YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← #opendata

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 4 created 04/12/2011 by okfn.

 1. Tom Steinberg: Otevřená data státní správy jsou jakékoli informace shromažďované ve státní správě pro vlastní účely,
 2. která jsou zveřejněna tak, aby je i ostatní mohli použít pro své vlastní účely.
 3. Rufus Pollock: Jsou to data státní správy, která jsou otevřená.
 4. A “otevřená” zde znamená otevřená pro kohokoli, k jakémukoli užití a k dalšímu šíření.
 5. Aine McGuire: Hnutí otevřených dat je cestou ke změně vztahu mezi občanem a státní správou tak,
 6. aby každý věděl, co se děje.
 7. A pokud každý ví o aktuálním dění, pak je pro všechny mnohem jednodušší se přímo podílet na společnosti.
 8. Chris Taggart: Naše životy jsou čím dál více řízeny daty, a naše životy samotné se čím dál více z dat skládají.
 9. A jestli je to tak, tak nemít možnost získat si informace o sobě, o tom, kde žijeme,
 10. kdo nás zastupuje, které firmy obchodují se státní správou a podobně, znamená oslabování demokracie.
 11. Rob McKinnon: Nejde jenom o státní správu.
 12. Státní správa je ve skutečnosti jen jednou částí naší společnosti.
 13. Teď jsme na prahu významné společenské změny, a to v globálním měřítku.
 14. Dohromady jsme schopni změnit způsob, jak společnost funguje.
 15. Pomocí stránek jako je Wikipedia nebo souborů strukturovaných dat dáváme v globálním rámci dohromady rozsáhlý obraz o tom,
 16. jak naše společnost funguje a jak je organizována.
 17. A proto jsme pouze na počátku obrovské změny ve způsobu, jakým fungujeme...
 18. Rufus Pollock: Jsou tu tři způsoby, kterými mohou otevřená data státní správy přispět ke zlepšení stavu světa.
 19. Zaprvé: Umožňují firmám, jednotlivcům nebo neziskovým organizacím vytvořit zajímavé,
 20. užitečné a hodnotné aplikace a služby.
 21. Druhý způsob je podle mě o demokracii.
 22. Je o podílení se na vládě a transparentnosti a zodpovědnosti.
 23. Je o možnosti vidět, co naše státní správa dělá.
 24. A třetí způsob je prostě proč ne?
 25. Otevíraní dat státní správy ve většině případů v zásadě nevytváří žádné nové náklady.
 26. Proč bychom neměli zveřejnit data, která už existují a která už jsou shromážďována?
 27. Tom Steinberg: Otevřená data jsou důležitá z několika různých, stejně důležitých důvodů.
 28. Jedním z nich je možnost vytvářet ekonomickou hodnotu,
 29. která je prioritou pro mnoho lidí v dnešních těžkých časech.
 30. Vytváření více pracovních míst, více firem a více ziskových firem,
 31. které přináší více peněz na daních, je samozřejmě důležitou součástí potenciálu otevřených dat.
 32. Existuje taký obvyklý a staromódní důvod zveřejňování dat proto,
 33. abychom mohli odhalit možnou korupci a zneužívání veřejných prostředů nebo objevili skryté činnosti,
 34. které sice nemají nic dočinění s pěnězi, ale jsou nekalé nebo nezákonné.
 35. Ton Zijlstra: Dá se očekávat, že lidé začnou vytvářet firmy založené na přidávání hodnoty
 36. k datům a využití dat v různcý aplikacích.
 37. Jde o transparentnost, ale taky jde o to umožnit lidem se lépe rozhodovat o svých životech na základě informací,
 38. které dříve nebyly k dispozici.
 39. Jde také o to, aby organizace, které vytvářejí data, pracovaly účinněji a efektivněji.
 40. Rufus Pollock: My například pracujeme na projektu nazvaném WhereDoesMyMoneyGo.org,
 41. který vám ukáže, na co jsou používány vaše daně.
 42. To je podle mě velmi důležitá část toho být občanem a vědět,
 43. kam jde můj největší příspěvek na stát.
 44. A bez otevřených dat ve státní správě na tuto otázku nemůžu najít odpověď.
 45. David Eaves: Používáme naše federální data o znečištění,
 46. která promítneme do mapy společně s volebními daty, abychom vám ukázali,
 47. jaké firmy jsou ve vašem okolí nebo kdekoliv jinde, kde a kolik vytvářejí znečištění,
 48. a do kterého volebního okrsku spadají.
 49. Tak můžete začít zjišťovat, jaká je úroveň znečištění okolo vás.
 50. Tom Steinberg: MySociety vytváří a spravuje různé webové stránky pro komunity a společnost.
 51. Tím mám na mysli služby, které vám řeknou například
 52. “kdo je můj politik?”, “jak mu můžu napsat?”, “o čem mluví v parlamentu?”, “pro co volí?”, “co dělá s penězi, které dostává?”
 53. To je stránka demokracie.
 54. Na straně občanství vytváříme služby, které odpovídají na otázky jako “jak odstranit problémy na mojí ulici?”,
 55. “jak se dostanu od státní správy informace, které potřebuji?" a podobný typ jednoduchých problémů.
 56. A brzy taky "jak odstranit moje problémy s dopravou?"
 57. David Eaves: Ve Vancouveru podléhá harmonogram svážení odpadků neustálým změnám.
 58. Mění se každou chvíli a lidé tak pořád zapomínají, kdy musí vynést odpadky.
 59. A teď můžou jednoduše navštívit webovou stránku, registrovat se,
 60. a my jim pošleme e-mail se zprávou "Zítra se u vás svážejí odpadky".
 61. Jde o typ aplikace, kterou běžní lidé opravdu velmi rychle pochopí, protože jim poskytuje bezprostřední užitek.
 62. Takže když lidé vidí aplikaci jako VanTrash, ptají se, jestli je to, k čemu slouží otevřená data?
 63. A když řekneme, že ano, řeknou: "Chci víc věcí jako je tahle."
 64. Richard Cyganiak: Na úrovni Evropské unie by bylo velmi zajímavé, kdybychom mohli dostat všechna data na jedno místo,
 65. abychom v datech z různých zemí mohli začít vyhledávat a porovnávat je.
 66. Jack Thurston: To, o co se snažíme s Farmsubsidy.org,
 67. je spojit všechny různé údaje poskytované státní správou do jednoho datacentra,
 68. takže si lidé můžou on-line zjistit, co se děje nejen v jejich zemi, ale i v dalších zemích.
 69. A můžou si tak porovnat, kolik dostanou zemědělci v jedné části Evropské unie ve srovnání s jinou částí,
 70. kolik občané vloží na dotacích a kolik to stojí jednu zemi ve srovnání s jinou zemí.
 71. Podle mě je tohle je jedním ze semínek celoevropské diskuse, která by měla existovat,
 72. protože už máme celoevropskou politiku.
 73. Erik Swanson: Jeden z mých oblíbených příkladů, jak byla data Světové banky použita,
 74. vznikl velice brzy potom, co jsme zveřejnili naši databázi.
 75. Dostali jsme zprávu od skupiny, která jednoduše vzala celou naši databázi a zjistila,
 76. kde v datech něco chybí, a vytvořila mapy zobrazující pro každou zemi,
 77. pro každý ukazatel a pro každý rok, kde jsou v datech prázdná místa.
 78. Nedozvěděli jsme se tím nic nového, ale dozvěděli jsme se to způsobem,
 79. kterým jsme to ještě neviděli a který byl samozřejmě také přístupný pro veřejnost.
 80. Karin Christiansen: Jsme v situaci, kdy potřebujeme mít data zveřejněná a potřebujeme,
 81. aby vznikl standard pro data, abychom je mohli zmapovat a porovnat.
 82. Protože to, co je zapotřebí v Ugandě nebo v Afghánistánu není jenom vědět,
 83. jak Department for International Development nakládá s britskými nebo americkými penězi,
 84. ale jak to do sebe všechno zapadá.
 85. Simon Parrish: Pracujeme na iniciativě nazvané International Aid Transparency Initiative,
 86. která se zabývá vyvíjením standardů pro to,
 87. jakým způsobem by měli dárci ve státní správě být transparentní ohledně darů, které poskytují.
 88. Jednak kvůli zodpovědnosti k občanům a plátcům daní v jejich zemích, ale také k různým partnerům v rozvojových zemích,
 89. od jejich vlád, přes organizace občanské společnosti, k zástupcům parlamentu,
 90. z nichž všichni chtějí dostávat lepší informace o penězích přicházejících do jejich země.
 91. Otevřenost a dostupnost těchto informací má potenciál zásadně změnit způsob,
 92. jak je s prostředky AID nakládáno, a efektivitu,
 93. se kterou je peněžní pomoc používána.
 94. Důraz je přitom na otevřenosti těchto dat, aby je mohly používat různé skupiny různými způsoby,
 95. aby je zpřístupnily různým skupinám způsobem, který poslouží jejich určitým potřebám.
 96. Erik Swanson: Některé z bublinových grafů Hanse Roslinga, software Gapminder,
 97. který zobrazuje pokrok zemí v průběhu času s použitím animovaných a pohybujících se grafů...
 98. Ještě dříve, než jsme naše data zveřejnili, Hans je v Gapminderu používal způsobem,
 99. který vedl velmi úspěšně ke zvýšení povědomí o problematice rozvojových zemí.
 100. Tom Steinberg: Jak můžete přesvědčit vlády, které možná otevřená data nezajímají,
 101. že jim má smysl investovat čas, peníze a úsilí, aby jim začaly věnovat pozornost?
 102. Myslím, že nejdůležitější jsou názorné ukázky. Ukázky služeb, které jsou dobré a užitečné.
 103. A zejména služby, které lze jednoduše vysvětlit,
 104. a které poskytují jasně pochopitelnou hodnotu a prospěch každéme a ne jenom úzké skupince...
 105. David Eaves: Máme tři cíle.
 106. Prvním je pomáhat vytvořit komunitu okolo otevřených dat v co nejvíce městech po celém světě.
 107. Druhým je poskytnout místo, kde se místní politici a vládní úředníci mohou setkávát s lidmi,
 108. které se o oblast otevřených dat zajímají, a kteří se v ní angažují,
 109. a taky vidět všechny ty úžasné věci, které se po světě dějí, a vidět,
 110. co se všechno děje, co dělají ostatní a co můžou dělat oni sami.
 111. A pak třetím cílem je něco vytvořit, zkusit nechat každou komunitu něco vytvořit,
 112. protože nic není lepší proto, aby lidé pochopili, že na otevřených datech záleží,
 113. než když uvidí opravdu dobrou vizualizaci, díky které pochopí svou komunitu lépe než kdy jindy.
 114. Jack Thurston: Naším úkolem je připomínat lidem,
 115. jak důležité je, že mají přístup k datům o tom,
 116. co dělá jejich státní správa.
 117. Ať už jde o to přimět novináře, aby o tom psali,
 118. pomoct neziskovým organizacím s tvorbou jejich kampaní zaměřených na data nebo jednoduše vytvářet aplikace,
 119. které můžou běžní lidé navštívit on-line a zjistit, co se děje.
 120. Musíme být schopní předvést, že svět, ve kterém jsou data státní správy otevřeně přístupná,
 121. je lepší než svět, kde data otevřená nejsou.
 122. Rufus Pollock: Nejlepší věci na nových technologiích jsou obvykle ty,
 123. které si nikdo původně vůbec nepředstavoval.
 124. Například elektřina, když jí v 20. letech 19. století předváděl Faraday Gladstonovy v Královské společnosti.
 125. Gladstone tehdy řekl Faradayovi: “Vypadá to velmi pěkně, když tím můžete nechat žáby škubat nohama,
 126. ale jaký je smysl elektřiny?”
 127. Faraday na to odpověděl: “Dobře, ale jaký má smysl dítě?
 128. V něco vyroste...”
 129. Takže smyslem otevřených dat je, že pro nás, kteří žijeme v informačním věku a v informační společnosti,
 130. tvoří data a informace klíčovou infrastrukturu našeho světa.
 131. Ton Zijlstra: Když se podíváte na to, jak lidé řeší problémy, obvykle se snažíme použít jednoduchá řešení,
 132. a to dokonce i pro obtížné a složité problémy.
 133. Proto si myslím, že musíme použít data, která vypovídají o našich životech a prostředí,
 134. ve kterém žijeme, proto, abychom našli ne jednoduchá,
 135. ale fungující řešení obtížných otázek, kterým čelíme.