Vietnamese subtitles

← Các giai đoạn của phân đoạn thiết kế

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 3 created 10/01/2015 by Ha Hoang.

 1. Có sáu giai đoạn hay trạng thái
  của một phân đoạn thiết kế.
 2. Và mỗi giai đoạn giải quyết
  một phần quan trọng của quá trình thiết kế.
 3. Giai đoạn đầu tiên là thấu hiểu.
 4. Trong giai đoạn này, hãy cố đặt ra
  mục tiêu kinh doanh rõ ràng,
 5. vấn đề mà bạn đang giải quyết,
  tính khả thi về công nghệ, thị trường,
 6. và nhu cầu người dùng.
 7. Bạn đã và đang làm điều này
  qua hai bài giảng đầu tiên
 8. của khóa học này.
 9. Và có các hoạt động khác
  bạn có thể làm mà tôi sẽ nói sau.
 10. Giai đoạn hai là giai đoạn định nghĩa.
 11. Ở bước này, bạn xác định mục tiêu
  hay những đặc điểm nhất định.
 12. Nó có thể bao gồm định vị,
  hành trình người dùng,
 13. hay số liệu liên quan tới sản phẩm
  hay những đặc điểm đó.
 14. Chúng ta sẽ nói thêm về số liệu
  trong bài 4.
 15. Giờ thì giai đoạn này giống như
  những gì Richard Fulcher đã nói
 16. khi anh nhắc tới những nhiệm vụ
  liên quan tới mục tiêu của người dùng.
 17. Ví dụ như một người dùng có thể tìm kiếm
  một sản phẩm tạp hóa cụ thể
 18. trong ứng dụng mua hàng của chúng ta,
  mà sau đó có thể thêm vào giỏ mua hàng.
 19. Giai đoạn ba là giai đoạn phân hướng.
 20. Trong giai đoạn này, bạn muốn tạo ra
  nhiều giải pháp nhất có thể
 21. hướng tới thử thách thiết kế ban đầu.
 22. Và đây là giai đoạn bạn thật sự
  thỏa sức sáng tạo.
 23. Đây là phần rất vui.
 24. Giai đoạn bốn là giai đoạn quyết định,
  trong giai đoạn này,
 25. bạn chỉ muốn cân nhắc
  những ý tưởng bạn đã nghĩ ra
 26. trong giai đoạn trước, tinh lọc chúng,
  và chọn ra ý tưởng tốt nhất
 27. hay kết hợp các ý tưởng
  để có được sản phẩm khả thi tốt nhất.
 28. Giai đoạn năm là giai đoạn lên mẫu.
 29. Trong giai đoạn này, bạn muốn thực sự
  tạo ra và xây dựng các khung sườn,
 30. các mô hình, hay sản phẩm mẫu
  có thể thử nghiệm trên người dùng thật.
 31. Đây là những thành phẩm
  của phân đoạn thiết kế.
 32. Giai đoạn cuối
  là giai đoạn giành sự công nhận.
 33. Trong giai đoạn này, bạn thật sự
  muốn thử sản phẩm trên người dùng thật.
 34. Bạn thử các khung sườn, mô hình,
  hay sản phẩm mẫu
 35. để xác định các giả thiết của mình
  có đúng hay không.
 36. Bạn sẽ cố xác định liệu bạn đã có
  đúng sản phẩm hay chưa,
 37. và nó có sử dụng được hay không.
 38. Vậy là bạn đã biết
  sáu giai đoạn của phân đoạn thiết kế.
 39. Thấu hiểu, định nghĩa, phân hướng,
  quyết định, lên mẫu, và công nhận.
 40. Qua bài học này, Amir sẽ phỏng vấn
  một chuyên gia phân đoạn thiết kế
 41. tại Google và nói nhiều hơn
  về từng giai đoạn này.
 42. Tôi sẽ đưa ra những video này
  bằng cách mô tả các hoạt động
 43. ở mỗi giai đoạn.
 44. Khi xem những video, hãy nghĩ tới
  hoạt động nào có ích
 45. cho thử thách thiết kế của bạn.