YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Albanian subtitles

← Typing Step

Get Embed Code
40 Languages

Showing Revision 2 created 09/02/2016 by Clem C.

 1. Per te krijuar video ne
 2. gjuhen meme ndiqen tre etapa:
 3. shkrimi, sinkronizimi dhe prova.
 4. Kur te shkruani,
 5. leshoni videon
 6. dhe shkruani tekstin qe degjoni.
 7. Tasti TAB te tastiera
 8. aktivizon videon.
 9. kurse ENTER fillon
 10. rresht te ri.
 11. Degjoni dhe shikoni me vemendje.
 12. Nese mbetni pas,
 13. perdorni tastin TAB
 14. te ndaloni videon.
 15. Ose Shift+TAB te ktheheni pas.
 16. Shkruani cdo tekst
 17. qe shfaqet ne ekran ose
 18. emertimin e audios,
 19. si kenge apo efekte tingujsh,
 20. qe shikuesit qe jane
 21. te shurdher apo
 22. kane veshtiresi
 23. ne degjim te
 24. shijojne videon.
 25. Kur te mbaroni,
 26. klikoni Yes, filloni sinkronizimin
 27. Not Synced
  e fjaleve qe keni shkruar.