Return to Video

Kako će pandemija oblikovati budućnost

 • 0:00 - 0:03
  Kris Anderson: Dobrodošli, Bil Gejts.
 • 0:03 - 0:04
  Bil Gejts: Hvala.
 • 0:04 - 0:07
  KA: Dobro. Sjajno je sšto ste ovde, Bil.
 • 0:07 - 0:09
  Znate, vodili smo TED razgovor
  pre oko tri meseca
 • 0:09 - 0:10
  u vezi sa ovom pandemijom,
 • 0:11 - 0:14
  i tada, mislim da je manje -
  mislim da je to bilo krajem marta -
 • 0:14 - 0:17
  tada je manje od 1000 ljudi
  umrlo u Americi
 • 0:17 - 0:20
  i manje od 20 000 širom sveta.
 • 0:20 - 0:24
  Mislim, brojevi sada su otprilike
  128 000 umrlih u SAD
 • 0:24 - 0:27
  i više od pola miliona širom sveta,
 • 0:27 - 0:29
  u tri meseca.
 • 0:29 - 0:30
  U tri meseca.
 • 0:30 - 0:35
  Koja je Vaša dijagnoza,
  šta je moguće do kraja godine?
 • 0:35 - 0:37
  Gledate različite modele.
 • 0:37 - 0:41
  Šta mislite, koji je najbolji
  i najgori scenario moguć?
 • 0:43 - 0:46
  BG: Pa, spektar scenarija je,
  nažalost, veoma širok,
 • 0:47 - 0:51
  uključujući i to, da kako ulazimo u jesen,
 • 0:51 - 0:56
  mogli bismo imati stopu smrtnosti
  koja parira onoj koju smo imali
 • 0:57 - 0:58
  tokom aprila.
 • 0:59 - 1:01
  Ako se zarazi mnogo mladih,
 • 1:01 - 1:04
  vremenom, oni će zaraziti
  starije ljude ponovo,
 • 1:04 - 1:07
  i biće slučajeva u domovima za stare,
 • 1:07 - 1:08
  u prihvatilištima za beskućnike
 • 1:08 - 1:12
  na mestima gde smo imali mnogo umrlih.
 • 1:12 - 1:15
  Put do inovacije,
  koji ćemo verovatno dotaknuti -
 • 1:15 - 1:18
  dijagnostika, terapija, vakcine -
 • 1:18 - 1:20
  tu ima napretka,
 • 1:20 - 1:24
  ali ništa što bi značajno
  izmenilo činjenicu
 • 1:24 - 1:28
  da ova jesen u SAD može biti jako loša,
 • 1:28 - 1:33
  i to je gore nego što bih očekivao
  pre mesec dana,
 • 1:33 - 1:36
  stepen na koji smo se vratili
  usled uvećane pokretljivosti,
 • 1:36 - 1:37
  nenošenja maski,
 • 1:37 - 1:42
  i sada je virus dospeo u mnoge gradove
 • 1:42 - 1:48
  u kojima ranije nije postojao
  u značajnoj meri,
 • 1:48 - 1:51
  tako da će biti izazovno.
 • 1:51 - 1:54
  Ne postoji scenario u kome možemo doći
  mnogo ispod trenutne stope smrtnosti
 • 1:54 - 1:58
  koja je oko 500 umrlih dnevno,
 • 1:58 - 2:01
  ali postoji značajan rizik da odemo iznad
 • 2:01 - 2:06
  do čak 2 000 dnevno što smo imali ranije,
 • 2:06 - 2:10
  pošto ne održavamo distancu,
 • 2:10 - 2:11
  nema promene ponašanja,
 • 2:11 - 2:16
  do stepena koji smo imali u aprilu i maju.
 • 2:16 - 2:19
  I znamo da je ovaj virus donekle sezonski,
 • 2:19 - 2:22
  tako da će infektivnost,
 • 2:22 - 2:25
  usled temperature, vlažnosti,
  većeg boravka unutra,
 • 2:25 - 2:27
  biti veća kako ulazimo u jesen.
 • 2:28 - 2:31
  KA: Dakle postoje scenariji
  u kojima ćemo u SAD,
 • 2:31 - 2:33
  ako pratimo taj trend brojeva,
 • 2:33 - 2:34
  završiti sa,
 • 2:34 - 2:36
  više od 250 000 umrlih,
 • 2:36 - 2:39
  čak i ove godine, ako ne budemo pažljivi,
 • 2:39 - 2:43
  i širom sveta, pretpostavljam,
  broj umrlih do kraja godine,
 • 2:43 - 2:46
  bi premašio milione.
 • 2:46 - 2:49
  Ima li dokaza da nam više
  temperature tokom leta
 • 2:49 - 2:52
  zaista pomažu?
 • 2:53 - 2:55
  BG: Nisu u potpunosti sigurni,
 • 2:55 - 3:02
  ali trenutno, IHME model
  želi da iskoristi sezonu,
 • 3:02 - 3:04
  uključujući temperaturu i vlažnost,
 • 3:04 - 3:09
  da objasne zašto u maju
  nije bilo gore nego što je bilo.
 • 3:09 - 3:14
  I kada smo počeli izlaziti
  i taj broj se povećavao,
 • 3:14 - 3:20
  po modelu se očekivao porast
  infekcije a time i smrtnosti,
 • 3:20 - 3:23
  i model je nastavljao da govori:
 • 3:23 - 3:27
  "Moramo koristiti ovu sezonu
 • 3:28 - 3:30
  da uporedimo zašto u maju nije bilo gore,
 • 3:30 - 3:34
  zasto u junu nije bilo gore
  nego što je bilo."
 • 3:34 - 3:39
  I vidimo na Južnoj hemisferi,
 • 3:40 - 3:42
  znate, Brazil,
 • 3:42 - 3:44
  gde je suprotno godišnje doba,
 • 3:44 - 3:48
  sada cela Južna Amerika
  ima ogromnu epidemiju.
 • 3:48 - 3:53
  Južna Afrika ima veoma
  brzorastuću epidemiju.
 • 3:53 - 3:55
  Na sreću, Australija i Novi Zeland,
 • 3:55 - 3:57
  najdalje zemlje na južnoj hemisferi
 • 3:57 - 3:59
  imaju zaista jako mali broj slučajeva,
 • 3:59 - 4:03
  pa iako moraju da ih obaraju,
 • 4:03 - 4:06
  oni kažu: "O, imamo 10 slučajeva,
 • 4:06 - 4:09
  to je velika stvar, hajde da ih uklonimo."
 • 4:09 - 4:14
  Dakle to su jedne od onih sjajnih zemalja
  koje su smanjile svoje brojeve
 • 4:14 - 4:18
  koje testiraju, uvode karantin i prate
 • 4:18 - 4:23
  kako bi otkrili slučajeve,
  drže ih blizu nule.
 • 4:23 - 4:27
  KA: Možda je tome doprinela
  njihova udaljenost
 • 4:27 - 4:30
  i manja naseljenost, gustina naseljenosti.
 • 4:30 - 4:32
  Ali bez obzira na to, pametna politika.
 • 4:32 - 4:34
  BG: Da, sve je tako eksponencijalno
 • 4:34 - 4:37
  da i malo dobrog posla
  daje dugoročno dobre rezultate.
 • 4:37 - 4:39
  To nije linearna igra.
 • 4:39 - 4:44
  Znate, praćenje kontakata,
  ako imate broj slučajeva kao mi u Americi,
 • 4:44 - 4:46
  veoma je važno da to radite,
 • 4:46 - 4:48
  ali vas to neće dovesti do nule.
 • 4:48 - 4:50
  Pomoći će da se smanje,
 • 4:50 - 4:53
  ali to je toliko nekontrolisano.
 • 4:53 - 4:56
  KA: OK, dakle u maju i junu u SAD,
 • 4:56 - 5:00
  brojevi su bili malo bolji od predviđenog,
 • 5:00 - 5:03
  i pretpostavljalo se da je možda tako
  delimično zbog toplijeg vremena.
 • 5:03 - 5:06
  Sada vidimo, zaista,
  kako biste to opisali -
 • 5:06 - 5:11
  veoma zabrinjavajuć porast
  slučajeva u SAD?
 • 5:12 - 5:13
  BG: Tako je -
 • 5:14 - 5:18
  Recimo, u oblasti Njujork,
 • 5:18 - 5:21
  slučajevi nekako nastavljaju da opadaju
 • 5:21 - 5:23
  ali u drugim delovima zemlje,
 • 5:23 - 5:26
  prvenstveno na jugu, trenutno
 • 5:26 - 5:29
  imate povećanje koje to nadoknađuje,
 • 5:29 - 5:32
  i imate stopu pozitivno
  testiranih među mladima
 • 5:32 - 5:39
  koja je zapravo viša od one koju smo
  videli u nekim od zaraženijih oblasti.
 • 5:39 - 5:43
  Dakle, jasno, mladi su postali mobilniji
 • 5:43 - 5:47
  više od starijih
 • 5:47 - 5:51
  tako da je starosna stuktura
  trenutno mlada,
 • 5:51 - 5:54
  ali usled višegeneracijskih domaćinstava,
 • 5:55 - 5:57
  ljudi koji rade u domovima za stare,
 • 5:57 - 6:01
  nažalost, pronaći će svoj put nazad,
 • 6:01 - 6:03
  i inkubacija i prenos,
 • 6:03 - 6:05
  ponovo do starijih,
 • 6:05 - 6:07
  i počeće da se povećava stopa smrtnosti,
 • 6:07 - 6:10
  koja je spala -
 • 6:10 - 6:15
  dosta ispod 2 000 na oko 500 trenutno.
 • 6:16 - 6:19
  KA: Da li je to delimično i zato što
  postoji period od tri nedelje
 • 6:19 - 6:22
  između brojeva zaraženih i umrlih?
 • 6:22 - 6:24
  I takođe, delimično i zbog toga
 • 6:24 - 6:27
  što je bilo nekih efikasnih intervencija,
 • 6:27 - 6:29
  i zapravo vidimo mogućnost
 • 6:29 - 6:32
  da ukupna stopa smrtnosti
  zapravo malo opada,
 • 6:32 - 6:34
  sada kada imamo neka dodatna saznanja?
 • 6:35 - 6:39
  BG: Da, svakako
  je stopa smrtnosti uvek niža
 • 6:39 - 6:40
  kada niste preopterećeni.
 • 6:40 - 6:43
  Pa tako u Italiji,
  kada su bili preopterećeni,
 • 6:43 - 6:46
  Španiji, pa čak i Njujorku na početku,
 • 6:46 - 6:49
  naravno u Kini,
 • 6:49 - 6:54
  tamo niste bili u mogućnosti
  da obezbedite najosnovnije,
 • 6:54 - 6:57
  kiseonik i druge stvari.
 • 6:57 - 7:00
  Studija koju je naša fondacija
  sprovela u Engleskoj
 • 7:00 - 7:04
  ustanovila je da jedino pored
  leka remdesivir,
 • 7:04 - 7:06
  koji se pokazao delotvornim,
 • 7:06 - 7:08
  lek deksametazon,
 • 7:08 - 7:11
  za ozbiljno obolele,
 • 7:11 - 7:15
  smanjuje smrtnost za oko 20 posto,
 • 7:15 - 7:20
  i još niz drugih stvari.
 • 7:20 - 7:24
  Znate, hidroksihlorokvin
  nikada nije dao pozitivne podatke,
 • 7:24 - 7:26
  tako da je to uglavnom gotovo.
 • 7:26 - 7:29
  Ima još nekih ispitivanja,
 • 7:29 - 7:31
  ali lista isprobanih stvari,
 • 7:31 - 7:36
  uključujući i monoklonalna antitela,
 • 7:36 - 7:39
  imaćemo i neke dodatne stvari za jesen.
 • 7:39 - 7:43
  I tako kada govorimo o stopi smrtnosti,
 • 7:43 - 7:46
  dobra vest je, imamo već neke inovacije,
 • 7:46 - 7:50
  i imaćemo ih još na jesen.
 • 7:50 - 7:53
  Trebalo bi da imamo monoklonalna antitela,
 • 7:53 - 7:58
  što je terapija zbog koje
  se najviše radujem.
 • 7:58 - 8:01
  KA: O tome ću Vas pitati
  da mi malo više kažete za sekund,
 • 8:01 - 8:04
  ali da samo rezimiramo
  oko stope smrtnosti:
 • 8:04 - 8:06
  dakle u funkcionalnom
  zdravstvenom sistemu,
 • 8:06 - 8:09
  uzmimo npr. u SAD kad nije preopterećen,
 • 8:09 - 8:11
  šta mislite
 • 8:11 - 8:15
  koliki je broj umrlih, otprilike
 • 8:15 - 8:17
  u procentima?
 • 8:17 - 8:20
  Da li smo možda ispod jedan posto?
 • 8:20 - 8:23
  BG: Ako ste pronašli svaki slučaj, da,
 • 8:23 - 8:26
  dosta smo ispod jedan posto.
 • 8:26 - 8:31
  Ljudi tvrde, znate, 0,4 ili 0,5 posto.
 • 8:31 - 8:35
  Do momenta kada uračunate i asimptomatske,
 • 8:35 - 8:37
  verovatno je i ispod 0,5 posto,
 • 8:37 - 8:39
  i to je dobra vest.
 • 8:39 - 8:43
  Ova bolest je mogla biti
  i bolest od pet posto.
 • 8:44 - 8:47
  Dinamika prenošenja ove bolesti
 • 8:47 - 8:54
  je teža nego što su i eksperti predvideli.
 • 8:54 - 8:59
  Broj onih koji su presimptomatski
  i asimptomatski raste
 • 8:59 - 9:01
  i činjenica da to nije kašalj,
 • 9:01 - 9:04
  koji biste primetili, rekli:
  "Hej, ja kašljem" -
 • 9:04 - 9:06
  većina respiratornih infekcija
  izaziva kašalj.
 • 9:06 - 9:09
  Kod ove, u svojoj ranoj fazi,
  to nije kašalj.
 • 9:09 - 9:13
  to je pevanje, smejanje, razgovor,
 • 9:13 - 9:16
  zapravo, posebno za super-prenosioce,
 • 9:16 - 9:18
  ljude sa velikom količinom virusa u sebi,
 • 9:18 - 9:19
  uzrokuju širenje,
 • 9:19 - 9:22
  i to je dosta neuobičajno.
 • 9:22 - 9:26
  Tako i stručnjaci moraju da kažu,
  "Oho, uhvatilo nas je nespremne."
 • 9:26 - 9:28
  Količina asimptomatskog širenja
 • 9:28 - 9:30
  i činjenica da nema kašlja,
 • 9:30 - 9:33
  da nije glavni deo
  kao kod gripa ili tuberkuloze.
 • 9:34 - 9:37
  KA: Da, to je đavolski lukavo od virusa.
 • 9:37 - 9:42
  Koliki je taj asimptomatski prenos
 • 9:42 - 9:44
  procentualno, od ukupne transmisije?
 • 9:44 - 9:47
  Čuo sam brojke da bi moglo biti
  i da je polovina od ukupne transmisije
 • 9:47 - 9:49
  zapravo presimptomatska.
 • 9:50 - 9:53
  BG: Da, ako računate presimptomatske,
 • 9:53 - 9:57
  većina istraživanja pokazuje
  da je to oko 40 posto,
 • 9:57 - 10:01
  a imamo, takođe i asimptomatske.
 • 10:01 - 10:04
  Količina virusa koju primite
  u gornjim disajnim putevima
 • 10:04 - 10:06
  na neki način je nepovezana.
 • 10:06 - 10:09
  Neki ljudi će ga imati puno tu,
  a vrlo malo u plućima,
 • 10:09 - 10:14
  i šta dopre u pluća
  izaziva veoma teške simptome -
 • 10:14 - 10:17
  i drugim organima, ali najviše u plućima,
 • 10:17 - 10:19
  i tada tražite lečenje.
 • 10:19 - 10:21
  I tako najgori slučaj
  u smislu prenosivosti je
 • 10:21 - 10:24
  ako ga neko ima puno
  u gornjim disajnim putevima
 • 10:24 - 10:27
  a skoro ništa u plućima,
 • 10:27 - 10:29
  i zbog toga ne traže lečenje.
 • 10:30 - 10:31
  KA: Dobro.
 • 10:31 - 10:34
  I ako dodamo asimptomatske
 • 10:34 - 10:36
  presimptomatskim,
 • 10:36 - 10:39
  da li dobijamo da je
  više od 50 procenata prenosivosti
 • 10:39 - 10:41
  zapravo od asimptomatskih osoba?
 • 10:41 - 10:45
  BG: Da, prenosivost je teže meriti.
 • 10:45 - 10:49
  Znate, mi vidimo
  određena žarišta i stvari,
 • 10:49 - 10:52
  ali to je veliko pitanje sa vakcinama:
 • 10:52 - 10:56
  da li će, pored toga što ćete
  izbeći da se razbolite,
 • 10:56 - 10:58
  što će proba testirati,
 • 10:58 - 11:01
  da li će vas zaustaviti
  da budete prenosilac?
 • 11:01 - 11:02
  KA: Ta vakcina,
 • 11:02 - 11:05
  to je tako važno pitanje,
  doći ćemo do toga.
 • 11:05 - 11:07
  Ali pre nego što dođemo do toga,
 • 11:07 - 11:09
  da li je bilo drugih iznenađenja
  ovih poslednjih meseci
 • 11:09 - 11:11
  koja smo naučili o virusu,
 • 11:11 - 11:14
  koja mogu uticati na to kako
  treba da odgovorimo na njega?
 • 11:15 - 11:20
  BG: Još uvek ne možemo da odredimo
  ko su super-prenosioci
 • 11:20 - 11:22
  u smislu koji bi to bio profil,
 • 11:22 - 11:23
  i možda nikada ni nećemo.
 • 11:23 - 11:25
  Može biti potpuno nasumično.
 • 11:25 - 11:28
  Ako ih možemo identifikovati,
 • 11:28 - 11:31
  oni su odgovorni za većinu prenosa,
 • 11:31 - 11:34
  nekolicina ljudi koja ima
  veoma visoku infektivnost.
 • 11:34 - 11:39
  Ali nažalost, nismo to ustanovili.
 • 11:39 - 11:40
  Ovaj model prenosivosti,
 • 11:40 - 11:43
  ako ste u prostoriji i niko ne govori,
 • 11:43 - 11:46
  mnogo je manje prenosa.
 • 11:46 - 11:49
  Zato delimično, iako se može
  preneti i u avionu,
 • 11:49 - 11:54
  manje je nego očekivano,
  samo u smislu vremenskih odrednica,
 • 11:54 - 11:57
  zato što, za razliku od recimo
  hora ili restorana,
 • 11:57 - 12:03
  ne izdišemo u glasnom razgovoru
 • 12:03 - 12:06
  kao i u drugim zatvorenim prostorima.
 • 12:06 - 12:07
  KA: Hmm.
 • 12:07 - 12:10
  Koje je Vaše mišljenje o etici
  nekoga ko bi leteo avionom
 • 12:10 - 12:12
  i odbio da nosi masku?
 • 12:12 - 12:15
  BG: Ako su vlasnici aviona,
  onda je to u redu.
 • 12:15 - 12:18
  Ako ima drugih ljudi u avionu,
 • 12:18 - 12:21
  to bi bilo ugrožavanje ostalih ljudi.
 • 12:21 - 12:23
  KA: Na početku pandemije,
 • 12:23 - 12:28
  SZO nije savetovala ljude da nose maske.
 • 12:28 - 12:33
  Brinuli su se da ih neće biti dovoljno
  za snabdevanje bolnica.
 • 12:33 - 12:38
  U retrospektivi, da li je to bila
  velika greška koju su napravili?
 • 12:38 - 12:40
  BG: Da.
 • 12:40 - 12:46
  Svi stučnjaci se osećaju loše
  u vezi važnosti maski -
 • 12:46 - 12:49
  što se donekle vezuje
  za asimptomatske prenosioce;
 • 12:49 - 12:52
  ako su ljudi bili sa izraženim simptomima,
 • 12:52 - 12:55
  kao kod Ebole,
 • 12:55 - 13:00
  onda to znate i izolujete ih,
 • 13:00 - 13:03
  i tada nemate potrebu za maskama.
 • 13:03 - 13:06
  Važnost maski,
 • 13:06 - 13:09
  činjenica da se medicinske maske
  nabavljaju od različitih dobavljača
 • 13:09 - 13:12
  od običnih maski,
 • 13:12 - 13:15
  činjenica da možete proizvoditi
  normalne maske,
 • 13:15 - 13:19
  činjenica da bi to zaustavilo
  one presimptomatske,
 • 13:19 - 13:21
  nikad simptomatske.
 • 13:21 - 13:22
  To je greška.
 • 13:22 - 13:26
  Ali to nije zavera.
 • 13:26 - 13:29
  To je nešto o čemu sada znamo više.
 • 13:29 - 13:32
  Čak i sada, naša greška
  u shvatanju važnosti maski
 • 13:32 - 13:34
  je veća nego što želimo da priznamo,
 • 13:34 - 13:36
  ali njihova važnost je velika.
 • 13:37 - 13:39
  KA: Dobro. Počeću
  sa nekim pitanjima zajednice.
 • 13:43 - 13:44
  Hajde da ih pogledamo.
 • 13:45 - 13:51
  Džim Pitofski: "Da li mislite da je u SAD
  ponovno otvaranje preuranjeno,
 • 13:51 - 13:56
  i ako jeste, koliko daleko bi SAD
  trebale da idu u suzbijanju pandemije?"
 • 13:58 - 14:01
  BG: Pa, pitanje je kako praviti kompromis
 • 14:01 - 14:06
  između, recimo, odlaska u školu
 • 14:06 - 14:10
  naspram rizika da se razbolite
  jer idete u školu,
 • 14:10 - 14:13
  to su veoma teška pitanja
 • 14:13 - 14:20
  i mislim da niko ne može da kaže:
 • 14:20 - 14:24
  "Ja ću vam reći kako
  da napravite kompromise."
 • 14:24 - 14:28
  Razumeti odakle dolazi virus
 • 14:28 - 14:31
  i da se i mladi mogu zaraziti
 • 14:31 - 14:36
  i da su deo lanca prenosa,
 • 14:36 - 14:38
  to treba isticati.
 • 14:38 - 14:40
  Ako posmatrate samo zdravstveni aspekt,
 • 14:40 - 14:43
  otvorili smo se prilično liberalno,
 • 14:43 - 14:47
  Otvaranje u smislu mentalnog zdravlja
 • 14:47 - 14:54
  i normalni zdravstveni zahtevi
  kao vakcina i drugo,
 • 14:54 - 14:56
  ima koristi.
 • 14:56 - 15:02
  Mislim da su neka otvaranja
  napravila više rizika nego koristi.
 • 15:02 - 15:05
  Otvaranje kafića tako brzo
  kao što je urađeno,
 • 15:05 - 15:08
  da li je to toliko značajno
  za mentalno zdravlje?
 • 15:08 - 15:09
  Možda ne.
 • 15:09 - 15:13
  Mislim da ne bismo bili tako
  naklonjeni otvaranju
 • 15:14 - 15:19
  jer dok ga proučavamo,
 • 15:19 - 15:25
  shvatićemo da neke stvari
  nije trebalo da otvorimo tako brzo.
 • 15:25 - 15:27
  Ali onda imate škole,
 • 15:27 - 15:30
  gde čak i danas,
 • 15:30 - 15:35
  tačan plan, za škole
  u centrima gradova na proleće,
 • 15:35 - 15:39
  ne bih imao crno-beli pogled
 • 15:39 - 15:44
  na kompromise koji se prave.
 • 15:44 - 15:50
  Ima velikih prednosti
  da se deca puste u škole,
 • 15:50 - 15:54
  i kako merite taj rizik?
 • 15:54 - 15:57
  Ako ste u gradu gde nema mnogo slučajeva,
 • 15:57 - 16:01
  rekao bih da je korisno.
 • 16:01 - 16:03
  Ipak se može dogoditi iznenađenje.
 • 16:04 - 16:07
  Slučajevi se mogu pojaviti,
  i onda morate to menjati,
 • 16:07 - 16:08
  što nije jednostavno.
 • 16:08 - 16:11
  Ali mislim da u SAD,
 • 16:11 - 16:16
  biće mesta gde neće biti
  dobrih kompromisa.
 • 16:16 - 16:18
  Skoro sve nejednakosti
 • 16:18 - 16:23
  biće povećane ovom bolešću:
 • 16:23 - 16:28
  vrsta posla, internet veze,
 • 16:28 - 16:31
  mogućnosti škola za online nastavu.
 • 16:31 - 16:34
  Kancelarijski radnici,
 • 16:34 - 16:36
  ljudi se ustručavaju da to priznaju,
 • 16:36 - 16:38
  neki od njih su produktivniji
 • 16:38 - 16:43
  i uživaju pogodnosti
  koje nudi rad od kuće,
 • 16:43 - 16:45
  i to je strašno,
 • 16:45 - 16:50
  kada znaš da mnogi ljudi
  pate na razne načine,
 • 16:50 - 16:53
  uključujući i to da njihova
  deca ne idu u školu.
 • 16:53 - 16:55
  KA: Zaista. Evo sledećeg pitanja.
 • 16:55 - 16:57
  [Natali Muniampeda] "Za nas u Ruandi,
 • 16:57 - 16:59
  rana državna intervencija
  napravila je razliku.
 • 16:59 - 17:03
  U ovom momentu, koju državnu
  intervenciju predlažete za SAD?"
 • 17:03 - 17:06
  Bil, sanjam dan kada će Vas imenovati
 • 17:06 - 17:08
  "Koronavirus gospodarom"
 • 17:08 - 17:10
  sa vlašću da se zapravo obratite javnosti.
 • 17:10 - 17:12
  Šta biste uradili?
 • 17:14 - 17:18
  BG: Moderna sredstva
 • 17:18 - 17:23
  su nešto gde smo ja i fondacija
  verovatno najstručniji.
 • 17:23 - 17:27
  Jasno je, da su se neke države,
  velikodušno, prebrzo otvorile
 • 17:27 - 17:30
  ali ja mislim da se svi
 • 17:31 - 17:36
  mogu angažovati.
 • 17:36 - 17:37
  Potrebno nam je vođstvo
 • 17:37 - 17:43
  u smislu da prizna da smo i dalje
  u velikom problemu,
 • 17:43 - 17:47
  a ne da to pretvara
  u političko pitanje tipa:
 • 17:47 - 17:52
  "Zar nije sjajno to šta smo uradili?"
 • 17:52 - 17:53
  Ne, nije sjajno,
 • 17:53 - 17:58
  ali ima mnogo ljudi,
  uključujući i eksperte -
 • 17:58 - 18:00
  ima dosta toga što nisu razumeli,
 • 18:00 - 18:05
  i svi žele prošlu nedelju,
  koju god akciju da su preduzeli,
 • 18:05 - 18:07
  da su je preduzeli nedelju dana ranije.
 • 18:08 - 18:09
  Inovativne metode,
 • 18:09 - 18:16
  na tome radi naša fondacija
 • 18:16 - 18:19
  na antitelima, vakcinama,
 • 18:19 - 18:21
  imamo detaljne ekspertize,
 • 18:21 - 18:24
  i to van privatnog sektora,
 • 18:24 - 18:28
  tako da imamo nezavisnost
  da radimo sa svim vladama
 • 18:28 - 18:30
  i da biramo kompanije.
 • 18:30 - 18:33
  Posebno kada radite neprofitne proizvode,
 • 18:33 - 18:35
  kojem od njih da dodelite sredstva?
 • 18:35 - 18:39
  Nema signala tržišta za to.
 • 18:39 - 18:42
  Stručnjak mora da kaže:
  "OK, ova antitela zaslužuju proizvodnju.
 • 18:42 - 18:45
  Ova vakcina zaslužuje da se proizvede."
 • 18:45 - 18:50
  Zato što imamo veoma ograničenu
  proizvodnju obe stvari,
 • 18:50 - 18:54
  postojaće "unakrsne" kompanije,
  što obično nije slučaj,
 • 18:54 - 18:56
  gde će jedna kompanija to izmisliti,
 • 18:56 - 19:00
  a onda vi koristite proizvodnju
  drugih kompanija
 • 19:00 - 19:03
  za maksimalnu proizvodnju
  najboljeg proizvoda.
 • 19:04 - 19:07
  Ja bih koordinirao te stvari,
 • 19:07 - 19:12
  ali nam je potreban vođa
  koji bi nas obaveštavao,
 • 19:12 - 19:14
  koji je realan,
 • 19:14 - 19:17
  i pokazao nam ispravno ponašanje
 • 19:17 - 19:19
  istovremeno održavajući inovacijski put.
 • 19:20 - 19:23
  KA: Morate biti vrhunski diplomata
 • 19:23 - 19:25
  u tome na koji način
  pričate o ovim stvarima.
 • 19:25 - 19:27
  Skoro da razumem nelagodnost
  koja ovde postoji.
 • 19:27 - 19:30
  Vi redovno razgovarate
  sa Antonijem Faučijem,
 • 19:30 - 19:35
  koji je glas mudrosti u ovome
  po mišljenju mnogih.
 • 19:35 - 19:37
  Ali u kojoj meri je on limitiran?
 • 19:37 - 19:40
  Nije mu dozvoljeno da igra celu ulogu
 • 19:40 - 19:43
  koju bi mogao da igra u ovim okolnostima.
 • 19:43 - 19:49
  BG: Dr. Fauči se pojavio tamo
  gde mu je dozvoljeno malo vremena
 • 19:49 - 19:53
  i čak iako je počeo sa realnim stvarima,
 • 19:53 - 19:55
  njegov status je ugrožen.
 • 19:55 - 19:57
  On može do govori u tim okvirima.
 • 19:57 - 20:02
  CKB je glavni portparol ovde.
 • 20:03 - 20:05
  Nije neophodno
 • 20:05 - 20:07
  ali u prethodnim zdravstvenim krizama,
 • 20:08 - 20:10
  puštate stručnjake iz CKB-a
 • 20:10 - 20:12
  da se oglašavaju.
 • 20:12 - 20:14
  Oni su obučeni za te stvari,
 • 20:14 - 20:20
  tako da je malo neuobičajeno
  koliko se možemo osloniti na Faučija
 • 20:20 - 20:22
  nasuprot CKB-a.
 • 20:22 - 20:26
  Trebalo bi da Fauči,
  koji je sjajan istraživač,
 • 20:26 - 20:29
  toliko iskusan, posebno u oblasti vakcina.
 • 20:29 - 20:33
  Na neki način je postao,
  uzimajući široke savete
 • 20:33 - 20:37
  koji su epidemiološki saveti
 • 20:37 - 20:39
  i objašnjavajući ih na pravi način,
 • 20:39 - 20:41
  priznaje:
 • 20:41 - 20:44
  "OK, možda ćemo imati porast ovde,
 • 20:44 - 20:47
  i zato moramo da se ponašamo tako."
 • 20:47 - 20:53
  Ali je fantastično da je njegov
  glas mogao da se čuje.
 • 20:54 - 20:55
  KA: Ponekad.
 • 20:55 - 20:57
  Hajdemo na sledeće pitanje.
 • 21:01 - 21:04
  Nina Gregori: Kako se Vi i Vaša fondacija
 • 21:04 - 21:08
  izjašnjavate o etičkom pitanju
  koja zemlja dobija prva vakcine,
 • 21:08 - 21:10
  pod pretpostavkom da je Vi pronađete?"
 • 21:10 - 21:12
  Možda, Bile, da iskoristimo ovaj momenat
 • 21:12 - 21:16
  da porazgovaramo o tome
  dokle se stiglo u potrazi za vakcinom
 • 21:16 - 21:19
  i koje su ključne stvari
  o kojima bi svi trebalo da razmišljamo
 • 21:20 - 21:21
  dok pratimo novosti o tome.
 • 21:22 - 21:26
  BG: Postoje tri vakcine koje,
 • 21:26 - 21:28
  ako su efikasne, prednjače:
 • 21:28 - 21:34
  Moderna, koja se nažalost,
  neće lako skalirati
 • 21:34 - 21:38
  tako da ako bude efikasna,
  biće uglavnom za američko tržište;
 • 21:39 - 21:42
  onda imate AstraZeneca vakcinu,
  koja se pravi u Oksfordu;
 • 21:42 - 21:43
  i Džonson i Džonson.
 • 21:43 - 21:45
  To su tri najranije.
 • 21:45 - 21:48
  Imamo i podatke o životinjama
 • 21:48 - 21:54
  koji izgledaju potencijalno dobro
  ali nisu konačni,
 • 21:54 - 21:57
  posebno da li će biti efikasni za starije,
 • 21:57 - 22:00
  i imaćemo ljudske podatke
  u narednih nekoliko meseci.
 • 22:00 - 22:06
  Za ove tri vakcine će se raditi
  studija sigurnosti i efikasnosti.
 • 22:06 - 22:08
  Njih ćemo moći da proizvodimo
 • 22:08 - 22:10
  mada ne toliko koliko želimo.
 • 22:10 - 22:13
  Njih ćemo moći da proizvodimo
  krajem godine.
 • 22:13 - 22:15
  Da li će treća faza biti uspešna
 • 22:15 - 22:18
  i da li će se okončati do kraja godine,
 • 22:18 - 22:22
  povodom toga nisam baš optimističan.
 • 22:22 - 22:26
  U fazi tri mora se ispitati
  bezbednosni profil
 • 22:26 - 22:28
  i efikasnost,
 • 22:28 - 22:29
  ali sa time će se početi.
 • 22:29 - 22:34
  Onda postoji četiri ili pet vakcina
  koje koriste drugačiji pristup
 • 22:34 - 22:36
  koje su možda tri ili četiri meseca iza:
 • 22:36 - 22:41
  Novavaks, Sanofi, Merk.
 • 22:41 - 22:47
  Finansiramo fabričke kapacitete
  za mnoge od njih -
 • 22:47 - 22:53
  trenutno se vode
  složeni pregovori oko toga -
 • 22:53 - 22:59
  da se dobiju fabrike koje će biti
  posvećene siromašnijim zemljama,
 • 22:59 - 23:01
  sa niskim i srednjim primanjima.
 • 23:01 - 23:04
  Progresivne vakcine,
 • 23:04 - 23:09
  kao AstraZeneka i Džonson i Džonson,
 • 23:09 - 23:10
  mi ćemo se fokusirati na njih,
 • 23:10 - 23:11
  one koje su jeftinije
 • 23:11 - 23:15
  i možete sagraditi fabriku
  da napravi 600 miliona doza.
 • 23:15 - 23:20
  Dakle, veliki broj vakcina
 • 23:20 - 23:21
  je moguć.
 • 23:21 - 23:25
  Ja ne vidim ništa pre kraja godine.
 • 23:25 - 23:27
  To je zaista najbolji scenario,
 • 23:27 - 23:31
  i sužen je na nekiliko vakcina,
 • 23:31 - 23:35
  koje obično imaju visoki stepen neuspeha.
 • 23:36 - 23:37
  KA: Bil, da li to znači,
 • 23:38 - 23:41
  da Vi i Vaša fondacija
  niste u svemu ovome,
 • 23:41 - 23:44
  da bi tržišna dinamika vodila
  ka situaciji gde
 • 23:44 - 23:47
  čim bi se pojavila vakcina koja obećava,
 • 23:47 - 23:50
  bogatije zemlje bi razgrabile
 • 23:50 - 23:53
  sve dostupne zalihe -
 • 23:53 - 23:55
  potrebno je vreme za proizvodnju,
 • 23:55 - 23:59
  i ne bi ostalo ništa
  za siromašnije zemlje,
 • 23:59 - 24:02
  i da zapravo to što Vi radite
 • 24:02 - 24:05
  davanjem proizvodne garancije i mogućnosti
 • 24:05 - 24:07
  nekim od ovih kandidata,
 • 24:07 - 24:13
  omogućavate da bar neke
  od prvih zaliha vakcina
 • 24:13 - 24:16
  odu za siromašnije zemlje?
 • 24:16 - 24:17
  Da li je to tačno?
 • 24:17 - 24:19
  BG: Nismo samo mi, ali da,
 • 24:19 - 24:21
  mi imamo centralnu ulogu tu,
 • 24:22 - 24:28
  zajedno sa grupom koju smo osnovali KEPI -
  Koalicija za epidemijsku pripravnost,
 • 24:28 - 24:32
  i evropski lideri su se složili sa tim.
 • 24:32 - 24:35
  Imamo stručnjake da pogledaju
  svaku od vakcina
 • 24:35 - 24:38
  i kažu: "OK. Gde ima fabrika u svetu
 • 24:38 - 24:40
  koja ima kapaciteta da je napravi?
 • 24:40 - 24:42
  U koju da uložimo početni kapital?
 • 24:42 - 24:44
  Šta bi bila prekretnica
 • 24:44 - 24:47
  gde bismo preusmerili novac
  na neku drugu?"
 • 24:47 - 24:51
  zato što ljudi u privatnom sektoru,
 • 24:51 - 24:54
  koji se zaista razumeju te stvati,
 • 24:54 - 24:56
  neki od njh rade za nas,
 • 24:56 - 25:00
  i mi smo posrednici u ovim stvarima,
 • 25:00 - 25:05
  moramo da uskladimo mnogo toga,
  posebno taj deo oko proizvodnje.
 • 25:05 - 25:10
  Uglavnom biste očekivali da SAD
  gleda na sve ovo kao globalni problem
 • 25:11 - 25:12
  i da bude uključena.
 • 25:12 - 25:18
  Za sada, nema nikakvih
  aktivnosti po tom pitanju.
 • 25:18 - 25:22
  Razgovaram sa ljudima u Kongresu
  i administraciji
 • 25:22 - 25:25
  o tome kada će biti sledeći paket pomoći
 • 25:25 - 25:30
  kako bi bar jedam posto tih sredstava
  bio odobren za otkrića
 • 25:30 - 25:32
  koji bi pomogli celom svetu.
 • 25:32 - 25:35
  To je moguće,
 • 25:35 - 25:37
  ali nažalost,
 • 25:37 - 25:40
  tu je neki vakuum
 • 25:40 - 25:42
  na koji svet nije navikao
 • 25:42 - 25:46
  i mnogi ljudi se uključuju,
  uključujući i našu fondaciju,
 • 25:46 - 25:49
  da probamo i napravimo strategiju,
 • 25:49 - 25:51
  koja uključuje i siromašnije zemlje,
 • 25:51 - 25:57
  koje će imati visok stepen umrlih
  i negativne efekte,
 • 25:57 - 26:00
  uključujući i preopterećen
  zdravstveni sistem.
 • 26:00 - 26:03
  Najveći broj umrlih biće
  u zemljama u razvoju,
 • 26:03 - 26:07
  iako vidimo i veliki broj umrlih
  i u Evropi i u SAD.
 • 26:07 - 26:09
  KA: Voleo bih da sam muva na zidu
 • 26:09 - 26:12
  da mogu da čujem Vas i Melindu
  kada razgovarate o ovome,
 • 26:12 - 26:17
  zato što etički "kriminal",
  nazovimo to tako,
 • 26:17 - 26:21
  pod vođstvom lidera
  koji bi trebalo da znaju bolje,
 • 26:21 - 26:25
  mislim, jedno je ne propagirati
  nošenje maski,
 • 26:25 - 26:32
  ali ne učestvovati u pomoći svetu
 • 26:32 - 26:34
  kada je suočen sa zajedničkim
  neprijateljem,
 • 26:34 - 26:36
  da reagujemo ujedinjeni kao čovečanstvo,
 • 26:36 - 26:37
  a umesto toga...
 • 26:38 - 26:43
  znate, katalizovati zaista suludu
  pometnju među narodima
 • 26:43 - 26:45
  da se bore za vakcine, na primer.
 • 26:45 - 26:51
  To jednostavno izgleda -
  istorija će to grubo suditi, zasigurno.
 • 26:51 - 26:54
  To je jednostavno mučno.
 • 26:55 - 26:57
  Zar ne? Da li nešto propuštam?
 • 26:57 - 27:02
  BG: Pa, nije baš tako crno-belo.
 • 27:02 - 27:05
  SAD je uložila mnogo novca
 • 27:05 - 27:08
  da podrži osnovna
  istraživanja na vakcinama,
 • 27:08 - 27:11
  više od bilo koje zemlje do sad,
 • 27:11 - 27:14
  i to istraživanje nije ograničeno.
 • 27:14 - 27:17
  Nije to neka licenca koja kaže:
  "Hej, ako uzmete naš novac,
 • 27:17 - 27:19
  morate SAD da platite za licencu."
 • 27:19 - 27:22
  U meri u kojoj oni
  finansiraju istraživanje,
 • 27:22 - 27:24
  to je za svakoga.
 • 27:24 - 27:26
  U meri u kojoj finansiraju fabrike,
  to je samo za SAD.
 • 27:26 - 27:31
  Ono što otežava je što u svakom
  drugom zdravstvenom problemu,
 • 27:31 - 27:34
  SAD totalno vode
  u iskorenjivanju malih boginja,
 • 27:34 - 27:39
  SAD je totalni lider
  u iskorenjivanju dečije paralize,
 • 27:39 - 27:45
  sa glavnim partnerima - CKB, SZO,
  Rotari, UNICEF, naša fondacija.
 • 27:45 - 27:48
  Tako da svet - i za HIV,
 • 27:48 - 27:53
  za vreme predsednika Buša,
  ali je bilo veoma dvopartijsko,
 • 27:53 - 27:56
  nešto kao PEPFAR je bilo nezamislivo.
 • 27:56 - 27:59
  To je spasilo desetine miliona života.
 • 27:59 - 28:03
  Tako je svet uvek očekivao da SAD
 • 28:03 - 28:05
  uvek budu na čelu stola,
 • 28:05 - 28:11
  finansijski, strateški,
  kako da dobijete te fabrike za svet
 • 28:11 - 28:15
  čak i ako je to samo da se izbegne
  povratak infekcije u SAD
 • 28:15 - 28:17
  ili kako bi globalna
  ekonomija funkcionisala,
 • 28:17 - 28:19
  što je dobro za poslove u SAD,
 • 28:19 - 28:22
  da imate potražnju izvan SAD.
 • 28:22 - 28:24
  Tako je svet malo -
 • 28:24 - 28:27
  znate, toliko je neizvesnosti
  oko toga šta će ovde funkcionisati,
 • 28:27 - 28:31
  i postoji pitanje:
  "OK, ko je ovde glavni zaduženi?"
 • 28:31 - 28:35
  I tako najgora stvar, povlačenje iz SZO,
 • 28:36 - 28:42
  to je teškoća koja će se,
  nadajmo se, popraviti
 • 28:42 - 28:44
  u nekom trenutku,
 • 28:44 - 28:47
  zato što nam je potrebna ta saradnja
 • 28:47 - 28:48
  kroz SZO.
 • 28:49 - 28:52
  KA: Idemo na sledeće pitanje.
 • 28:56 - 28:59
  Ali Kašani: "Da li postoji
  neki posebno uspešan model
 • 28:59 - 29:02
  suzbijanja pandemije
  koji ste videli negde u svetu?"
 • 29:04 - 29:08
  BG: Fascinantno je, osim prvih akcija,
 • 29:08 - 29:12
  ima definitivno stvari gde
  ljude koji su testirani pozitivno
 • 29:12 - 29:15
  nadgledate njihov "puls ox",
 • 29:15 - 29:18
  što je nivo kiseonika u krvi,
 • 29:18 - 29:20
  što je veoma jeftin detektor,
 • 29:20 - 29:23
  i onda znate relativno rano
  da li treba da idu u bolnicu.
 • 29:23 - 29:30
  Pacijent ne zna da li
  će se situacija pogoršati.
 • 29:30 - 29:35
  To je zanimljiv fiziološki razlog
  u koji ne bih ulazio.
 • 29:35 - 29:40
  I tako Nemačka ima
  dosta nisku stopu smrtnosti
 • 29:40 - 29:43
  do čega su došli kroz
  takav način praćenja.
 • 29:43 - 29:46
  I tada, naravno, kada dospete u bolnicu,
 • 29:46 - 29:51
  naučili smo da je respirator,
  zapravo, iako krajnje dobronamerno,
 • 29:51 - 29:55
  bio previše korišćen i u pogrešne svrhe
 • 29:55 - 29:56
  u tim ranim danima.
 • 29:56 - 30:03
  Tako da zdravlje - doktori su danas
  daleko pametniji u vezi tretmana.
 • 30:03 - 30:05
  Većina toga je, rekao bih, globalna.
 • 30:05 - 30:08
  Merenje kiseonika kao rani pokazatelj,
 • 30:08 - 30:09
  to će se verovatno koristiti široko,
 • 30:09 - 30:12
  ali Nemačka je bila prethodnica u tome.
 • 30:12 - 30:18
  Pa onda, naravno, deksametazon -
  na sreću, jeftin je, prima se oralno,
 • 30:18 - 30:20
  možemo mu povećati proizvodnju.
 • 30:20 - 30:23
  I to će postati globalno takođe.
 • 30:25 - 30:29
  KA: Bil, hteo bih da Vas pitam
 • 30:29 - 30:32
  kako je Vama lično bilo
  tokom celog ovog procesa?
 • 30:32 - 30:38
  Zato što, čudno, iako Vaša strast
  i dobre namere po ovom pitanju
 • 30:38 - 30:44
  izgledaju očigledne svima
  koji su proveli i momenat sa Vama
 • 30:44 - 30:48
  postoji ta luda teorija zavere
  u vezi sa Vama.
 • 30:48 - 30:51
  Upravo sam proverio sa kompanijom Zignal
 • 30:51 - 30:53
  koja nadgleda društvene mreže.
 • 30:53 - 30:57
  Oni kažu da, do danas,
  mislim samo na Fejsbuku,
 • 30:57 - 31:01
  postavljeno je više
  od četiri miliona objava
 • 31:02 - 31:07
  koje Vas povezuju sa nekakvom
  zaverom oko virusa.
 • 31:07 - 31:13
  Pročitao sam da postoji anketa
  po kojoj više od 40 posto republikanaca
 • 31:13 - 31:17
  veruje da bi vakcina koju Vi izbacite
 • 31:17 - 31:22
  ugradila nekako mikročip u ljude,
  za praćenje njihove lokacije.
 • 31:22 - 31:26
  Ne mogu čak da poverujem
  ni u broj anketiranih.
 • 31:27 - 31:30
  Neki ljudi uzimaju to za ozbiljno,
 • 31:30 - 31:35
  nešto o tome se emitovalo
  i na "Fox Vestima", i drugde,
 • 31:35 - 31:37
  neki ljudi shvataju ovo dovoljno ozbiljno
 • 31:37 - 31:42
  pa prave dosta ozbiljne pretnje.
 • 31:42 - 31:46
  Izgleda da Vi radite
  dobru stvar ignorišući to,
 • 31:46 - 31:49
  ali zaista, ko je još bio
  u takvoj poziciji?
 • 31:49 - 31:51
  Kako se nosite sa tim?
 • 31:51 - 31:54
  U kakvom to svetu živimo
 • 31:54 - 31:56
  kada se takve dezinformacije
  mogu plasirati?
 • 31:57 - 31:59
  Šta možemo da uradimo da to ispravimo?
 • 32:00 - 32:03
  BG: Nisam siguran.
 • 32:05 - 32:07
  I to je novotarija,
 • 32:08 - 32:11
  da postoji teorija zavere.
 • 32:11 - 32:14
  Mislim, i oko Majkrosofta
  je bilo kontraverzi,
 • 32:14 - 32:17
  ali su bile povezane sa stvarnošcu.
 • 32:17 - 32:21
  Da li je Vindous blokirao
  više nego što bi trebalo?
 • 32:21 - 32:23
  Definitivno imamo problem sa nepoverenjem.
 • 32:23 - 32:25
  Ali sam bar znao o čemu se radi.
 • 32:25 - 32:27
  Kada se ovo pojavilo, moram reći,
 • 32:27 - 32:31
  instikt mi je bio da se šalim na tu temu.
 • 32:31 - 32:34
  Ljudi su rekli da je to neadekvatno,
 • 32:34 - 32:37
  pošto se radi o vrlo ozbiljnoj temi.
 • 32:37 - 32:42
  Izazvaće da ljudi budu
  manje voljni da prime vakcinu.
 • 32:42 - 32:45
  I jednom, kada je budemo imali,
 • 32:45 - 32:47
  biće kao sa maskama,
 • 32:47 - 32:50
  što više ljudi bude vakcinisano,
 • 32:50 - 32:53
  posebno ako bude vakcina
  koja sprečava dalji prenos,
 • 32:53 - 32:56
  postoji ogromna zajednička korist
 • 32:56 - 33:01
  od širokog usvajanja te vakcine.
 • 33:01 - 33:04
  Tako da sam malo zatečen,
 • 33:04 - 33:07
  nesiguran šta da kažem ili uradim,
 • 33:07 - 33:10
  jer ta predstava o zaveri
  je potpuno nova stvar za mene,
 • 33:11 - 33:15
  i šta da kažete
 • 33:15 - 33:19
  da ne pridajete značaja toj stvari?
 • 33:19 - 33:24
  Činjenica da je komentatorka
  na "Fox vestima", Laura Ingraham,
 • 33:24 - 33:27
  rekla te stvari
  o mom mikročipovanju ljudi,
 • 33:27 - 33:31
  ta anketa nije iznenađenje jer se to čulo
 • 33:31 - 33:33
  na televiziji.
 • 33:33 - 33:35
  To je ludost.
 • 33:35 - 33:39
  Ljudi očigledno traže
  jednostavnije objašnjenje
 • 33:39 - 33:42
  nego da se upuste
  u proučavanje virusologije.
 • 33:43 - 33:45
  KA: Mislim,
 • 33:45 - 33:47
  TED je apolitičan,
 • 33:47 - 33:49
  ali verujemo u istinu.
 • 33:49 - 33:52
  Rekao bih sledeće:
 • 33:52 - 33:56
  Laura Ingraham, dugujete
  Bilu Gejtsu izvinjenje i demanti.
 • 33:56 - 33:57
  Dugujete mu.
 • 33:57 - 33:59
  I svi koji ovo gledaju
 • 33:59 - 34:04
  i koji i na trenutak pomisle da je
  ovaj čovek uključen u neku zaveru,
 • 34:04 - 34:05
  trebalo bi da se pregledate.
 • 34:05 - 34:06
  Ludi ste.
 • 34:06 - 34:09
  Dosta nas poznaje Bila mnogo godina
 • 34:09 - 34:13
  i videli smo njegovu strast
  i angažovanost, da znamo
 • 34:13 - 34:14
  da ste ludi.
 • 34:14 - 34:16
  Tako da, prevaziđite to,
 • 34:16 - 34:19
  i pogledajte stvarne probleme
  u rešavanju pandemije.
 • 34:19 - 34:21
  Iskreno.
 • 34:21 - 34:23
  Ako bilo ko u ovom razgovoru ima predlog,
 • 34:23 - 34:26
  konstuktivan predlog
 • 34:26 - 34:27
  kako se otarasiti zaverenika
 • 34:27 - 34:29
  jer se oni međusobno hrane.
 • 34:29 - 34:33
  Sad će da bude: "O, reći ću to
  jer sam deo zavere,"
 • 34:33 - 34:34
  ili šta već.
 • 34:34 - 34:37
  Kako se vratiti u svet
 • 34:39 - 34:41
  gde se može verovati informacijama?
 • 34:41 - 34:43
  Moramo bolje da poradimo na tome.
 • 34:43 - 34:45
  Ima li još pitanja među publikom?
 • 34:51 - 34:52
  Aria Bendiks iz Njujorka:
 • 34:52 - 34:56
  "Koje su Vaše preporuke
  za one koji žele da smanje
 • 34:56 - 34:59
  rizik od infekcije
  usred rasta broja slučajeva?"
 • 35:00 - 35:03
  BG: Dobro je ako imate posao
 • 35:03 - 35:10
  da ostanete kod kuće
  i obavljate ga elektronski,
 • 35:10 - 35:14
  pa čak i neke vaše društvene aktivnosti,
 • 35:15 - 35:18
  znate, ja obavljam video pozive
  sa dosta svojih prijatelja.
 • 35:18 - 35:21
  Imam prijatelje u Evropi,
  koje ko zna kada ću videti,
 • 35:21 - 35:26
  ali planiramo pozive da razgovaramo.
 • 35:27 - 35:32
  Ako ostanete zaista izolovani,
 • 35:32 - 35:35
  ne izlažete se velikom riziku,
 • 35:35 - 35:41
  jer kada se okupljate sa puno ljudi
 • 35:41 - 35:43
  bilo kroz posao ili druženje,
 • 35:43 - 35:46
  to uvećava rizik,
 • 35:46 - 35:52
  i posebno u sredinama
  gde je veći broj slučajeva,
 • 35:52 - 35:54
  čak i ako nije obavezno,
 • 35:54 - 35:59
  nadajmo se da će količina mobilnosti
  pokazati da ljudi reaguju
 • 35:59 - 36:05
  i umanjuju spoljašnje kontakte.
 • 36:05 - 36:07
  KA: Bil, mogu li Vas pitati
 • 36:07 - 36:09
  nešto malo i o filantropiji?
 • 36:09 - 36:12
  Očigledno je Vaša fondacija
  odigrala veliku ulogu u ovome,
 • 36:12 - 36:16
  ali o filantropiji uopštenije.
 • 36:16 - 36:19
  Započeli ste "Giving Pledge" pokret,
 • 36:19 - 36:22
  okupili sve te milijardere
 • 36:22 - 36:27
  koji su se obavezali da će dati
  polovinu svoje neto zarade
 • 36:27 - 36:29
  pre ili posle svoje smrti.
 • 36:29 - 36:31
  Ali to je zaista teško uraditi.
 • 36:31 - 36:33
  Zaista je teško odreći se tolikog novca.
 • 36:33 - 36:34
  Vi lično, mislim,
 • 36:34 - 36:36
  od kad je pokret osnovan -
 • 36:36 - 36:40
  pre 10 godina, tako nekako,
  nisam siguran kada -
 • 36:40 - 36:43
  ali Vaša neto zarada, ja mislim,
  se udvostručila od tada
 • 36:43 - 36:47
  iako ste vodeći svetski filantrop.
 • 36:47 - 36:52
  Da li je u osnovi teško davati novac
 • 36:52 - 36:55
  kako bi se svet učinio boljim?
 • 36:55 - 36:59
  Ili bi svetski donatori trebalo,
 • 36:59 - 37:01
  a posebno veoma bogati svetski donatori
 • 37:01 - 37:03
  da se obavežu u smislu,
 • 37:03 - 37:07
  "Evo procenta mojih
  godišnjih neto primanja,
 • 37:07 - 37:09
  a kako starim,
 • 37:09 - 37:10
  možda se on i uveća.
 • 37:10 - 37:13
  Ako ovo shvatam ozbiljno,
 • 37:13 - 37:16
  da treba da doniram - nekako,
  moram pronaći način
 • 37:16 - 37:17
  da to uradim efikasno."
 • 37:17 - 37:19
  Da li je to nefer i besmisleno pitanje?
 • 37:19 - 37:23
  BG: Bilo bi sjajno povećati udeo,
 • 37:23 - 37:28
  i naš cilj je, i kroz Gejts Fondaciju
  i kroz "Giving Plegde",
 • 37:28 - 37:32
  da pomognemo ljudima da pronađu
  smisao sa kojim su povezani.
 • 37:32 - 37:34
  Ljudi daju kroz strast.
 • 37:34 - 37:36
  Da, brojke su važne,
 • 37:36 - 37:39
  ali ima toliko razloga oko nas.
 • 37:39 - 37:42
  Način na koji ćeš izabrati
  je ako vidiš nekoga ko je bolestan,
 • 37:43 - 37:46
  nekoga ko ne dobija socijalnu negu.
 • 37:46 - 37:48
  Vidiš nešto što pomaže
  da se smanji rasizam.
 • 37:48 - 37:52
  Strastveni ste i zato dajete tome.
 • 37:52 - 37:53
  I, naravno,
 • 37:53 - 37:55
  neki od tih filantropskih
  poklona neće uspeti.
 • 37:55 - 38:00
  Moramo povećati ambiciju kod filantropa.
 • 38:01 - 38:02
  Kooperativna filantropija,
 • 38:02 - 38:06
  kojoj pomažete kroz "Odvažni projekat"
 • 38:06 - 38:10
  ima oko četiri do pet drugih grupa
  koje okupljaju filantrope,
 • 38:10 - 38:11
  to je sjajno,
 • 38:11 - 38:14
  jer onda oni uče jedni od drugih,
 • 38:14 - 38:16
  stiču samopouzdanje jedni od drugih,
 • 38:16 - 38:21
  osećaju: "Hej, ulažem u nešto,
  i još četvoro drugih ljudi ulaže,
 • 38:21 - 38:24
  tako da imam sve više uticaja,"
 • 38:24 - 38:29
  i nadam se, da može
  da im bude zabavno čak iako shvate:
 • 38:29 - 38:31
  "OK, ovo i nije ispalo najbolje,
 • 38:31 - 38:34
  ali idemo dalje."
 • 38:34 - 38:36
  Dakle, filantropija, da,
 • 38:36 - 38:39
  voleo bih da vidim da se razvija,
 • 38:39 - 38:42
  i da ljudima koji se priključuju,
 • 38:42 - 38:43
  zabavno je,
 • 38:43 - 38:45
  ispunjavajuće,
 • 38:45 - 38:50
  izaberete člana porodice
  kao partnera u ovome.
 • 38:50 - 38:53
  U mom slučaju, Melinda i ja
  volimo da zajedno radimo te stvari,
 • 38:53 - 38:54
  da učimo zajedno.
 • 38:54 - 38:59
  Neke porodice će uključiti
  čak i decu u aktivnosti.
 • 38:59 - 39:01
  Ponekad deca guraju.
 • 39:01 - 39:03
  Kada imate puno novca,
 • 39:03 - 39:07
  i dalje mislite o milion dolara
  kao puno para,
 • 39:07 - 39:09
  ali ako imate milijarde,
 • 39:09 - 39:11
  trebalo bi da dajete stotine miliona.
 • 39:11 - 39:15
  Na neki način je čudesno,
  u smislu sopstvenih izdataka,
 • 39:15 - 39:17
  ostajete na nivou
  na kome ste i prethodno bili.
 • 39:17 - 39:20
  To je društveno sasvim prikladno.
 • 39:20 - 39:23
  Ali donacije morate povećavati,
 • 39:23 - 39:29
  inače će biti po vašoj volji,
 • 39:29 - 39:33
  i nećete moći da ih oblikujete
  i uživate u njima na isti način.
 • 39:33 - 39:34
  I tako bez -
 • 39:34 - 39:36
  ne želimo da ih učinimo obaveznim,
 • 39:36 - 39:41
  ali da, i vi i ja hoćemo
  da inpirišemo filantrope
 • 39:41 - 39:44
  da vide tu strast, da vide mogućnosti
 • 39:45 - 39:48
  mnogo brže nego u prošlosti,
 • 39:48 - 39:53
  jer bez obzira da li je u pitanju rasa
  ili bolest ili druga društvena bolest,
 • 39:53 - 39:57
  novine koje filantropija može
  da uradi i to brzo
 • 39:57 - 40:01
  da, ako daje rezultate,
  vlada može stati iza njih i podržati ih.
 • 40:01 - 40:03
  Bog zna da su nam potrebna rešenja,
 • 40:03 - 40:06
  potrebna nam je nada i napredak
 • 40:06 - 40:11
  da su očekivanja visoka
 • 40:11 - 40:13
  da se reše veoma teški problemi.
 • 40:14 - 40:18
  KA: Većina filantropa,
  čak i najbolji među njima,
 • 40:18 - 40:22
  teško se odriče više od jedan posto
  svog godišnjeg bogatstva,
 • 40:22 - 40:26
  a ipak najbogatiji na svetu
  često imaju pristup
 • 40:26 - 40:28
  sjajnim mogućnostima za ulaganje.
 • 40:28 - 40:31
  Mnogi od njih uvećaju bogatstvo
  sedam do 10 i više procenata godišnje.
 • 40:32 - 40:34
  Zar nije to prilika
 • 40:34 - 40:35
  dati polovinu svog bogatstva,
 • 40:36 - 40:40
  u nekom trenutku moraš da planiraš
  da daš pet, šest, sedam, osam,
 • 40:40 - 40:42
  10 posto svoje neto zarade godišnje?
 • 40:42 - 40:47
  Zar nije to logika
  toga što bi trebalo da se desi?
 • 40:47 - 40:49
  BG: Da, ima ljudi kao Čak Fini,
 • 40:49 - 40:56
  koji je postavio dobar primer
  i dao sav svoj novac.
 • 40:56 - 41:02
  Čak i Melinda i ja razgovaramo
  da li da povećamo davanja.
 • 41:02 - 41:06
  Kao što ste rekli,
  imali smo sreće sa investicijama
 • 41:06 - 41:07
  kroz razne stvari.
 • 41:07 - 41:12
  Oblast tehnologija je dobro prošla,
 • 41:12 - 41:14
  čak i ove godine
 • 41:14 - 41:19
  što je jedan od onih sjajnih kontrasta
 • 41:19 - 41:21
  sa dešavanjima u svetu.
 • 41:21 - 41:26
  Mislim da postoji očekivanje
  da treba da ubrzamo,
 • 41:26 - 41:29
  postoji i razlog za ubrzavanje,
 • 41:29 - 41:33
  i vlada će propustiti mnoge potrebe.
 • 41:33 - 41:36
  Da, ima tona vladinog novca uloženog,
 • 41:36 - 41:37
  ali pomaganje da se dobro potroši,
 • 41:37 - 41:41
  pomaganje da se nađu mesta
  u kojima nema napretka,
 • 41:41 - 41:46
  i ako su ljudi voljni da daju
  za zemlje u razvoju,
 • 41:46 - 41:47
  oni nemaju vlade
 • 41:47 - 41:52
  koje mogu da odštampaju ček
  na 15 posto BDP-a,
 • 41:52 - 41:56
  i ukupne patnje tamo,
  samo ekonomske stvari,
 • 41:56 - 41:58
  stavimo po strani pandemiju,
 • 41:58 - 42:00
  su tragične.
 • 42:00 - 42:03
  To je oko pet godina zastoja
 • 42:03 - 42:05
  u smislu kako te zemlje napreduju,
 • 42:05 - 42:10
  i u nekim slučajevima je toliko teško
  da je sama stabilnost zemlje
 • 42:10 - 42:11
  dovedena u pitanje.
 • 42:12 - 42:13
  KA: Dobro, Bil,
 • 42:13 - 42:19
  imam strahopoštovanje
  prema tome što ste Vi i Melinda uradili.
 • 42:19 - 42:22
  Idete ovom uskom stazom
 • 42:22 - 42:27
  pokušavajući da balansirate između
  toliko različitih stvari,
 • 42:27 - 42:33
  i vreme koje posvećujete
  boljitku sveta uopšte,
 • 42:33 - 42:34
  a definitivno i količina novca
 • 42:34 - 42:37
  i količina strasti koju u to dajete -
 • 42:37 - 42:38
  mislim, stvarno je fenomenalno,
 • 42:38 - 42:42
  i veoma sam Vam zahvalan
  što ste proveli ovo vreme sa nama.
 • 42:42 - 42:44
  Hvala Vam puno,
 • 42:44 - 42:46
  i iskreno, tokom ostatka godine,
 • 42:46 - 42:49
  Vaše veštine i resursi će biti
  potrebniji nego ikada,
 • 42:49 - 42:50
  Srećno.
 • 42:51 - 42:52
  BG: Hvala.
 • 42:52 - 42:54
  Zabavan je to posao
  i ja sam optimista. Hvala, Kris.
Title:
Kako će pandemija oblikovati budućnost
Speaker:
Bil Gejts (Bill Gates)
Description:

Bil Gejts priča o najboljem (i najgorem) scenariju pandemije koronavirusa u nastupajućim mesecima, objašnjavajući izazove smanjenja prenosa virusa, pružajući najnovije informacije o mogućim vakcinama, nudi svoje mišljenje o ponovnom otvaranju i čak koristi momenat da se osvrne i na teoriju zavere koja kruži o njemu. Budite u toku sa njegovim kritičkim pozivom filantropima da povećaju svoje aktivnosti, ambicije i svest o stvaranju boljeg sveta za sve. (Ovaj razgovor, koji je vodio Kris Anderson, direktor TED organizacije, snimljen je 29. juna 2020.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
43:07

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions