Vietnamese subtitles

← 13-12 What's Your Name?

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp16.

 1. Chúng ta vừa nghe một số chuyện hay
  từ người của Google về cách xử lý
 2. tình trạng không rõ ràng.
 3. Giờ chúng ta cũng có dịp
  xử lý sự không rõ ràng.
 4. Trong nhiệm vụ mã hóa tiếp theo,
  bạn sẽ thêm trường văn bản
 5. vào ứng dụng để ai đó
  có thể nhập tên họ, như Larry
 6. hay Kevin vào ứng dụng
  trong đơn đặt hàng cà phê.
 7. Lúc đầu, bạn có thể không biết
  cách xử lý điều này,
 8. không sao cả.
 9. Bạn có thể tìm kiếm
  trực tuyến trên Google.
 10. Như mẹ tôi thường nói bạn có thể
  làm bước đó riêng biệt.
 11. Ứng dụng cần giống như này
  và đây là trường viết tên.
 12. Có chế độ xem đặc biệt trong Android
  có thể xử lý đầu vào văn bản.
 13. Vì vậy khi bạn nhấn vào trường,
  bàn phím bật lên.
 14. Khi trường trống,
 15. Sẽ có gợi ý văn bản cho bạn
  nên gõ cái gì vào đây.
 16. Ngay khi bạn bắt đầu gõ,
  văn bản gợi ý mất đi.
 17. Khi bạn đã gõ xong,
  bạn có thể ẩn bàn phím đi.
 18. Có lẽ bạn đã thấy chế độ xem này
  nhiều lần trước đây ở ứng dụng khác.
 19. Ví dụ: trong ứng dụng tán gẫu,
  bạn gõ tin nhắn vào trường
 20. rồi gửi đi cho ai đó.
 21. Đây là chế độ xem khá phức tạp,
  có nhiều điều diễn ra
 22. sau màn hình, nhưng thật may
  Android xử lý hết cho chúng ta.
 23. Rồi, tiếp tục và thêm trường này
  vào ứng dụng của bạn, thay đổi
 24. để khi người dùng ấn nút đặt hàng,
  tên cũng xuất hiện.
 25. Trước tiên lên kế hoạch
  các bước cần làm.
 26. Bạn có thể viết câu trả lời tại đây.
 27. Khi thực hiện từng bước, bạn có thể
  tìm kiếm trên Google cách làm
 28. và tìm mã mẫu
 29. hoặc có thể xem bản tóm tắt
  chế độ xem Android để có ý tưởng.
 30. Bạn cũng có thể dùng nhật ký
  để xác nhận giá trị biến
 31. as you do each of these steps.
  theo từng bước thực hiện.
 32. Khi hoàn tất, hãy trả lời
  các câu hỏi bên phải.
 33. Bạn đã thêm chế độ xem nào?
 34. Phương pháp Java nào gửi bạn
  văn bản mà người dùng đã nhập?
 35. Và cuối cùng, loại dữ liệu trả lại
  của phương pháp này là gì?
 36. Viết câu trả lời tại đây.