Vietnamese subtitles

← 03-01 Introduction

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 08/12/2015 by Trang Nhân Nguyễn.

 1. Lập trình với object (đối tượng) là một cách cao hơn để phát triển phần mềm ngày nay.
 2. Code được tổ chức thành các mảnh nhỏ được gọi là object. Bạn có thể dùng object được viết bởi
 3. người khác để tạo ra những chương trình của chính bạn.
 4. Bằng cách đó, bạn có thể đứng trên vai người khổng lồ thay cho việc phải
 5. bắt đầu lại từ đầu mỗi lần bạn viết chương trình mới.
 6. Trong bài học này, bạn sẽ thấy rất nhiều ví dụ khác nhau về object. Bạn sẽ
 7. học được nó có thể làm gì và làm cách nào để bắt chúng làm thế.
 8. Ở cuối bài học này. bạn sẽ có khả năng viết một chương trình dùng để vẽ một
 9. quả tên lửa, bay từ trái đất đến sao hỏa. Tôi nghĩ bạn sẽ ấn tượng với những gì bạn sẽ
 10. có thể làm.
 11. Tối cực kì hào hứng về những gì bạn sắp học được trong bài này. Nào, hãy
 12. bất đầu.