Return to Video

Typing Step

 • 0:00 - 0:01
  Per te krijuar video ne
 • 0:01 - 0:04
  gjuhen meme ndiqen tre etapa:
 • 0:04 - 0:07
  shkrimi, sinkronizimi dhe prova.
 • 0:07 - 0:08
  Kur te shkruani,
 • 0:08 - 0:09
  leshoni videon
 • 0:09 - 0:11
  dhe shkruani tekstin qe degjoni.
 • 0:11 - 0:12
  Tasti TAB te tastiera
 • 0:12 - 0:14
  aktivizon videon.
 • 0:14 - 0:15
  kurse ENTER fillon
 • 0:15 - 0:17
  rresht te ri.
 • 0:17 - 0:19
  Degjoni dhe shikoni me vemendje.
 • 0:19 - 0:20
  Nese mbetni pas,
 • 0:20 - 0:21
  perdorni tastin TAB
 • 0:21 - 0:22
  te ndaloni videon.
 • 0:22 - 0:25
  Ose Shift+TAB te ktheheni pas.
 • 0:25 - 0:26
  Shkruani cdo tekst
 • 0:26 - 0:29
  qe shfaqet ne ekran ose
 • 0:29 - 0:30
  emertimin e audios,
 • 0:30 - 0:32
  si kenge apo efekte tingujsh,
 • 0:32 - 0:33
  qe shikuesit qe jane
 • 0:33 - 0:33
  te shurdher apo
 • 0:33 - 0:34
  kane veshtiresi
 • 0:34 - 0:35
  ne degjim te
 • 0:35 - 0:36
  shijojne videon.
 • 0:36 - 0:37
  Kur te mbaroni,
 • 0:37 - 0:40
  klikoni Yes, filloni sinkronizimin
 • Not Synced
  e fjaleve qe keni shkruar.
Title:
Typing Step
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:42

Albanian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions