Hungarian subtitles

← Egy ősi kő, mely megváltoztatja, hogy mit gondoljunk az élet eredetéről

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 21 created 11/17/2019 by Csaba Lóki.

 1. A Föld 4,6 milliárd éves,
 2. míg az emberélet
  általában rövidebb 100 évnél.
 3. Mit törődünk bolygónk történetével,
 4. amikor a távoli múlt annyira
  összemérhetetlen a mindennapi élettel?
 5. Amennyire tudjuk,
 6. a Föld az egyetlen bolygó
  Naprendszerünkben,
 7. amelyen fellelhetők az élet nyomai,
 8. és ahol a körülmények megfelelők
  az emberi élet számára.
 9. Miért épp a Föld?

 10. Tudjuk, hogy egyedi a Föld
  a lemeztektonika tekintetében;
 11. hogy folyékony víz van a felszínén;
 12. és hogy oxigénben gazdag a légköre.
 13. De ez nem volt mindig így.
 14. Ezt onnan tudjuk, hogy ősi sziklák őrzik
  a Föld planetáris fejlődésének
 15. jelentős mozzanatait.
 16. Az ősi sziklák tanulmányozására
  az egyik legjobb hely
 17. a Nyugat-ausztráliai Pilbara.
 18. Az itteni sziklák 3,5 milliárd évesek,
  és az egyik legrégibb bizonyítékát őrzik
 19. az élet jelenlétének.
 20. Ha az élet korai formájára gondolunk,
  sokszor talán

 21. egy sztegoszauruszt képzelünk el,
 22. vagy egy halat, amint
  kivonszolja magát a szárazföldre.
 23. De a korai élet, amiről beszélek,
 24. egyszerű mikroszkopikus élet,
  mint a baktériumé,
 25. kövületei gyakran maradtak meg
  a sztromatolitnak nevezett
 26. réteges sziklaszerkezetekben.
 27. Ezek azok az egyszerű életformák,
  amikkel szinte mindig találkozunk
 28. a Föld első hárommilliárd évéből
  származó fosszilis rekordban.
 29. A fajok csupán pár százezer évre
  követhetők vissza
 30. a fosszilis rekordban.
 31. A fosszilis rekordból tudjuk,
 32. hogy a bakteriális élet olyan
  3,5 - 4 milliárd évvel ezelőtt
 33. vetette meg igazán a lábát.
 34. Az ennél korábbi sziklák
  vagy nem maradtak fönn,
 35. vagy jelentősen deformálódtak
  a lemeztektonika következtében.
 36. Tehát hiányzik egy darab a kirakósból,
 37. pont az, hogy mikor és hogyan
  keletkezett az élet a Földön.
 38. Ez itt ismét Pilbara ősi vulkáni tájképe.
 39. Nem sejtettem, hogy kutatásunk egy másik
  fogódzóval is hozzá fog járulni
 40. az élet eredete rejtvényéhez.
 41. Ekkor voltam itt először terepen,

 42. egy egész hetes, hosszú
  térképezési projekt vége felé,
 43. amikor valami egészen különös
  dologba ütköztem.
 44. Nos, ami talán leginkább egy
  köteg gyűrött öreg sziklának tűnik,
 45. azok valójában sztromatolitok.
 46. És ennek a buckának a közepén
  volt egy kicsiny, különös kő,
 47. nagyjából gyermekökölnyi.
 48. Hat hónap telt el, mire
  megvizsgáltuk mikroszkóp alatt,
 49. mikor az egyik akkori mentorom,
  Malcom Walter
 50. felvetette, hogy a szikla
  gejzeritre emlékezteti.
 51. A gejzerit olyan kő, amely kizárólag
 52. hőforrások tavacskájában
  vagy annak szélén keletkezik.
 53. Hogy értsék a gejzerit jelentőségét,

 54. pár évszázadot vissza kell
  repítenem önöket.
 55. Charles Darwin 1871-ben
  azt írta barátjának,

 56. Joseph Hookernek, egy levélben:
 57. "És ha az élet néhány kis
  meleg tavacskában alakult ki,
 58. különféle vegyi anyagok jelenlétében,
 59. melyek készen álltak bonyolultabb
  változásokra?
 60. Nos, ismerünk ilyen meleg tavacskákat.
  Hőforrásnak nevezzük őket.

 61. Az ilyen környezetben
  jelen van a forró víz,
 62. kioldja az ásványi anyagokat
  a sziklákból, amelyeken áttör.
 63. Ez az oldat keveredik
  szerves összetevőkkel,
 64. és amolyan vegyi üzemet hoz létre,
 65. melyről a kutatók kimutatták, hogy képes
  egyszerű sejtstruktúrák előállítására,
 66. ami az első lépés az élet felé.
 67. Száz évvel Darwin levele után

 68. mélytengeri hidrotermális kürtőket,
  forró kürtőket fedeztek fel az óceánban.
 69. Ezek is vegyi üzemek.
 70. Ez a Tonga-szigetek mentén,
  a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik,
 71. 1100 méterrel a tengerfelszín alatt,
  az óceánban.
 72. A fekete füst, amit felszállni látunk
  a kéményszerű struktúrákból,
 73. szintén ásványokban gazdag folyadék,
 74. amelyből baktériumok táplálkoznak.
 75. A mélytengeri kürtők felfedezése óta
 76. az életet szeretik
  az óceánokból származtatni.
 77. Jó ok van erre:
 78. a mélytengeri kürtők
  jól ismertek az ősi kőzetrekordban.
 79. Úgy tartják, hogy a Földet
  egy világóceán borította,
 80. és csak igen kicsiny
  része volt szárazföld.
 81. Annak eshetősége, hogy a mélytengeri
  kürtők gyakoriak voltak a korai Földön,
 82. jól összevág azzal, hogy az élet eredetét
 83. az óceánban kell keresnünk.
 84. Azonban...

 85. Pilbarán végzett kutatásaink
  egy másmilyen alternatívát
 86. vetnek fel és támasztanak alá.
 87. Három év után végre ki tudtuk mutatni,
 88. hogy a mi kis kövünk valóban gejzerit.
 89. Ez pedig nemcsak azt sugallja,
  hogy léteztek hőforrások
 90. a mi 3,5 milliárd éves
  pilbarai vulkánunkban,
 91. de bizonyítékot is találtunk rá
  a Föld geológiai rekordjában,
 92. hogy volt élet a szárazföld hőforrásaiban
 93. hárommilliárd évvel ezelőtt.
 94. És így, geológiai szemszögből
  Darwin meleg tavacskája
 95. észszerű jelölt az élet eredetére.
 96. Persze még mindig vita tárgya,
  hogyan keletkezett az élet a Földön.

 97. Valószínűleg az is lesz mindig.
 98. De az világos, hogy virágzott,
 99. egyre újabb formái jelentek meg,
 100. és egyre bonyolultabbá vált.
 101. Végül elérkezett az ember korszakához,
 102. ahhoz a fajéhoz, amely kérdéseket
  tesz fel saját létezéséről
 103. és magáról az életről:
 104. Létezik-e olyan kozmikus társadalom,
  mely arra vár, hogy kapcsolatba kerüljünk,
 105. vagy egyedül vagyunk?
 106. Ehhez a rejtvényhez ugyancsak adnak
  fogódzót az ősi kőzetrekordok.

 107. Bizonyítékaink vannak rá,
 108. hogy kb. 2,5 milliárd évvel ezelőtt
  a baktériumok oxigént kezdtek termelni,
 109. valahogy úgy, ahogy manapság a növények.
 110. A geológusok úgy említik
  az ezt követő időszakot,
 111. mint a "nagy oxidációs eseményt".
 112. Erre utal az úgynevezett
  sávos vasércformáció,
 113. ez általában több száz méter vastag
  kőzetcsoportokban figyelhető meg,
 114. olyan kanyonokban előbukkanva,
 115. amelyek a Nyugat-ausztráliai
  Karijini Nemzeti Parkon keresztül
 116. vájtak utat maguknak.
 117. A szabad oxigén megjelenése két jelentős
  változást tett lehetővé bolygónkon.
 118. Először is: az összetett
  élet kifejlődését.

 119. Az életnek oxigénre van szüksége,
  hogy nagy és összetett legyen.
 120. Ózonréteget is létrehozott,
  ami megvédi a modern életet
 121. a Nap ultraibolya sugárzásának
  káros hatásaitól.
 122. Meglepő fordulatként a mikrobiális élet
  utat nyitott az összetett élet számára,
 123. és lényegében feladta
  hárommilliárd éves egyeduralmát
 124. a bolygó felett.
 125. Mi, emberek manapság leásunk
  a fosszilis komplex élet után,
 126. majd elégetjük tüzelőként.
 127. Ezzel szén-dioxiodot juttatunk
  a légkörbe fölös mennyiségben,
 128. és mikrobiális elődeinkhez hasonlóan
 129. alapvető változásokat kezdünk
  előidézni bolygónkon.
 130. Ennek egyik következménye
  a globális felmelegedés.
 131. Sajnos a nem várt fordulat
  az emberiség pusztulását jelentheti.

 132. Lehetséges, hogy azért nem kerülünk
  kapcsolatba másutt létező élettel,
 133. más intelligens lénnyel,
 134. mert ha egyszer kialakul az értelmes élet,
 135. gyorsan megsemmisíti önmagát.
 136. Ha a kövek beszélni tudnának,

 137. szerintem azt mondanák:
 138. a földi élet értékes.
 139. A Föld és az élet közti,
 140. nagyjából négymilliárd éves,
 141. érzékeny és bonyolult
  együttfejlődés eredménye,
 142. amelyben az ember csak
  a legutolsó pillanatban jelent meg.
 143. Ez az információ kalauzként
  és előrejelzésként is szolgálhat,
 144. vagy magyarázat lehet arra, miért tűnik
  oly magányosnak a galaxisnak ez a része.
 145. Használjuk arra, hogy legyen valami képünk
 146. az örökségről, melyet
  magunk mögött akarunk hagyni
 147. azon a bolygón, amit
  otthonunknak nevezünk!
 148. Köszönöm.

 149. (Taps)