YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← #opendata

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

Get Embed Code
26 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 4 created 05/24/2011 by Retired user.

 1. Tom Steinberg- Отворена Правителствена Информация е всяка информация, събирана от правителството предимно за лични цели,
 2. която после може да бъде използвана от други хора за техни цели.
 3. Rufus Pollock- Това е правителствена информация, която е "отворена"
 4. и "отворена" означава. че всеки да може да я използва многократно и разпространява.
 5. Aline McGuire- Движението Отворена Информация е начин да бъде трансформирана връзката между гражданин и правителство
 6. за да може всеки да знае какво се случва
 7. и ако всеки знае какво се случва
 8. става по-лесно и за двете страни да участват поравно в обществото.
 9. Chris Taggart- Животите ни са във все по-голяма степен управлявани от информация, всъщност самите ни животи все повече се състоят от информация.
 10. Имайки предвид това, неумението да видим информацията за себе си,
 11. мястото където живеем, кой ни представлява,
 12. компаниите имащи бизнес отношения с правителството,
 13. започва да подкопава демокрацията.
 14. Rob McKinnon- Това обхваща много повече от правителството само по себе си.
 15. Правителството е всъщност само един участник в нашето общество.
 16. Случващото се пред очите ни е ключов момент за голяма обществена промяна, глобална промяна.
 17. Заедно имаме възможността да трансформираме начина по който функционира обществото.
 18. На глобално ниво обединяваме, с помощта на Интернет страници като Уикипедия или събрана структурирана информация,
 19. всеобщ преглед на начина по който работи обществото и как организираме себе си.
 20. Следователно, ние сме все още само в началото на съществена промяна в начина по който функционираме.
 21. Rufus Pollock- Има три начина, по които отворената правителствена информация може да подобри света.
 22. Първо- позволява на компании, индивиди и сдружения с нестопанска цел
 23. да създадат интересни, полезни и ценни приложения и услуги.
 24. Второ, според мен това е свързано с демокрацията, с участието в управлението, свързано е с прозрачността,
 25. позволяваща ни да видим какво прави правителството.
 26. И трето- защо пък не?
 27. В крайна сметка е безплатно да се публикува правителствена информация,
 28. защо тогава не се публикува информацията, която вече е там и е била събрана.
 29. Tom Steinberg- Отворената информация е важна поради няколко различни причини
 30. и никоя от тях не е по-важна от другата.
 31. Имаме възможността да генерираме икономическа стойност,
 32. която е на преден план в мислите на много хора по време на тежки времена като настоящото.
 33. Откриването на повече работни места и компании
 34. и това печелившките компании да генерират повече печалба.
 35. Това очевидно е голямо предимство за потенциала на отворената информация.
 36. Освен това имаме класическият старомоден въпрос за това да направим информацията отворена и достъпна, за да може да видим потенциална корупция
 37. и злоупотреба с обществени пари или услуги, които са нечестни или незаконни и нямат общо с парични средства, но са скрити по някакъв начин.
 38. Ton, Zjistra- Може да очаквате хорарта да започнат бизнес, придавайки стойност на информацията,
 39. взимайки я и използвайки я за дадено приложение.
 40. Важна е още и прозрачността,
 41. но и това хората да имат повече власт да взимат решения за живота си,
 42. основани на информацията, която доскоро е била недостъпна.
 43. Освен това става дума и да помогнем на организациите, които създават тази информация, да станат по-полезни и ефективни сами по себе си.
 44. Rufus Pollock- Например, започваме работа по проект наречен wheredoesmymoneygo.org(вкаквосеинвестиратпаритеми.org)
 45. за да помогнем на всички да видят къде отиват парите им от данъци, което според мен е много важна част.
 46. Мисля, че би било интересно да се знае, че щом "това е най-големият ми принос- къде отиват тези пари?"
 47. Без отворена информация от правителството, аз нямам отговор на този въпрос.
 48. David Eaves- Използваме информация за Федерално Замърсяване и я прилагаме в карта с електорална информация
 49. за да покажем в близост до вашия пощенски код, или до района който ви интересува,
 50. какви съоръжения има, как те замърсяват, какво замърсяват и кой ги управлява.
 51. Така може да започнете да проучвате какви са нивата на замърсяване около вас.
 52. Tom Steinberg- "Моето Общество" създава различни граждански и социални Интернет страници и ги поддържа.
 53. И под граждански и социални страници имам предвид услуги които ви отговарят например на въпросите
 54. "кой е моят представител", "как да пиша на политицте", "какво казват в парламента", "как гласуват", "какво правят с парите които получават"?
 55. -това е от демократична гледна точка.
 56. От гражданска такава ние създаваме услуги които отговарят на "как могат да бъдат решени проблемите на моята улица"?
 57. "как да получа информацията, която ми е нужна, от правителството?"
 58. И скоро същи "как да бъдат решени транспортните проблеми", което предстои да бъде въведено...
 59. David Eaves- Във Ванкувър графикът за събиране на боклука е много динамичен...
 60. променя се редовно и хората винаги забравят кога да изхвърлят боклука си.
 61. Затова сега просто могат да се регистрират в Интернет страница
 62. и ние ще им изправим e-mail, който ще съдържа " Утре е Вашият ден за изхвърляне на боклука".
 63. Това е тип приложение, с което всеки обикновен гражданин свиква много бързо.
 64. То им е от незабавна полза.
 65. И затова когато хората видят "VanTrash", те питат- "Отворената Информация с това ли е свързана?"
 66. И когато аз им отговоря "Да", те казват- " Искам повече от това в живота си".
 67. Richard Cyganiak- На ниво Европейски Съюз
 68. би било много интересно дали може да съберем цялата тази информация на едно единствено място
 69. за да може да направим търсене сред страните и да започнем да сравнянаме различни неща между тях.
 70. Jack Thurston- Това, което се опитвам да постигнем с Farmsubsidy.org
 71. е да свържем всички различни правителствени разкрития
 72. за да могат хората да се свържат към Интернет и да видят какво се случва не само в страната им,
 73. но и в други страни. Така те могат да правят сравнения относно колко пари получават фермите в ЕС спрямо една друга,
 74. колко допринасят гражданите за тази политика,
 75. колко им струва ако съпоставят различните страни.
 76. Това са семената на паневропейски дебат, който трябва да е налице,
 77. при положение, че имаме паневропейска политика.
 78. Erik Swanson- Един от любимите ми примери за това как Световната Банка е била използвана многократно, се появи много скоро след като стартирахме базата данни.
 79. Получихме съобщение от група, която просто беше взела цялата ни база данни
 80. и анализирала къде има пропуски в информацията,
 81. след което беше направила карта показваща страна по страна, индикатор по индикатор, година по година,
 82. къде точно са пропуските в данните.
 83. Това не ни каза нищо ново
 84. но ни го каза по начин, който не бяхме виждали дотогава
 85. и раабира се, ние го направихме обществено достояние, за да могат да го видят всички.
 86. Karin Christiansen- Сега сме в такъв момент, в който имаме нужда информацията да бъде публикувана
 87. и имаме нужда от стандарт за тази информация, за да може да я картографираме и сравним.
 88. Защото това, което е нужно в Уганда или Афганистан
 89. не е просто да се знае какво DFID(Министерсто за Международно Развивие) прави с парите на Обединеното Кралство,
 90. или какво се прави с Американските пари, а как всичкото това пасва заедно.
 91. Simon Parrish- Ние работим по инициатива, наречена Инициатива за Прозрачна Международна Помощ
 92. която се стреми да развие стандарти как дарители от правителството могат да бъдат прозрачни относно финансовата помощ, която оказват.
 93. За да могат да бъдат отговорни към гражданите и данъкоплатците в собствената си страна,
 94. но освен това и към множество заинтересовани лица в развиващите се страни,
 95. като това включва от правителствата на тези страни, до граждански социални организации, до парламентаристи,
 96. които искат по-добра информация за парите, влизащи в страната им.
 97. Отвореността и достъпността на тази информация имат потенциала да променят драстично
 98. начина по който финансовата помощ бива похарчена и ефективността с която тези пари се използват.
 99. Важността на отворената информация се състои в това тя да бъде използвана от различни групи по различни начини,
 100. да бъде достъпна за различните организации по начин, който отговаря на техните нужди.
 101. Erik Swanson: Някои от балоновите графики на Hans Rosling,
 102. софтуерът Gapminder, в който той илюстрира прогреса на различните страни във времето
 103. с помощта на анимирани, движещи се графики...
 104. Hans използваше нашата информация в неговите графики към Gapminder, още преди тя да бъде достъпна
 105. и това беше ефективен начин да се разпространят въпросите свързани с развитието на страните.
 106. Tom Steinberg: Как може да убедим правителствата, които може би не показват интерес към отворената информация,
 107. че си струва да инвестират време и пари и да покажат заинтересованост?
 108. Аз смятам, че демонстрацията е ключовия момент тук.
 109. Демонстрирането на услуги, които са добри и полезни...
 110. и по-конкретно услуги, които са лесни за обяснение, с очевидна стойност и всеобща полза, за разлика от други услуги с по-конкретни изгоди...
 111. David Eaves: Имаме три цели.
 112. Първата е: нека помогнем да се изгради общество около отворената информация в толкова градове по света, колкото искат.
 113. Второ: нека определим място в което местните политици и политически представители да могат да се срещат с хората, които се интересуват,
 114. да се срещат с тези, които са активни и освен това да видят всички страхотни неща, които се случват по света
 115. и да разберат колко много всъщност се случва, че други вече го правят и те също могат да го правят.
 116. И трето: нека наистина построим нещо.
 117. Нека се опитаме да подтикнем всяка общност да изгради нещо
 118. защото нищо не кара хората да разберат по-добре защо отворената информация е важна от това те да видят една пълноценна визуализация
 119. която им помага да разберат общността си по начин, по който не са го правили преди.
 120. Jack Thurston: Нашата работа е да припомним на хората колко е важно
 121. те да имат достъп до информацията относно това какво прави тяхното правителство,
 122. независимо дали това ще е журналистите да пишат истории, помагайки на НПО-та да изградят кампаниите си основани на информация
 123. или ще е просто създаването на приложения за обикновения гражданин, позволяващи му да се свърже към Интернет и да види какво се случва.
 124. Искаме да сме способни да демонстрираме, че светът с достъпна правителствена информация е по-добър от такъв със скрита информация.
 125. Rufus Pollock: Обикновено най-добрите неща сред новите технологии са тези, за които не е било мислено.
 126. Предсставете си електричеството, през 1820-те, когато Faraday демонстрира електричеството на Gladstone в Royal Society.
 127. Gladstone казва на първия
 128. "Да, хубаво е, че може да накараш краката на жабата да потрепват, но какъв е смисълът от електричеството?"
 129. И тогава Faraday отговаря:
 130. "Е, какъв е смисълът от едно бебе...
 131. "То ще се развие в нещо".
 132. И по мое мнение що се отнася до отворената информация, ние сега живеем в информационна ера,
 133. информационно общество- информацията е ключовата инфраструктура на този свят.
 134. Ton Zijlstra: Ако погледнете на начина по който хората решават проблеми, ще видите, че обикновено избираме лесните решения
 135. дори и когато проблемите са трудни и сложни.
 136. Затова смятам, че трябва да използваме информацията която имаме за нашите живот и околна среда като начин да намерим
 137. по-трудни, но по-приложими отговори на трудните въпроси, с които се сблъскваме."