Return to Video

Unplugged - Tangram Algorithms

 • 0:13 - 0:16
  วันนี้เราจะเรียนเรื่อง แทนแกรมอัลกอริธึม
 • 0:16 - 0:19
  แทนแกรมคือปริศนา 7 ชิ้น
 • 0:19 - 0:21
  ที่สามารถนำมสร้างรูปร่างต่าง ๆ ได้
 • 0:21 - 0:26
  ใช้อัลกอริธึมเพื่ออธิบายให้เพื่อนฟัง
  ว่าต้องวางแต่ละชิ้นยังไง
 • 0:26 - 0:31
  อัลกอริธึมคือขั้นตอน
  ในการทำบางอย่างให้เสร็จ
 • 0:31 - 0:35
  เราก็ใช้ทุกวันกับลิสต์ซื้อของ
  หรือสูตรทำอาหาร
 • 0:35 - 0:39
  ถ้าทำอัลกอริธึมให้ง่าย
  ก็จะมีวิธีตีความเยอะ
 • 0:39 - 0:43
  และคนที่ทำตามอัลกอริธึมนั้น
  อาจไม่ทำออกมาอยางที่คุณต้องการเป๊ะ ๆ
 • 0:43 - 0:47
  ถ้าจะให้ทุกคนที่ทำ ทำออกมาเหมือนกันเป๊ะ
 • 0:47 - 0:51
  อัลกอริธึมก็ต้องละเอียดยิบ
  และเจาะจงมากค่ะ
 • 0:51 - 0:55
  วันนี้ฉันจะใช้อัลกอริธึม
  ในการระบายสีให้เสร็จ
 • 0:55 - 0:58
  ฉันจะพยายามเพนท์ภาพหมาป่า
 • 0:58 - 1:00
  แต่ฉันก็วาดรูปไม่ค่อยเก่ง
 • 1:00 - 1:04
  ดีนะที่สำหรับคนแบบฉัน
  มันี Paint by Numbers
 • 1:04 - 1:06
  มีทั้งหมด 40 สี
 • 1:06 - 1:11
  บนกระดาษมีตัวเลขและตัวอักษร
  ที่บอกว่าช่องไหนจะเพนท์สีอะไร
 • 1:16 - 1:20
  Paint by Numbers บอกชัดเลยว่า
  ใช้สีไหนที่ใดบ้าง
 • 1:20 - 1:23
  มีความจำเพาะมาก ให้ฉันทำตามคำสั่ง
 • 1:24 - 1:26
  โดยภาพที่ออกมาก็ดูดีมากด้วยค่ะ
 • 1:26 - 1:28
  เป็นอัลกอริธึมที่เยี่ยมมาก
 • 1:28 - 1:32
  ถ้าคำสั่งไม่จำเพาะขนาดนี้
  หมาป่าฉันก็คงไม่สวยขนาดนี้
 • 1:32 - 1:36
  ฉะนั้นหากต้องการให้อะไร
  ออกมาอย่างที่วางแผนเป๊ะ
 • 1:36 - 1:39
  ก็ควรบอกให้เจาะจงมาก ๆ นะคะ
 • 1:40 - 1:41
  เก่งมาก
Title:
Unplugged - Tangram Algorithms
Description:

more » « less
Video Language:
Bengali
Duration:
01:47
TranslateByHumans edited Thai subtitles for Unplugged - Tangram Algorithms

Thai subtitles

Revisions