Return to Video

Iaszón, Médeia és az aranygyapjú mítosza - Iseult Gillespie

 • 0:07 - 0:10
  Kolkhisz központjában,
  egy elvarázsolt kertben
 • 0:10 - 0:15
  egy misztikus repülő kos irhája lógott
  a legmagasabb tölgyfáról
 • 0:15 - 0:18
  egy soha nem alvó sárkány őrizete alatt.
 • 0:18 - 0:23
  Iaszónnak ezt kellett óvatosan
  megszereznie Aiétész király karmaiból,
 • 0:23 - 0:26
  hogy visszanyerhesse a neki ígért trónt.
 • 0:26 - 0:30
  De a diplomácia aligha volt
  az argonauták erőssége.
 • 0:30 - 0:34
  Iaszónnak egyedül kell majd
  ezt a nehéz feladatot végrehajtania.
 • 0:34 - 0:36
  Vagy legalábbis így gondolta.
 • 0:36 - 0:39
  Fáradt legénységének javát
  hagyta pihenni,
 • 0:39 - 0:44
  ő maga pedig elindult a palotába
  néhány higgadtabb emberével.
 • 0:44 - 0:49
  Első gondolata az volt, hogy egyszerűen
  elkéri a királytól értékes tulajdonát.
 • 0:49 - 0:53
  De Aiétészt feldühítette
  a hős feltételezése.
 • 0:53 - 0:55
  Ha ez a kívülálló a kincsét akarja,
 • 0:55 - 1:00
  be kell bizonyítania érdemességét
  három veszélyes feladat elvégzésével.
 • 1:00 - 1:05
  A próbák másnap kezdődtek,
  ezért Iaszónt elküldték felkészülni.
 • 1:05 - 1:10
  De a királyi család
  egy másik tagjának is volt egy terve.
 • 1:10 - 1:14
  Iaszón olümposzi oltalmazói
  bátorításának köszönhetően,
 • 1:14 - 1:19
  Médeia, Kolkhisz hercegnője
  és a boszorkányistennő, Hekaté papnője
 • 1:19 - 1:22
  beleszeretett a kihívóba.
 • 1:22 - 1:27
  Szerette volna megvédeni szerelmét
  apja cselvetésétől – bármi áron.
 • 1:28 - 1:32
  Egy álmatlan éjszaka után
  Iaszón komoran vonult a kastély felé,
 • 1:32 - 1:34
  de feltartóztatták.
 • 1:34 - 1:38
  A hercegnő ellátta furcsa fiolákkal
  és csecsebecsékkel,
 • 1:38 - 1:42
  örök szerelmének ígéretéért cserébe.
 • 1:42 - 1:44
  Miközben suttogtak,
  és tervezték győzelmüket,
 • 1:44 - 1:49
  mind a hős, mind a hercegnő
  megigézte a másikat.
 • 1:49 - 1:51
  Nem tudva lánya cselszövéséről,
 • 1:51 - 1:55
  a király magabiztosan vezette Iaszónt,
  hogy nézzen szembe első feladatával.
 • 1:55 - 1:58
  A hőst egy ökrökkel teli mezőre vitték,
 • 1:58 - 2:01
  A mező közte és a gyapjú között terült el.
 • 2:01 - 2:05
  Megmondták neki, hogy szántsa fel
  a földet az ökörcsorda körül.
 • 2:05 - 2:08
  Egyszerű feladat –
  legalábbis Iaszón így gondolta.
 • 2:08 - 2:11
  De Médeia tűzálló kenőcsöt készített,
 • 2:11 - 2:15
  ezért Iaszón sértetlenül szántotta fel
  a parázsló mezőket.
 • 2:15 - 2:17
  A második próbára
 • 2:17 - 2:21
  kapott egy doboz kígyófogat,
  hogy elültesse a felperzselt földbe.
 • 2:21 - 2:27
  Amint Iaszón szétszórta őket,
  mindből egy vérszomjas harcos ugrott ki.
 • 2:27 - 2:30
  Kirobbantak körülötte,
  és akadályozták az előrehaladását.
 • 2:30 - 2:34
  De Médeia felkészítette őt
  erre a feladatra is.
 • 2:34 - 2:37
  Iaszón közéjük dobott
  egy nehéz követ, amit a lánytól kapott.
 • 2:37 - 2:41
  A harcosok erre egymás ellen fordultak,
  hogy megkaparintsák,
 • 2:41 - 2:44
  és hagyták, hogy Iaszón
  harc nélkül elmeneküljön.
 • 2:44 - 2:45
  A harmadik feladatnál
 • 2:45 - 2:49
  Iaszón végre szemtől szemben állt
  a gyapjú őrzőjével.
 • 2:49 - 2:52
  Az éles karmokat
  és a perzselő leheletet kikerülve,
 • 2:52 - 2:54
  Iaszón felkapaszkodott a fára,
 • 2:54 - 2:58
  és egy édes illatú főzetet
  locsolt a sárkányra.
 • 2:58 - 3:02
  Amikor Médeia varázsdala
  megütötte fülét,
 • 3:02 - 3:07
  a bájital pedig lezárta a szemét,
  a sárkány mély álomba merült.
 • 3:07 - 3:11
  Iaszón lelkesen felmászott
  a legmagasabb tölgyfa tetejére,
 • 3:11 - 3:14
  ahol lecsúsztatta
  a csillogó gyapjút az ágáról.
 • 3:15 - 3:17
  Amikor a király látta a hőst elfutni –
 • 3:17 - 3:21
  nemcsak a gyapjúval,
  de a lányával együtt –,
 • 3:21 - 3:23
  rájött, hogy elárulták.
 • 3:23 - 3:26
  Feldühödve ezen, hadsereget küldött
  utánuk fia, Apszürtosz vezetésével,
 • 3:26 - 3:31
  hogy hazahozza az orvul
  megszerzett díjat és áruló lányát.
 • 3:31 - 3:33
  De a történet minden szereplője
 • 3:33 - 3:37
  alábecsülte a kegyvesztett
  szerelmesek gonoszságát.
 • 3:37 - 3:43
  Iaszón hidegvérrel leszúrta Apszürtoszt,
  elborzasztva az isteneket.
 • 3:43 - 3:48
  Ezután Médeia segített neki szétszórni
  a test darabjait a part mentén,
 • 3:48 - 3:53
  elvonva gyászoló apja figyelmét,
  amíg az argonauták elmenekültek.
 • 3:53 - 3:56
  Ahogy távolodtak Kolkhisztól
  és az üldözőiktől,
 • 3:56 - 3:59
  ünnepélyes csend támadt
  az Argó fedélzetén.
 • 3:59 - 4:03
  Iaszón most már visszatérhet
  Thesszáliába győztesként,
 • 4:03 - 4:06
  de szörnyű cselekedete
  elvette a legénység becsületét,
 • 4:06 - 4:09
  és ellenük fordította az isteneket.
 • 4:09 - 4:11
  Ellenséges szelektől hajtva,
 • 4:11 - 4:16
  a nyomorult legénység Kirké varázslónő
  szigetén vetődött partra.
 • 4:16 - 4:19
  Médeia könyörgött nénjének,
  hogy mentse fel őket bűntettük alól,
 • 4:19 - 4:22
  de a véres tetteket
  nem felejtik egykönnyen,
 • 4:22 - 4:26
  és a bukott hősöket
  sem oldozzák fel ilyen gyorsan.
Title:
Iaszón, Médeia és az aranygyapjú mítosza - Iseult Gillespie
Speaker:
Iseult Gillespie
Description:

Kolkhiszban egy misztikus repülő kos irhája lógott a legmagasabb tölgyfáról egy soha nem alvó sárkány őrizete alatt. Iaszónnak három veszélyes próbát kell kiállnia, ha meg akarja szerezni a gyapjút Aiétész király karmaiból, és vissza akarja nyerni a neki ígért trónt – az argonauták segítsége nélkül. A király tudta nélkül azonban Médeia is tervez valamit. Iseult Gillespie az aranygyapjú legendáját meséli el.

Lecke: Iseult Gillespie
Rendezte: Jordan Bruner

Teljes lecke: https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-jason-medea-and-the-golden-fleece-iseult-gillespie

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:29

Hungarian subtitles

Revisions