Turkish subtitles

← Bu antik kaya yaşamın kökeni hakkındaki teorimizi değiştiriyor

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 20 created 05/28/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. Dünya 4,6 milyar yaşında
 2. ama insan yaşamı genellikle
  100 yıldan daha az sürer.
 3. Peki uzak geçmiş, günlük yaşam ile
  karşılaştırıldığında
 4. böylesine alakasız görünürken,
  gezegenimizin tarihini neden önemseyelim?
 5. Bildiğimiz kadarıyla söyleyebiliriz ki
 6. güneş sistemimizde
  yaşamın kıvılcımını taşıyan
 7. tek gezegen Dünya'dır
 8. ve insanlar için hayati destek
  sağlayabilen tek sistemdir.
 9. Peki, neden Dünya?
 10. Dünya'nın, sahip olduğu levha tektoniği,
  yüzeyindeki sıvı halindeki su
 11. ve oksijen zengini atmosferiyle
 12. eşsiz olduğunu biliyoruz.
 13. Ama durum, her zaman böyle değildi
 14. ve bunu biliyoruz çünkü antik kayalar
  dünyanın gezegensel evrimindeki
 15. en önemli anlarını kayıt altına aldı.
 16. Ve bu antik kayaları gözlemlemek için
  en iyi yerlerden biri
 17. Batı Avustralya'daki Pilbara'dadır.
 18. Buradaki kayalar 3,5 milyar yaşında
 19. ve gezegendeki yaşamın en eski
  kanıtlarından bazılarını barındırıyor.
 20. Yaşamın ilk aşamalarını düşündüğümüzde
 21. genelde bir stegosaurus
 22. ya da sürünerek karaya çıkan
  bir balık hayal ederiz.
 23. Ama yaşamın ilk aşamaları ile kastettiğim,
 24. bakteri gibi basit, mikroskopik yaşam.
 25. Ve bunların fosilleri genellikle,
  stromatolitler denilen
 26. katmanlaşmış kayaç yapılar
  halinde korunur.
 27. Bu basit yaşam formu, dünyadaki yaşamın
 28. ilk üç milyar yıllık fosil kayıtlarında
  gördüğümüz neredeyse tek şeydir.
 29. Bizim türümüzün izleri fosil kayıtlarında
  sadece birkaç yüz bin yıl
 30. öncesine kadar sürülebiliyor.
 31. Fosil kayıtlarından biliyoruz ki
 32. bakteri yaşamı,
  yaklaşık 3,5 ile dört milyar yıl önce
 33. kendisine sağlam bir yer edinmişti.
 34. Bundan daha eski kayalar ya yok edilmiş
 35. ya da levha tektoniği nedeniyle
  oldukça hasar görmüştür.
 36. Yani bilmecenin gizemini koruyan parçası
 37. Dünya'daki yaşamın
  ne zaman ve nasıl başladığıdır.
 38. İşte tekrar, Pilbara'da yer alan
  antik volkanik tabiat manzarası.
 39. Buradaki araştırmamızın,
  hayatın başlangıcına dair bilmecede
 40. bize bir başka ipucu vereceğini
  hiç beklemiyordum.
 41. Buradaki ilk arazi gezimde,
 42. uzun bir hafta süren
  haritalama projesinin sonuna doğru,
 43. çok özel bir şeyle karşılaştım.
 44. Kırış buruş eski kayalar
  gibi görünen şeyler
 45. aslında stratomalitlerdi.
 46. Ve bu höyüğün merkezinde,
  az çok bir çocuk eli büyüklüğünde,
 47. küçük, olağandışı bir kaya vardı.
 48. Bu kayayı mikroskop altında
  incelememiz altı ayımızı aldı;
 49. o zamanki danışmanlarımdan Malcolm Walter
 50. kayanın bir gayzerite
  benzediğini ileri sürdü.
 51. Gayzerit, yalnızca sıcak su kaynaklarının
 52. içinde veya çevresinde
  oluşabilen bir kaya tipidir.
 53. Gayzeritin önemini anlayabilmeniz için
 54. sizi birkaç yüzyıl geriye götürmem gerek.
 55. 1871'de, arkadaşı
  Joseph Hooker'a bir mektubunda,
 56. Charles Darwin şunu ileri sürdü:
 57. "Ya yaşam, küçük, sıcak göletin birinde,
 58. daha kompleks değişimlere uğramaya hazır,
 59. türlü türlü kimyasallar ile başladıysa?"
 60. Küçük, sıcak göletlerini biliyoruz,
  yani "sıcak su kaynakları."
 61. Bu ortamlarda, alttaki kayalardan
 62. gelen mineralleri çözündüren
  sıcak su bulunur.
 63. Bu çözelti organik bileşenlerle karışır
 64. ve bir tür kimyasal fabrikayla sonuçlanır;
 65. araştırmacılar göstermiştir ki
  bu fabrika hayata yönelik ilk adımlar olan
 66. basit hücreli yapıları üretebilir.
 67. Fakat Darwin'in mektubundan 100 yıl sonra,
 68. okyanusta, derin deniz hidrotermal
  bacaları veya sıcak bacalar keşfedildi.
 69. Ve bunlar da kimyasal fabrikalardır.
 70. Bu baca, Pasifik Okyanusu'nda,
 71. deniz seviyesinin 1.100 metre altında,
  Tonga volkanik yayında bulunur.
 72. Bu baca benzeri yapılardan tüttüğünü
  gördüğünüz kara duman
 73. ayrıca mineral açısından zengin olan
 74. ve bakterilerin beslendiği bir akışkandır.
 75. Ve bu derin deniz bacalarının
  keşfinden bu yana,
 76. yaşamın kökeni için favori senaryo
  okyanus ortamı olmuştur.
 77. Bunun da sebebi var;
 78. derin deniz bacaları
  antik kayaç kayıtlarında ünlüdür
 79. ve Dünya'nın ilk dönemlerinde,
  küresel bir okyanusla birlikte
 80. çok küçük arazi yüzeyine
  sahip olduğu düşünülür.
 81. Yani Dünya'nın ilk dönemlerinde
  derin deniz bacalarının bolluğu olasılığı
 82. yaşamın kökeninin okyanusta olmasıyla
 83. iyi örtüşür.
 84. Ama yine de
 85. Pilbara'daki araştırmamız,
 86. alternatif bir bakış açısı
  sunmakta ve desteklemekte.
 87. Üç yıl sonra, nihayet, küçük kayamızın
 88. aslında gayzerit olduğunu
  göstermeyi başardık.
 89. Yani bu sonuç, hem Pilbara'da bulunan
  3,5 milyar yaşındaki volkanımızda
 90. sıcak su kaynaklarının
  bulunduğunu göstermiş,
 91. hem de Dünya'nın jeolojik kaydında
  sıcak su kaynaklarına dayalı
 92. karada yaşam kanıtlarını
 93. üç milyar yıl geriye çekmiştir.
 94. Yani jeolojik açıdan,
 95. Darwin'in küçük, sıcak göleti
  hayatın kökeni için makul bir adaydır.
 96. Tabii ki Dünya'da yaşamın
  nasıl başladığı hâlâ tartışılabilir
 97. ve muhtemelen
  her zaman tartışılacaktır da.
 98. Ama geliştiği, çeşitlendiği
 99. ve daha da karmaşık hale geldiği kesindir.
 100. En sonunda da insanlık çağına ulaşmıştır.
 101. İnsanlık, kendi varoluşunu
  ve başka yerlerde yaşamın varoluşunu
 102. sorgulamaya başlamış bir tür.
 103. Bizimle temasa geçmeyi bekleyen
  kozmik bir topluluk var mı,
 104. yoksa kendi başımıza mıyız?
 105. Bu bilmecenin ipucu
  yine antik kayaç kayıtlarından geliyor.
 106. Yaklaşık 2,5 milyar yıl önce,
 107. bugün bitkilerin yaptığı gibi,
  bakterilerin oksijen üretmeye
 108. başladığına dair kanıtlar vardır.
 109. Jeologlar bunu takip eden döneme
 110. Büyük Oksidasyon Olayı adını veriyorlar.
 111. Bu, bantlı demir formasyonları
  denilen kayalardan anlaşılıyor,
 112. ki bu kayaların çoğu Batı Avustralya'daki
 113. Karijini Ulusal Park'ında
  uzanan boğazlarda açıkta bulunan
 114. metrelerce kalınlıktaki kaya paketleri
 115. olarak gözlemlenebilir.
 116. Serbest oksijenin gelmesiyle
  gezegenimizde iki büyük değişiklik oldu.
 117. Birincisi, karmaşık hayatın
  evrimleşmesine imkan sağladı.
 118. Büyümek ve karmaşık hale gelmek için
  yaşam oksijene ihtiyaç duyar.
 119. Ve modern yaşamı,
  güneşin UVB radyasyonunun
 120. zararlı etkilerinden koruyan
  ozon tabakasını oluşturdu.
 121. Yani kaderin cilvesiyle,
  mikrobik yaşam karmaşık yaşama yol açtı
 122. ve temelde, gezegen üzerindeki
 123. üç milyar yıllık saltanatından vazgeçti.
 124. Bugün, biz insanlar, fosilleşmiş
  karmaşık yaşamı eşip çıkarıyor
 125. ve yakıt amaçlı kullanıyoruz.
 126. Bu uygulama atmosfere
  büyük miktarda karbondioksit pompalıyor
 127. ve tıpkı mikrobik öncüllerimiz gibi,
 128. gezegenimize önemli değişiklikler
  getirmeye başlıyoruz.
 129. Küresel ısınma da
  bunların etkilerine dahil.
 130. Maalesef, buradaki kaderin cilvesi
  insanlığın sonunu getirebilir.
 131. Ve belki de başka yerlerdeki
  yaşam formlarıyla,
 132. akıllı yaşam formlarıyla
 133. temasa geçmememizin nedeni,
 134. akıllı yaşamın evrimleştiğinde
  kendisini hemen ortadan kaldırmasıdır.
 135. Eğer kayalar konuşabilseydi
 136. sanırım bize şunu derlerdi:
 137. Dünya'daki yaşam kıymetlidir.
 138. Bu, yaklaşık dört milyar yıllık,
 139. yaşam ve dünya arasındaki
 140. hassas, karmaşık ve karşılıklı
  bir evrimin ürünüdür
 141. ve burada insanlar zamanın
  yalnızca son zerresini oluşturur.
 142. Bu bilgiyi bir rehber
  veya bir öngörü amacıyla
 143. ya da galaksinin bu kısmının
 144. neden bu kadar yalnız göründüğünün
  bir açıklaması olarak kullanabilirsiniz.
 145. Ama evimiz dediğimiz gezegen üzerinde
 146. geride bırakmak istediğiniz miras hakkında
 147. bir bakış açısı edinmek için de kullanın.
 148. Teşekkür ederim.
 149. (Alkışlar)