YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Thai subtitles

← Abstraction - unplugged activity

Get Embed Code
9 Languages

Showing Revision 7 created 04/22/2017 by Suchada Pitchayasamanya.

 1. บทเรียนเกี่ยวกับ abstraction ของเราใช้แนวคิดของ Mad Libs
 2. ที่เราใช้การเติมคำในช่องว่าของ story
 3. ที่สามารถเติมสิ่งที่แตกต่างมากมายลงไปได้
 4. เราใช้ความคิดนั้นในการท้าทายให้เด็กๆคิด
 5. คิดคำต่างๆสำหรับ story ของเค้าเอง
 6. แล้วเราก็อธิบายแนวคิดของ abstraction
 7. มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ function ทั้งหมด
 8. ทำยังไงให้เราสามารถสร้าง function เหมือนกับการร้องเพลง Old McDonald
 9. ที่เรามีโครงสร้างของท่อนคอรัสอยู่แต่มีบางส่วนที่ต้องเปลี่ยน
 10. ซึ่งเราสามารถแยกส่วนเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนได้นั้นออกมา
 11. แล้วใส่คำของเราเองเข้าไปในตอนนั้น
 12. บางครั้งเราอาจจะมีคำถึงสามคำที่อยากจะเปลี่ยนใส่เข้าไป
 13. เราก็แค่เติมคำพวกนั้นลงไปในตัวแปรสามตัว ซึ่งทำให้ง่ายกว่า
 14. เราสามารถใช้ function อันเดียวจัดการกับปัญหาได้หลายอย่าง
 15. แต่บางครั้งหลายๆคนก็เขียน function อันออกมาเยอะแยะ
 16. โดยไม่ทันระวังว่ามันมีส่วนที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 17. ซึ่งถ้าเราแค่หาทางในการจัดการกับส่วนที่ต่างกันเล็กน้อยนั้นได้
 18. เราก็จะสามารถนำ function นั้นไปใช้ได้อีก
 19. โดยไม่ต้องมี function มากถึงสิบสี่อันเป็นต้น