Dutch subtitles

← President Obama Gives the State of the Union Address to the 112th Congress

On Tuesday, January 25, 2011, President Obama addressed the 112th Congress in his second State of the Union speech. He focused on jobs, education, and the deficit for most of the speech, saving foreign policy for the end.

Get Embed Code
20 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 5 created 01/27/2011 by peter.annema.

 1. Bedankt... hartstikke bedankt... hartstikke bedankt... heel erg bedankt... bedankt.
 2. Zou iedereen kunnen gaan zitten? Bedankt.
 3. Meneer de Voorzitter, meneer de Vice-President, leden van het Congres, geachte gasten, en landgenoten:
 4. Ik wil de avond beginnen met het feliciteren van de mannen en vrouwen van de 112e Congres,
 5. en ook jullie nieuwe voorzitter, John Boehner. En terwijl we bezig zijn deze gelegenheid te kenmerken,
 6. zijn we ons ook bewust van de lege stoel in deze Kamer,
 7. en bidden we voor het welzijn van onze collega -- en onze vriendin -- Gabby Giffords.
 8. Het is algemeen bekend dat de aanwezigen de afgelopen twee jaar over verscheidene zaken van mening verschilden.
 9. De debatten zijn omstreden geweest; we hebben fel gevochten voor onze overtuigingen.
 10. En dat is prima. Dat is juist nodig in een gezonde democratie.
 11. Het helpt ons om ons als volk te onderscheiden.
 12. Maar er is een reden dat de tragedie in Tucson ons even stil deed staan.
 13. Temidden van al het lawaai en de passie en de wrok van ons publieke debatteren,
 14. herinnerde wat er in Tucson gebeurd is ons eraan dat het niet uitmaakt wie we zijn of waar we vandaan komen;
 15. iedereen maakt deel uit van een groter goed --
 16. iets dat belangrijker is dan je partij of je politieke voorkeur.
 17. Wij maken allen deel uit van de Amerikaanse familie.
 18. Wij geloven dat, in een land waar je elk ras en geloof en standpunt vinden kunt,
 19. wij nog steeds aan elkaar verbonden zijn als één volk; dat we dezelfde verwachtingen en hetzelfde credo delen;
 20. dat de toekomstdromen van een meisje in Tucson niet zoveel verschillen van die van onze eigen kinderen,
 21. en dat die allemaal de kans moeten krijgen om uit te komen.
 22. Ook dat onderscheidt ons als volk.
 23. Nou zal deze simpele erkenning op zichzelf niet tot een nieuwe periode van samenwerking leiden.
 24. Wat hieruit voortvloeit ligt aan ons.
 25. Wat hieruit voortvloeit zal niet zozeer bepaald worden door of we het vanavond samen uit kunnen houden,
 26. maar door of we morgen samen kunnen werken.
 27. Ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen. Ik denk zelfs dat we dat moeten.
 28. Dat wordt van ons verwacht door de mensen die ons hier naar toegestuurd hebben.
 29. Met hun stemmen hebben ze bepaald dat van nu af aan de verantwoordelijkheid van het regeren gedeeld zal worden door beide partijen.
 30. Nieuwe wetten zullen alleen van kracht kunnen worden met ondersteuning van zowel de Democraten als de Republikeinen.
 31. We zullen met elkaar vooruitgang boeken, en anders niet --
 32. want de uitdagingen die ons tegemoetkomen strekken verder dan je partij, en verder dan de politiek.
 33. Op dit moment staat niet de winnaar van de volgende verkiezing op het spel -- tenslotte hebben we net een verkiezing achter de rug.
 34. Op het spel staat of nieuwe banen en industrieën zich in ons land, of ergens anders vestigen.
 35. Of het harde werk en ondernemen van onze landgenoten wel of niet beloond wordt.
 36. Of we het leiderschap behouden dat Amerika
 37. niet alleen een plek op een kaart, maar ook een licht voor de wereld gemaakt heeft.
 38. Wij staan klaar voor vooruitgang. Twee jaar na de ergste recessie die de meesten van ons ooit meegemaakt hebben
 39. is de beurs met volle kracht teruggekomen. Bedrijfswinsten zijn gestegen. De economie groeit weer.
 40. Maar we hebben vooruitgang nooit met alleen deze maatstaven gemeten.
 41. Wij meten vooruitgang aan het succes van onze landgenoten.
 42. Aan de banen die ze kunnen vinden en aan de leefbaarheid die die banen aanbieden.
 43. Aan de vooruitzichten voor een kleine ondernemer die er van droomt om een goed idee in een bloeiende onderneming om te zetten.
 44. Aan de kansen op een beter leven die we aan onze kinderen doorgeven.
 45. Dat is het project waar we volgens het Amerikaanse volk aan moeten werken. Tezamen.
 46. We hebben dat in December gedaan.
 47. Dankzij de belastingverlagingen die we doorgevoerd hebben zijn de loonstrookjes van de Amerikanen een beetje hoger dezer dagen.
 48. Elke onderneming kan dit jaar de kosten van nieuwe investeringen volledig afschrijven.
 49. Deze stappen, genomen door Democraten en Republikeinen, zullen de economie doen groeien
 50. en zullen meer banen scheppen in de particuliere sector, bovenop de één miljoen van vorig jaar.
 51. Maar er is nog meer te doen.
 52. De stappen die we de afgelopen twee jaar genomen hebben mogen dan wel deze recessie gebroken hebben --
 53. maar om de toekomst te winnen moeten we de uitdagingen aangaan die al decennia in ontwikkeling zijn.
 54. Vele mensen die dit vanavond bekijken kunnen zich waarschijnlijk een tijd herinneren toen het vinden van een goeie baan niet meer vergde
 55. dan bij een fabriek in de buurt of bedrijf in de stad aan te kloppen.
 56. Je had niet altijd een diploma nodig, en de concurrentie bestond voornamelijk uit je buren.
 57. Als je hard werkte had je waarschijnlijk een baan voor het leven,
 58. met een redelijk loon, goeie emolumenten, en zo af en toe een bevordering.
 59. Misschien dat je zelfs vol trots je kinderen bij hetzelfde bedrijf aan het werk kon zien.
 60. Die wereld is veranderd.
 61. En voor velen is die verandering pijnlijk geweest.
 62. Ik heb het in de dichtgetimmerde ramen van eens florerende fabrieken gezien,
 63. en in de leegstaande etalages van de eens drukke Hoofdstraten.
 64. Ik heb het gehoord in de frustraties van Amerikanen die
 65. hun loonstrookjes hebben zien verschrompelen, of hun banen hebben zien verdwijnen --
 66. fiere mannen en vrouwen die nu het gevoel hebben dat de spelregels halverwege veranderd zijn.
 67. En ze hebben gelijk. De spelregels zijn veranderd.
 68. Binnen het bestek van één generatie hebben revoluties in technologie de manier veranderd waarop we leven, werken en zaken doen.
 69. Staalfabrieken die vroeger 1.000 arbeiders nodig hadden kunnen nu hetzelfde werk met 100 doen.
 70. Vandaag de dag kan willekeurig een bedrijf zich oprichten, medewerkers inhuren, en dan hun producten verkopen, waar je ook maar een internetverbinding krijgen kan.
 71. Ondertussen hebben landen zoals China en Indië zich gerealiseerd dat zij met een paar aanpassingen
 72. kunnen meeconcurreren in deze nieuwe wereld.
 73. Dus begonnen zij hun kinderen vroeger en langer te onderwijzen,
 74. met een grotere nadruk op wiskunde en wetenschap.
 75. Zij investeren in onderzoek en nieuwe technologieën.
 76. Onlangs werd China het nieuwe thuis van 's werelds grootste particuliere zonne-onderzoeksfaciliteit,
 77. en 's werelds snelste computer.
 78. Dus ja, de wereld is veranderd. De concurrentie voor banen is echt.
 79. Maar dit moet ons niet ontmoedigen. Het moet ons uitdagen.
 80. Vergeet niet dat -- desondanks alle klappen die we de afgelopen jaren ontvangen hebben,
 81. desondanks alle pessimisten die ons verval voorspelden,
 82. heeft Amerika nog steeds de grootste, meest welvarende economie van deze wereld.
 83. Geen arbeiders zijn productiever dan de onze.
  Geen land heeft meer succesvolle bedrijven,
 84. noch verleend meer octrooien aan uitvinders en ondernemers.
 85. Wij huisvesten 's werelds beste hogescholen en universiteiten,
 86. waarnaar toe meer studenten komen om te studeren, dan welk een andere plaats ter wereld ook.
 87. Bovendien zijn wij het eerste land dat gevestigd was puur voor een idee --
 88. het idee dat ieder van ons de kans verdient om onze eigen lot te schapen.
 89. Daarom hebben pioniers en immigranten over de eeuwen heen alles geriskeerd om hier heen te komen.
 90. Daarom leren onze studenten niet alleen vergelijkingen uit het hoofd,
 91. maar beantwoorden ze ook vragen zoals "Wat vind je van dat idee?
 92. Wat zou je aan de wereld veranderen?
  Wat wil jij later worden als je groot bent?"
 93. De toekomst is aan ons om te winnen. Maar om daar te komen kunnen we niet altijd maar stilstaan.
 94. Zoals Robert Kennedy ons verteld heeft, "De toekomst is geen kado. Het is een prestatie."
 95. Het behoud van de American Dream heeft nooit ingehouden dat je voet bij stuk houdt.
 96. Elke generatie heeft moeten opofferen, en vechten, en voldoen aan de eisen van een nieuw tijdperk.
 97. Nu is aan ons de beurt. We weten wat we doen moeten om te concurreren voor de banen en industrieën van onze tijd.
 98. We moeten de rest van de wereld overtreffen in innovatie, onderwijs, en het bouwen.
 99. We moeten Amerika de beste plek ter wereld maken om zaken te doen.
 100. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor ons begrotingstekort, en onze overheid hervormen.
 101. Zo zullen onze landgenoten gedijen. Zo zullen we de toekomst winnen.
 102. En vanavond wil ik het er over hebben hoe we dat bereiken.
 103. De eerste stap in het winnen van de toekomst is het aanmoedigen van Amerikaanse innovatie.
 104. Niemand kan met zekerheid voorspellen wat de volgende belangrijke industrie zal zijn,
 105. of waar de nieuwe banen vandaan zullen komen.
 106. 30 jaar geleden konden we niet weten dat iets dat "het internet" heet zou leiden tot een economische revolutie.
 107. Wat wij doen kunnen -- wat Amerika beter doet dan wie dan ook --
 108. is het ontsteken van de creativiteit en verbeelding van onze mensen.
 109. Wij zijn het land dat auto's op opritten en computers in kantoren plaatste;
 110. het land van Edison en de gebroeders Wright;
  van Google en Facebook.
 111. In Amerika verandert innovatie niet alleen onze levens. Het is ons levensonderhoud.
 112. Ons systeem van vrij ondernemen is de drijfveer van innovatie.
 113. Maar omdat het voor bedrijven niet altijd winstgevend is om in fundamenteel onderzoek te investeren,
 114. heeft onze overheid door de geschiedenis heen cutting-edge wetenschappers
 115. en uitvinders voorzien van de ondersteuning die zij nodig hebben. Dat plantte de kiem voor het internet.
 116. Dat heeft onder andere computer chips en GPS mogelijk gemaakt.
 117. Denk eens aan al die goeie banen -- van productie tot verkoop -- die zijn ontstaan dankzij die doorbraken.
 118. Een halve eeuw geleden, toen de Sovjets (Russen) eerder dan ons de ruimte in gingen toen ze een satelliet genaamd Spoetnik lanceerden,
 119. hadden we geen flauw idee how we eerder dan hen op de maan konden landen. De wetenschap was nog niet zover. NASA bestond zelfs niet eens.
 120. Maar nadat we in beter onderzoek en onderwijs geinvesteerd hadden, hebben we niet alleen de Sovjets ingehaald;
 121. wij ontketenden een golf van innovatie die nieuwe industrieën en miljoenen nieuwe banen geschept heeft.
 122. Dit is het Spoetnik moment van onze generatie.
 123. Twee jaar geleden zei ik dat we een niveau van onderzoek en ontwikkeling bereiken moeten
 124. dat we niet meer gezien hebben sinds het toppunt van de Space Race.
 125. Over een paar weken zal ik een begroting naar het Congres sturen dat ons zal helpen dat doel te bereiken.
 126. We zullen investeren in biomedisch onderzoek, informatie technologie, en vooral schone energie technologie --
 127. een investering onze veiligheid zal versterken, onze planeet zal beschermen,
 128. en ontelbaar veel nieuwe banen zal scheppen voor onze landgenoten.
 129. We zien nu al wat duurzame energie waar kan maken.
 130. Robert en Gary Allen zijn broers die een klein dakdekkersbedrijf in Michigan runnen.
 131. Na 11 september hadden ze hun beste dakdekkers gratis ter beschikking gesteld om mee te helpen aan de reparatie van het Pentagon.
 132. Maar de helft van hun fabriek bleef ongebruikt, en de recessie heeft hen hard geraakt.
 133. Vandaag, mede dankzij een lening van de overheid,
 134. wordt die lege ruimte gebruikt om zonne-energie dakspanen te maken die over het hele land verkocht worden.
 135. In Roberts woorden, "Wij hebben ons herschapen"
 136. Dát hebben Amerikanen al meer dan tweehonderd jaar gedaan: ons herschapen.
 137. En om meer succes verhalen zoals de gebroeders Allen aan te moedigen zijn we begonnen met het herscheppen van ons energiebeleid.
 138. We zijn niet alleen maar geld aan het uitdelen. We dagen uit.
 139. Wij laten de wetenschappers en werktuigkundigen van Amerika weten dat als zij teams samenstellen
 140. van de knapste koppen in hun vakgebied, en zich richten op de moeilijkste problemen in schone energie,
 141. dan zullen wij de Apollo Projecten van onze tijd financieren.
 142. Op het Instituut van Technologie van Californië
 143. zijn ze een manier aan het ontwikkelen om zonnelicht en water tot brandstof voor onze auto's om te zetten.
 144. Op het Oak Ridge Nationaal Laboratorium
 145. gebruiken ze supercomputers om veel meer vermogen uit onze nucleaire installaties te halen.
 146. Met meer onderzoek en aanmoedigingen kunnen we met biobrandstoffen onze afhankelijkheid van olie doorbreken,
 147. en het eerste land worden met 1 miljoen elektrische voertuigen op de weg in 2015.
 148. We moeten deze innovaties gaan ondersteunen.
 149. En om het te helpen bekostigen,
 150. vraag ik het Congres om de miljarden aan belastinggeld die we momenteel aan de oliemaatschappijen geven te verwijderen.
 151. Ik weet niet of je het al door had, maar ze redden zich prima alleen.
 152. Dus in plaats van de energie van gisteren te subsidiëren, laten we investeren in die van morgen.
 153. Let wel, doorbraken in schone energie zullen alleen in banen in schone energie omgezet worden als
 154. bedrijven weten dat er een markt zal zijn voor wat ze verkopen.
 155. Dus vanavond daag ik U allen uit om samen met mij een nieuw doel vast te stellen:
 156. tegen 2035 zal 80% van Amerika's elektriciteit van schone energie bronnen komen.
 157. Sommigen willen wind en zonne-. Anderen willen nucleair, schone steenkool, en aardgas.
 158. Om dit doel te bereiken zullen we ze allemaal nodig hebben --
 159. en ik moedig Democraten en Republikeinen aan om samen te werken zodat het ook zover komt.
 160. Het behoud van ons leiderschap in onderzoek en technologie is van cruciaal belang voor Amerika's succes.
 161. Maar als we de toekomst willen winnen -- als we willen dat innovatie leidt tot banen in Amerika en niet overzees --
 162. dan moeten we ook de wedstrijd om onze kinderen op te leiden winnen.
 163. Want: gedurende de komende tien jaar zal bijna de helft van alle nieuwe banen
 164. een opleiding vereisen die verder gaat dan een middelbare school diploma.
 165. Desondanks maken tot wel een kwart van onze scholieren hun middelbare school niet eens af.
 166. De kwaliteit van ons wiskunde en wetenschappelijk onderwijs ligt achter op vele andere landen.
 167. Amerika is tot de 9e plaats gezakt in de verhouding van jonge mensen met een universiteitsgraad.
 168. De vraag is dus of wij allen -- als burgers, en als ouders --
 169. bereid zijn wat dan ook te doen om elk kind een kans te geven om te slagen.
 170. Die verantwoordelijkheid begint niet in onze leslokalen, maar thuis en in de gemeenschap.
 171. Het is het gezin dat als eerste de liefde voor het leren wekt in een kind.
 172. Alleen de ouders kunnen ervoor zorgen dat de TV wordt uitgeschakeld en het huiswerk gedaan wordt.
 173. We moeten onze kinderen leren dat niet alleen de winnaar van de Super Bowl het waard is om verheerlijkt te worden,
 174. maar ook de winnaar van de Science Fair;
 175. dat succes niet voortvloeit uit beroemdheid of PR, maar uit hard werken en discipline.
 176. Onze scholen delen deze verantwoordelijkheid.
 177. Wanneer een kind een leslokaal binnenloopt moet het eigenlijk een ruimte van hoge verwachtingen en hoge prestaties zijn.
 178. Maar te veel scholen voldoen niet aan deze test.
 179. Daarom, in plaats van simpelweg geld te storten in een systeem dat niet werkt,
 180. hebben we een wedstrijd gelanceerd genaamd Race naar de Top.
 181. Tegen alle vijftig staten hebben we gezegd,
 182. "Als jullie ons de meeste innovatieve plannen tonen om de kwaliteit van leraren en de prestaties van leerlingen te verhogen, dan krijgen jullie het geld er voor."
 183. Race naar de Top is de meest zinvolle hervorming van onze openbare scholen in een generatie.
 184. Voor minder dan één procent van wat we ieder jaar aan onderwijs besteden heeft het voor 40 staten geleid tot
 185. het verhogen van hun norm van lesgeven en leren.
 186. Deze normen waren niet door Washington ontwikkeld,
 187. maar door Republikeinse en Democratische gouverneurs in het hele land. En Race naar de Top zal waarschijnlijk
 188. de aanpak zijn die we dit jaar gebruiken wanneer we No Child Left Behind vervangen door een wet die meer
 189. flexibel en gericht is op wat het beste is voor onze kinderen.
 190. Want weet je, we weten wat mogelijk is voor onze kinderen wanneer hervorming niet een top-down bevel is,
 191. maar het werk van lokale leraren en schooldirecteuren; schoolbesturen en gemeenschappen.
 192. Neem bijvoorbeeld een school zoals Bruce Randolph in Denver.
 193. Drie jaar geleden werd het beoordeeld als een van de slechtste scholen in Colorado; het bevond zich op een gebied tussen twee rivaliserende bendes.
 194. Maar afgelopen mei ontvingen 97% van de examenkandidaten hun diploma.
 195. Velen zullen de eerste in hun familie zijn die naar een universiteit gaan.
 196. En na het eerste jaar van de hervorming van de school
 197. veegde de schooldirecteur die het allemaal mogelijk gemaakt had een traan weg toen een leerling zei:
 198. "Bedankt, Mevr. Waters, dat U ons getoond heeft dat we wél slim zijn en het wél kunnen halen."
 199. Dat is waar goede scholen toe in staat zijn, en wij willen goede scholen door het hele land.
 200. vergeet ook niet dat, na de ouders,
 201. de grootste invloed op het succes van een kind komt van de man of vrouw die voor de klas staat.
 202. In Zuid Korea staan leraren bekend als "natie bouwers".
 203. Hier in Amerika is het tijd dat we de mensen die onze kinderen onderwijzen met net zoveel respect behandelen.
 204. We willen goede leraren belonen, en ophouden met excuses maken voor de slechte.
 205. En gedurende de komende tien jaar, wanneer zoveel Baby Boomers met pensioen het klaslokaal uit gaan,
 206. willen we 100.000 nieuwe leraren voorbereiden in de vakgebieden van wetenschap, technologie, werktuigkunde, en wiskunde.
 207. Nu ik het er over heb, voor elke jongere die vanavond luistert en zijn/haar carrière aan het overwegen is:
 208. Als jij bij wilt dragen aan het leven van onze natie;
 209. Als jij bij wilt dragen aan het leven van een kind -- wordt leraar. Jouw land heeft je nodig.
 210. Natuurlijk eindigt de onderwijs race niet met een middelbare school diploma.
 211. Om mee te kunnen dingen moet elke Amerikaan een hogere opleiding kunnen volgen.
 212. Daarom hebben we de onnodige subsidies van banken vanuit belastinggeld stopgezet,
 213. en hebben we het bespaarde geld gebruikt om de universiteit betaalbaar te maken voor miljoenen studenten.
 214. En dit jaar vraag ik het Congres om nog verder te gaan, en ons krediet voor onderwijs belasting permanent te maken --
 215. ter waarde van $10.000 voor vier jaar universiteit.
 216. En omdat het voor mensen mogelijk moet zijn te opgeleid te worden voor nieuwe banen en carrières in de snel-veranderende economie van tegenwoordig,
 217. zijn we ook Amerika's Community Colleges aan het revitaliseren.
 218. Vorige maand zag ik wat met deze scholen mogelijk kan zijn bij de Forsyth Tech in North Carolina.
 219. Veel van de studenten daar werkten vroeger in de omliggende fabrieken die sindsdien vertrokken zijn.
 220. Een moeder van twee kinderen, een vrouw genaamd Kathy Proctor,
 221. had sinds haar 18e in de meubel industrie gewerkt.
 222. En ze vertelde me dat ze nu, op 55-jarige leeftijd, haar diploma in biotechnologie aan het halen is,
 223. niet alleen maar omdat de meubel banen verdwenen zijn,
 224. maar ook omdat ze haar kinderen wil inspireren hun dromen na te jagen.
 225. Zoals Kathy zei, "Ik hoop dat dit ze doet inzien nooit op te geven."
 226. Als we deze stappen ondernemen -- als we de verwachtingen wekken voor elk kind,
 227. en hen de best mogelijke kans op een opleiding geven,
 228. vanaf hun geboorte tot en met de laatste baan die ze nemen --
 229. dan zullen we het doel bereiken dat ik twee jaar geleden opgesteld had: aan het eind van het decennium,
 230. zal Amerika zoals voorheen de hoogste verhouding van afgestudeerden ter wereld hebben.
 231. Nog één opmerking over onderwijs.
 232. Vandaag zijn er honderd duizenden leerlingen die uitblinken in onze scholen en die geen Amerikaanse burgers zijn.
 233. Sommigen zijn de kinderen van arbeiders zonder papieren, die niets te maken hadden met de handelingen van hun ouders.
 234. Zij groeiden op als Amerikanen en zweren trouw aan onze vlag,
 235. en leven desondanks elke dag met de dreiging van deportatie.
 236. Anderen komen hier vanuit het buitenland om aan onze hogescholen en universiteiten te studeren.
 237. Maar zodra ze hun geavanceerde opleiding behaald hebben sturen we ze terug naar huis, om tegen ons te concurreren. Dat slaat nergens op.
 238. Welnu, I ben ervan overtuigd dat we, voor eens en altijd, de kwestie van illegale immigratie onder handen moeten nemen.
 239. Ik ben bereid om met de Republikeinen en de Democraten samen te werken om onze grenzen te beschermen,
 240. om onze wetten te handhaven, en om iets te doen aan de miljoenen arbeiders zonder papieren die nu in de donkere hoekjes leven.
 241. Ik weet dat dat debat moeizaam zal zijn, en tijd zal kosten, maar laten we vanavond afspreken daar de moeite voor te nemen.
 242. And laten we ophouden met het eruitgooien van verantwoordelijke jongeren die onze onderzoekslaboratoria kunnen bemannen,
 243. nieuwe bedrijven kunnen oprichten, en verder onze natie kunnen verrijken.
 244. De derde stap om de toekomst te winnen is het herbouwen van Amerika.
 245. Om nieuwe bedrijven aan te trekken hebben we de snelste, meest betrouwbare middelen nodig om mensen,
 246. goederen en informatie te vervoeren -- van hogesnelheidstrein tot high-speed internet.
 247. Onze infrastructuur was vroeger het beste ter wereld -- maar onze voorsprong is verminderd.
 248. Huizen in Zuid Korea hebben nu een betere toegang tot het internet dan wij.
 249. Landen in Europa en Rusland investeren meer geld in hun wegen en spoorwegen dan wij.
 250. China bouwt snellere treinen en nieuwere vliegvelden.
 251. Daarentegen, toen onze werktuigkundigen de infrastructuur van onze natie beoordeelden gaven ze ons een 6.
 252. Dat moeten we verbeteren. Amerika is het land dat de transcontinentale spoorweg bouwde,
 253. elektriciteit naar het plattelandsgemeenschappen bracht, en het Interstate Highway net gebouwd heeft.
 254. De banen die door deze projected geschapen waren bestonden niet enkel uit het neerleggen van sporen of wegdek.
 255. Ze kwamen ook uit voort uit bedrijven die openden nabij een nieuw treinstation of een nieuwe afslag.
 256. Gedurende de laatste twee jaar zijn we begonnen met het herbouwen voor de 21e eeuw,
 257. een project dat voor duizenden goeie banen gezorgd heeft voor de zwaar getroffen bouwnijverheid.
 258. Vanavond stel ik voor dat we deze inspanningen verdubbelen.
 259. We zullen meer Amerikanen aan het werk zetten om afbrokkelende wegen en bruggen te repareren.
 260. We zullen ervoor zorgen dat dit volledig betaald is, halen particuliere investeringen binnen,
 261. en kiezen projecten gebaseerd op wat goed is voor de economie, niet politici.
 262. Ons doel is om binnen 25 jaar 80% van de Amerikanen toegang te bieden tot een hogesnelheidstrein.
 263. Dit kan het mogelijk maken ergens naar toe te gaan in de helft van de tijd die het in een auto zou kosten.
 264. Voor sommige tochten zal het sneller zijn dan vliegen -- zonder het fouilleren.
 265. Zelfs op dit moment wordt al aan roetes in Californië en het Midwesten gewerkt.
 266. Binnen de komende vijf jaar zullen we het bedrijven mogelijk maken om
 267. de volgende generatie van high-speed wireless voor 98% van alle Amerikanen mogelijk te maken.
 268. Dit gaat niet om alleen maar sneller internet en minder verbroken verbindingen.
 269. Dit gaat om elk onderdeel van Amerika in verbinding te zetten met het digitale tijdperk.
 270. Het gaat om een plattelandsgemeenschap in Iowa of Alabama, waar het landbouwers en eigenaren van kleine ondernemingen
 271. mogelijk wordt om hun producten aan de hele wereld te kunnen verkopen.
 272. Het gaat om een brandweerman die het schema van een in brand staand gebouw op een mobiel apparaat kan ophalen;
 273. om een leerling die lessen kan volgen met een digitaal tekstboek;
 274. of een patient die kan beeldtelefoneren met haar dokter.
 275. All deze investeringen -- in innovatie, onderwijs, en infrastructuur --
 276. zullen Amerika een betere plek maken om zaken te doen en banen te creëren.
 277. Maar om onze bedrijven te helpen concurrerend te zijn moeten we ook belemmeringen uit hun weg naar het succes halen.
 278. Gedurende de afgelopen jaren heeft een parade van lobbyisten de belastingwetten gemanipuleerd om bepaalde bedrijven en industrieën te begunstigen.
 279. Diegenen met accountants of advocaten die daar gebruik van weten te maken hoeven soms helemaal geen belasting te betalen.
 280. Maar de rest krijgt een van de hoogste vennootschapsbelastingen ter wereld te verwerken.
 281. Dat slaat nergens op, en dat moet veranderen.
 282. Dus vraag ik de Democraten en Republikeinen vanavond om het systeem te vereenvoudigen.
 283. Verwijder de mazen in de wet. Schep gelijke kansen.
 284. En gebruik de besparingen om de vennootschapsbelastingen voor het eerst in 25 jaar te verlagen -- zonder ons begrotingstekort te verhogen.
 285. Om bedrijven hulp te bieden meer producten in het buitenland te verkopen hebben we als doel gesteld een verdubbeling van onze export tegen 2014 --
 286. aangezien we hier meer banen scheppen des te meer we exporteren. Zelfs nu al is onze export omhoog gegaan.
 287. Onlangs hebben we overeenkomsten met India en China gesloten die meer dan 250.000 banen in de Verenigde Staten zullen ondersteunen.
 288. En vorige maand hebben we een handelsovereenkomst met Zuid Korea afgerond dat 70.000 Amerikaanse banen zal ondersteunen.
 289. Deze overeenkomst heeft ongekende steun van werkgevers en -nemers; van Democraten en Republikeinen,
 290. en ik vraag dit Congres om deze zo spoedig mogelijk door te voeren.
 291. Voordat ik aantrad heb ik het duidelijk gemaakt dat we onze handelsovereenkomsten zouden handhaven,
 292. en dat ik alleen maar aanbiedingen zou ondertekenen die trouw zijn aan Amerikaanse arbeiders, en die Amerikaanse banen bevorderen.
 293. Dat hebben we met Korea gedaan, en dat ben ik van plan te doen nu we bezig zijn overeenkomsten na te jagen met
 294. Panama en Columbië, en we onze handelsbesprekingen voortzetten met Asia Pacific en de wereld in het algemeen.
 295. Om groei- en investeringsbelemmeringen te verminderen heb ik een inspectie van de overheidsregelgeving bevolen.
 296. Regels die een onnodige last op bedrijven leggen zullen we corrigeren.
 297. Maar ik zal niet aarzelen om "gezond verstand" voorzorgsmaatregelen te scheppen en/of te handhaven om het Amerikaanse volk te beschermen.
 298. Dat doen we in dit land voor al meer dan een eeuw. Het is de reden dat ons voedsel veilig is om te eten,
 299. ons water veilig is om te drinken, en onze lucht veilig is om in te ademen. Het is de reden dat we maximumsnelheden en kinderarbeidswetten hebben.
 300. Het is de reden dat we vorig jaar voor consumenten beschermingen ingevoerd hebben tegen
 301. verborgen kosten en sancties door credit card bedrijven, en nieuwe regels hebben ingevoerd om een tweede financiële crisis te voorkomen.
 302. En het is de reden dat we hervormingen doorgevoerd hebben die het ten langen leste de verzekeringssector belet om patienten uit te buiten.
 303. Welnu, ik heb geruchten gehoord dat sommigen van jullie zich enigszins zorgen maken over de nieuwe gezondheidszorgwet.
 304. Laat mij dan als eerste zeggen dat alles open staat voor verbetering.
 305. Als je ideeën hebt hoe deze wet verbeterd kan worden door de zorg beter of meer betaalbaar te maken,
 306. wil ik heel graag met je meewerken.
 307. We kunnen gelijk beginnen door een gebrek in de wetgeving te corrigeren
 308. dat onnodige boekhoudkundige lasten op kleine bedrijven heeft gelegd.
 309. Wat ik niet bereid ben om te doen is terug te keren naar de dagen toen verzekeringsmaatschappijen
 310. iemand dekking konden ontzeggen vanwege een reeds bestaande gezondsheidstoestand.
 311. Ik ben niet bereid om tegen James Howard, een patient uit Texas met een hersentumor, te zeggen
 312. dat zijn behandeling misschien niet gedekt is.
 313. Ik ben niet bereid om tegen Jim Houser, een kleine ondernemer uit Oregon, te zeggen
 314. dat hij voortaan weer $5.000 meer moet betalen om zijn werknemers te dekken.
 315. Zelfs op dit moment maakt deze wet medicijnen op recept goedkoper voor senioren, en geeft hij
 316. onverzekerde studenten een kans om onder de dekking van hun ouders te vallen.
 317. Dus, in plaats van dat we de veldslagen van de afgelopen twee jaar opnieuw vechten, laten we corrigeren wat gecorrigeerd moet worden, en vooruit gaan.
 318. En dan nu, de laatste stap -- een kritische stap --
 319. om de toekomst te winnen moeten we ervoor zorgen dat we niet bedolven zijn onder een berg van schulden.
 320. We leven met een erfenis van tekort uitgaven die bijna tien jaar geleden begon.
 321. En in het kielzog van de financiële crisis was een gedeelte daarvan nodig om
 322. krediet vloeibaar te houden, banen te redden, en om geld in de handen van mensen te plaatsen.
 323. Maar nu het ergste van de recessie voorbij is, moeten we de confrontatie aangaan met
 324. het feit dat onze overheid meer uitgeeft dan dat het binnen krijgt. Dat kan zo niet doorgaan.
 325. Elke dag geven gezinnen dingen op om binnen het budget te blijven. Zij verdienen een overheid die hetzelfde doet.
 326. Dus vanavond stel ik voor dat met ingang van dit jaar,
 327. wij voor de komende vijf jaar we de jaarlijkse binnenlandse bestedingen bevriezen.
 328. Dit zou gedurende het komende decennium het tekort met meer dan $400 miljard terugdringen, en zal
 329. de discretionaire uitgaven tot het laagste aandeel van onze economie brengen sinds Dwight Eisenhower president was.
 330. Deze bevriezing zal pijnlijke bezuinigingen vereisen.
 331. We hebben de salarissen van hardwerkende overheidsmedewerkers al bevroren voor de komende twee jaar.
 332. Ik heb bezuinigingen voorgesteld voor dingen waar ik veel om geef, zoals Community Action Programs.
 333. De Minister van Defensie heeft ook ingestemd met tientallen miljarden dollars aan bezuinigingen waar
 334. hij en zijn generaals van geloven dat ons leger er zonder kan.
 335. Ik erken dat sommigen in deze Kamer al grotere bezuinigingen hebben voorgesteld,
 336. en ik ben bereid om alles te verwijderen waar we eerlijk gezegd zonder kunnen.
 337. Maar laten we er zeker van zijn dat het niet ten koste gaat van onze meest kwetsbare burgers.
 338. And laten we er zeker van zijn dat waar we op bezuinigen ook echt overtollig vet is.
 339. Het tekort verminderen door onze investeringen in innovatie en onderwijs uit te hollen
 340. is vergelijkbaar met het lichter maken van een vliegtuig door de motor te verwijderen.
 341. Het kan in het begin er op lijken alsof je op grote hoogte vliegt, maar het duurt niet lang voordat je de impact voelt.
 342. Welnu, het merendeel van de bezuinigingen die ik voorgesteld heb richten zich alleen op de jaarlijkse binnenlandse uitgaven,
 343. wat iets meer dan 12% van ons budget vertegenwoordigt.
 344. Om verder vorderingen te maken moeten we ophouden met het doen alsof bezuinigen op dit soort uitgaven genoeg zal zijn.
 345. Dat zal het niet.
 346. De tweepartij Fiscale Commissie die ik vorig jaar had opgezet heeft dit helder duidelijk gemaakt.
 347. Ik ben het niet met al hun voorstellen eens, maar ze hebben belangrijke vorderingen gemaakt.
 348. En zij zijn tot de conclusie gekomen dat de enige manier om ons tekort aan te pakken is om overmatige uitgaven te snoeien
 349. waar we het ook maar vinden -- in binnenlandse uitgaven, in defensie-uitgaven, gezondheidszorg uitgaven,
 350. en uitgaven via belastingvoordelen en mazen.
 351. Dit houdt in dat de kosten van gezondheidszorg nog verder verminderd moeten worden, waaronder ook programma's zoals Medicare en Medicaid,
 352. welke de grootste bijdrage leveren aan ons lange termijn tekort.
 353. Hervorming van de ziektekostenverzekering zal deze stijgende kosten doen vertragen,
 354. en daarom, onder andere, hebben niet-partijgebonden economen gezegd dat het intrekken van de gezondheidszorgwet
 355. ons tekort met een kwart biljoen dollars zou verhogen.
 356. Nochtans ben ik bereid om naar andere ideeën te kijken om de kosten te verlagen, met inbegrip van eentje die
 357. de Republikeinen vorig jaar hadden voorgesteld: medische wanpraktijken hervorming om frivole rechtszaken in toom te houden.
 358. Om ons vaste grond onder de voeten te geven moeten we ook een tweepartij oplossing vinden om
 359. Sociale Zekerheid te versterken voor toekomstige generaties.
 360. En we moeten dit doen zonder de huidige gepensioneerden, de meeste kwetsbaren, of de mensen met een handicap
 361. gevaar te laten lopen; zonder de bijstand voor toekomstige generaties in te krimpen;
 362. en zonder het gegarandeerde pensioeninkomst van Amerikanen aan de grillen van de aandelenmarkt bloot te stellen.
 363. En als we ons daadwerkelijk om het tekort druk maken,
 364. kunnen we ons simpelweg niet een blijvende verlenging veroorloven van de belastingverlagingen voor de rijkste 2% van de Amerikanen.
 365. Voordat we geld bij onze scholen weghalen, of beurzen van onze studenten wegnemen,
 366. moeten we de miljonairs vragen hun belastingvoordeel op te geven.
 367. Dit is niet een kwestie van het afstraffen van hun succes. Het gaat om het bevorderen van Amerika's succes.
 368. Eigenlijk is het vereenvoudigen van de persoonlijke belastingregels het beste wat we kunnen doen voor de belastingen van alle Amerikanen.
 369. Dit zal een zware klus worden, maar leden van beide partijen hebben interesse getoond om dit te doen,
 370. en ik ben bereid om me bij hen samen te voegen.
 371. Dus nu is het tijd om te handelen.
 372. Nu is het juiste moment voor beide zijden en beide huizen van het Congres -- Democraten en Republikeinen --
 373. om een principiële schikking die de klus klaart te smeden.
 374. Als we nu de moeilijke keuzes maken om ons tekort in toom te houden,
 375. kunnen we de investeringen maken om de toekomst te winnen.
 376. Ik ga zelfs nog een stap verder.
 377. Het is niet genoeg om ons volk een overheid te geven die meer betaalbaar is.
 378. We moeten hen een overheid geven die bekwamer en efficiënter is.
 379. We kunnen de toekomst niet winnen met een overheid uit het verleden.
 380. We leven en doen zaken in het informatie tijdperk, maar de laatste grote
 381. reorganisatie van de overheid gebeurde in het tijdperk van zwart-wit TV.
 382. Er zijn twaalf verschillende instanties die zich bezighouden met export.
 383. Er zijn tenminste vijf verschillende entiteiten die zich bezighouden met het woonbeleid.
 384. Dan is er nog mijn favoriete voorbeeld: het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over zalmen wanneer ze in zoetwater zijn,
 385. maar het Ministerie van Handel gaat er mee om wanneer ze in zee water zijn.
 386. En ik heb begrepen dat het nog ingewikkelder wordt zodra ze gerookt zijn.
 387. Welnu, we hebben grote vooruitgang geboekt gedurende de laatste twee jaar met het in gebruik nemen van technologie en ons kwijten van verspilling.
 388. Veteranen kunnen nu hun elektronische medische dossiers met een muisklik downloaden.
 389. We verkopen hectaren van overheidskantoren die al jaren niet gebruikt zijn,
 390. en we zullen dwars door de bureaucratie heen gaan om ons van nog meer te kwijten. Maar we moeten grootser denken.
 391. Gedurende de komende maanden zal mijn administratie een voorstel ontwikkelen om de federale overheid
 392. te fuseren, consolideren, en reorganiseren, op een manier die aansluit bij het doel van een meer concurrerend Amerika.
 393. Ik zal dat voorstel bij het Congres ter stemming indienen -- en we zullen druk opvoeren om het doorgevoerd te krijgen.
 394. In het komende jaar zullen we er ook aan werken om het vertrouwen van het volk in de overheid opnieuw op te bouwen.
 395. Want jullie hebben er recht op om precies te weten hoe en waaraan jullie belastingcenten besteed worden.
 396. Het zal mogelijk worden om naar een website te gaan en voor de allereerste keer in de geschiedenis die informatie te verkrijgen.
 397. Want jullie hebben er recht op te weten wanneer jullie verkozenen vergaderen met lobbyisten.
 398. Ik vraag het Congres om te doen wat het Witte Huis al gedaan heeft: die informatie online te zetten.
 399. En omdat het Amerikaanse volk er recht op heeft om te weten dat deelbelangen de wetgeving
 400. niet aan het doorspekken zijn met hun hobbyprojecten, moeten beide partijen in het Congres zich hiervan bewust maken:
 401. als een wetsontwerp met "earmarks" op mijn bureau belandt zal ik daar mijn veto over uitspreken.
 402. Een overheid van de 21e eeuw die open en bekwaam is. Een overheid die binnen z'n budget blijft.
 403. Een economie die gedreven wordt door nieuwe bekwaamheden en ideeën.
 404. Ons succes in deze nieuwe en veranderende wereld zal hervorming, verantwoordelijkheid en innovatie vereisen.
 405. Het zal ook van ons eisen dat we de wereld met een nieuw niveau van betrokkenheid benaderen.
 406. Net zoals banen en bedrijven nu over grenzen kunnen racen, zo kunnen nieuwe bedreigingen en nieuwe uitdagingen dat ook.
 407. Er is niet een enkele muur die Oost en West scheidt; er is niet een enkele wedijverende supermacht die zich tegen ons richt.
 408. Dus moeten we vastberaden vijanden waar ze zich ook maar bevinden verslaan,
 409. en coalities opbouwen die de grenzen van gebied en ras en religie overschrijden.
 410. Het morele voorbeeld van Amerika moet altijd vlekkeloos zijn voor allen die naar vrijheid, gerechtigheid en waardigheid verlangen.
 411. En omdat we aan deze klus begonnen zijn kunnen we vanavond zeggen dat
 412. het Amerikaans leiderschap is hernieuwd en Amerika's status is hersteld.
 413. Kijk naar Iraq, waar uit bijna 100.000 van onze dappere mannen en vrouwen vertrokken zijn met opgeheven hoofd;
 414. waar Amerikaanse gevechtspatrouilles stopgezet zijn; geweld verminderd is; en een nieuwe overheid gevormd is.
 415. Dit jaar zullen onze burgers een duurzaam partnerschap met het Iraakse volk smeden,
 416. terwijl we de klus afmaken om onze troepen uit Iraq te halen.
 417. Amerika's afspraak is behouden gebleven; de Iraakse Oorlog komt tot een eind.
 418. Natuurlijk, zelfs op dit moment zijn Al-Qaeda en hun aanhorigheden bezig met het beramen van aanvallen op ons.
 419. Dankzij onze verkenning en rechtshandhaving professionals,
 420. verstoren we samenzweringen en beveiligen we onze steden en luchtstreken.
 421. En terwijl extremisten proberen daden van geweld te inspireren binnen onze grenzen, reageren wij
 422. met de hechtheid van onze gemeenschappen, met respect voor de rechtsstaat,
 423. en met de overtuiging dat Amerikaanse Muslims behoren tot onze Amerikaanse familie.
 424. We gaan ook in het buitenland het gevecht met Al-Qaeda en hun bondgenoten aan. In Afghanistan,
 425. hebben onze troepen Talibaanse bolwerken overmeesterd en trainen ze Afghan Security Forces.
 426. Onze doelstelling is duidelijk -- door te voorkomen dat de Talibaan weer macht kan uitoefenen over het Afghaanse volk,
 427. ontzien we Al-Qaeda de veilige haven die als lanceerpad dienst deed voor 9/11.
 428. Dankzij onze heldhaftige troepen en burgers worden minder Afghanen onder de invloed van de rebellen.
 429. Er staan zware gevechten in het vooruitzicht, en de Afghaanse overheid zal beter gaan moeten besturen.
 430. Maar we versterken de bekwaamheid van het Afghaanse volk en bouwen een duurzaam samenwerkingsverband met hen op.
 431. Dit jaar zullen we met bijna 50 landen samenwerken om over te stappen naar een Afghaanse leiding.
 432. En in July gaan we beginnen onze troepen thuis te brengen.
 433. In Pakistan staat Al-Qaeda's leiding nu al onder meer druk dan ze sinds 2001 gestaan hebben.
 434. Hun leiders en agenten worden van het slagveld verwijderd. Hun veilige havens worden steeds kleiner.
 435. En we hebben het volgende duidelijk gemaakt, van de Afghaanse grens tot het Arabisch Schiereiland, en de hele wereld over:
 436. we zullen niet ophouden, we zullen niet aarzelen, en we zullen jullie verslaan.
 437. Het Amerikaans leiderschap kan ook gevonden worden in het streven naar het veiligstellen van de ergste oorlogswapens.
 438. Omdat de Republikeinen en de Democraten het New START-verdrag hebben goedgekeurd
 439. zullen veel minder wapens en lanceerinstallaties worden ingezet.
 440. Omdat we de wereld hierachter konden verenigen worden nucleaire materialen op elk continent vergrendeld
 441. zodat ze nooit in de handen van terroristen vallen.
 442. Vanwege diplomatieke inspanningen er op te staan dat Iran zijn verplichtingen nakomt
 443. wordt de Iraanse overheid nu met strengere maatregelen dan ooit tevoren.
 444. En op het Koreaanse schiereiland staan we achter onze bondgenoot Zuid Korea
 445. en staan we er op dat Noord Korea zich aan zijn afspraak houdt om met kernwapens te staken.
 446. Dit is slechts een onderdeel van hoe we een wereld aan het vormen zijn die vrede en voorspoed begunstigd.
 447. Met onze Europese bondgenoten hebben we NATO doen herleven,
 448. en hebben we onze samenwerking vergroot, op alles van contra-terrorisme tot raketafweer.
 449. We hebben onze relatie met Rusland van voren gestart, onze Aziatische allianties versterkt,
 450. en nieuwe partnerschappen opgezet met landen zoals India.
 451. In maart zal ik naar Brazilië, Chili en El Salvador reizen
 452. om nieuwe allianties te smeden voor de vooruitgang in de Amerikas.
 453. Over de hele wereld staan we samen met diegenen die verantwoordelijkheid nemen -- verlenen we hulp aan landbouwers om meer voedsel te verbouwen;
 454. ondersteunen we dokters die de zieken verzorgen;
 455. en strijden we tegen de corruptie die een samenleving kan doen verrotten en zo mensen van hun kansen beroven.
 456. Recente gebeurtenissen hebben ons getoond dat wat ons onderscheidt kan niet alleen maar onze macht zijn --
 457. het moet de doelstelling erachter zijn.
 458. In Zuid Sudan -- met onze hulp -- was het volk eindelijk bij machte om te stemmen voor onafhankelijkheid, na jaren van strijd.
 459. Duizenden stonden voor zonsopgang in de rij.
 460. Mensen dansten in de straten. Een man die vier van z'n broers tijdens de oorlog kwijtgeraakt was vatte de scène om hem heen samen:
 461. "Voor het grootste deel van mijn leven was dit een slagveld. Nu willen we enkel vrij zijn."
 462. We hebben diezelfde behoefte naar vrijheid in Tunesië gezien,
 463. waar de wil van het volk krachtiger bleek te zijn dan het schriftelijk bevel van een dictator.
 464. En laat het vanavond duidelijk zijn: de Verenigde Staten van Amerika staan samen met het volk van Tunesië,
 465. en ondersteunt de democratische aspiraties van alle volkeren.
 466. We mogen nooit vergeten dat de dingen waarvoor wij geworsteld
 467. en gestreden hebben, leven voort in de harten van mensen alom.
 468. En we mogen nooit vergeten dat de Amerikanen die de grootste last gedragen hebben
 469. tijdens deze worsteling, zijn de mannen en vrouwen die ons land dienen.
 470. Laten wij vanavond met één stem bevestigen dat
 471. onze natie verenigd is in de ondersteuning van onze troepen en hun families.
 472. Laten wij hen net zo goed dienen als zij ons gediend hebben -- door hen het materiaal te geven dat ze nodig hebben;
 473. door hen te voorzien van de zorg en bijstand die ze verdiend hebben;
 474. en door onze veteranen aan te werven bij de grote taak van het opbouwen van onze eigen natie.
 475. Onze troepen komen uit all hoeken van dit land -- ze zijn zwart, wit, Latino, Aziatisch, en Native American.
 476. Ze zijn Christelijk en Hindoe, Joods en Muslim. En, ja, we weten dat sommigen homoseksueel zijn.
 477. Met ingang van dit jaar zal geen enkele Amerikaan het verboden worden om in dienst te zijn
 478. van het land waar ze van houden, vanwege van wie ze houden.
 479. En met die verandering beroep ik me op al onze universiteitsverenigingen om
 480. hun deuren voor onze militaire ronselaars en de ROTC open te zetten.
 481. Het is tijd om de verdeeldheid zaaiende gevechten uit het verleden achter ons te laten.
 482. Het is tijd om als één natie verder te gaan.
 483. We kunnen onszelf niets wijsmaken over het werk dat voor de boeg ligt.
 484. Het hervormen van onze scholen; het veranderen van de manier waarop we energie verbruiken; het verminderen van ons begrotingstekort -- geen enkele is eenvoudig.
 485. Allemaal zullen ze tijd vergen.
 486. En het zal nog moeilijker zijn omdat we over alles zullen gaan bakkeleien.
 487. De kosten. De details. De precieze betekenis van elke wet.
 488. Daarentegen, sommige landen hebben dit probleem niet.
 489. Als de centrale overheid een spoorweg wil, krijgen ze een spoorweg -- maakt niet uit hoeveel huizen er plat moeten.
 490. Als zij een slecht verhaal niet in de krant willen hebben, wordt het niet eens geschreven.
 491. En toch, zo omstreden en frustrerend en rommelig onze democratie soms kan zijn,
 492. ik ben me er van verzekerd dat er geen enkel persoon hier is die van plek zou willen verruilen met welk enig ander land ter wereld.
 493. We hebben wellicht verschillen in beleid, maar we geloven allemaal in de rechten verankerd in onze Constitutie.
 494. We mogen dan wel verschillende opvattingen hebben, maar we geloven in dezelfde belofte
 495. die zegt dat dit een plek is waar je succesvol kunt zijn zolang je het maar probeert.
 496. We mogen dan wel verschillende achtergronden hebben, maar we geloven in dezelfde droom
 497. die zegt dat dit een land is waar alles mogelijk is.
 498. Maakt niet uit wie je bent. Maakt niet uit waar je vandaan komt.
 499. Die droom is de reden dat ik hier vanavond voor jullie staan kan.
 500. Die droom is de reden dat een jochie van de arbeidersklasse uit Scranton achter me kan staan.
 501. Die droom is de reden dat iemand die begon met het vegen van de vloeren van zijn vaders Cincinatti bar
 502. kan voorzitten als Voorzitter van het Huis in de prachtigste natie ter wereld.
 503. Die droom -- die Amerikaanse Droom -- was de drijfkracht voor de Gebroeders Allen
 504. om hun dakdekkersbedrijf te herscheppen voor een nieuw tijdperk.
 505. Het was de drijfkracht voor de studenten at Forsyth Tech om een nieuwe bekwaamheid te leren en naar de toekomst toe te werken.
 506. En die droom is het verhaal van een kleine ondernemer genaamd Brandon Fisher.
 507. Brandon startte een bedrijf in Berlin, Pennsylvania dat specialiseert in een nieuw soort boor technologie.
 508. Op een dag ergens in de afgelopen zomer zag hij op het nieuws dat aan de andere kant van de wereld
 509. 33 mannen gevangen zaten in een Chileense mijn, en niemand had enig idee hoe ze gered konden worden.
 510. Maar Brandon dacht dat zijn bedrijf helpen kon.
 511. Dus ontwierp hij een reddingsplan that bekend zou komen te staan als Plan B.
 512. Zijn werknemers werkten de klok rond om de benodigde boormaterialen te vervaardigen.
 513. En Branden vertrok naar Chili.
 514. Samen met anderen begon hij een 600 meter diep gat in de grond te boren,
 515. drie tot vier dagen achtereen aan het werk, zonder slaap.
 516. 37 dagen later slaagde Plan B en de mijnwerkers waren gered.
 517. Maar omdat hij geen behoefte had aan al die aandacht was Brandon er niet toen de mijnwerkers tevoorschijn kwamen.
 518. Hij was alweer naar huis gegaan, terug aan het werk aan zijn volgend project.
 519. Later heeft een van zijn medewerkers gezegd,
 520. "Wij hebben bewezen dat Center Rock een klein bedrijf is, maar we doen grootse dingen."
 521. Wij doen grootse dingen.
 522. Sinds de vroegste dagen van onze stichting is Amerika het verhaal geweest van normale mensen die durven te dromen.
 523. En dat is hoe wij de toekomst winnen.
 524. Wij zijn een natie die zegt, "Ik mag dan wel niet veel geld hebben, maar ik heb een super idee voor een nieuw bedrijf."
 525. "Ik kom dan wel niet van een familie van afgestudeerden, maar ik zal als eerste mijn diploma krijgen."
 526. "Ik ken die mensen die in de problemen geraakt zijn dan wel niet, maar ik denk dat ik ze kan helpen, en ik moet het gewoon proberen."
 527. "Ik ben me er niet zeker van hoe we die betere plek voorbij de horizon bereiken gaan, maar ik weet dat we het zullen halen."
 528. "I weet het zeker. Wij doen grootse dingen."
 529. Het denkbeeld van Amerika duurt voort. Ons lot blijft onze keuze.
 530. En vanavond, meer dan twee eeuw later, is het dankzij ons volk dat onze toekomst veelbelovend is,
 531. onze reis gaat voorwaarts, en onze unie is hecht.
 532. Bedankt, God Zegene U, en moge God de Verenigde Staten van Amerika Zegenen.