Hungarian subtitles

← Iaszón, Médeia és az aranygyapjú mítosza - Iseult Gillespie

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 14 created 10/03/2020 by Csaba Lóki.

 1. Kolkhisz központjában,
  egy elvarázsolt kertben
 2. egy misztikus repülő kos irhája lógott
  a legmagasabb tölgyfáról
 3. egy soha nem alvó sárkány őrizete alatt.
 4. Iaszónnak ezt kellett óvatosan
  megszereznie Aiétész király karmaiból,
 5. hogy visszanyerhesse a neki ígért trónt.
 6. De a diplomácia aligha volt
  az argonauták erőssége.
 7. Iaszónnak egyedül kell majd
  ezt a nehéz feladatot végrehajtania.
 8. Vagy legalábbis így gondolta.
 9. Fáradt legénységének javát
  hagyta pihenni,

 10. ő maga pedig elindult a palotába
  néhány higgadtabb emberével.
 11. Első gondolata az volt, hogy egyszerűen
  elkéri a királytól értékes tulajdonát.
 12. De Aiétészt feldühítette
  a hős feltételezése.
 13. Ha ez a kívülálló a kincsét akarja,
 14. be kell bizonyítania érdemességét
  három veszélyes feladat elvégzésével.
 15. A próbák másnap kezdődtek,
  ezért Iaszónt elküldték felkészülni.

 16. De a királyi család
  egy másik tagjának is volt egy terve.
 17. Iaszón olümposzi oltalmazói
  bátorításának köszönhetően,
 18. Médeia, Kolkhisz hercegnője
  és a boszorkányistennő, Hekaté papnője
 19. beleszeretett a kihívóba.
 20. Szerette volna megvédeni szerelmét
  apja cselvetésétől – bármi áron.
 21. Egy álmatlan éjszaka után
  Iaszón komoran vonult a kastély felé,

 22. de feltartóztatták.
 23. A hercegnő ellátta furcsa fiolákkal
  és csecsebecsékkel,
 24. örök szerelmének ígéretéért cserébe.
 25. Miközben suttogtak,
  és tervezték győzelmüket,
 26. mind a hős, mind a hercegnő
  megigézte a másikat.
 27. Nem tudva lánya cselszövéséről,

 28. a király magabiztosan vezette Iaszónt,
  hogy nézzen szembe első feladatával.
 29. A hőst egy ökrökkel teli mezőre vitték,
 30. A mező közte és a gyapjú között terült el.
 31. Megmondták neki, hogy szántsa fel
  a földet az ökörcsorda körül.
 32. Egyszerű feladat –
  legalábbis Iaszón így gondolta.
 33. De Médeia tűzálló kenőcsöt készített,
 34. ezért Iaszón sértetlenül szántotta fel
  a parázsló mezőket.
 35. A második próbára

 36. kapott egy doboz kígyófogat,
  hogy elültesse a felperzselt földbe.
 37. Amint Iaszón szétszórta őket,
  mindből egy vérszomjas harcos ugrott ki.
 38. Kirobbantak körülötte,
  és akadályozták az előrehaladását.
 39. De Médeia felkészítette őt
  erre a feladatra is.
 40. Iaszón közéjük dobott
  egy nehéz követ, amit a lánytól kapott.
 41. A harcosok erre egymás ellen fordultak,
  hogy megkaparintsák,
 42. és hagyták, hogy Iaszón
  harc nélkül elmeneküljön.
 43. A harmadik feladatnál

 44. Iaszón végre szemtől szemben állt
  a gyapjú őrzőjével.
 45. Az éles karmokat
  és a perzselő leheletet kikerülve,
 46. Iaszón felkapaszkodott a fára,
 47. és egy édes illatú főzetet
  locsolt a sárkányra.
 48. Amikor Médeia varázsdala
  megütötte fülét,
 49. a bájital pedig lezárta a szemét,
  a sárkány mély álomba merült.
 50. Iaszón lelkesen felmászott
  a legmagasabb tölgyfa tetejére,
 51. ahol lecsúsztatta
  a csillogó gyapjút az ágáról.
 52. Amikor a király látta a hőst elfutni –

 53. nemcsak a gyapjúval,
  de a lányával együtt –,
 54. rájött, hogy elárulták.
 55. Feldühödve ezen, hadsereget küldött
  utánuk fia, Apszürtosz vezetésével,
 56. hogy hazahozza az orvul
  megszerzett díjat és áruló lányát.
 57. De a történet minden szereplője

 58. alábecsülte a kegyvesztett
  szerelmesek gonoszságát.
 59. Iaszón hidegvérrel leszúrta Apszürtoszt,
  elborzasztva az isteneket.
 60. Ezután Médeia segített neki szétszórni
  a test darabjait a part mentén,
 61. elvonva gyászoló apja figyelmét,
  amíg az argonauták elmenekültek.
 62. Ahogy távolodtak Kolkhisztól
  és az üldözőiktől,

 63. ünnepélyes csend támadt
  az Argó fedélzetén.
 64. Iaszón most már visszatérhet
  Thesszáliába győztesként,
 65. de szörnyű cselekedete
  elvette a legénység becsületét,
 66. és ellenük fordította az isteneket.
 67. Ellenséges szelektől hajtva,
 68. a nyomorult legénység Kirké varázslónő
  szigetén vetődött partra.
 69. Médeia könyörgött nénjének,
  hogy mentse fel őket bűntettük alól,
 70. de a véres tetteket
  nem felejtik egykönnyen,
 71. és a bukott hősöket
  sem oldozzák fel ilyen gyorsan.