Hungarian subtitles

← A newtoni háromtest probléma

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 9 created 11/29/2020 by Csaba Lóki.

 1. 2009-ben két kutató
  egyszerű kísérletbe kezdett.
 2. Összegyűjtöttek mindent,
  amit a naprendszerünkről tudtak,
 3. és kiszámolták, hogy ötmilliárd év múlva
  az egyes bolygók hol helyezkednek majd el.
 4. Ehhez több mint kétezer
  számítási szimulációt futtattak,
 5. azonos kiindulási feltételekkel,
  de egy különbséggel:
 6. kísérletről kísérletre módosították
  a Merkúr és a Nap távolságát,
 7. kevesebb, mint egy milliméterrel.
 8. Megdöbbentő,
  de a szimulációk közel 1%-ában
 9. a Merkúr pályája olyan erősen módosult,
  hogy a bolygó belehullott a Napba,
 10. vagy összeütközött a Vénusszal.
 11. Mi több, az egyik szimulációban a teljes
  belső naprendszer széthullott miatta.
 12. Ezt nem számítási hiba okozta.
 13. Az eredmények meglepő változatossága
  arra világít rá,
 14. hogy naprendszerünk
  nem olyan állandó, mint gondoltuk.
 15. A gravitációs rendszerek
  e meglepő tulajdonságát

 16. az asztrofizikusok
  n-test-problémának hívják.
 17. Noha le tudjuk írni egyenletekkel,
 18. hogyan mozog két tömeg,
  amelyek gravitációsan hatnak egymásra,
 19. a népesebb rendszerek esetében
  analitikai eszközeink csődöt mondanak.
 20. Lehetetlen ugyanis leírni egy olyan
  általános képlet valamennyi tagját,
 21. amely pontosan megjósolná három vagy több
  egymást vonzó objektum mozgását.
 22. Miért? A válasz az n-test-rendszerek
  ismeretlen változóinak számában rejlik.

 23. Isaac Newtonnak köszönhetően
  vannak olyan egyenleteink,
 24. amelyek leírják
  a testek között ható gravitációs erőt.
 25. De ha általános megoldást keresünk
  az egyenletek ismeretlen változóira,
 26. matematikai korlátba ütközünk:
 27. minden ismeretlenre
  kell legyen legalább egy egyenlet,
 28. amely önállóan leírja azt.
 29. Látszólag egy kéttest-rendszerben is több,
  a helyzetet és sebességet leíró,

 30. ismeretlen változó van,
  mint ahány mozgásegyenlet.
 31. Azonban itt jön a trükk:
 32. megvizsgáljuk a két test
  relatív helyzetét és sebességét
 33. a rendszer
  gravitációs középpontjához képest.
 34. Így lecsökken az ismeretlenek száma,
  és a rendszer megoldható.
 35. Három vagy több keringő test esetén
  a helyzet bonyolódik.

 36. Még ha használjuk is a relatív mozgások
  vizsgálatának matematikai trükkjét,
 37. több ismeretlenünk marad,
  mint ahány egyenletünk van a leírásukra.
 38. Egyszerűen túl sok a változó
  az ilyen egyenletrendszerekben ahhoz,
 39. hogy általános megoldást tudjunk adni.
 40. De mit is jelent valójában,
  hogy világegyetemünkben a testek

 41. analitikusan feloldhatatlan
  mozgásegyenletek szerint mozognak?
 42. A három csillagból álló rendszerekben –
  mint pl. az Alpha Centauri –
 43. a csillagok összeütközhetnek,
 44. vagy ami még valószínűbb,
  a csillagok kilökődhetnek pályájukról,
 45. mai, látszólag hosszan tartó
  stabilitásuk ellenére is.
 46. Néhány rendkívül valószínűtlen
  stabil konfigurációtól eltekintve
 47. szinte minden lehetséges felállás
  kiszámíthatatlan hosszú távon.
 48. Mindnek csillagászati számú
  lehetséges kimenete van,
 49. amelyek a helyzet és a sebesség
  parányi eltéréseiből adódnak.
 50. Ezt a viselkedést hívják
  a fizikusok kaotikusnak,
 51. és fontos jellemzője
  az n-test-rendszereknek.
 52. Ettől még e rendszerek determinisztikusak,
  vagyis semmi véletlenszerű nincs bennük.
 53. Ha a rendszerek kiinduló értékei azonosak,
 54. a kimenetük is mindig azonos lesz.
 55. De ha valamelyik kicsit is eltérően indul,
  már bármi megtörténhet.
 56. Ez nyilvánvalóan fontos
  az emberes űrrepüléseknél,
 57. amikor bonyolult pályákat
  nagy pontossággal kell meghatározni.
 58. Szerencsére a számítógépes modellezés
  folyamatos fejlődésével

 59. több lehetőség is kínálkozik
  a katasztrófák elkerülésére.
 60. A processzorok teljesítményének növekedése
  pontosabbá teszi a közelítő számításokat,
 61. így hosszú távon is biztosabbak lehetünk
  az n-test-rendszerek mozgásában.
 62. Ha pedig egy hármas rendszer
  egyik tagja kis tömegű,
 63. és így nem fejt ki jelentős erőt
  a másik kettőre,
 64. a rendszer nagyon jó közelítéssel
  kéttest-rendszerként viselkedik.
 65. Ezt a megközelítést hívjuk
  korlátozott háromtest-problémának.
 66. Ez rendkívül hasznos például,
 67. amikor egy aszteroidát írunk le
  a Föld-Nap gravitációs mezőben,
 68. vagy egy kisebb bolygót
  egy fekete lyuk vagy nap mezejében.
 69. Ami a naprendszerünket illeti,
  örömmel állíthatom,

 70. hogy jó okunk van bízni a stabilitásában,
 71. legalábbis az elkövetkező
  néhány száz millió év távlatában.
 72. Bár ha egy másik csillag
 73. a galaxis túlvégéről erre veszi útját,
 74. bármi megtörténhet.