Vietnamese subtitles

← Ordering the Chaos

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 1 created 06/18/2018 by Quyen Dao.

 1. Thử tìm hiểu xem những đặc điểm (tính trạng) được thừa hưởng có thể
 2. rất khác nhau. Đôi khi chúng ta có một tính trạng giống với bố hoặc mẹ
 3. hoặc người khác và đôi khi chúng ta
 4. có đặc điểm không giống với cả bố và ẹm.
 5. Xét ba ví dụ về những tính trạng khác nhau trong gia đình
 6. Ví dụ, nhìn đặc điểm đầu tiên: chiều cao. Chúng ta
 7. có cả bố và mẹ đều tương đối thấp. Liệu sẽ có người con trai
 8. cao hơn cả bố và mẹ? Thực tế, thường cao hơn.
 9. Gia đình tiếp theo có bố mẹ, con gái v
 10. và một cậu con trai. Và họ có chung
 11. màu da, giọng nói khàn. Và gia đình thứ ba, chúng ta
 12. có bố hoặc mẹ có khuynh hướng vui vẻ
 13. trong mọi hoàn cảnh. Và người bố mẹ còn thiên về
 14. buồn bã trong mọi hoàn cảnh. Cả người con gái và
 15. người con trai đều có khuynh hướng vui vẻ. Tôi sẽ nói
 16. điều gì với bạn; điều gì quyết định một đặc điểm biểu biện
 17. liên quan tới một bên bố mẹ hay cả bố và mẹ?
 18. Ví dụ, trong trường hợp chiều cao, tôi muốn bạn so sánh
 19. người con trai với bố mẹ. Và xem lại nếu sự xuất hiện đó