Turkish subtitles

← 13-17 Conditional Code (Smoothie) - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 12/04/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Smoothie’ye (meyve suyuna) bayılırım.
 2. SmoothieActivity’den bazı
  kodlara bakalım.
 3. Önce tamsayı değişken oluşturuyoruz,
  adı numberOfSmoothiesTillPrize ve
 4. bunu 10 değeriyle başlatıyoruz.
 5. Daha sonra bir if-else ifademiz var.
 6. 2. satırdan 7. satıra kadar uzanıyor.
 7. Eğer numberOfSmoothiesTillPrize
  dokuzdan büyükse
 8. o zaman kodu buradaki açma ve
  kapama ayraçlarıyla yapın.
 9. Eğer bu ifade true değilse, o zaman
  bu kodu buradaki else bloğunda yapın.
 10. numberOfSmoothiesTillPrize
  on değerine sahip olduğu için ve
 11. on dokuzdan büyük olduğundan
  burada if durumuna geliyoruz.
 12. Bir log mesajı yazdırıyoruz ve mesaj,
 13. 'Tebrikler, bedava meyve suyu
  kazandınız!” diyor
 14. Sonra numberOfSmoothiesTillPrize
  değişkenini bu yeni değer
 15. olacak şekilde güncelliyoruz.
 16. Bu ondan on çıkar, ki bu sıfırdır,
 17. olarak güncelleniyor, yani aslında
  bunu sıfır meyve suyu olarak güncelliyoruz.
 18. Bu anlamlı, çünkü bir kez
  on meyve suyuna ulaştığımızda ve
 19. bir tane bedava alındığında, hesap sıfıra
  dönüyor ve on tane daha almanız gerekiyor.
 20. Yani bu sıfır değerine sahip,
  devam edelim.
 21. Evet, bu if kod sarının sonuna
  ulaştık ve
 22. else blokuna atlıyoruz çünkü
  sadece birini yada diğerini yapıyoruz.
 23. Bu yüzden hemen buraya iniyoruz.
 24. Bu son kod ifadesinde bir
  log mesajı ekliyoruz ve mesajda
 25. “Bedava meyve suyu için 10 meyve suyu
  daha eksiğiniz var” yazıyor.
 26. Buradaki bu boşluk aslında
  numberOfSmoothiesTillPrize değişkeni.
 27. Bu şu anda sıfır değerinde
  çünkü burada güncelledik.
 28. Yani bu mesaj şöyle diyecektir"Bedava “Bir
  sonraki bedava meyve suyu için sıfır veya
 29. 10 meyve suyu eksiğiniz var”.
 30. Dolayısıyla cevap C’dir.
 31. Kodun üzerinden geçtiğimizde
  şu mesajı görüyoruz, Tebrikler,
 32. bedava meyve suyu kazandınız!
 33. Ayrıca şu mesajı görüyoruz,
 34. “Bedava meyve suyu için 10 meyve suyundan
  sıfır meyve suyuna sahipsiniz”.
 35. A şıkkı yanlış çünkü
  bedava bir meyve suyu aldık.
 36. B şıkkı yanlış çünkü
  meyve suyu sayısını
 37. sıfır olarak güncelledik.
 38. Daha önce anlamadığınız konuyu
  yeniden kodlamaya ve doğru cevabı
 39. bulmaya çalıştınız, iyi iş çıkardınız.
 40. Tam olarak ne olup bittiğini
  öğrenmeye devam edin.