Swedish subtitles

← Argumenten för forskning driven av nyfikenhet

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 10 created 12/03/2020 by Lisbeth Pekkari.

 1. Under sent 1800-tal
  försökte vetenskapsmän lösa ett mysterium.
 2. De fann att om de hade
  ett sånt här rör med vakuum i
 3. och ledde högspänning genom det
 4. så hände något märkligt.
 5. De kallade dem för katodstrålar.
 6. Men frågan var: Vad bestod de av?
 7. I England genomförde 1800-talsfysikern
  J J Thompson experiment

 8. med magneter och elektricitet, så här.
 9. Han fick en fantastisk uppenbarelse.
 10. Dessa strålar bestod av
  negativt laddade partiklar
 11. som var ungefär 2 000 gånger
  lättare än väteatomen,
 12. den minsta sak de kände till.
 13. Thompson hade upptäckt
  den första subatomära partikeln,
 14. som vi nu kallar elektron.
 15. Då verkade det vara
  en helt oanvändbar upptäckt.

 16. Thompson trodde inte att elektronen
  hade något användningsområde.
 17. På sitt labb i Cambridge
  brukade han utbringa en skål:
 18. "För elektronen.
 19. Må den aldrig vara till nytta för någon."
 20. (Skratt)

 21. Han trodde starkt på
  att forska av ren nyfikenhet,

 22. för att få djupare förståelse för världen.
 23. Det han hittade orsakade
  en revolution inom vetenskapen.
 24. Men det orsakade också en andra,
  oväntad revolution inom teknologin.
 25. I dag vill jag argumentera för
  forskning driven av nyfikenhet,
 26. för utan den
 27. skulle ingen av teknologierna
  jag kommer att prata om i dag
 28. ha varit möjliga.
 29. Det Thompson hittade har faktiskt
  förändrat hur vi ser på verkligheten.

 30. Jag tror att jag står på en scen,
 31. och ni tror att ni sitter på en stol.
 32. Men det är bara elektronerna i era kroppar
 33. som trycker ifrån
  mot elektronerna i stolen
 34. och motverkar tyngdkraften.
 35. Ni rör egentligen inte ens vid stolen.
 36. Ni svävar en ytterst
  liten bit ovanför den.
 37. Men på många sätt har vårt moderna
  samhälle byggts på denna upptäckt.
 38. Dessa rör var startskottet
  för elektroniken.
 39. Under många år
 40. hade de flesta av oss faktiskt en sån här,
  om ni minns, i våra vardagsrum,
 41. i tv-apparater med bildrör.
 42. Men hur fattiga skulle våra liv inte vara
 43. om den enda uppfinningen
  som föddes ur detta var tv:n?
 44. (Skratt)

 45. Tack och lov var
  det här röret bara början,

 46. för något annat händer
  när elektronerna här
 47. träffar metallbiten inne i röret.
 48. Låt mig visa er.
 49. Vi sätter på den här igen.
 50. När elektronerna tvärnitar inne i metallen
 51. kastas deras energi ut igen
 52. i form av ljus med hög energi,
  som vi kallar röntgenstrålning.
 53. (Knatter)

 54. (Knatter)

 55. Inom 15 år från att
  elektronerna upptäcktes

 56. användes röntgenstrålning för att göra
  bilder av människokroppens insida,
 57. vilket hjälpte kirurger
  att rädda soldaters liv
 58. eftersom kirurgerna kunde hitta bitar av
  kulor och splitter i soldaternas kroppar.
 59. Men vi skulle absolut inte ha kunnat
  komma på den teknologin
 60. genom att be forskarna bygga
  bättre kirurgiska undersökningsinstrument.
 61. Bara forskning som görs av ren nyfikenhet,
  utan något användningsområde i åtanke,
 62. kunde ha gett oss upptäckten
  av elektronen och röntgenstrålning.
 63. Det här röret slog också upp portarna
  till vår förståelse av universum

 64. och till partikelfysiken,
 65. för det är också den första,
  väldigt enkla, partikelacceleratorn.
 66. Jag är acceleratorfysiker,
  så jag designar partikelacceleratorer
 67. och jag försöker förstå
  hur strålar beter sig.
 68. Mitt fält är lite ovanligt,
 69. för det rör sig mellan
  forskning driven av nyfikenhet
 70. och teknologi med
  användningsområden i verkligheten.
 71. Men det är kombinationen av de två sakerna
 72. som gör mig väldigt entusiastisk
  över det jag gör.
 73. Under de senaste 100 åren
  har det funnits alldeles för många exempel
 74. för att jag ska kunna berätta om alla.
 75. Men jag vill dela med mig
  av ett par stycken.
 76. År 1928 hittade fysikern Paul Dirac
  något konstigt i sina ekvationer.

 77. Han förutsade, enbart baserat
  på matematisk insikt,
 78. att det borde finnas
  en andra sorts materia,
 79. motsatsen till normal materia,
 80. som bokstavligen förintar
  vanlig materia när de kommer i kontakt:
 81. antimateria.
 82. Tanken lät löjlig.
 83. Men inom fyra år hade de hittat den.
 84. Nuförtiden använder vi den
  varje dag på sjukhus,
 85. i positronemissionstomografi, eller PET,
  som används för att hitta sjukdomar.
 86. Eller, ta de här röntgenstrålarna.

 87. Om man kan ge de här
  elektronerna högre energi,
 88. ungefär 1 000 gånger högre
  än i det här röret,
 89. kan röntgenstrålarna som de producerar
 90. ge tillräckligt mycket joniserande
  strålning för att döda mänskliga celler.
 91. Om man kan forma och rikta
  de röntgenstrålarna dit man vill,
 92. då får vi möjlighet
  att göra något fantastiskt:
 93. att behandla cancer
  utan läkemedel eller operation,
 94. vilket vi kallar strålbehandling.
 95. I länder som Australien och Storbritannien
 96. behandlas ungefär hälften av alla
  cancerpatienter med strålning.
 97. Elektronacceleratorer
  är faktiskt standardutrustning
 98. på de flesta sjukhus.
 99. Eller, lite mer vardagligt:

 100. om du har en smartphone eller dator -
 101. och det här är TEDx, så ni har
  båda grejerna med er, eller hur?
 102. I de enheterna
 103. finns chipp som tillverkas genom att
  man implanterar enskilda joner i silikon,
 104. genom en process
  som kallas jonimplantation.
 105. Den använder en partikelaccelerator.
 106. Men utan forskning driven av nyfikenhet

 107. skulle ingen av de här sakerna finnas.
 108. Med tiden har vi verkligen lärt oss
  att utforska inuti atomen.
 109. För att göra det behövde vi lära oss
  att utveckla partikelacceleratorer.
 110. De första vi utvecklade
  lät oss klyva atomer.
 111. Sedan kunde vi skapa högre
  och högre energier;
 112. vi skapade cirkulära acceleratorer
  som lät oss fördjupa oss i atomkärnan
 113. och sedan till och med skapa
  nya grundämnen.
 114. Vid det laget utforskade vi
  inte bara längre inuti atomen.
 115. Vi hade faktiskt lärt oss
  att kontrollera dessa partiklar.
 116. Vi hade lärt oss
  att interagera med vår värld
 117. på en skala som är för liten för att se
  eller ta på för en människa,
 118. eller ens uppfatta att den finns där.
 119. Sedan byggde vi större
  och större acceleratorer,

 120. eftersom vi var nyfikna på
  universums natur.
 121. I takt med att vi tog oss djupare
  började nya partiklar dyka upp.
 122. Så småningom kom vi till
  enorma ringlika maskiner
 123. som tar två partikelstrålar
  i olika riktningar,
 124. trycker ihop dem tunnare än ett hårstrå
  och slår ihop dem.
 125. Och sedan, med hjälp av Einsteins E=mc2,
 126. kan man ta all den energin
  och konvertera den till ny materia,
 127. nya partiklar som vi sliter
  rakt ur tomma intet.
 128. Nuförtiden finns det ungefär
  35 000 acceleratorer i världen,

 129. om vi inte räknar tv-apparater.
 130. Inuti var och en
  av dessa fantastiska maskiner
 131. finns miljarder pyttesmå partiklar
 132. som dansar och virvlar i system
  som är mer komplexa
 133. än skapandet av en galax.
 134. Hörni, jag kan inte ens nästan
  förklara hur fantastiskt det är
 135. att vi kan göra det här.
 136. (Skratt)

 137. (Applåder)

 138. Så jag vill uppmuntra er
  att investera er tid och energi

 139. i människor som utför
  forskning baserad på nyfikenhet
 140. Jonathan Swift sade en gång:
 141. "Vision är konsten att se det osynliga."
 142. För mer än hundra år sedan
  gjorde J J Thompson just det,
 143. när han avtäckte den subatomära världen.
 144. Nu måste vi investera i
  forskning driven av nyfikenhet,

 145. för vi har så många
  utmaningar framför oss.
 146. Och vi behöver tålamod;
 147. vi behöver ge forskarna tiden,
  utrymmet och medlen
 148. för att fortsätta sitt sökande,
 149. för historien visar oss
 150. att om vi kan vara
  nyfikna och öppensinnade
 151. kring forskningens resultat,
 152. så kommer våra upptäckter
  förändra världen desto mer.
 153. Tack.

 154. (Applåder)