YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← Världsfred börjar hos oss själva | Mari Arimitsu | TEDxOhyunHighSchool

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 5 created 01/23/2017 by Annika Bidner.

 1. Under den sista kursen
  av mitt magisterprogram,
 2. skapade vi en kampanjvideo
  om människohandel.
 3. Min lärare sa,
 4. "Ni kommer inte att förändra världen
  med detta projekt,
 5. men ni häller en sked socker
 6. i det salta havet
  för att göra det sötare."
 7. Ni tänker kanske att fred börjar med
  presidenter och premiärministrar,
 8. nationsledare som skakar hand med varandra
 9. eller FN och ideella organisationer
  som outtröttligt arbetar
 10. inom outvecklade områden
  för de fattigaste av de fattiga.
 11. Jag tänkte likadant
  innan jag började på magisterprogrammet.
 12. Men idag kommer ni förstå
  att fred faktiskt börjar med er.
 13. Jag kom till Sydkorea
  för att göra fältstudier
 14. i frågan om "tröstekvinnor."
 15. "Tröstekvinnor" är en omskrivning
  myntad av den kejserliga japanska armén
 16. innan och under andra världskriget.
 17. Det finns kvinnor som tvingades in
  i sexuellt slaveri av armén
 18. och en majoritet av dem
  kommer från Sydkorea.
 19. Men det finns också överlevande från Kina,
  Taiwan, Indonesien och Filippinerna.
 20. När jag berättade
  för familj och vänner i Japan
 21. att jag skulle studera
  frågan om tröstekvinnor,
 22. sa de flesta, "Du kommer att jobba
  med en jättesvår fråga."
 23. Jag frågade min mamma varför,
  och hon svarade,
 24. "Jag förstår att japanska armén
  gjorde något hemskt förr i tiden,
 25. men det är en genant historia
  som ingen vill ta i."
 26. Många av er hörde förmodligen förra året,
 27. att regeringarna i Japan och Sydkorea
  slöt en överenskommelse
 28. gällande tröstekvinnor.
 29. Överenskommelsen säger
  att den japanska regeringen
 30. ska betala en miljard yen
  till en stiftelse som Sydkoreas regering
 31. ska starta för att erbjuda
  hälsovård och annan service
 32. till gamla, före detta tröstekvinnor.
 33. Förutom det önskade Japan
  att en staty skulle tas ner,
 34. framför japanska ambassaden,
  som hedrar tröstekvinnorna,
 35. och man sa att överenskommelsen slöts
  för att framtida generationer
 36. inte ska behöva be om ursäkt mer.
 37. Jag tror tvärtom
  att statyn inte borde tas ner,
 38. och att frågan om tröstekvinnor
  borde fortsätta diskuteras
 39. och föras vidare
  till kommande generationer
 40. för att inte hända igen.
 41. Sexuellt och könsbundet våld
  hör inte till historien,
 42. det förökar sig i vårt moderna vardagsliv.
 43. Kvinnor utsätts oproportionerligt mycket,
 44. för våldet är ofta könsbundet
 45. i övergrepp som våldtäkt
  och våld i nära relationer.
 46. Enligt Världshälsoorganisationen
 47. drabbas var tredje kvinna, globalt,
 48. av fysiskt eller sexuellt våld
  under sin livstid.
 49. Här i Sydkorea stiger antalet sexualbrott.
 50. Och en expert säger att siffran
  bara är toppen av ett isberg,
 51. eftersom många kvinnor inte anmäler
 52. av rädsla för att de ska kränkas igen.
 53. Situationen är liknande i Japan.
 54. Många drabbade träder inte fram
 55. eftersom de skäms
  eller känner sig kränkta.
 56. Manscentrerade patriarkala samhällen
  gör det svårt att prata
 57. om upplevelsen av sexuella övergrepp.
 58. För sexuella övergrepp medför också
  ett slags stigma i vårt samhälle.
 59. Jag beundrar verkligen
  alla de koreanska kvinnor
 60. som har trätt fram
 61. och börjat prata om
  sina plågsamma upplevelser
 62. som tröstekvinnor.
 63. Vi kan bara föreställa oss
  hur svårt det är,
 64. att berätta offentligt
  om sina upplevelser,
 65. att våldtas om och om igen
  av japanska soldater
 66. och aldrig bli omhändertagen,
  inte ens om man blev sjuk.
 67. Det finns också många kvinnor
  som övergavs och mördades
 68. i slutet av kriget.
 69. De överlevande tröstekvinnorna
 70. kämpar fortfarande för sina rättigheter
  och upprättelse av sin heder.
 71. Ett fåtal överlevande deltar
 72. i en demonstration framför
  japanska ambassaden varje vecka,
 73. där man kräver att den japanska regeringen
 74. ska ta juridiskt ansvar
  för sina gärningar.
 75. Som slutuppgift på kursen
 76. ville vi skapa en kampanjvideo online
 77. som skulle göra intryck på tittarna.
 78. Jag och mina kollegor
  Arunima, Caroline och Rebekka
 79. ville väcka uppmärksamhet
  kring människohandel med barn.
 80. Det var vårt försök att söta havet lite.
 81. [Video]
 82. (Pipljud)
 83. (Fräsande)
 84. (Skrapljud)
 85. [Internationella arbetsorganisationen
 86. bedömer att 17,2 miljoner barn
 87. i världen befinner sig
  i påtvingat hushållsslaveri.]
 88. [Dessa barn kan vara så unga som fem år.]
 89. [Det händer över hela världen.]
 90. [Du kan vara en del av lösningen!]
 91. Hushållsslaveri
 92. är en modern form av slaveri.
 93. Miljontals barn över hela världen
  säljs till hushållsslaveri
 94. med falska löften om utbildning
  och ett bättre liv.
 95. Många av barnen arbetar
  upp till 18 timmar om dagen.
 96. Ofta får de ingen lön.
 97. Världen vänder ryggen
  åt de utnyttjade barnen
 98. om inte någon har modet
 99. att ifrågasätta sedvänjan och moralen.
 100. Och även då kommer förändringar
  i kultur och lagar för att stoppa handeln
 101. att gå långsamt.
 102. Ta bara frågan om tröstekvinnor,
 103. många av dem var bara 12
 104. när de tvingades in i sexuellt slaveri.
 105. De kunde inte prata om sina upplevelser
 106. i det starkt patriarkala samhället.
 107. Men med ökande demokrati i Sydkorea
  och den feministiska rörelsen,
 108. började de tala offentligt
  för första gången på 90-talet.
 109. Då öppnades dörren till att låta
  den tabubelagda frågan om tröstekvinnor
 110. diskuteras i Sydkorea, Japan,
 111. och resten av världen.
 112. Mitt arbete började med nyfikenhet.
 113. Jag hade flera frågor:
 114. Varför kämpar gamla kvinnor fortfarande
 115. för sina rättigheter
  och återupprättande av sin heder?
 116. När och varför spelade USA en roll
  i överenskommelsen?
 117. Vem har verklig makt i världen?
 118. Jag hoppas också kunna hälla
  en sked socker i det salta havet.
 119. Jag skulle vilja hitta ett lämpligt sätt
  att hedra de kvinnor,
 120. inte bara de överlevande
  utan också de många
 121. som övergavs och mördades
 122. på slagfälten utanför sitt eget land.
 123. Genom att göra det tror jag
  att vi kan få ett bättre samtal
 124. om det utbredda sexuella
  och könsbaserade våldet i våra länder.
 125. Så låt oss bli nyfikna
  på utnyttjande i dagens värld.
 126. Låt oss ifrågasätta
  varför världen är som den är just nu.
 127. Varför är vissa länder rika
  och mäktiga och andra inte.
 128. Varför diskrimineras vissa befolkningar?
 129. Varför gör vissa människor
  vissa jobb i våra samhällen?
 130. Varför är det inga kvinnor i mötesrummen?
 131. Varför blir din vän mobbad i klassrummet?
 132. Sträck sedan ut din hand
  till människor som behöver din hjälp.
 133. Din hjälp kan vara liten
  som en sked med socker.
 134. Men om många av oss gör det tillsammans,
  tror jag vi kan förändra världen.
 135. Och då ser ni att fred börjar med er.
 136. Tack så mycket.
 137. (Applåder)