Return to Video

Friends Instance Variable - Intro to Java Programming

 • 0:00 - 0:06
  Bạn điền là private string friends phải không, làm tốt lắm. Nếu không phải, không sao,
 • 0:06 - 0:10
  bạn sẽ được luyện tập thêm. Và nếu bạn đã gọi cái này không phải là friends,
 • 0:10 - 0:14
  cũng ổn thôi, miễn là nó có nghĩa tương tự. Bước tiếp theo bây giờ sẽ là
 • 0:14 - 0:19
  học cách các instance variables có được giá trị khởi tạo của chúng, và cách chúng được update.
 • 0:19 - 0:21
  Hãy xem trước với cái xe, và sau đó ta sẽ q uay lại tới Person class.
Title:
Friends Instance Variable - Intro to Java Programming
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:24

Vietnamese subtitles

Revisions