Turkish subtitles

← Casting with findViewById

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 12/04/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Aradığımız kodu, uygulamamıza
  ekledim.
 2. Kod şu: siparişÖzetiMetinGörünümü
  =kimlikleGörünümBul.
 3. sipariş_özet_metin_görünümü
  kimlik kaynağını geçiriyoruz.
 4. Fakat bu, Android Studio'da başka
  bir hataya neden oluyor.
 5. MetinGir metodu çözülemiyor
  deniyor.
 6. Buraya başka bir kod satırı eklersem,
 7. Bu değişken üzerinde geçerli olan
  metot türlerini size gösterebilirim.
 8. Burada siparişÖzetiMetinGörünüm
  değişkenini ve
 9. VeriTürünü yarattım, böylece
 10. bir sonraki satırda
  metotları çağırabiliriz.
 11. Eğer otomatik tamamlama
  önerilerine bakarsanız,
 12. Bu metotların, Görünüm metotları
  olduğunu görürsünüz.
 13. MetinGörünümü'ne özgü bir metot yok.
 14. Örneğin, metinGir metodu yok.
 15. Bu, metinKur'u çağırdığımızda
  hata oluşmasının sebebidir.
 16. Metin boyutunu ya da rengini ya da
  herhangi birini giremezsiniz.
 17. Peki bu metotlar nerede?
 18. Pekala, MetinGörünümü
  daha spesifik bir Görünüm biçimidir.
 19. Bu yüzden, eğer MetinGörünümü metodunu
 20. bu nesne üzerine çağırırsam, bunun
  MetinGörünümü nesnesi o emin olmalıyım.
 21. Tamam. Değişkenimiz şimdi
  bir MetinGörünümü nesnesidir.
 22. Fakat sonra başka bir hata, uyumsuz türler
  hatasını görüyorum çünkü MetinGörünümü'nün
 23. sağ tarafta olması gerekir fakat
  görünümün değişmediğini görüyoruz.
 24. Çünkü kimlikleMetinBul metodu
  bir Görünüm döndürüyor.
 25. Bunları nasıl uzlaştırabiliriz?
 26. Pekala, MetinGörünümü daha spesifik bir
  Görünüm biçimi ya da
 27. bir altsınıf görünüm olduğu için
  döküm dediğimiz şeyi çağırabiliriz.
 28. Java'da dökümün anlamı, bu metot
  tarafından döndürülmüş görünümü alıp
 29. bir MetinGörünümü olarak muamele etmektir.
 30. Sağ taraftaki aslında bir MetinGörünümü
  nesnesidir ve
 31. siparişÖzetiMetniGörünümü değişkeni
  içinde depolayabiliriz.
 32. Bunun gerçekten göz korkutucu olduğunu
  biliyorum çünkü bir sürü kavramdan
 33. söz ettik.
 34. Tekrar açıklayayım.
 35. kimlikleGörünümBul metodu, bir Görünüm
  verisi nesnesi döndürüyor.
 36. İstenilen veri türü nesnesini,
 37. ortada parantezler içine alarak
  yazdığım bu formülle,
 38. bu görünümü MetinGörünümü
  içine döküyorum.
 39. Bu ifadenin tümü,
  MetinGörünümü nesnesinin değerini verir.
 40. Sonra, sol taraftaki bu değişken
  içinde depolayabiliriz ki,
 41. bu değişken siparişÖzetiMetinGörünümü'dür
  ve MetinGörünümü türüne sahiptir.
 42. Sonraki satırlarda, MetinGörünümü
  metotlarını bu nesne üzerine çağırabiliriz.
 43. Tüm metin metotlarının burada
  gösterildiğini görüyor musunuz?
 44. büyükHarfGir, metinBoyutuGir ve
  daha fazlası.
 45. Şimdi bunu silebilirim
  çünkü MetinGir'in çalışması gerekiyor,
 46. ve artık daha fazla görmüyoruz.
 47. MetinGörünümü metotlarını çağırabilmek
  istiyorsak,
 48. bir MetinGörünümü nesnesine
  sahip olmalıyız.
 49. Bir MetinGörünümü'ne sahip olmak için,
  KimlikleGörünümBul'u çağırmalıyız,
 50. sonra bu Görünüm nesnesini
  MetinGörünüm içine dökmeliyiz.
 51. Döküm'ün işlemesinin sebebi
 52. görünüm hiyerarşisindeki bu Görünüm'ün
  esas olarak bir MetinGörünümü olmasıdır.
 53. Radyo tuşu gibi bir şeyin içine
  dökmeye çalışırsak, çalışmayacaktır
 54. çünkü siparişÖzetiMetniGörünümü
  esasen bir Metin Görünümüdür yani
 55. uygun bir tür içine
  döküm yapmalıyız.
 56. Benzer şekilde, miktarGöster metodunda,
  kimlikleGörünümBul'u çağırıyoruz ve
 57. MetinGörünümü kaynak kimliğini
  geçiriyoruz.
