Creole, Haitian subtitles

← Jesyon enfòmasyon: Enfòmatik | Firefox

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 2 created 02/23/2020 by Gurvitch Dutès.

 1. - [Naratè a] Nou renmen òdinatè,
 2. kit se tablèt nou, kit se laptòp nou,
 3. se kòmsi nou pa janm bouke ak yo.
 4. Men, èske w te janm reflechi
 5. sou sekirite enfòmasyon pèsonèl ou
 6. lè w ap itilize aparèy sa yo?
 7. Se sa n te panse, pa gen pwoblèm.
 8. Men kat bagay byen fasil ou ka fè jodi a
 9. pou w evite danje sou Entènèt.
 10. Toudabò,
 11. w ap bezwen netwaye kont imel ou.
 12. Sonje lè w t al aletranje
  ou te chanje modpas ou.
 13. E sonje bòdwo telefòn ou
 14. gen anpil enfòmasyon sou ou
 15. ki ka fè l pi fasil pou yon moun
  vòlè idantite w.
 16. Efase tout imel sou kont ou.
 17. Si w vle konsève yon imel,
 18. mete l sou òdinatè w,
 19. epi efase l sou kont imel ou.
 20. Pa bliye vide poubèl la tou.
 21. Apre sa, tout moun
  renmen pale de modpas.
 22. Al sou tout kont ou yo,
 23. epi revize tout modpas ou yo.
 24. Si w jis ajoute 1 oswa yon pwen
  eksklamasyon nan modpas ou,
 25. sa pap vrèman fè yon diferans.
 26. Fè modpas ki pi difisil,
 27. ki long, ra, espesyal.
 28. Si sa parèt difisil pou ou,
 29. aplikasyon kòm
  Firefox Lockwise ka ede w.
 30. Se tout sa w gen pou w fè,
 31. epi w mèt bliye bouton "bliye modpas" la.
 32. Yonfwa kont ou yo vin an sekirite,
 33. met aplikasyon an ajou sou tout aparèy yo.
 34. Si w klike sou raple m demen,
 35. sa pap fè pòpòp yo disparèt pou sa,
 36. ou konnen ou pap bezwen yo.
 37. Fè mizajou sou aplikasyon yo,
  sou sistèm operatif la,
 38. e sou navigatè w la, sa ap
  pwoteje òdinatè w kont viris.
 39. Pwofesyonèl yo chwazi yon navigatè
 40. ki tou pwoteje privasite yo.
 41. Kit se laptòp, kit se telefòn,
 42. Firefox tou pwoteje w kont
  piblisite k ap fè bri.
 43. Lè n ap itilize aparèy nou yo,
 44. yon ti netwayaj ap byen ede nou
 45. pwoteje aparèy nou yo e pwoteje
  enfòmasyon pèsonèl nou yo.