Return to Video

Play Lab Hour of Code - Repeat Forever block

 • 0:00 - 0:06
  Bạn có tưởng tượng được cảnh mình phải lặp đi lặp lại
  một thứ mãi mãi không? Hy vọng là bạn không phải
 • 0:06 - 0:12
  làm vậy, vì máy tính rất giỏi trong việc lặp lại
  thay cho bạn. Đây là khối
 • 0:12 - 0:17
  "repeat forever". Bất cứ điều gì trong khối này
  sẽ xảy ra mãi mãi trong trò chơi. Nếu ta muốn
 • 0:17 - 0:22
  một nhân vật làm gì đó lặp đi lặp lại, mà không cần
  người chơi phải làm gì, ta sẽ
 • 0:22 - 0:27
  đặt những khối đó vào trong khối "repeat forever".
  Trong câu đố tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là giúp
 • 0:27 - 0:33
  phù thủy đi tuần biên giới của vương quốc,
  cả trái và phải liên tục. Khi đã biết cách
 • 0:33 - 0:37
  lệnh lặp lại hoạt động, bạn sẽ tiết kiệm được cả đống
  thời gian để sau này xây dựng trò chơi của riêng mình.
Title:
Play Lab Hour of Code - Repeat Forever block
Video Language:
English
Duration:
0:39

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions