Return to Video

Typing Step

 • 0:00 - 0:04
  Có ba bước chính khi tạo ngôn ngữ đầu tiên của video:
 • 0:04 - 0:07
  gõ, đồng bộ và duyệt lại
 • 0:07 - 0:11
  Trong bước gõ, phát video và gõ lại những điều bạn nghe được
 • 0:11 - 0:14
  Nút TAB trên bán phím sẽ giúp bạn phát video
 • 0:14 - 0:17
  và nhấn ENTER để bắt đầu dòng mới
 • 0:17 - 0:19
  Cố gắng hết mình để nắm bắt được những gì bạn nghe và thấy
 • 0:19 - 0:22
  Nếu bạn không bắt kịp được thì hãy ấn TAB để tạm dừng
 • 0:22 - 0:25
  hoặc ấn Shift+TAB để quay trở lại
 • 0:25 - 0:29
  Đừng quên gõ ra những văn bản có liên quan trên màn hình nhé.
 • 0:29 - 0:32
  hay các mô tả âm thanh, như âm nhạc
  hoặc các hiệu ứng âm thanh,
 • 0:32 - 0:34
  để cho những người xem bị điếc hay có khả năng nghe kém
 • 0:34 - 0:35
  cũng có thể thưởng thức nội dung
 • 0:35 - 0:36
  một khi bạn xong
 • 0:36 - 0:42
  ấn vào "yes", ấn vào "start syning" để bắt đầu quá trình đồng bộ.
Title:
Typing Step
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:42
hiii.lily edited Vietnamese subtitles for Typing Step

Vietnamese subtitles

Revisions