Return to Video

Ordering the Chaos

 • 0:00 - 0:03
  Thử tìm hiểu xem những đặc điểm (tính trạng) được thừa hưởng có thể
 • 0:03 - 0:06
  rất khác nhau. Đôi khi chúng ta có một tính trạng giống với bố hoặc mẹ
 • 0:06 - 0:09
  hoặc người khác và đôi khi chúng ta
 • 0:09 - 0:12
  có đặc điểm không giống với cả bố và ẹm.
 • 0:12 - 0:16
  Xét ba ví dụ về những tính trạng khác nhau trong gia đình
 • 0:16 - 0:19
  Ví dụ, nhìn đặc điểm đầu tiên: chiều cao. Chúng ta
 • 0:19 - 0:22
  có cả bố và mẹ đều tương đối thấp. Liệu sẽ có người con trai
 • 0:22 - 0:26
  cao hơn cả bố và mẹ? Thực tế, thường cao hơn.
 • 0:26 - 0:29
  Gia đình tiếp theo có bố mẹ, con gái v
 • 0:29 - 0:31
  và một cậu con trai. Và họ có chung
 • 0:31 - 0:35
  màu da, giọng nói khàn. Và gia đình thứ ba, chúng ta
 • 0:35 - 0:38
  có bố hoặc mẹ có khuynh hướng vui vẻ
 • 0:38 - 0:41
  trong mọi hoàn cảnh. Và người bố mẹ còn thiên về
 • 0:41 - 0:44
  buồn bã trong mọi hoàn cảnh. Cả người con gái và
 • 0:44 - 0:47
  người con trai đều có khuynh hướng vui vẻ. Tôi sẽ nói
 • 0:47 - 0:51
  điều gì với bạn; điều gì quyết định một đặc điểm biểu biện
 • 0:51 - 0:55
  liên quan tới một bên bố mẹ hay cả bố và mẹ?
 • 0:55 - 0:57
  Ví dụ, trong trường hợp chiều cao, tôi muốn bạn so sánh
 • 0:57 - 1:01
  người con trai với bố mẹ. Và xem lại nếu sự xuất hiện đó
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:08
 • 1:08 - 1:11
 • 1:11 - 1:13
 • 1:13 - 1:16
Title:
Ordering the Chaos
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
BIO110 - Tales from the Genome
Duration:
01:20

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions