Vietnamese subtitles

← Engaging Users Optimize Your Model App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

  1. Khi đã xác định rằng khách hàng
  2. không thường xuyên sử dụng ứng dụng của bạn hoặc
  3. họ sẽ dừng sử dụng nó vĩnh viễn,
  4. Làm thế nào để kết nối lại những khách hàng đó?
  5. Bạn có thể thu hút những khách hàng này
  6. theo những chiến lược tiếp thị khác nhau
  7. như thông báo thúc đẩy, thư điện tử quảng cáo
  8. và các chiến lược tiếp thị lại.
  9. Tuy nhiên nên nhớ rằng, tìm "lối đi vàng" rất quan trọng
  10. nhưng không nên lạm dụng nó.