Vietnamese subtitles

← Your Turn to Do It by Hand - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 3 created 08/21/2015 by Hoa Nguyen.

 1. Bây giờ bạn đã biết cách tính với các giá
  trị xác định,
 2. vậy cùng làm nhé. Chúng ta đã biết những
  gì nhỉ?
 3. Chúng ta bắt đầu với chiều rộng của
  sàn nhà,
 4. trừ đi kích thước của viên gạch trắng đầu
  tiên.
 5. Rồi chia nó cho kích thước của từng cặp,
  chỉ lấy phần nguyên thôi nhé.
 6. Thì ta sẽ có được số cặp phải có.
 7. Giờ thì tương tự với số gạch màu đỏ, vì mỗi cặp
  có 1 viên đỏ mà.
 8. Và số gạch trắng thì thêm 1 viên nhé.
 9. Được rồi, chúng ta đã sẵn sàng để
  lập trình,
 10. và những gì tôi muốn các bạn làm là
  hoàn thành chương trình
 11. mà chúng tôi đã viết ra ở đây.
 12. Chương trình sẽ đọc input với chiều rộng
  của sàn nhà và kích thước viên gạch.
 13. Và nhiệm vụ các bạn là chạy công thức
  tính toán mà tôi vừa phát triển
 14. và in ra kết qủa.
 15. Đây là chương trình bạn cần điền vào.
  Bạn có một vài dòng lệnh cho input và output
 16. và các bạn cần đưa thêm phần tính toán vào.
 17. Viết ra giấy đi nhé, để tôi cho các
  bạn xem lại công thức tính toán.
 18. Đây, công thức đây rồi.
 19. Lấy chiều rộng trừ đi kích thước
  viên gạch, chia cho 2 lần kích thước đó,
 20. lấy phần nguyên nhé.