Vietnamese subtitles

← Pagination and SEO

Google's Maile Ohye examines the issues webmasters face with paginated content: paginated articles, product category listings, etc. She then explains the options available to those webmasters concerned about SEO, including rel="next" and rel="prev" HTML markup.

Get Embed Code
12 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 3 created 08/26/2012 by Thành Phan.

 1. Chào.
 2. Tôi là Maile Ohye.
 3. Tôi đã làm việc cho Google được hơn 6 năm, đang làm việc về
 4. tìm kiếm và về những công cụ quạn trị web.
 5. Tôi muốn chào mừng bạn tới ngôi nhà của tôi.
 6. Hãy tán gẫu về sự xếp hạng và SEO.
 7. Cho chương trình hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một số
 8. ví dụ về nội dung đã được xếp thứ tự
 9. Sau đó chúng ra sẽ nhận lấy một số tác dụng phụ của
 10. của sự sắp xêp thứ tự và tại sao bạn cũng như quản trị web muốn tạo
 11. một số sự nỗ lực cũng như để không làm giảm những đặc tính chỉ số của bạn và
 12. để chỉ ra những kết quả tốt hơn cho người dùng.
 13. Sau đó chúng ta sẽ che đi cấu hình của bạn.
 14. Và điều đó đi kèm trong hai phần
 15. cho những ai trong các bạn quản trị web với nội dung đã được sắp xếp và
 16. một điểm nhìn về tất cả trang có sẵn, và sau đó cho một số người trong các bạn
 17. những quản trị web có nội dung đã được sắp xếp nhưng không
 18. có tầm nhìn tới tất cả các trang.
 19. Vây, sẽ có 2 loại cấu hình.
 20. Sau đó, chúng ra sẽ quay lại 1 tí và nói về
 21. Google đang làm gì để giúp người dùng với nội dung đã được sắp xếp
 22. cũng như quản trị web.
 23. Và cuối cùng, đưa ra cấu hình của bạn,