Return to Video

Tracking Success - App Speed Implement a Monetization Strategy App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:04
  Hiệu suất và tốc độ là thứ
  mà người dùng ưa thích.
 • 0:04 - 0:07
  Để có thể biết hiệu suất của
  chúng ta là bao nhiêu,
 • 0:07 - 0:09
  chúng ta cần xem báo cáo tốc độ.
 • 0:10 - 0:16
  Báo cáo tốc độ cho biết yêu cầu tiếp nhận
  ứng dụng hay trang web như thế nào.
 • 0:16 - 0:20
  Bạn có thể muốn theo dõi màn hình mỗi
  cấp độ trò chơi mới tải nhanh như
 • 0:20 - 0:25
  nào hay kết quả tìm kiếm được đưa trở
  lại trang người dùng nhanh như nào.
 • 0:25 - 0:29
  Bạn cũng có thể bật tắt phiên
  bản khác của báo cáo này và
 • 0:29 - 0:34
  tôi sẽ chỉ cho bạn biết cần lấy gì từ
  thẻ phân bố và báo cáo chồng lấp.
 • 0:35 - 0:39
  Nhân tiện, báo cáo này đủ quan trọng
  để đưa lên bảng điều khiển, nhờ đó
 • 0:39 - 0:42
  bạn có thể nhìn thấy nó hàng ngày.
 • 0:42 - 0:46
  Trong lần khởi nghiệp gần nhất,
  chúng tôi cũng gửi nó hàng tuần.
 • 0:46 - 0:51
  Nhờ đó chúng tôi biết mình có cải thiện
  không và như thế nào sau mỗi phiên bản mới.
 • 0:52 - 0:56
  Chỉ số chính bạn lấy từ báo cáo
  này hoàn toàn là để biết
 • 0:56 - 1:00
  thời gian tải trung bình của
  mỗi trang là bao lâu.
 • 1:00 - 1:03
  Và ở đây bạn có thể thấy chắc chắn
  tôi gặp rắc rối với trang web
 • 1:03 - 1:05
  vào đầu tháng 5 vừa rồi.
 • 1:06 - 1:09
  Khi ta nhấp vào thẻ Phân
  bố của trang này,
 • 1:09 - 1:14
  ta có thể biết điều gì đang xảy ra trong
  các khối khác nhau và điều này có thể
 • 1:14 - 1:18
  giúp ta rất nhiều trong việc phát hiện
  phần hoặc khối có vấn đề trên trang web.
 • 1:20 - 1:26
  Một khía cạnh vô cùng quan trọng khác
  của báo cáo này là đến Map Overlay.
 • 1:26 - 1:28
  Quan trọng vì chúng ta
  muốn biết xem người
 • 1:28 - 1:34
  dùng khác nhau trên thế giới đang
  sử dụng trang web như thế nào .
 • 1:34 - 1:39
  Phân bố toàn cầu là gì, hãy nói về
  thời gian người dùng trung bình?
 • 1:39 - 1:44
  Ta có thể thấy ở đây bóng tối hơn
  cho biết thời gian tải lâu hơn.
 • 1:44 - 1:47
  Báo cáo này có thể cho biết trải nghiệm
 • 1:47 - 1:53
  ứng dụng hay trang web trên các vùng
  địa lý cụ thể có gặp sự cố nào không.
 • 1:53 - 1:56
  Điều này đặc biệt quan trọng
  nếu bạn đang dùng CDN hay
 • 1:56 - 2:01
  nội dung truyền tải phụ thuộc vào
  vị trí địa lý của người dùng.
 • 2:01 - 2:05
  Đây là ví dụ, bạn có thể thấy rõ ràng
  tôi gặp một số vấn đề tại Chi-lê.
 • 2:05 - 2:11
  Và may mắn là tại Mỹ và Canada,
 • 2:11 - 2:15
  và trên khắp Châu Âu,
  Tôi hoàn toàn ở vị trí tuyệt vời.
Title:
Tracking Success - App Speed Implement a Monetization Strategy App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
02:17

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions