Return to Video

Play Lab Hour of Code - Repeat Forever block

 • 0:00 - 0:06
  Vieš si predstaviť, že by si mal niečo
  stále a navždy opakovať? Našťastie
 • 0:06 - 0:12
  nemusíš, pretože počítače sú naozaj
  dobré v opakovaní vecí za teba. Toto je
 • 0:12 - 0:17
  blok "opakovať navždy".Všetko vnútri tohto
  bloku sa bude v hre neustále opakovať.
 • 0:17 - 0:22
  Ak chceme, aby hrdina niečo vykonal
  opakovane, bez toho aby hráč musel niečo
 • 0:22 - 0:27
  podniknúť, tieto bloky vložíme do vnútra
  bloku "navždy opakovať". V ďalšej hádanke
 • 0:27 - 0:33
  bude naším cieľom pomôcť čarodejníkovi
  strážiť hranice kráľovstva, stále zľava
 • 0:33 - 0:37
  doprava. Naučíš sa, ako fungujú príkazy,
  čo ti ušetrí čas pri tvorbe vlastnej hry.
Title:
Play Lab Hour of Code - Repeat Forever block
Video Language:
English
Duration:
0:39

Slovak subtitles

Revisions