Return to Video

14 ÄRGE KÄIGE ÜHEST MAJAST TEISE - Võidame kodusid ja terveid linnu Jumalale

 • 0:02 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:06 - 0:10
  Tere tulemast õppetükki 14
  "Ärge käige ühest majast teise".
 • 0:10 - 0:14
  Ma olen väga põnevil, et saan seda
  videosarja sinuga läbi käia,
 • 0:14 - 0:18
  kus me hakkame vaatama
  milleks Jeesus on meid kutsunud.
 • 0:18 - 0:23
  Täna tahame me jätkata ja
  oleme jõudnud peatükki 14,
 • 0:23 - 0:26
  mu raamatus "Jeesuse Kutse", -
  "Ärge käige ühest majast teise".
 • 0:26 - 0:29
  Ma tahaks alustada selle lugemisega:
 • 0:30 - 0:36
  "Me oleme kõik kutsutud mitte ainult
  kuulutama evangeeliumi ja päästma inimesi,
 • 0:36 - 0:40
  vaid ka aitama inimestel kasvada
  tugevateks jüngriteks.
 • 0:40 - 0:44
  Me ei peaks nägema ainult ühte
  inimest päästetud saamas siin ja seal,
 • 0:44 - 0:48
  me peaksime nägema terveid
  leibkondi tulemas Kristuse juurde."
 • 0:50 - 0:53
  Ja see on täiesti tõsi.
  Meie, sina ja mina, oleme kutsutud
 • 0:53 - 1:00
  mitte ainult evangeeliumi kuulutama ja
  mitte ainult nägema ühte inimest päästetud siin ja seal,
 • 1:00 - 1:04
  vaid meid on kutsutud tegema jüngreid,
  ja meid on kutsutud,
 • 1:04 - 1:07
  nagu me ikka ja jälle loeme
  Apostlite tegude raamatust,
 • 1:07 - 1:11
  nägema terveid perekondi tulemas usule.
 • 1:12 - 1:16
  Ja me peaksime tõesti oma mõtteviisi
  muutma. Me peame oma meelt uuendama.
 • 1:16 - 1:19
  Me peame eemalduma
  patuse palvest.
 • 1:19 - 1:22
  Me peame eemalduma
  mõtteviisist, et
 • 1:22 - 1:26
  me peaksime juhtima Kristuse juurde
  ühe inimese seal ja teise seal
 • 1:26 - 1:27
  ja siis edasi liikuma.
 • 1:27 - 1:30
  Ei, me peame tegema jüngreid.
 • 1:30 - 1:33
  Me peame kuulutama täit evangeeliumi
 • 1:33 - 1:37
  ja me peame nägema
  leibkondasid tulems usule.
 • 1:37 - 1:39
  Ja me neid üles kasvatama.
 • 1:39 - 1:43
  Ja me peame nägema neid
  kasvamas tugevaks Kristuses.
 • 1:43 - 1:47
  Tõde on see, et paljud asjad,
  mida me koguduses täna teeme...
 • 1:48 - 1:50
  me ei leia neid Piiblist.
 • 1:50 - 1:54
  Ja paljud asjad, mida me leiame Piiblist,
  me ei tee neid täna.
 • 1:54 - 1:58
  Me peame olema valmis muutuseks.
 • 1:58 - 2:02
  Me peame lõpetama oma viisidel tegutsemise,
  nagu ma juba olen mitmeid kordi öelnud,
 • 2:02 - 2:07
  ja tegema seda nii nagu
  Jeesus on meid kutsunud tegema.
 • 2:07 - 2:10
  Ja ma tõesti usun sellesse kutsesse,
  mille Jeesus on meile andnud.
 • 2:10 - 2:13
  Miks? Kuna Ta on kutsunud
  meid seda tegema
 • 2:13 - 2:16
  ja kuna me oleme praegu
  nägemas imelist vilja.
 • 2:16 - 2:20
  Viimaste aastate jooksul oleme näinud
  leibkondasid usule tulemas.
 • 2:20 - 2:23
  Ja see on kõigest algus.
 • 2:23 - 2:25
  Aga me vajame sind sinna välja.
 • 2:25 - 2:30
  Lõikus on tõesti valmis, aga
  töötegijaid on vähe.
 • 2:31 - 2:32
  Me vajame sind.
 • 2:32 - 2:36
  Praeguse hetkeni me oleme vaadelnud
  erinevaid asju Luuka 10 peatükis.
 • 2:36 - 2:40
  Me oleme vaadelnud kuidas lõikus on valmis
  ja et töötegijaid on vähe,
 • 2:40 - 2:42
  ja et me peaksime palvetama lõikuse
  Isanda poole, et Ta saadaks töötegijad välja
 • 2:42 - 2:46
  ja ma loodan, et sa palud seda.
  Jumal, saada töötegijad välja.
 • 2:46 - 2:50
  Aga siis Ta saatis meid välja otsekui
  lambaid huntide sekka,
 • 2:50 - 2:53
  et me läheksime välja ja
  leiaksime selle rahulapse.
 • 2:53 - 2:57
  Ja kuid me leiame selle rahulapse,
  kes on valmis vastu võtma
 • 2:57 - 3:01
  peaksime me sööma ja jooma, mida nad meile
  pakuvad, nii nagu me viimane kord vaatasime.
 • 3:01 - 3:04
  Ja siis me peaksime jääma sinna majja.
 • 3:04 - 3:08
  Kuna see on järgmine asi, mida Jeesus Luuka 10:7 ütleb.
 • 3:11 - 3:15
  "Jääge samasse majja, sööge ja jooge,
  mida iganes nad teile pakuvad,
 • 3:15 - 3:18
  sest tööline on oma palka väärt!
 • 3:18 - 3:22
  Ärge käige ühest majast teise!"
 • 3:23 - 3:26
  Niisiis, Jeesus ei ole meid ainult kutsunud,
  et me läheks välja ja leiaksime rahulapse,
 • 3:26 - 3:29
  istuksime maha ja sööksime
  ja jooksime, mis neil on,
 • 3:29 - 3:37
  vaid Ta on kutsunud meid jääma sinna majja
  ja et me ei liiguks liiga kiiresti edasi.
 • 3:37 - 3:42
  Miks? Kuna meie töö ei ole
  ainult evangeeliumi kuulutamine.
 • 3:42 - 3:47
  Meie töö ei ole ainult öelda: Hei,
  palju õnne! Sa oled päästetud! Nägemist!
 • 3:47 - 3:50
  Ei, meie töö on kuuletuda Jeesusele.
 • 3:50 - 3:52
  Ja see on teha jüngreid.
 • 3:53 - 3:57
  Ehitada neid ülesse,
  näha neid tugevaks saamas ja...
 • 3:58 - 4:01
  ...näha tervet leibkonda
  usule tulemas.
 • 4:01 - 4:02
  Ja selles see asi seisnebki.
 • 4:02 - 4:09
  Kui sa tuled ja leiad rahulapse ja sa näed, et see üks inimene annab oma elu Jumalale,
 • 4:09 - 4:16
  see üks inimene, kui sa töötad temaga,
  siis võid sa väga palju kergemini ja kiiremini
 • 4:16 - 4:21
  mitte ainult näha teda usule tulemas,
  vaid näha kogu leibkonda usule tulemas.
 • 4:21 - 4:23
  Aga sa pead sellest teadlik olema.
 • 4:23 - 4:26
  Alguses, kui ma hakkasin evangeliseerima,
 • 4:26 - 4:29
  olin ma väga tihti väljas ja ma kohtasin
  seal ühte inimest, kes sai päästetud,
 • 4:29 - 4:31
  ja siis "head aega" ja ma liikusin edasi.
 • 4:31 - 4:37
  Ja ma ei veetnud nendega aega
  ega kasutanud tema tutvusi kuidagi,
 • 4:37 - 4:39
  et jõuda kogu leibkonnani.
 • 4:39 - 4:42
  Aga nüüd ma teen seda
  ja ma näen palju rohkem vilja.
 • 4:42 - 4:48
  Ja ma olin liiga kiire edasi liikumisega, seega
  ma ei ehitanud neid üles, et nad saaksid tugevaks.
 • 4:48 - 4:53
  Ja veel üks asi -
  ma ei tuvastanud viiekordset teenistust.
 • 4:53 - 4:57
  Võib olla sa oled kuulnud juba
  palju õpetusi viiekordsest teenistusest,
 • 4:57 - 5:01
  apostlid, prohvetid, evangelistid,
  karjased, õpetajad,
 • 5:01 - 5:06
  kuid ma võin peaaegu garanteerida,
  et enamik mida sa oled kuulnud - ei ole õige.
 • 5:06 - 5:09
  Aastaid tagasi ma olen kuulnud palju
  õpetusi nendest andidest,
 • 5:09 - 5:13
  kuid see oli lihtsalt vale. See oli kasti pandud.
  See oli nagu..
 • 5:13 - 5:17
  Evangelist ütles: Ei, ei,
  mul ei pea inimestega lähemalt läbi käia.
 • 5:17 - 5:20
  Ma ei ole pastor. Ja pastor ütles:
  ma ei pea evangeliseerima,
 • 5:20 - 5:22
  kuna ma ei ole evangelist.
  Ja õpetaja ütles:
 • 5:22 - 5:26
  ma ei pea inimeste eest hoolt kandma,
  kuna see ei ole minu and.
 • 5:26 - 5:28
  See polnud nii mõeldud.
 • 5:28 - 5:32
  Ei, meid kõiki on kutsutud
  kuuletuma Jeesusele. Nii lihtne.
 • 5:32 - 5:35
  Meid kõiki on kutsutud, kui jüngreid,
  kuuletuma Temale,
 • 5:35 - 5:40
  ja kui seal on vajadus, siis me
  võtame selle vajadusega midagi ette.
 • 5:40 - 5:44
  Seega, ära ütle: Hei, ma olen pastor,
  ma ei rahulast otsima minema.
 • 5:44 - 5:50
  Ei. Kui sa oled jünger, siis sa pead kuuletuma
  Jeesusele, ükskõik mis sinu kutse on.
 • 5:50 - 5:52
  Kui see on öeldud...
 • 5:53 - 5:59
  Jumal on andnud meile erinevaid kutsumusi,
  et aidata üksteist varustada,
 • 5:59 - 6:06
  nii, et me üheskoos saaksime tugevaks,
  nii, et me üheskoos näeksime palju vilja,
 • 6:06 - 6:08
  selles milleks Jeesus on meid kutsunud.
 • 6:08 - 6:14
  Efeslastele 4:11-16:
  "Niisiis, Kristus ise on seadnud mõned apostleiks,
 • 6:14 - 6:17
  mõned prohveteiks ja evangelistideks, mõned
  pastoreiks (karjaseiks) ja õpetajaiks,
 • 6:17 - 6:23
  et varustada Tema inimesi abistamistööle,
  nii, et meie kui Kristuse ihu,
 • 6:23 - 6:27
  võiksime olla üles ehitatud kuni me kõik
  jõuame ühtsusesse usus
 • 6:27 - 6:31
  ja Jumala Poja tundmises, saades
  täismeheks
 • 6:31 - 6:35
  Kristuse täisea mõõtu mööda."
