Return to Video

OK Go - This Too Shall Pass - Rube Goldberg Machine version - Official

 • 0:41 - 0:44
  Do wist dat it dy net wanmoedich hâlde moat
 • 0:44 - 0:49
  En jo kinne dy swiere lêst net altyd meitôgje.
 • 0:53 - 0:56
  As der al net sa folle is om mei te tôgjen,
 • 0:56 - 1:00
  Kinst better rinne as in hazze, ast op 'e grûn stiest.
 • 1:04 - 1:06
  As de moarntiid komt.
 • 1:10 - 1:13
  As de moarntiid komt.
 • 1:16 - 1:19
  Do kinst de bern net stoppe mei dûnsjen.
 • 1:19 - 1:21
  Wêrom soest do dat dwaan?
 • 1:21 - 1:24
  Spesjaal ast do dyn part al krijst.
 • 1:28 - 1:32
  'Want as dyn tinzen net bewege en dyn knibbels net bûgje,
 • 1:32 - 1:35
  no, jou dan net de skuld oan de bern.
 • 1:39 - 1:42
  As de moarntiid komt.
 • 1:45 - 1:48
  As de moarntiid komt.
 • 1:51 - 1:54
  As de moarntiid komt.
 • 1:57 - 2:00
  As de moarntiid komt.
 • 2:00 - 2:03
  As de moarntiid komt.
 • 2:03 - 2:06
  As de moarntiid komt.
 • 2:14 - 2:25
  Lit it gean, dit sil ek foarby gean.
 • 2:26 - 2:37
  Lit it gean, dit sil ek foarby gean.
 • 2:37 - 2:48
  Lit it gean, dit sil ek foarby gean. (Do wist dat it dy net wanmoedich hâlde moat. Nee, it mei dy net wanmoedich hâlde.)
 • 2:49 - 3:00
  Lit it gean, dit sil ek foarby gean. (Do wist dat it dy net wanmoedich hâlde moat. Nee, it mei dy net wanmoedich hâlde.)
 • 3:00 - 3:02
  As de moarntiid komt.
 • 3:02 - 3:07
  (Do wist dat it dy net wanmoedich hâlde moat. Nee, it mei dy net wanmoedich hâlde.)
 • 3:07 - 3:13
  As de moarntiid komt. (Do wist dat it dy net wanmoedich hâlde moat. Nee, it mei dy net wanmoedich hâlde.)
 • 3:13 - 3:18
  As de moarntiid komt. (It mei dy net wanmoedich hâlde moat. It mei dy net wanmoedich hâlde.)
 • 3:18 - 3:24
  As de moarntiid komt. (It mei dy net wanmoedich hâlde moat. It mei dy net wanmoedich hâlde.)
 • 3:24 - 3:27
  As de moarntiid komt!
Title:
OK Go - This Too Shall Pass - Rube Goldberg Machine version - Official
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles

Frisian subtitles

Revisions