YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← 01-04 Кое е важно?

Get Embed Code
7 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 2 created 11/30/2012 by ad90ague.

 1. Изненадващо, оказва се, че масата на кораба не е важна въобще.
 2. Да си представим, че имаме два кораба следващи една и съща траектория.
 3. Тогава можем да ги съединим и те ще образуват един кораб с двойно по-голяма маса
 4. който ще следва същата траектория.
 5. Така че масата на кораба
 6. е без значение.
 7. Размерите на луната.
 8. Е, не би трябвало да се разбием в луната,
 9. но от друга страна размерите на луната не са толкова важни.
 10. Движението на Луната, обаче, е изключително важно.
 11. Трябва да направим така, че ракетата да бъде насочена в празно пространство
 12. и Луната в крайна сметка да се появи в правилното място.
 13. Размерите на земята са от изключително значение
 14. за да можем да се приближим до повърхността и когато се връщаме.
 15. Движението на земята около Слънцето не е толкова важно.
 16. И накрая, трябва ли да взимаме под внимание 3-измерното пространство?
 17. Да си представим земята и Луната като сфери,
 18. и траекторията която да ни доведе около земята
 19. около луната и обратно.
 20. На пръв поглед това става в три измерения
 21. и следва да разглеждаме нещата в координатна система xyz.
 22. В действителност обаче тази траектория е почти изцяло в една равнина.
 23. Ако погледнем движението отгоре,
 24. виждаме движение в равнина, и е почти ОК да разглеждаме траекторията само в 2 измерения.