 • 6:36 - 6:42
  Seega siin me loema, et Kristuse Ise
  on seadnud apostlid, prohvetid, evangelistid,
 • 6:42 - 6:47
  karjased, õpetajad -
  inimesed kellel on erinevad teenimised.
 • 6:47 - 6:53
  Nende and on varustada pühasid,
  nii et me kõik saaksime teenida,
 • 6:53 - 6:58
  nii, et me kõik võiksime olla üles ehitatud ja
  saada täismeheks (küpseks) Kristuses.
 • 6:58 - 7:03
  Kui need annid ei tööta sellisel
  viisil nagu need peaks töötama,
 • 7:03 - 7:05
  ja töötavad koos...
 • 7:05 - 7:08
  siis ka meie ei jõua samal viisil
  oma teenistusse.
 • 7:09 - 7:13
  Siis samal viisil ei kasva ka meie üles,
  ega saa küpseks,
 • 7:13 - 7:15
  kuna need annid ei tööta.
 • 7:15 - 7:18
  Kui me vaatame täna kogudusi,
 • 7:18 - 7:22
  paljudes kogudustes täna me ei näe neid
  viiekordset teenistust töötamas
 • 7:22 - 7:24
  ja koos töötamas.
 • 7:24 - 7:26
  Ja seepärast me näeme täna kogudust,
 • 7:27 - 7:30
  mis on väga ebaküps,
  me näeme täna kogudust,
 • 7:30 - 7:34
  kus paljud inimesed ei astu
  iial teenimisse. Miks?
 • 7:34 - 7:39
  Kuna me ei kasuta ande sellisel viisil
  nagu Jeesus on nad meile andnud
 • 7:39 - 7:41
  ega kasuta neid õigel viisil.
 • 7:41 - 7:44
  Niisiis, me oleme kutsutud
  Jeesust järgima.
 • 7:44 - 7:48
  Me oleme kutsutud kuuletuma kutsele,
  mille Tema on meile andnud.
 • 7:48 - 7:50
  Kuid me oleme erinevad.
 • 7:50 - 7:55
  Ja mõne inimese jaoks on rahulapse
  leidmine palju kordi kergem
 • 7:56 - 7:57
  kui teistele.
 • 7:57 - 8:01
  Mõne jaoks rahulapse lähemalt
  tundma õppimine
 • 8:01 - 8:03
  tuleb palju kergemini kui jällegi teise jaoks.
 • 8:03 - 8:08
  Mõne jaoks õpetuste andmine ja
  õpetamine tuleb kergema vaevaga
 • 8:08 - 8:10
  kui mõne muu jaoks.
 • 8:10 - 8:15
  Aga kui me üheskoos, erinevate andidega,
  varustame pühasid,
 • 8:15 - 8:18
  ja koos teeme mida Jeesus on
  kutsunud meid tegema,
 • 8:19 - 8:21
  siis see saab olema nii võimas.
 • 8:21 - 8:26
  See saab olema nii võimas ja
  me hakkame nägema nii palju enam vilja.
 • 8:27 - 8:32
  Meie Luuka 10 koolis meil on,
  me alati räägime viiekordsest teenistusest.
 • 8:33 - 8:37
  Ja mis me tihtilugu teeme seal,
  et illustreerida kuidas me mõtleme erinevalt
 • 8:37 - 8:42
  ja kuidas meis on erinev DNA
 • 8:42 - 8:47
  on, et me palume inimestel maha istuda
  sinna kuhu nad arvavad end kuuluvat.
 • 8:47 - 8:49
  Nii, et need kes on prohvetid,
  istuvad sinna.
 • 8:49 - 8:53
  Need kes näevad end kui evangeliste,
  istuvad sinna.
 • 8:53 - 8:59
  Karjased ja õpetajad istuvad
  erinevates kohtades.
 • 8:59 - 9:03
  Ja siis ma küsin neilt küsimuse.
  Kui ma küsin prohveteilt:
 • 9:03 - 9:08
  Mis on kõige tähtsam asi, mida me
  täna koguduses vajame?
 • 9:08 - 9:10
  Nad tihti ütleks:
  Oh, et kuulda Jumala häält.
 • 9:10 - 9:14
  Me peaksime olema juhitud Püha Vaimu poolt,
  et kuulda Jumala häält.
 • 9:14 - 9:15
  Ja see on õige.
 • 9:15 - 9:21
  Kui ma küsin evangelistidelt sama:
  Mis on täna koguduses kõige olulisem?
 • 9:21 - 9:24
  Oh, me peaksime jõudma kadunuteni.
  Me peaksime jõudma välja kadunuteni.
 • 9:24 - 9:28
  Inimesed on seal väljas eksimas.
  Me peaksime minema kogudusest välja liikuma
 • 9:28 - 9:31
  ja jõudma kadunuteni.
  Ja see on õige.
 • 9:31 - 9:35
  Kui ma küsiksin õpetajatelt:
  Mis on täna koguduses kõige olulisem?
 • 9:35 - 9:38
  Oh, me vajame tervet õpetust.
  Me vajame tervet õpetust.
 • 9:38 - 9:42
  Me peame ehitama inimesi ülesse ja
  andma neile tervet õpetust,
 • 9:42 - 9:44
  nii, et nad toetuksid Jumala Sõnale.
 • 9:44 - 9:46
  Ja me peaksime olema hoolsad
  valeõpetustega.
 • 9:46 - 9:49
  Terve õpetus.
  Terve õpetus.
 • 9:49 - 9:54
  Kui ma küsin karjastelt sama:
  Mis on täna koguduses kõige olulisem?
 • 9:54 - 9:56
  Mida me vajame kõige enam?
 • 9:56 - 9:58
  Me vajame üksteist.
  Me peaksime üksteise eest hoolt kandma,
 • 9:58 - 10:00
  ja pidama hoolt nende eest,
  kes on raskustes.
 • 10:00 - 10:05
  Me peaksime tulema kokku ja
  aitama üksteist ja olema koos tugevad.
 • 10:05 - 10:09
  Kui sa vaatad lihtsalt neid nelja -
  me vajame neid kõiki.
 • 10:10 - 10:14
  Me vajame neid kõiki.
  Ürita ette kujutada, et kõik need annid
 • 10:14 - 10:18
  võiksid töötada üheskoos,
  koos apostliga,
 • 10:18 - 10:22
  kes suudab olla natuke kõike,
  ja proovib neid kokku viia,
 • 10:22 - 10:26
  kui me suudaksime koos töötada,
  oleksime me tugevad.
 • 10:27 - 10:30
  Proovi ette kujutada, et sul oleks tiim,
  kellega koos sa kõnnid
 • 10:30 - 10:34
  ja üks neid sinu tiimis oleks
  väga väga evangeelne,
 • 10:35 - 10:40
  ta suudaks lihtsalt ja kiiresti minna ja leida selle
  rahulapse ja minna nende majja.
 • 10:40 - 10:43
  Halleluuja!
  Aga...
 • 10:44 - 10:49
  Kuid ta on väga tugev evangeliseerimises,
  vajab ta kedagi oma kõrvale
 • 10:49 - 10:56
  kes aitab tal rajada vundamenti,
  kes aitab tal jääda püsima ja turgutada
 • 10:56 - 11:00
  neid inimesi ning ehitada neid ülesse
  ja olla nendega pikemat aega,
 • 11:00 - 11:04
  nii, et nad võiksid saada üles ehitatud
  ja saada tugevaks.
 • 11:05 - 11:10
  Me näeme sellist suhet Piiblis Apostlite tegude 8.
  Me näeme, et Filippus,
 • 11:10 - 11:15
  evangelist Filippus, tuli Samaariasse.
  Ta kuulutas evangeeliumi,
 • 11:15 - 11:18
  ta ajas välja kurje vaime,
  ta tervendas halvatu,
 • 11:18 - 11:22
  ja paljud inimesed said terveks
  ja inimesed tulid ja kuulsid seda
 • 11:22 - 11:25
  ja paljud inimesed parandasid meelt
  ja said ristitud.
 • 11:25 - 11:27
  Ja see oli ilus.
 • 11:27 - 11:33
  Aga kui apostlid,
  kui teised annid kuulsid sellest...
 • 11:33 - 11:35
  tulid nad sinna Filippusele appi.
 • 11:36 - 11:38
  Aitasid Filippust, seal
  kus tal oli vajaka.
 • 11:38 - 11:43
  Ja see andis Filippusele
  vabaduse edasi liikuda,
 • 11:43 - 11:48
  nii, et Filippus sai tulla eunuhhi juurde
  ja teha mida ta pidi seal tegema.
 • 11:48 - 11:55
  Ja selles see asi seisnebki. Kui meie, kui usklikud,
  suudame ära tunnetada erinevad annid
 • 11:55 - 12:00
  ja suudame koos tööle hakata,
  annaksime me üksteisele vabaduse.
 • 12:00 - 12:03
  Need inimesed, kes on väga
  tugevad evangeliseerimises,
 • 12:03 - 12:07
  nemad saavad minna ja leida selle rahulapse.
 • 12:07 - 12:13
  Aga neil ei ole vaja õppida neid nii lähedalt tundma
  ja panustada aega nende eest hoolistemisele,
 • 12:13 - 12:16
  õpetuse rajamisele,
  kõigi nende õpetamisele. Miks?
 • 12:16 - 12:19
  Kuna on teised inimesed
  kes saavad seda teha.
 • 12:19 - 12:22
  Niisiis, see laseks evangelisti vabaks,
  et too saaks edasi liikuda.
 • 12:22 - 12:26
  Ja see looks selle, et need inimesed
  kelleni on evangeeliumiga jõutud
 • 12:26 - 12:30
  saavad nüüd üles ehitatud ja
  saavad täismeheks Kristuses,
 • 12:30 - 12:33
  nii nagu me loeme seda Efeslastele 4.
 • 12:33 - 12:38
  Ja ma tõesti, tõesti usun seda.
  Ja see on olnud mu südames juba aastaid.
 • 12:38 - 12:41
  Aga praegu ma hakkan nägema
  kuidas see kõik kokku läheb.
 • 12:42 - 12:49
  18. oktoobril 1999, see on
  nüüdseks üle 20 aasta tagasi,
 • 12:49 - 12:54
  20 aastat tagasi ma sain väga,
  väga jõulise prohveteeringu
 • 12:54 - 12:58
  ja ma tahan seda sinuga jagada,
  kuna see prohveteering
 • 12:58 - 13:01
  mõjutas mu elu, kuid see prohveteering
  ei ole ainult minu jaoks.
 • 13:01 - 13:04
  See on meie kõigi jaoks.
 • 13:04 - 13:06
  See oli sõna mille ma sain.
 • 13:07 - 13:11
  "Sa saad ajama välja deemoneid.
  Sa oled evangelist.
 • 13:11 - 13:17
  Sa saad maha murdma linnuseid
  inimeste mõtetes ja õpetama Minu Sõna.
 • 13:17 - 13:22
  Ma õpetan sind
  õpetama Minu Sõna, ütleb Issand.
 • 13:22 - 13:28
  Sa saad õppima strateegiat ja kujundama
  välja plaani, kuidas inimesi vabaks lasta.
 • 13:28 - 13:30
  Mina kavatsen sind õpetada.
 • 13:30 - 13:34
  Sa lähed välja Minu ihust ja
  tuled tagasi Minu ihusse.
 • 13:34 - 13:40
  Paljud evangelistid on muutunud iseseisvaks,
  aga sina käid koos apostelliku meeskonnaga.
 • 13:40 - 13:46
  Mäletad Filippust ja apostlite suhet
  ja kuidas inimesed said päevast päeva päästetud?
 • 13:46 - 13:53
  Sa saad kogema imesid ja sa liigud edasi
  nagu suur viibutav kirves.
 • 13:53 - 13:57
  Sa võidad kodusid ja terveid linnu
  evangeeliumile,
 • 13:57 - 14:01
  ja sa saad kogema
  tulevase maailma jõudu."
 • 14:01 - 14:05
  See oli väga, väga jõuline sõna
  mille ma too kord sain, 20 aastat tagasi.
 • 14:05 - 14:08
  Ja sel ajal kui ma selle sain ei olnud
  ma kunagi kedagi terveks ravinud,
 • 14:08 - 14:12
  ma ei olnud kellegist kurja vaimu välja ajanud,
  ega kunagi juhatanud kedagi Kristuse juurde.
 • 14:12 - 14:14
  Me ei olnud kunagi kogu leibkonda
  Kristuse juurde juhatanud.
 • 14:14 - 14:16
  Me ei olnud kunagi teinud midagi
  sellest, mida võime täna näha.
 • 14:16 - 14:19
  Tänaseks oleme me näinud palju imesid.
 • 14:19 - 14:22
  Me oleme ajanud kurje vaime välja.
  Me oleme palju haigeid tervendanud.
 • 14:22 - 14:24
  Me oleme ristinud tuhandeid inimesi.
 • 14:24 - 14:27
  Me oleme näinud leibkondi tulemas usule.
 • 14:27 - 14:30
  Me oleme vaikselt nägemas...
 • 14:30 - 14:33
  kõike, seda millest see sõna rääkis.
 • 14:33 - 14:37
  Aga ma tahan midagi tunnistada.
  Kui ma seda sõna kuulsin...
 • 14:38 - 14:44
  mõtlesin ma: Vau! Imeline!
  Minust saab super evangelist!
 • 14:44 - 14:47
  Minust saab super evangelist,
  kes seisab poodiumil
 • 14:47 - 14:51
  ja kõneleb tuhandetele ja
  tuhandetele inimestele.
 • 14:51 - 14:53
  See oli mida ma tollel ajal mõtlesin,
 • 14:54 - 14:56
  kuna ma ei näinud kogu pilti.
 • 14:56 - 15:01
  Kuid nüüd, 20 aastat hiljem,
  ma näen tervet pilti.
 • 15:01 - 15:04
  Ja ma näen kuidas see
  kõik loksub omale kohale.
 • 15:04 - 15:08
  Tegelikult, mõned aastad tagasi,
  sain ma ühe prohvetliku sõna.
 • 15:09 - 15:13
  "Sina saad panema aluse ühele
  DNA-le uues sugupõlves,
 • 15:13 - 15:17
  DNA, mis liigub ühest põlvkonnast
  teisele põlvkonnale.
 • 15:17 - 15:22
  Sa saad tõstma inimesi üles
  mittemillestki vaimulikeks hiiglasteks,
 • 15:22 - 15:27
  ja nad võidavad kodusid ja terveid
  linnu evangeeliumile."
 • 15:27 - 15:30
  Halleluuja!
  Kas sa näed seda?
 • 15:30 - 15:32
  Selle sõnumiga hakkasid asjad
  paika loksuma.
 • 15:32 - 15:36
  Ei, see ei ole mina.
  See ei seisne ühes super evangelistis,
 • 15:36 - 15:39
  kes seda tegema hakkab,
  kuna üks mees ei suuda seda üksi teha.
 • 15:39 - 15:45
  Ei, mind lihtsalt taheti kasutada
  üht teiste seast, et panna alus DNA-le
 • 15:45 - 15:48
  uues põlvkonnas, et tõsta inimesed ülesse
 • 15:48 - 15:50
  mittemillestki vaimulikeks hiiglasteks,
 • 15:50 - 15:57
  ja nad hakkavad võitma kodusid
  ja terveid linnu Jumalale.
 • 15:57 - 16:01
  Mitte mina. Mitte üks inimene.
  Aga see DNA.
 • 16:01 - 16:05
  See õpetus, mille ma annan sulle,
  Jeesuse kutsest,
 • 16:05 - 16:08
  see mis ma sinuga siin jagan,
  see DNA,
 • 16:08 - 16:10
  kui sa otsustad kuuletuda sellele,
 • 16:11 - 16:14
  ei muuda mitte ainult sinu elu
  vaid ka inimesi sinu ümber.
 • 16:14 - 16:19
  Koos me võime näha
  kodusid tulemas Kristuse juurde.
 • 16:19 - 16:25
  Ja paljud kodud teevad kokku linna
  ja me näeme linnu tulemas Jumala juurde.
 • 16:25 - 16:30
  Seega, nüüd ma näen seda.
  Nüüd me näeme selle vilja.
 • 16:30 - 16:35
  Ja üks asi, mis on väga, väga oluline
  on, et me peame õppima koos töötama.
 • 16:35 - 16:40
  Me vajame, et need erinevad
  annid töötaksid koos.
 • 16:40 - 16:43
  Muuljuhul me ei näe seda.
 • 16:43 - 16:49
  Ma mäletan kui ma mitmeid aastaid tagasi kohtasin
  Taanis ühte tüdrukut, kellel oli probleeme põlvega.
 • 16:49 - 16:52
  Ta ei suutnud jalgpalli mängida.
  Ma palusin ta eest ja ta sai terveks.
 • 16:53 - 16:58
  Ma kohtsain teda hiljem. Tema ema tuli
  ja ka ülejäänud pere.
 • 16:58 - 17:03
  See tüdruk sai ristitud ja võttis vastu
  Püha Vaimu ja tema elu sai muudetud.
 • 17:03 - 17:08
  Tema ema käis endiselt Luteri kirikus,
  ta ei olnud sellel ajal veel uuesti sündinud,
 • 17:08 - 17:14
  aga nüüd oli ta avatud, kuna ta nägi
  oma tütart paranenuna ja tema elu muudetuna.
 • 17:14 - 17:18
  Nii ma siis küsisin emalt:
  Hei, kas me võime teie poole tulla?
 • 17:18 - 17:21
  Kogu kokku oma sõbrad ja pere,
  ma tulen teile koju,
 • 17:21 - 17:25
  me istume maha ja ma jagan teile
  kuidas teie tütar sai terveks,
 • 17:25 - 17:27
  me jagame evangeeliumi
  ja palvetame nende eest.
 • 17:27 - 17:32
  Aga see nain kes oli olnud Luteri kiriku liige
  mitmeid aastaid ütles:
 • 17:32 - 17:35
  Ei, ei, mitte keegi ei taha tulla minu koju.
 • 17:35 - 17:40
  Miks? Kuna ma olen aastaid kutsunud
  oma sõpru kirikusse ja keegi ei taha tulla.
 • 17:40 - 17:43
  Ja ma ütlesin: Ma mõista,
  miks keegi ei tahtnud tulla.
 • 17:43 - 17:47
  Kui sa kutsuksid mind Luteri kirikusse,
  siis ma samuti ei tahaks tulla.
 • 17:47 - 17:52
  Aga praegu me ei kutsuks inimesi kirikusse.
  Me kutsume inimesi sinu koju.
 • 17:52 - 17:55
  Koju kus nad on juba palju,
  palju kordi varem käinud.
 • 17:55 - 17:59
  Seega, ei ole nende jaoks suur vahet
  tulla veel kord sellesse majja
 • 18:00 - 18:01
  Seega, nad tulevad.
 • 18:02 - 18:08
  Ja ta andis neile võimaluse.
  Ta kirjutas emaili 17le sõbrale.
 • 18:08 - 18:10
  Kutsus neid ühel õhtul enda poole,
  kus ka mina oleksin kohal
 • 18:10 - 18:15
  ja me jagaksime kuidas tema tütar sai terveks
  ja siis me palvetaksime nende eest.
 • 18:15 - 18:22
  17st sõbrast 16 tuli kohale ja
  ta oli väga üllatunud.
 • 18:22 - 18:24
  Ta oli nagu: kuidas see küll juhtus?
 • 18:24 - 18:26
  Ja nüüd me läksime tema koju.
 • 18:26 - 18:30
  Rahulaps. Me näeme seda.
  Me istusime seal, sõime ja jõime.
 • 18:30 - 18:35
  Me hakkasime elutoas evangeeliumi
  kuulutama. Me nägime kuidas Jumalat tuli.
 • 18:35 - 18:39
  Ühel hetkel ma palvetasin ühe tüdruku
  eest, kes sai Püha Vaimuga täidetud,
 • 18:39 - 18:42
  langes maha ja deemon lahkus temast.
  Ma istusin põrandal maas
 • 18:42 - 18:46
  ja ajasin kurja vaimu välja:
  Tule välja! Tule välja Jeesuse nimel!
 • 18:46 - 18:50
  Kõik istusid umbes nii ja vaatasid.
  See oli nii võimas
 • 18:50 - 18:53
  ja kõik nägid sel ööl Jumalat.
  Jumal tuli.
 • 18:53 - 18:57
  Palju, palju, palju asju juhtus.
  Ja see oli üks imeline õhtu
 • 18:57 - 18:59
  mida ma kunagi ei unusta.
 • 18:59 - 19:01
  Ja see on see millest ma oma
  raamatus olen rääkinud.
 • 19:01 - 19:05
  Leia üks inimene ja äkki oled sa
  kojas paljude inimestega.
 • 19:05 - 19:12
  Kuid pärast seda õhtut, ma olin
  liiga kiire. Ma liikusin edasi.
 • 19:12 - 19:14
  Olid teised asjaajamised, mida ma
  pidin tegema.
 • 19:14 - 19:21
  Niisiis, ma liikusin edasi ja sellest ei saanud
  kunagi seda, mida Jumal oleks tahtnud.
 • 19:22 - 19:28
  Ma olin liiga hõivatud. Ma töötasin üksi.
  Kui ma oleksin tol hetkel teadnud seda mida tean täna,
 • 19:28 - 19:32
  oleksime me näinud nii palju rohkem vilja,
  mis oleks sellest majapidamisest välja kasvanud.
 • 19:32 - 19:35
  Mida ma oleksin pidanud tegema,
  selle asemel, et teha seda üksi,
 • 19:35 - 19:38
  Ma oleksin pidanud endaga kaasa
  tooma teised annid, teiseid inimesed,
 • 19:38 - 19:40
  kes oleksid aidanud jätkata.
 • 19:40 - 19:44
  Ja juba seal leppida kokku kohtumine, mis toimuks
  mõned päevad hiljem
 • 19:44 - 19:48
  ja kohtumine sellest mõned päevad hiljem, nii, et
  me võiksime hakata nende inimestega järeltööd tegema.
 • 19:48 - 19:55
  Aga ma olin umbes nagu: Adios! Nägemist!
  Ja ma olingi juba edasi liikunud uude koju.
 • 19:57 - 20:00
  Ilma, et ma oleksin teadnud, et Jeesus
  ütles, et ma peaksin sinna jääma.
 • 20:00 - 20:06
  Kui ma oleksin teanud, mida ma tean täna,
  oleksime me kandnud nii palju rohkem vilja.
 • 20:06 - 20:11
  Ja see on põhjus, miks me räägime
  viiekordsest teenistuses, kuna me vajame seda.
 • 20:11 - 20:15
  Sina vajad seda.
  Ma vajame igat ühte sinna.
 • 20:16 - 20:21
  Oma raamatus "Jeesuse Kutse",
  räägin ma rohkem viiekordsest teenistusest.
 • 20:21 - 20:26
  Ma tahan sellest hiljem rohkem rääkida,
  ning siis ma selle videosarja lõpuks
 • 20:26 - 20:29
  panen kõik selle kokku ja räägin lähemalt
  kuidas see töötab.
 • 20:29 - 20:36
  Aga kui me suudame koos töötada,
  kui sa ainult ei kuuletu Jeesuse kutsele,
 • 20:36 - 20:40
  vaid leiad kellegi enda ümber,
  leiad inimesi enda ümber,
 • 20:40 - 20:44
  kes on tugevad nendel aladel,
  kus sina ei ole nii tugev,
 • 20:44 - 20:49
  ja siis teete seda koos, sina kes oled
  väga, väga tugev evangelist,
 • 20:49 - 20:53
  sina, kes sa tead, kuidas minna
  välja ja leida rahulaps,
 • 20:53 - 21:00
  sina pead leidma inimesi enda ümber,
  kellel on mõni teistest andidest,
 • 21:00 - 21:04
  kes aitab järeltööga,
  kes aitab rajada vundamenti.
 • 21:04 - 21:12
  Me vajame üksteist ja kui me suudame
  kokku tulla ja koos töötada,
 • 21:12 - 21:18
  kuuletuda koos Jeesusele, siis me ei juhi mitte ainult
  ühte inimest Kristuseni siin ja seal,
 • 21:18 - 21:23
  vaid me juhime ühe inimese Kristuseni, siis
  me lähme tema koju,
 • 21:23 - 21:27
  siis me kogume kokku tema sõbrad ja pere,
  nagu mina tegin,
 • 21:27 - 21:29
  siis me jagame evangeeliumi,
  tervendame haiged,
 • 21:29 - 21:32
  ajame välja kurjad vaimud, me
  näeme inimesi meelt parandamas
 • 21:32 - 21:36
  ja saamas ristitud veega ja Püha Vaimuga.
  Aga see ei ole kõik.
 • 21:36 - 21:39
  Siis meil on need inimesed seal,
  nende majas,
 • 21:39 - 21:42
  kes on võimelised jätkama nendega
  kohtumisi,
 • 21:42 - 21:46
  kes jätkavad piima andmist neile,
  kes on uuesti sündinud,
 • 21:46 - 21:49
  nii, et nad saaksid üles kasvada ja muutuda tugevaks.
 • 21:49 - 21:53
  Kes aitavad neil kuulda Jumala häält,
  kes aitavad neil lugeda Sõna,
 • 21:53 - 21:55
  kes aitavad neil jõuda teiste inimesteni.
 • 21:55 - 22:00
  Ja kui me seda nii teeme, siis,
  me ei näe ainult ühte inimest saamas päästetud.
 • 22:00 - 22:02
  Me näeme perekondi, kes saavad päästetud.
 • 22:02 - 22:06
  Ja need majapidamised,
  need inimesed liiguvad edasi
 • 22:06 - 22:10
  ja jõuavad uute majapidamisteni, ja nemad
  liiguvad edasi ja jõuavad uute majapidamisteni.
 • 22:10 - 22:15
  Ja lõpuks ei ole meil ainult palju majapidamisi,
  kes on tulnud Kristuse juurde.
 • 22:15 - 22:21
  Me näeme terveid linnu Kristuse juurde
  tulemas just nii nagu Jumal on rääkinud,
 • 22:21 - 22:22
  nii nagu me nägime sellest prohveteeringust.
 • 22:22 - 22:25
  Niisiis, ma tahan sind julgustada...
 • 22:27 - 22:32
  jah, me kõik oleme erinevad,
  jah, meil kõigil on erinevad annid,
 • 22:32 - 22:37
  ning jah, me vajame üksteist.
  Meil ei ole ainult vaja super evangeliste.
 • 22:37 - 22:40
  Me vajame igat ühte, kes tahab kuuletuda Jeesusele.
 • 22:40 - 22:44
  Me vajame sind, kes sa oled rohkem
  kiindunud Sõnasse ja armastad õpetada.
 • 22:44 - 22:48
  Me vajame sind, kes oled rohkem karjase tüüpi,
 • 22:48 - 22:53
  kes armastab lihtsalt maha istuda ja
  inimeste eest hoolt kanda ja neid aidata.
 • 22:53 - 22:57
  Me vajame sind kes sa suudad kuulda Jumalat.
  Me vajame kõiki neid ande,
 • 22:57 - 23:02
  ükskõik kui vana või noor sa oled -
  ma vajame teid kõiki sinna välja.
 • 23:02 - 23:05
  Ja kui sina ja mina koos teeme seda -
 • 23:05 - 23:09
  Halleluuja!
  Me saame näha imelist vilja.
 • 23:09 - 23:13
  Nagu ma varem ütlesin, ma tulen viiekordse
  teenistuse juurde hiljem tagasi,
 • 23:13 - 23:17
  ma panen kõik selle kokku.
  Ja ma julgustan sind samuti -
 • 23:18 - 23:20
  loe mu raamatut kui sa saad.
 • 23:20 - 23:23
  Kui sul ei ole raha, saada email ja
  me saadame sulle koodi
 • 23:23 - 23:26
  ja siis saad sa lugeda seda
  raamatut tasuta, kuna raamatus,
 • 23:26 - 23:30
  kui me räägime viiekordsest teenistusest
  jagan ma nii palju rohkem.
 • 23:30 - 23:34
  Mul on nii palju rohkem näiteid,
  selle kohta kuidas see töötab jne.
 • 23:34 - 23:41
  Seega, see DNA, millest me rääkisime,
  see DNA, millest me Jeesuse kutses lugesime,
 • 23:41 - 23:45
  usun, et on Jumalalt. Ja ma usun, et
  me saame nägema terveid majapidamisi
 • 23:45 - 23:51
  tulemas usule. Seega, ma julgustan sind,
  alusta seal kus sa oled.
 • 23:51 - 23:55
  Hakka palvetama Jumala poole, et
  Ta saadaks välja rohkem töötegijaid.
 • 23:55 - 23:59
  Hakka ka ise välja minema
  nagu lammas huntide keskele.
 • 23:59 - 24:04
  Hakka rahulast otsima, kuid samas
  proovi ka endaga kaasata inimesi,
 • 24:04 - 24:07
  kes on sinust erinevamad.
  Võta nad endaga kaasa.
 • 24:07 - 24:12
  Kui sa ei ole tugev evangelist,
  leia keegi, kes on tugev evangelist.
 • 24:12 - 24:16
  Kui sa oled väga tugev evangelist,
  siis leia teisi inimesi, kes ei ole nii tugevad
 • 24:16 - 24:20
  sellel alal, kuid tugevad
  mingil muul alal.
 • 24:20 - 24:25
  Kuna mitte kedagi ei ole kutsutud
  lihtsalt välja minema
 • 24:25 - 24:29
  "et näha inimesi päästetud saamas", et näha
  inimesi Jeesust oma südamesse palumas,
 • 24:29 - 24:33
  ja isegi meelt parandamas, ristitud saamas
  ja Püha Vaimuga täitumas, et siis edasi liikuda.
 • 24:33 - 24:35
  See ei ole kutse, mille Jeesus meile andis.
 • 24:35 - 24:39
  Kutse mille Jeesus meile andis, oli teha jüngreid,
 • 24:39 - 24:43
  et näha neid kasvamas ja saamas tugevamaks Jumalas.
 • 24:43 - 24:46
  Seega, ma väga julgustan sind,
  sind, kes sa seda vaatad,
 • 24:46 - 24:49
  kes võib olla oled väga nobe edasi liikuma -
 • 24:49 - 24:51
  lõpeta see.
 • 24:51 - 24:52
  Võta inimesed endaga kaasa.
 • 24:52 - 24:55
  Võta inimesed, kellel on annid,
  mida sul ei ole, endaga kaasa.
 • 24:55 - 25:00
  Ja siis, ära lihtsalt liigu edasi,
  vaid vaata, et kogukond saaks alguse,
 • 25:00 - 25:02
  vaata, et uus osadus saaks alguse,
 • 25:02 - 25:05
  vaata kuidas nad kasvavad ja
  saavad tugevamaks
 • 25:05 - 25:07
  ja kuidas see liigub põlvkonnalt
  põlvkonnale.
 • 25:07 - 25:10
  Jumal õnnistagu sind!
  Kohtumiseni järgmisel korral! Nägemist!
 • 25:13 - 25:15
  Jeesuse Kutse
Title:
14 ÄRGE KÄIGE ÜHEST MAJAST TEISE - Võidame kodusid ja terveid linnu Jumalale
Description:

Meid kõiki on kutsutud järgima Jeesust ja tegema jüngreid. Selleks on Ta andnud meile erinevad teenistused, mis peaksid aitama üksteisel Jeesust teenida ja meid küpsuseni üles ehitama.

Selles videos vaatleme viiekordset teenimist ja seda, kuidas Jumal mõni aasta tagasi rääkis, kuidas näeme kodusid ja terveid linnu võidetuna Jeesusele.

Vaata lähemalt siit sellest õpetusest, kus hakkame vaatlema, miks Jeesus ütleb, et me ei peaks käima ühest majast teise.

Vaata ka teisi videoid Jeesuse Kutsest:
https: //www.youtube.com/playlist?list...

Raamatu saate hankida Amazonist või meie kodulehe kaudu aadressilt: www.TheLastReformation.com

Kui teil pole raamatu jaoks raha, saatke meile meilisõnum ja sind me saame koodi abil aidata. See on mõeldud kõigile, isegi neile, kel raha pole!

Palun jaga seda videot! Jaga uudiseid ja näeme ärkamist nagu ei kunagi varem!

Amazon - e-raamat:
https: //www.amazon.com/gp/aw/d/B088HG ...

Kui olete seda raamatut lugenud, kirjutage Amazonis arvustus!

more » « less
Video Language:
English
Duration:
25:20

Estonian subtitles

Revisions Compare revisions