 58. Bu, bir Görünüm döndürüyor ve biz de
  bunu MetinGörünümü içine döküyoruz ve
 59. böylece bunu miktarMetniGörünümü
  değişkeni içinde depolayabiliyoruz.
 60. Bu değişken Metin görünümü türüne sahip,
  böylece
 61. takip eden satırlarda, metinGir gibi
  MetinGörünümü metotlarını çağırabiliriz.
 62. Burada, döküm'ü kullanan güncellenmiş
  AnaAktivite kodunu görüyoruz. Bu görünümü,
 63. MetinGörünümleri’ne dökmek için,
  MetinGörünümü türünde olan değişkenlerde
 64. depolayabiliriz böylece
  bu AnaAktivite listesindeki
 65. miktarMetinGörünümü ve siparişMetinGörünümü,
  MetinGörünümü türü olur.
 66. MetinGörünümü metotlarını bunlar
  üzerine çağırabiliriz.
 67. Ayrıca kendimizi bunlara
  Görünümler olarak davranmakla sınırlamayız.
 68. Şimdi MetinGörünümü'ne özgü metotları,
  bu değişkenler üzerine çağırabiliriz.
 69. Örneğin, metinGir'i sipariş
  ÖzetiMetinGörünümü üzerine çağırabiliriz,
 70. metinGir'i miktarMetinGörünümü
  üzerine de çağırabiliriz.
 71. Gördüğünüz gibi,
 72. hangi veri türünün, nerede kullanıldığı
  konusunda dikkatli olmalısınız.
 73. Şimdiye kadar, metotları çağırdık ve
  döndürülen değer konusunda kaygılanmadık
 74. çünkü metinGir metodu esasen
  döndürülen bir değere sahip değildir.
 75. Bu, resimGörünümü.resimKaynağıGir
  metodu içinde geçerlidir.
 76. Döndürülen bir değer yoktur.
 77. Fakat diğer metotlar döndürülen
  değerlere sahip olabilir.
 78. Örneğin, MetinGörünümü sınıfında,
  MetinBoyutuEdin metodu vardır.
 79. Bu, bir tamsayı döndürür, böylece
 80. bu metodun sonucunu, tam sayı tür boyutu
  değişkeninde depolayabiliriz.
 81. İşte döndürülen değeri olan
  başka bir metot.
 82. Tuş sınıfında, yükselikEdin
  metodunu çağırabilirsiniz,
 83. bu metot, tam sayı değeri döndürür,
  böylece bir değişkende depolayabilirsiniz.
 84. Örneğin, bu sonucu bir dizide depolamayı
  deneseydiniz,
 85. hata oluştuğunu görecektiniz
  çünkü bu metot tam sayı döndürür.
 86. Ne tür verinin bir metoda geçirilmesi
  gerektiğini bilmek ve
 87. bir metottan ne tür verinin döndürüldüğünü
  bilmek için dokümantasyonu kontrol edin.
 88. Örneğin, MetinGörünümü sınıfında,
 89. bu metotlardan birini çağırırsanız,
  bir tamsayı değeri döndürür.
 90. Döndürülen değer veri türü
  sol taraftaki sütundadır.
 91. Diğer metotlarda, geçersiz'i, henüz
  öğrenmediğimiz booleları, reel sayıları
 92. ve diğerlerini döndürülen
  değer olarak elde edebilirsiniz.
 93. Bu dokümantasyon sayfası,
  her metotta kullanılan girdi için beklenen
 94. veri türünü gösteriyor.
 95. Örneğin, metinRengiGir metodu
  girdi olarak bir tam sayıyı gerektirir,
 96. döndürülen değer geçersiz'dir
  yani döndürülen değer yoktur.
 97. Yani, beklenen veri türünü öğrenmek için
  dokümantasyonu inceleyiniz.
 98. Aksi takdirde, veri türlerinin
  eşleşmediğini söyleyen
 99. hatalar görürsünüz.
 100. Şimdi sıra sizde.
 101. Aşağıda dört farklı kod örneği var.
 102. Bazı kodlar, veri türünün eşleşmemesi
  nedeniyle hata içeriyor olabilir.
 103. bir hata bulursanız,
 104. kutucuklara hataları nasıl
  gidereceğinizi yazınız.
 105. Kod çalışıyorsa,
  sadece Hayır yazın.
 106. Bu, zorlayıcı bir sınav olacak
  çünkü
 107. bir çok kavramdan söz ettik ve
  bu kod sizin için oldukça yeni.
 108. Bu metotlar için dokümantasyonu incelemeye
  vakit ayırın.
 109. Girdilerin ve döndürülen değerlerin doğru
  olduğundan emin olun.
 110. Böylece değişkenler bildirdiğiniz de
  doğru veri türleri elde edebilirsiniz.
 111. Metotları doğru kullandığınızdan
 112. emin olmak için de dokümantasyona
  göz atınız.