Return to Video

Kako se oporaviti od izgaranja u aktivizmu

 • 0:01 - 0:04
  Leta 2017. godine,
 • 0:04 - 0:07
  jednu ženu je ubio partner u Sofiji.
 • 0:09 - 0:11
  Ova žena koju ćemo zvati V.
 • 0:12 - 0:15
  trpela je batine više od 50 minuta
 • 0:15 - 0:16
  pre nego što je umrla.
 • 0:17 - 0:19
  Narednog jutra,
 • 0:19 - 0:22
  komšije su rekle novinarima
  da su čule njeno vrištanje,
 • 0:23 - 0:24
  ali se nisu umešali.
 • 0:26 - 0:30
  Vidite, u Bugarskoj
  i mnogim drugim društvima,
 • 0:30 - 0:33
  nasilje u porodici se obično
  smatra za privatnu stvar.
 • 0:34 - 0:39
  Komšije, međutim, brzo reaguju
  na bilo koju drugu vrstu buke.
 • 0:40 - 0:44
  Hteli smo da razotkrijemo
  apsurdnost ovoga i utičemo na to.
 • 0:45 - 0:47
  Zato smo osmislili eksperiment.
 • 0:48 - 0:52
  Iznajmili smo stan
  odmah ispod stana V. na jednu noć.
 • 0:53 - 0:55
  U 10 uveče,
 • 0:55 - 0:57
  Maksim, umetnik u našoj grupi,
 • 0:57 - 1:01
  seo je za bubnjeve
  koje smo sastavili u dnevnoj sobi
 • 1:02 - 1:04
  i počeo je da udara.
 • 1:05 - 1:07
  Deset sekundi.
 • 1:08 - 1:09
  Trideset sekundi.
 • 1:10 - 1:12
  Pedeset sekundi.
 • 1:13 - 1:14
  Minut.
 • 1:15 - 1:17
  Svetlo se upalilo u hodniku.
 • 1:18 - 1:20
  Minut i 20 sekundi.
 • 1:21 - 1:25
  Čovek je stajao na vratima,
  oklevajući da pritisne zvono.
 • 1:26 - 1:29
  Minut i 52 sekunde.
 • 1:29 - 1:31
  Zvono na vratima je zazvonilo.
 • 1:32 - 1:35
  Zvono koje je moglo da spasi život.
 • 1:36 - 1:40
  „Udarac.“ je naš projekat
  koji istražuje zlokobnu tišinu
 • 1:40 - 1:41
  koja okružuje porodično nasilje.
 • 1:42 - 1:46
  Snimili smo eksperiment
  i odmah se proširio na internetu.
 • 1:46 - 1:48
  Naša kampanja je pojačala
  glasove preživelih
 • 1:48 - 1:50
  koji su izneli slične priče onlajn.
 • 1:51 - 1:53
  Opremila je komšije konkretnim savetima
 • 1:53 - 1:55
  i mnogi su se obavezali
  na preduzimanje akcije.
 • 1:56 - 1:58
  U zemlji u kojoj svake druge nedelje
 • 1:58 - 2:01
  zemlja tiho zagrli telo žene
 • 2:01 - 2:04
  koju ubije partner ili srodnik,
 • 2:04 - 2:06
  bili smo glasni
 • 2:06 - 2:07
  i čuli su nas.
 • 2:11 - 2:13
  Ja sam aktivistkinja
 • 2:13 - 2:15
  sa strašću prema novinama
  u oblasti ljudskih prava.
 • 2:16 - 2:19
  Vodim globalnu organizaciju
  za društveno angažovana kreativna rešenja.
 • 2:20 - 2:23
  U svom radu razmišljam o tome
  kako da ljude podstaknem da im bude stalo
 • 2:23 - 2:25
  i da deluju.
 • 2:26 - 2:30
  Ovde sam da bih vam govorila o tome
  da kreativne akcije mogu spasiti svet,
 • 2:31 - 2:34
  kreativne akcije i igra.
 • 2:35 - 2:40
  Znam da je čudno govoriti o igri
  i ljudskim pravima u istoj rečenici,
 • 2:40 - 2:42
  ali evo zašto je to važno.
 • 2:43 - 2:47
  Sve više se bojimo
  da ne možemo pobediti u ovome.
 • 2:47 - 2:49
  Kampanje deluju dosadno,
 • 2:49 - 2:51
  poruke se izgube,
 • 2:51 - 2:53
  ljudi se slome.
 • 2:54 - 2:56
  Brojne studije, uključujući i jednu
 • 2:56 - 2:58
  koju je nedavno objavio
  Univerzitet u Kolumbiji,
 • 2:58 - 3:02
  pokazuju da su izgaranje i depresija
  široko rasprostranjeni među aktivistima.
 • 3:02 - 3:05
  I sama sam bila sagorela
  pre nekoliko godina.
 • 3:05 - 3:07
  U svetu beskrajnih puteva ka napred,
 • 3:07 - 3:10
  imala sam osećaj
  da sam na poslednjoj stanici.
 • 3:11 - 3:15
  Pa, šta razgrađuje strah,
  dosadu i sumornost?
 • 3:16 - 3:17
  Igra.
 • 3:17 - 3:22
  Upravo sa ove bine je psihijatar
  i istraživač igre, dr Stjuart Braun,
 • 3:22 - 3:25
  rekao da ništa ne aktivira mozak kao igra
 • 3:26 - 3:28
  i da suprotnost igri nije rad,
 • 3:28 - 3:29
  već depresija.
 • 3:30 - 3:32
  Da bih se iščupala iz svog izgaranja,
 • 3:32 - 3:38
  rešila sam da pretvorim svoj aktivizam
  u ono što danas nazivam „igrovizam“.
 • 3:38 - 3:40
  (Smeh)
 • 3:40 - 3:44
  Kada se igramo, drugi žele da se pridruže.
 • 3:44 - 3:47
  Danas je moje igralište
  ispunjeno umetnicima,
 • 3:47 - 3:49
  tehničarima i naučnicima.
 • 3:49 - 3:52
  Spajamo discipline
  u okviru radikalne saradnje.
 • 3:53 - 3:56
  Zajedno tražimo nove načine
  da ojačamo aktivizam.
 • 3:56 - 3:59
  Naši ishodi nisu zamišljeni kao razigrani,
 • 3:59 - 4:01
  ali proces jeste.
 • 4:02 - 4:05
  Za nas je igra čin otpora.
 • 4:06 - 4:11
  Na primer, „Udarac.“,
  projekat o kome sam prethodno govorila,
 • 4:11 - 4:15
  je koncept koji su razvili
  bubnjar i softverski inženjer
 • 4:15 - 4:18
  koji se nisu poznavali dva dana
  pre nego što su predložili tu ideju.
 • 4:19 - 4:22
  „Udarac.“ je prvi pobednik
  u našem laboratorijskom nizu
 • 4:22 - 4:26
  u kome smo spajali umetnike i tehnologe
  u radu na problemima ljudskih prava.
 • 4:27 - 4:30
  Drugi pobednički koncepti
  uključuju privremenu pekaru
 • 4:30 - 4:32
  koja podučava o lažnim vestima
 • 4:32 - 4:35
  pomoću kolačića koji su lepi,
  ali groznog ukusa -
 • 4:35 - 4:37
  (Smeh)
 • 4:37 - 4:41
  ili društvena igra koja vas stavlja
  u ulogu diktatora,
 • 4:41 - 4:46
  tako da zaista razumete
  opseg sredstava i taktika ugnjetavanja.
 • 4:47 - 4:51
  Napravili smo prvu laboratoriju
  samo da testiramo ideju,
 • 4:51 - 4:54
  da vidimo gde ima nedostataka
  i da li možemo da je unapredimo.
 • 4:54 - 4:57
  Danas smo toliko zaljubljeni u taj format
  da sve stavljamo na internet
 • 4:57 - 4:58
  tako da svako može da proba.
 • 4:59 - 5:03
  Ne mogu dovoljno da naglasim
  korisnost eksperimenata u aktivizmu.
 • 5:03 - 5:07
  Možemo pobediti samo
  ako se ne bojimo da izgubimo.
 • 5:08 - 5:11
  Kada se igramo, učimo.
 • 5:12 - 5:15
  Studija koju je nedavno objavio
  Univerzitet Stanford
 • 5:15 - 5:17
  o nauci onoga što podstiče ljude
  da im bude stalo
 • 5:17 - 5:20
  iznova potvrđuje ono što slušamo godinama:
 • 5:20 - 5:23
  mišljenja se ne menjaju
  zbog dodatnih informacija,
 • 5:23 - 5:25
  već kroz iskustva koja podstiču empatiju.
 • 5:26 - 5:29
  Tako smo, učeći od nauke i umetnosti,
 • 5:29 - 5:33
  uvideli da možemo govoriti o globalnim
  oružanim sukobima preko sijalica,
 • 5:34 - 5:37
  ili da se možemo baviti
  rasnim nejednakostima u SAD-u
 • 5:37 - 5:38
  preko razglednica,
 • 5:39 - 5:44
  ili se pozabaviti nepostojanjem
  spomenika ijednoj ženi u Sofiji
 • 5:44 - 5:46
  tako što ćemo preplaviti grad njima,
 • 5:47 - 5:49
  i da svim tim delima
 • 5:49 - 5:52
  možemo pokrenuti dijalog,
  razumevanje i direktnu akciju.
 • 5:55 - 5:59
  Ponekad, kada govorim o preuzimanju
  rizika, pokušajima i neuspesima
 • 5:59 - 6:01
  u kontekstu ljudskih prava,
 • 6:01 - 6:03
  nailazim na neodobravanje,
 • 6:04 - 6:07
  pogled koji govori: „Kakva neodgovornost“
 • 6:07 - 6:09
  ili: „Kakva bezosećajnost.“
 • 6:10 - 6:13
  Ljudi često pogrešno smatraju
  da je igra nemarnost.
 • 6:13 - 6:15
  Nije tako.
 • 6:16 - 6:21
  Igra ne čini samo to da jača našu vojsku
  i podstiče bolje ideje.
 • 6:22 - 6:24
  U vremenima bolne nepravde,
 • 6:24 - 6:27
  igra daje lakoću koja nam je potrebna
  da bismo mogli da dišemo.
 • 6:28 - 6:30
  Kada se igramo, živimo.
 • 6:34 - 6:36
  Odrasla sam u vreme
 • 6:36 - 6:38
  kada je bilo kakva igra bila zabranjena.
 • 6:39 - 6:43
  Život moje porodice bio je slomljen
  pod komunističkom diktaturom.
 • 6:44 - 6:48
  Za moju tetku, dedu, oca,
 • 6:48 - 6:50
  uvek smo imali dve sahrane:
 • 6:50 - 6:52
  jednu za njihovo telo,
 • 6:52 - 6:53
  ali i, godinama pre toga,
 • 6:53 - 6:55
  jednu za njihove snove.
 • 6:56 - 6:59
  Neki od mojih najvećih snova
  su noćne more.
 • 7:01 - 7:05
  Imam noćnu moru da će jednog dana
  celokupna prošlost biti zaboravljena,
 • 7:05 - 7:08
  a sa nove odeće će kapati
  krv grešaka iz prošlosti.
 • 7:10 - 7:12
  Imam noćnu moru
 • 7:12 - 7:15
  da će se jednog dana srušiti
  svetionici naše čovečnosti,
 • 7:15 - 7:17
  nagriženi kiselim talasima mržnje.
 • 7:18 - 7:21
  Ali znatno više od toga,
 • 7:21 - 7:22
  imam nadu.
 • 7:23 - 7:25
  U našim borbama za pravdu i slobodu,
 • 7:26 - 7:27
  nadam se da ćemo se igrati
 • 7:28 - 7:33
  i da ćemo videti radost
  i lepotu kada se igramo zajedno.
 • 7:34 - 7:35
  Tako pobeđujemo.
 • 7:36 - 7:37
  Hvala.
 • 7:38 - 7:41
  (Aplauz)
Title:
Kako se oporaviti od izgaranja u aktivizmu
Speaker:
Jana Burer Tavanije (Yana Buhrer Tavanier)
Description:

Kada se osećate sagorelo kao aktivista, koji je najbolji način da se oporavite? Stariji član programa TED Fellow, Jana Burer Tavanije, istražuje moć „igrovizma“ - ugradnje igre i kreativnosti u pokrete koji se zalažu za društvene promene. Pogledajte kako ovaj svestrani pristup može podstaći nove ideje, pokrenuti akciju i ukloniti strah.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:56

Serbian subtitles

Revisions