Return to Video

प्ले लॅब अवर ऑफ कोड - रिपीट फॉरेव्हर ब्लॉक

 • 0:00 - 0:06
  आपल्याला एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा आणि सतत करत राहावी लागली तर? अशी वेळ तुमच्यावर न येवो!
 • 0:06 - 0:12
  पण आपल्यासाठी एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा करायला
  कॉम्प्युटर्सना खूप चांगलं जमतं. हा "repeat forever"
 • 0:12 - 0:17
  ब्लॉक आहे. या ब्लॉकमधलं काहीही या गेममध्ये
  सतत घडत राहील, न थांबता. जर आपल्याला
 • 0:17 - 0:22
  कलाकाराकडून एखादी गोष्ट परत परत करून घ्यायची असेल, प्लेयरनं काहीही न करता, तर आपण
 • 0:22 - 0:27
  हे ब्लॉक्स "repeat forever" ब्लॉक्समध्ये घालू.
  पुढच्या कोड्यात, आपलं ध्येय आहे विझार्डला राज्याच्या
 • 0:27 - 0:33
  सीमांवर गस्त घालायला लावणं, डावीकडे आणि
  उजवीकडे, न थांबता. रिपीट कमांड्स कशा काम
 • 0:33 - 0:37
  करतात ते शिकल्यावर, तुमचा स्वत:चा गेम
  तयार करताना तुमचा खूप वेळ वाचेल.
Title:
प्ले लॅब अवर ऑफ कोड - रिपीट फॉरेव्हर ब्लॉक
Video Language:
English
Duration:
0:39

Marathi subtitles

Revisions