YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Typing Step

Get Embed Code
40 Languages

Showing Revision 1 created 03/09/2016 by hiii.lily.

 1. Có ba bước chính khi tạo ngôn ngữ đầu tiên của video:
 2. gõ, đồng bộ và duyệt lại

 3. Trong bước gõ, phát video và gõ lại những điều bạn nghe được
 4. Nút TAB trên bán phím sẽ giúp bạn phát video
 5. và nhấn ENTER để bắt đầu dòng mới
 6. Cố gắng hết mình để nắm bắt được những gì bạn nghe và thấy
 7. Nếu bạn không bắt kịp được thì hãy ấn TAB để tạm dừng
 8. hoặc ấn Shift+TAB để quay trở lại
 9. Đừng quên gõ ra những văn bản có liên quan trên màn hình nhé.
 10. hay các mô tả âm thanh, như âm nhạc
  hoặc các hiệu ứng âm thanh,
 11. để cho những người xem bị điếc hay có khả năng nghe kém
 12. cũng có thể thưởng thức nội dung
 13. một khi bạn xong
 14. ấn vào "yes", ấn vào "start syning" để bắt đầu quá trình đồng bộ.