 21:00
  akkor nektek magatokkal kell vinnetek valakit,
  akiknek más ajándékaik vannak,
 • 21:00 - 21:04
  akik segítenek az emberek felnevelésében,
  akik segítenek az alapok lefektetésében.
 • 21:04 - 21:12
  Szükségünk van egymásra és ha össze
  tudunk jönni és együtt tudunk dolgozni,
 • 21:12 - 21:18
  engedelmeskedni Jézusnak együtt, akkor nem csak
  egy embert vezetünk Krisztushoz itt meg ott,
 • 21:18 - 21:23
  hanem akkor egy valakit Krisztushoz vezetünk,
  majd elmegyünk az otthonába,
 • 21:23 - 21:27
  majd összehívjuk a barátait és családját,
  ahogy ezt én is tettem,
 • 21:27 - 21:29
  majd megosztjuk az evangéliumot,
  gyógyítjuk a betegeket,
 • 21:29 - 21:32
  démonokat űzünk,
  látjuk, ahogy az emberek bűnbánatot tartanak
 • 21:32 - 21:36
  és vízbe bemerítkeznek és
  Szent Szellembe. De ez nem minden.
 • 21:36 - 21:39
  Akkor lesznek ott emberek,
  az ő otthonaikban
 • 21:39 - 21:42
  akik folytatják az összejöveteleket
  az ott lévőkkel együtt,
 • 21:42 - 21:46
  akik adják nekik a tejet,
  azoknak, akik épp akkor születtek újjá,
 • 21:46 - 21:49
  hogy felnőhessenek
  és erősek legyenek.
 • 21:49 - 21:53
  Akik tudnak abban segíteni, hogy meghallják Isten hangját,
  akik segítenek nekik olvasni az Igét,
 • 21:53 - 21:55
  akik segítenek más
  embereket is elérni.
 • 21:55 - 22:00
  Ha így csináljuk ezt,
  akkor nem csak egy embert látunk megtérni.
 • 22:00 - 22:02
  Egész családokat látunk majd.
 • 22:02 - 22:06
  Ezek a családok és otthonok
  és egyének majd tovább lépnek
 • 22:06 - 22:10
  és újabb otthonokat érnek el, és ők is tovább
  lépnek és újabb otthonokat érnek el.
 • 22:10 - 22:15
  A végén pedig nemcsak sok-sok
  otthon és ember jön majd Krisztushoz.
 • 22:15 - 22:21
  Meglátjuk, ahogy egész városok Krisztushoz jönnek,
  pontosan úgy, ahogy Isten azt megmondta,
 • 22:21 - 22:22
  ahogy azt a próféciában is látjuk.
 • 22:22 - 22:25
  Szeretnélek bátorítani téged....
 • 22:27 - 22:32
  igen, mi mind mások vagyunk,
  igen, mások az ajándékaink,
 • 22:32 - 22:37
  igen, szükségünk van egymásra.
  Nemcsak a szuper evangelistára van szükség.
 • 22:37 - 22:40
  Mindenkire szükség van,
  aki Jézusnak akar engedelmeskedni.
 • 22:40 - 22:44
  Szükségünk van rád, aki jártas vagy
  az Igében és tudod is tanítani azt.
 • 22:44 - 22:48
  Szükségünk van rád, aki
  pásztori szívű vagy,
 • 22:48 - 22:53
  aki szeret csak úgy leülni és odafigyelni
  az emberekre és segíteni nekik.
 • 22:53 - 22:57
  Szükségünk van rád, aki hallod Isten hangját.
  Szükségünk van mindegyik ajándékra,
 • 22:57 - 23:02
  mindegy, hogy milyen idős vagy fiatal vagy,
  szükségünk van ott kint mindenkire.
 • 23:02 - 23:05
  És amikor te meg én
  megcsináljuk ezeket együtt -
 • 23:05 - 23:09
  Halleluja!
  Akkor csodálatos gyümölcsöt látunk majd.
 • 23:09 - 23:13
  Ahogy előbb is mondtam, többet
  beszélek majd az ötágú szolgálatról,
 • 23:13 - 23:17
  majd össze is foglalom,
  és bátorítani foglak, hogy
 • 23:18 - 23:20
  olvasd el a könyvemet,
  ha tudod.
 • 23:20 - 23:23
  Ha nincs rá pénzed,
  küldj egy emailt, és küldünk egy kódot
 • 23:23 - 23:26
  és ingyen elolvashatod a könyvet,
  mert a könyvben,
 • 23:26 - 23:30
  ahol az ötágú szolgálatról beszélek,
  sokkal több mindenről beszélek,
 • 23:30 - 23:34
  sokkal több példám is van, hogy
  ez hogyan néz ki, és egyebek.
 • 23:34 - 23:41
  Szóval ez a DNS, ahogy erről beszéltünk,
  erről olvasunk a "Jézus hívása" könyvben,
 • 23:41 - 23:45
  hiszem, hogy ez Istentől van. Hiszem, hogy
  egész otthonokat látunk majd meg,
 • 23:45 - 23:51
  ahogy hitre jutnak. Bátorítalak téged,
  ott kezd el, ahol vagy.
 • 23:51 - 23:55
  Kezdj el imádkozni,
  hogy Isten küldjön még ki munkásokat.
 • 23:55 - 23:59
  Te is kezdj el kimenni,
  mint bárány a farkasok közé.
 • 23:59 - 24:04
  Kezd el megkeresni a békesség emberét,
  de ugyanakkor próbálj meg embereket magaddal vinni,
 • 24:04 - 24:07
  akik tőled különbözőek.
  Vigyél magaddal másokat.
 • 24:07 - 24:12
  Ha nem vagy erős evangelista,
  akkor keress valaki nagyon jó evangelistát.
 • 24:12 - 24:16
  Ha nagyon jó evangelista vagy, akkor
  keress meg másokat, akik nem azok
 • 24:16 - 24:20
  ezen a területen, de más
  területeken meg jók.
 • 24:20 - 24:25
  Mert senkinek sem egyedül
  arra szól az elhívása,
 • 24:25 - 24:29
  hogy csak "megmenekülni" lássa az embereket,
  és csak Jézust hívják be a szívükbe,
 • 24:29 - 24:33
  vagy még bűnbánatot is tartanak, és bemerítkeznek,
  és megkapják a Szent Szellemet, majd tovább mennek.
 • 24:33 - 24:35
  Nem ez az elhívás, amit
  Jézus nekünk adott.
 • 24:35 - 24:39
  Jézus azt az elhívást adta nekünk,
  hogy tegyünk másokat tanítvánnyá,
 • 24:39 - 24:43
  lássuk meg, ahogy felnőnek
  és erősen követik Istent.
 • 24:43 - 24:46
  Bátorítalak téged,
  te aki ezt most nézed,
 • 24:46 - 24:49
  aki nagyon gyorsan tovább mész,
 • 24:49 - 24:51
  akkor azt hagyd abba.
 • 24:51 - 24:52
  Vigyél magaddal másokat.
 • 24:52 - 24:55
  Vigyél magaddal embereket, akiknek
  olyan ajándékuk van, ami neked nincs.
 • 24:55 - 25:00
  Aztán pedig ne menj tovább túl hamar,
  hanem várd meg, amíg kialakul egy közösség,
 • 25:00 - 25:02
  ahogy egy új házi csoport megalakul,
 • 25:02 - 25:05
  nézd meg, ahogy felnőnek
  és erősek lesznek,
 • 25:05 - 25:07
  ahogy ez az egyik generációról
  a másikra száll.
 • 25:07 - 25:10
  Isten áldjon!
  Legközelebb találkozunk!
 • 25:13 - 25:15
  Jézus hívása
Title:
Nem menj házról házra - nyerjünk meg otthonokat és városokat Isten számára
Description:

Üdvözöllek ebben a leckében, ahol végignézzük Jézus szavait a Lukács evangéliuma 10. fejezetében.

Ha meg akarod találni a békesség emberét, ahogy erre téged Jézus elhívott, akkor szükséged van erre a tanításra.

Itt valami olyasmit nézünk meg, amiről ritkán hallunk ma tanítást.

Azt is megnézzük, hogy hogyan engedelmeskedjünk Jézusnak, amikor azt mondja, hogy verjük le a port a lábunkról, amikor az emberek nem hallgatnak meg minket.

Ha folyamatosan megosztod Jézust olyan emberekkel, akiket ez nem érdekel, akkor csak keményebbé teszed a szívüket ezzel a lépéssel.
Légy bölcs. Engedelmeskedj Jézusnak. Hallgassd meg ezt a tanítást, ami megáld téged, és szabaddá tesz.

Részlet a könyvből:
"Nem csak az az alhívásunk, hogy prédikáljuk
az evangéliumot, és lássunk embereket megmenekülni,
hanem arra is, hogy lássunk embereket
erős tanítvánnyá felnőni.
Nem csak azt kell meglássuk, hogy
itt meg ott megtér valaki,
látnunk kell egész családokat
ahogy Krisztushoz jönnek."

Nézd meg a "Jézus hívása" című teljes videó sorozatot.
Nézd meg a többi videót is ebben a sorozatban:
https://www.youtube.com/watch?v=IEC3XyYaUIA&list=PL1dZjuSO2AOGVJ1i4s7oWy4SXbRhXwwOS

Isten áldjon
Torben Søndergaard

more » « less
Video Language:
English
Duration:
25:20

Hungarian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions