Return to Video

Play Lab Hour of Code - Repeat Forever block

 • 0:00 - 0:06
  Nakikinikinita mo ba kung kailangan mong ulit-ulitin ang isang bagay nang walang katapusan? Sana hindi mo
 • 0:06 - 0:12
  kailangang gawin ito dahil napakagaling ng mga computer sa pag-uulit-ulit ng mga bagay para sa iyo. Ito ang "repeat
 • 0:12 - 0:17
  forever" na block. Anumang nasa loob ng block na ito
  ay mangyayari magpakailanman sa laro. Kung gusto nating
 • 0:17 - 0:22
  gawin ng aktor ang isang bagay nang paulit-ulit nang walang ginagawa kahit ano ang manlalaro, ilalagay natin ang
 • 0:22 - 0:27
  mga block na iyon sa loob ng "repeat forever" na block.
  Sa susunod na palaisipang ito, ang ating tunguhin ay tulungan ang
 • 0:27 - 0:33
  wizard na manmanan ang mga hangganan ng kaharian, kaliwa at kanan nang tuloy-tuloy. Ang pagkatuto kung paano
 • 0:33 - 0:37
  gumagana ang mga repeat command ang magsasalba iyo ng maraming oras kapag ginawa mo ang sarili mong laro.
Title:
Play Lab Hour of Code - Repeat Forever block
Video Language:
English
Duration:
0:39

Tagalog subtitles

Revisions Compare revisions