Return to Video

Egy ősi kő, mely megváltoztatja, hogy mit gondoljunk az élet eredetéről

 • 0:01 - 0:06
  A Föld 4,6 milliárd éves,
 • 0:06 - 0:11
  míg az emberélet
  általában rövidebb 100 évnél.
 • 0:11 - 0:15
  Mit törődünk bolygónk történetével,
 • 0:15 - 0:20
  amikor a távoli múlt annyira
  összemérhetetlen a mindennapi élettel?
 • 0:21 - 0:23
  Amennyire tudjuk,
 • 0:23 - 0:26
  a Föld az egyetlen bolygó
  Naprendszerünkben,
 • 0:26 - 0:29
  amelyen fellelhetők az élet nyomai,
 • 0:29 - 0:34
  és ahol a körülmények megfelelők
  az emberi élet számára.
 • 0:35 - 0:36
  Miért épp a Föld?
 • 0:37 - 0:40
  Tudjuk, hogy egyedi a Föld
  a lemeztektonika tekintetében;
 • 0:40 - 0:42
  hogy folyékony víz van a felszínén;
 • 0:42 - 0:44
  és hogy oxigénben gazdag a légköre.
 • 0:44 - 0:47
  De ez nem volt mindig így.
 • 0:47 - 0:52
  Ezt onnan tudjuk, hogy ősi sziklák őrzik
  a Föld planetáris fejlődésének
 • 0:52 - 0:54
  jelentős mozzanatait.
 • 0:56 - 0:59
  Az ősi sziklák tanulmányozására
  az egyik legjobb hely
 • 0:59 - 1:02
  a Nyugat-ausztráliai Pilbara.
 • 1:03 - 1:08
  Az itteni sziklák 3,5 milliárd évesek,
  és az egyik legrégibb bizonyítékát őrzik
 • 1:08 - 1:13
  az élet jelenlétének.
 • 1:13 - 1:16
  Ha az élet korai formájára gondolunk,
  sokszor talán
 • 1:16 - 1:19
  egy sztegoszauruszt képzelünk el,
 • 1:19 - 1:22
  vagy egy halat, amint
  kivonszolja magát a szárazföldre.
 • 1:23 - 1:25
  De a korai élet, amiről beszélek,
 • 1:25 - 1:29
  egyszerű mikroszkopikus élet,
  mint a baktériumé,
 • 1:30 - 1:34
  kövületei gyakran maradtak meg
  a sztromatolitnak nevezett
 • 1:34 - 1:36
  réteges sziklaszerkezetekben.
 • 1:37 - 1:41
  Ezek azok az egyszerű életformák,
  amikkel szinte mindig találkozunk
 • 1:42 - 1:46
  a Föld első hárommilliárd évéből
  származó fosszilis rekordban.
 • 1:46 - 1:50
  A fajok csupán pár százezer évre
  követhetők vissza
 • 1:50 - 1:52
  a fosszilis rekordban.
 • 1:52 - 1:54
  A fosszilis rekordból tudjuk,
 • 1:54 - 1:58
  hogy a bakteriális élet olyan
  3,5 - 4 milliárd évvel ezelőtt
 • 1:58 - 2:02
  vetette meg igazán a lábát.
 • 2:02 - 2:06
  Az ennél korábbi sziklák
  vagy nem maradtak fönn,
 • 2:06 - 2:09
  vagy jelentősen deformálódtak
  a lemeztektonika következtében.
 • 2:10 - 2:12
  Tehát hiányzik egy darab a kirakósból,
 • 2:12 - 2:17
  pont az, hogy mikor és hogyan
  keletkezett az élet a Földön.
 • 2:19 - 2:23
  Ez itt ismét Pilbara ősi vulkáni tájképe.
 • 2:23 - 2:28
  Nem sejtettem, hogy kutatásunk egy másik
  fogódzóval is hozzá fog járulni
 • 2:28 - 2:30
  az élet eredete rejtvényéhez.
 • 2:31 - 2:33
  Ekkor voltam itt először terepen,
 • 2:33 - 2:37
  egy egész hetes, hosszú
  térképezési projekt vége felé,
 • 2:37 - 2:40
  amikor valami egészen különös
  dologba ütköztem.
 • 2:41 - 2:45
  Nos, ami talán leginkább egy
  köteg gyűrött öreg sziklának tűnik,
 • 2:45 - 2:47
  azok valójában sztromatolitok.
 • 2:47 - 2:51
  És ennek a buckának a közepén
  volt egy kicsiny, különös kő,
 • 2:51 - 2:54
  nagyjából gyermekökölnyi.
 • 2:54 - 2:59
  Hat hónap telt el, mire
  megvizsgáltuk mikroszkóp alatt,
 • 2:59 - 3:02
  mikor az egyik akkori mentorom,
  Malcom Walter
 • 3:02 - 3:06
  felvetette, hogy a szikla
  gejzeritre emlékezteti.
 • 3:06 - 3:10
  A gejzerit olyan kő, amely kizárólag
 • 3:10 - 3:14
  hőforrások tavacskájában
  vagy annak szélén keletkezik.
 • 3:14 - 3:18
  Hogy értsék a gejzerit jelentőségét,
 • 3:18 - 3:22
  pár évszázadot vissza kell
  repítenem önöket.
 • 3:23 - 3:28
  Charles Darwin 1871-ben
  azt írta barátjának,
 • 3:28 - 3:29
  Joseph Hookernek, egy levélben:
 • 3:30 - 3:34
  "És ha az élet néhány kis
  meleg tavacskában alakult ki,
 • 3:34 - 3:36
  különféle vegyi anyagok jelenlétében,
 • 3:36 - 3:40
  melyek készen álltak bonyolultabb
  változásokra?
 • 3:41 - 3:44
  Nos, ismerünk ilyen meleg tavacskákat.
  Hőforrásnak nevezzük őket.
 • 3:44 - 3:47
  Az ilyen környezetben
  jelen van a forró víz,
 • 3:47 - 3:50
  kioldja az ásványi anyagokat
  a sziklákból, amelyeken áttör.
 • 3:50 - 3:55
  Ez az oldat keveredik
  szerves összetevőkkel,
 • 3:55 - 3:58
  és amolyan vegyi üzemet hoz létre,
 • 3:58 - 4:04
  melyről a kutatók kimutatták, hogy képes
  egyszerű sejtstruktúrák előállítására,
 • 4:04 - 4:07
  ami az első lépés az élet felé.
 • 4:07 - 4:10
  Száz évvel Darwin levele után
 • 4:10 - 4:14
  mélytengeri hidrotermális kürtőket,
  forró kürtőket fedeztek fel az óceánban.
 • 4:14 - 4:16
  Ezek is vegyi üzemek.
 • 4:16 - 4:20
  Ez a Tonga-szigetek mentén,
  a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik,
 • 4:20 - 4:24
  1100 méterrel a tengerfelszín alatt,
  az óceánban.
 • 4:26 - 4:29
  A fekete füst, amit felszállni látunk
  a kéményszerű struktúrákból,
 • 4:29 - 4:31
  szintén ásványokban gazdag folyadék,
 • 4:31 - 4:34
  amelyből baktériumok táplálkoznak.
 • 4:35 - 4:37
  A mélytengeri kürtők felfedezése óta
 • 4:37 - 4:42
  az életet szeretik
  az óceánokból származtatni.
 • 4:42 - 4:44
  Jó ok van erre:
 • 4:45 - 4:48
  a mélytengeri kürtők
  jól ismertek az ősi kőzetrekordban.
 • 4:48 - 4:52
  Úgy tartják, hogy a Földet
  egy világóceán borította,
 • 4:52 - 4:54
  és csak igen kicsiny
  része volt szárazföld.
 • 4:54 - 4:59
  Annak eshetősége, hogy a mélytengeri
  kürtők gyakoriak voltak a korai Földön,
 • 4:59 - 5:02
  jól összevág azzal, hogy az élet eredetét
 • 5:02 - 5:03
  az óceánban kell keresnünk.
 • 5:04 - 5:05
  Azonban...
 • 5:07 - 5:11
  Pilbarán végzett kutatásaink
  egy másmilyen alternatívát
 • 5:11 - 5:13
  vetnek fel és támasztanak alá.
 • 5:14 - 5:19
  Három év után végre ki tudtuk mutatni,
 • 5:20 - 5:23
  hogy a mi kis kövünk valóban gejzerit.
 • 5:23 - 5:27
  Ez pedig nemcsak azt sugallja,
  hogy léteztek hőforrások
 • 5:27 - 5:31
  a mi 3,5 milliárd éves
  pilbarai vulkánunkban,
 • 5:31 - 5:37
  de bizonyítékot is találtunk rá
  a Föld geológiai rekordjában,
 • 5:37 - 5:40
  hogy volt élet a szárazföld hőforrásaiban
 • 5:40 - 5:44
  hárommilliárd évvel ezelőtt.
 • 5:45 - 5:48
  És így, geológiai szemszögből
  Darwin meleg tavacskája
 • 5:48 - 5:55
  észszerű jelölt az élet eredetére.
 • 5:57 - 6:01
  Persze még mindig vita tárgya,
  hogyan keletkezett az élet a Földön.
 • 6:01 - 6:03
  Valószínűleg az is lesz mindig.
 • 6:03 - 6:06
  De az világos, hogy virágzott,
 • 6:06 - 6:07
  egyre újabb formái jelentek meg,
 • 6:07 - 6:10
  és egyre bonyolultabbá vált.
 • 6:10 - 6:13
  Végül elérkezett az ember korszakához,
 • 6:13 - 6:17
  ahhoz a fajéhoz, amely kérdéseket
  tesz fel saját létezéséről
 • 6:17 - 6:20
  és magáról az életről:
 • 6:21 - 6:24
  Létezik-e olyan kozmikus társadalom,
  mely arra vár, hogy kapcsolatba kerüljünk,
 • 6:24 - 6:26
  vagy egyedül vagyunk?
 • 6:27 - 6:31
  Ehhez a rejtvényhez ugyancsak adnak
  fogódzót az ősi kőzetrekordok.
 • 6:32 - 6:35
  Bizonyítékaink vannak rá,
 • 6:35 - 6:39
  hogy kb. 2,5 milliárd évvel ezelőtt
  a baktériumok oxigént kezdtek termelni,
 • 6:39 - 6:42
  valahogy úgy, ahogy manapság a növények.
 • 6:42 - 6:44
  A geológusok úgy említik
  az ezt követő időszakot,
 • 6:44 - 6:47
  mint a "nagy oxidációs eseményt".
 • 6:47 - 6:52
  Erre utal az úgynevezett
  sávos vasércformáció,
 • 6:52 - 6:57
  ez általában több száz méter vastag
  kőzetcsoportokban figyelhető meg,
 • 6:57 - 6:59
  olyan kanyonokban előbukkanva,
 • 6:59 - 7:03
  amelyek a Nyugat-ausztráliai
  Karijini Nemzeti Parkon keresztül
 • 7:03 - 7:05
  vájtak utat maguknak.
 • 7:05 - 7:10
  A szabad oxigén megjelenése két jelentős
  változást tett lehetővé bolygónkon.
 • 7:10 - 7:13
  Először is: az összetett
  élet kifejlődését.
 • 7:13 - 7:17
  Az életnek oxigénre van szüksége,
  hogy nagy és összetett legyen.
 • 7:18 - 7:21
  Ózonréteget is létrehozott,
  ami megvédi a modern életet
 • 7:21 - 7:24
  a Nap ultraibolya sugárzásának
  káros hatásaitól.
 • 7:25 - 7:30
  Meglepő fordulatként a mikrobiális élet
  utat nyitott az összetett élet számára,
 • 7:30 - 7:33
  és lényegében feladta
  hárommilliárd éves egyeduralmát
 • 7:33 - 7:35
  a bolygó felett.
 • 7:35 - 7:39
  Mi, emberek manapság leásunk
  a fosszilis komplex élet után,
 • 7:39 - 7:40
  majd elégetjük tüzelőként.
 • 7:41 - 7:46
  Ezzel szén-dioxiodot juttatunk
  a légkörbe fölös mennyiségben,
 • 7:46 - 7:48
  és mikrobiális elődeinkhez hasonlóan
 • 7:48 - 7:51
  alapvető változásokat kezdünk
  előidézni bolygónkon.
 • 7:53 - 7:57
  Ennek egyik következménye
  a globális felmelegedés.
 • 7:59 - 8:04
  Sajnos a nem várt fordulat
  az emberiség pusztulását jelentheti.
 • 8:04 - 8:08
  Lehetséges, hogy azért nem kerülünk
  kapcsolatba másutt létező élettel,
 • 8:08 - 8:10
  más intelligens lénnyel,
 • 8:10 - 8:13
  mert ha egyszer kialakul az értelmes élet,
 • 8:13 - 8:15
  gyorsan megsemmisíti önmagát.
 • 8:16 - 8:18
  Ha a kövek beszélni tudnának,
 • 8:18 - 8:21
  szerintem azt mondanák:
 • 8:22 - 8:25
  a földi élet értékes.
 • 8:27 - 8:31
  A Föld és az élet közti,
 • 8:31 - 8:36
  nagyjából négymilliárd éves,
 • 8:36 - 8:38
  érzékeny és bonyolult
  együttfejlődés eredménye,
 • 8:38 - 8:44
  amelyben az ember csak
  a legutolsó pillanatban jelent meg.
 • 8:45 - 8:50
  Ez az információ kalauzként
  és előrejelzésként is szolgálhat,
 • 8:50 - 8:55
  vagy magyarázat lehet arra, miért tűnik
  oly magányosnak a galaxisnak ez a része.
 • 8:57 - 9:00
  Használjuk arra, hogy legyen valami képünk
 • 9:01 - 9:06
  az örökségről, melyet
  magunk mögött akarunk hagyni
 • 9:06 - 9:11
  azon a bolygón, amit
  otthonunknak nevezünk!
 • 9:12 - 9:13
  Köszönöm.
 • 9:13 - 9:17
  (Taps)
Title:
Egy ősi kő, mely megváltoztatja, hogy mit gondoljunk az élet eredetéről
Speaker:
Tara Djokic
Description:

Mikor és hogyan keletkezett az élet a Földön? Sokáig vélték úgy a tudósok, hogy hárommilliárd évvel ezelőtt bukkant föl az óceánból, míg egy asztrobiológus, Tara Djokic csapatával váratlan felfedezést nem tett a Nyugat-ausztráliai-sivatagban. Érdemes meghallgatni, hogy egy vulkáni hőforrásnál talált ősi kőzet hogyan változtatta meg az élet eredetéről alkotott felfogásunkat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:30

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions