Croatian subtitles

← 05-15 Build A Chart Solution

Get Embed Code
4 Languages

Showing Revision 2 created 04/17/2013 by Nevena Kvakic.

 1. Vidimo da je
 2. stranka A osvojila 7/12 glasova,
 3. odnosno većinu, dočim su preostale tri
 4. dobile tek 2/12, 1/12 i 2/12.
 5. Ako to idemo označiti na dijagramu,
 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - označimo ovu kućicu.
 7. Dvije dalje je ova kućica.
 8. još jedna dalje je ova
 9. i ovo su podljednje dvije.
 10. Znači dijagram će tako izgledati.
 11. Očito A dobiva većinu,
 12. B dobiva ovaj dio ovdje,
 13. C najmanji dio
 14. i D ovaj tu.