Return to Video

Typing Step

 • 0:01 - 0:04
  כשיוצרים את השפה הראשונה של הסרטון, יש שלושה שלבים עיקריים
 • 0:04 - 0:07
  הקלדה, סנכרון, וסקירה.
 • 0:07 - 0:11
  בשלב ההקלדה, הפעל את הסרטון והקלד את מה שאתה שומע.
 • 0:11 - 0:14
  כפתור ה-TAB במקלדת שלך יפעיל את הסרטון
 • 0:14 - 0:17
  ו-ENTER יתחיל שורה חדשה.
 • 0:17 - 0:19
  עשה כמיטב יכולתך כדי להעביר את מה שאתה שומע ורואה.
 • 0:19 - 0:22
  אם אתה בפיגור, השתמש שנית ב-TAB כדי לעצור
 • 0:22 - 0:25
  או ב-Shift + TAB כדי לדלג אחורה.
 • 0:25 - 0:29
  אל תשכח להקליד כל טקסט רלוונטי שמופיע במסך
 • 0:29 - 0:32
  או תיאורים של אודיו, כמו מוזיקה ואפקטים קוליים,
 • 0:32 - 0:34
  כך שהצופים החרשים או כבדי השמיעה
 • 0:34 - 0:36
  יוכלו גם ליהנות מהתוכן.
 • 0:36 - 0:37
  כאשר סיימת,
 • 0:37 - 0:39
  לחץ על הכפתור Yes, start cyncing (כן, התחל סנכרון)
 • 0:39 - 0:41
  כדי להתחיל לסנכרן את מה שהקלדת.
Title:
Typing Step
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:42
Shirley edited Hebrew subtitles for Typing Step
Shirley edited Hebrew subtitles for Typing Step

Hebrew subtitles

Revisions