Return to Video

WIPE OFF THE DUST - Don’t Spend Your Time On The Wrong People

 • 0:03 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:06 - 0:09
  Dobrodošli na ovaj serijal
  "Isusov poziv".
 • 0:09 - 0:14
  Korak po korak, proći ćemo kroz to
  što na šta nas je Isus pozvao u Luki 10.
 • 0:14 - 0:19
  Sada smo došli do 15. poglavlja:
  "Otresite prašinu."
 • 0:19 - 0:22
  I to je vrlo, vrlo važno.
 • 0:22 - 0:27
  Videli smo da Isus želi da izađemo
  i nađemo osobu mira.
 • 0:27 - 0:31
  Osoba mira je neko koga
  Sveti Duh privlači,
 • 0:31 - 0:34
  neko je ko je spreman da primi Isusa.
 • 0:34 - 0:35
  Spremni su.
 • 0:35 - 0:37
  I ima ih mnogo.
 • 0:37 - 0:42
  Čuli smo kako je žetva spremna,
  ali radnika je malo.
 • 0:42 - 0:47
  Ali ako želite biti efikasni u
  nalaženju osobe mira,
 • 0:47 - 0:50
  morate saslušati šta Isus ovde kaže,
 • 0:50 - 0:55
  kada kaže da moramo otresti prašinu
  i nastaviti dalje.
 • 0:55 - 0:58
  Jer ako ovo ne shvatate...
 • 0:58 - 1:00
  ...nećete biti efikasni.
 • 1:00 - 1:05
  Nećete biti efikasni
  kada se radi o osobi mira.
 • 1:06 - 1:09
  Ono o čemu ću govoriti u ovom videu
  veoma je važno.
 • 1:09 - 1:13
  Mnoge ljude je već blagoslovilo.
 • 1:13 - 1:18
  Veoma je važno, ako želimo biti
  efikasni u Kraljevstvu Božjem,
 • 1:18 - 1:21
  ako želimo da vidimo kako domovi
  i celi gradovi dolaze u veru,
 • 1:21 - 1:24
  o čemu sam govorio u prošlom videu.
 • 1:24 - 1:28
  U prošlom videu pogledali smo šta je
  rekao Isus u Luki 10:7,
 • 1:28 - 1:31
  kada je rekao da ne bi trebalo
  da prelazimo iz kuće u kuću.
 • 1:31 - 1:37
  U ovom videu otići ćemo malo dalje
  i otići na stihove 10 i 11.
 • 1:37 - 1:41
  Zašto? Jer je to povezano
  sa nalaženjem osobe mira.
 • 1:41 - 1:43
  Želim prvo o tome da govorim.
 • 1:43 - 1:47
  Isus u Luki 10:10-11 kaže:
  "I u koji god grad dođete
 • 1:47 - 1:50
  i ne prime vas,
  izišavši na ulice njegove recite:
 • 1:50 - 1:56
  'I prah od vašeg grada koji je prionuo
  za nas otresamo vam."
 • 1:56 - 2:01
  Ono što je Isus ovde rekao vrlo je važno,
  ako želite da donosite dobar plod.
 • 2:01 - 2:06
  Ako želite da donosite dobar plod,
  morate slušati Njegove reči,
 • 2:06 - 2:11
  i biti brzi da otresete svoje ruke i noge
  i nastavite dalje.
 • 2:11 - 2:15
  Ne pričamo često o tome,
  ali to je važno.
 • 2:15 - 2:19
  Zamislite da ste farmer
  i imate nešto semena u ruci.
 • 2:19 - 2:24
  Ako posejete to seme u zemlju
  koja ne rađa,
 • 2:25 - 2:28
  možete nastaviti da sejete isto
  seme u istu tu zemlju,
 • 2:28 - 2:31
  ali ona neće doneti plod. Zašto?
 • 2:31 - 2:33
  Jer zemljište nije spremno za to.
 • 2:33 - 2:38
  Ali ako uzmete isto to seme
  i posadite ga u drugu zemlju,
 • 2:38 - 2:41
  dobru zemlju,
  doneće mnogo ploda.
 • 2:41 - 2:44
  To Isus ovde kaže.
 • 2:44 - 2:48
  Rekao je: Ako ljudi ne žele da prime
  našu poruku...
 • 2:48 - 2:53
  onda otresite prašinu sa svojih ruku i
  nogu i idite dalje.
 • 2:53 - 2:57
  Nemojte samo nastavljati da sejete isto
  seme u iste ljude. Zašto?
 • 2:57 - 3:00
  Neće doneti plod.
 • 3:00 - 3:04
  Kada sam počeo da govorim ljudima
  o Isusu, pre mnogo, mnogo godina,
 • 3:04 - 3:06
  nisam znao šta je On to rekao tamo.
 • 3:06 - 3:09
  Nisam bio svestan toga šta je rekao.
 • 3:09 - 3:12
  I zato što nisam znao šta je Isus rekao
 • 3:12 - 3:18
  potrošio sam previše vremena
  razgovarajući sa pogrešnim ljudima
 • 3:18 - 3:21
  i nisam doneo mnogo ploda.
 • 3:21 - 3:27
  U to vreme nisam znao da
  neki ljudi koje sam sretao
 • 3:27 - 3:29
  nisu bili spremni.
 • 3:29 - 3:33
  Kod nekih ljudi je trebalo samo da
  otresem prašinu sa svojih ruku i nogu.
 • 3:33 - 3:37
  Trebalo je samo da poslušam Isusa
  i da idem dalje.
 • 3:37 - 3:39
  Ali ja to nisam znao.
 • 3:39 - 3:42
  I tako sam, kada sam sretao ljude
  koji nisu bili zainteresovani,
 • 3:42 - 3:45
  često završavao
  raspravljajući se sa njima.
 • 3:45 - 3:46
  Treba ti Isus!
 • 3:46 - 3:48
  Ne.
  Da, treba ti!
 • 3:48 - 3:50
  Ne. Ne želim Isusa.
  Da, treba ti Isus.
 • 3:50 - 3:52
  Ljudi nisu bili zainteresovani.
 • 3:52 - 3:56
  Samo smo raspravljali, raspravljali
  i raspravljali.
 • 3:56 - 4:00
  Mislio sam da je razlog zbog kojeg
  nisu želeli Isusa taj
 • 4:00 - 4:02
  što ja nisam bio dovoljno dobar
  u evangelizaciji,
 • 4:02 - 4:07
  tako da sam pokušavao biti bolji.
  Vežbao sam, pripremao sam se,
 • 4:07 - 4:12
  i ako bi postavljali pitanja:
  Šta je sa Darvinom? Šta je sa evolucijom?
 • 4:12 - 4:15
  Mislio sam:
  O, moram im pružiti odgovore.
 • 4:15 - 4:20
  Zato sam odlazio kući, učio o Darvinu,
  učio o evoluciji,
 • 4:20 - 4:24
  i opet izlazio. Mislio sam:
  Sada su spremni da prime.
 • 4:25 - 4:27
  Ali niko nije želeo.
 • 4:27 - 4:30
  Jer kada bi postavljali pitanje:
  Hej, šta je sa Darvinom?
 • 4:30 - 4:35
  I vi im date odgovor... Hm.
  Samo su postavili novo pitanje.
 • 4:35 - 4:37
  Zašto? Nisu bili osobe mira.
 • 4:37 - 4:41
  Nisu želeli svoj život da daju Bogu.
 • 4:41 - 4:43
  Nisu bili spremni da daju svoj život Bogu.
 • 4:43 - 4:46
  Sveti Duh ih nije privlačio.
 • 4:46 - 4:49
  A moje reči same ne bi to učinile.
 • 4:50 - 4:53
  Ali šta sam ja radio?
  Proveo sam puno vremena
 • 4:53 - 4:58
  učeći o evoluciji, o Darvinu,
  raznim religijama, Mormonima,
 • 4:58 - 5:02
  Jehovinim svedocima...
  Učio sam sve to jer sam mislio
 • 5:02 - 5:06
  da mi treba odgovor za sve,
  ako ljudi žele da prime Boga.
 • 5:07 - 5:11
  Ali nikoga nisam video da dolazi Hristu.
 • 5:11 - 5:14
  Trebalo je da uradim ono što je Isus rekao.
 • 5:14 - 5:18
  Ako su želeli da se raspravljaju sa mnom,
  kada nisu bili otvoreni,
 • 5:18 - 5:21
  kada nisu želeli da slušaju...
 • 5:22 - 5:24
  ...trebalo je samo da idem dalje.
 • 5:24 - 5:30
  Da sam samo nastavio dalje, umesto što sam
  svo svoje vreme utrošio na one koji to nisu želeli,
 • 5:30 - 5:35
  išao bih dalje i našao bih one koji to žele.
 • 5:35 - 5:37
  I to je tako, tako važno.
 • 5:37 - 5:42
  Ne trošite svoje vreme na ljude
  koji ne žele da slušaju.
 • 5:42 - 5:45
  Jer kada ste jednom utrošili svoje vreme,
 • 5:45 - 5:46
  ono vam se neće vratiti.
 • 5:46 - 5:48
  Kada ste posejali to svoje seme,
 • 5:48 - 5:51
  nećete moći ponovo da ga posejete.
 • 5:51 - 5:53
  Ako želite biti dobar farmer,
 • 5:53 - 5:55
  ako želite da vidite dobar plod,
 • 5:55 - 5:58
  morate biti spremni da idete dalje.
 • 5:58 - 6:02
  Morate raditi to što Isus kaže.
 • 6:02 - 6:05
  On kaže: Žetva je spremna.
 • 6:05 - 6:07
  On kaže: Žetva je spremna.
 • 6:07 - 6:09
  On kaže da bismo trebali izlaziti
 • 6:09 - 6:11
  i nalaziti osobu mira.
 • 6:11 - 6:13
  On kaže da kada nađemo osobu mira
 • 6:13 - 6:15
  trebalo bi da ostanemo u njenoj kući,
 • 6:15 - 6:16
  da jedemo i pijemo šta nam poslužuju.
 • 6:16 - 6:19
  Kaže da trebamo lečiti bolesne
  i propovedati evanđelje.
 • 6:19 - 6:22
  Ali takođe kaže...
 • 6:22 - 6:23
  ...da treba da nastavimo dalje,
 • 6:23 - 6:26
  ako ljudi ne žele da nas slušaju.
 • 6:26 - 6:29
  Ako bih, na primer,
  ja danas trebalo da izađem na ulicu,
 • 6:31 - 6:38
  možda bih zaustavio 20 ljudi, pre nego što
  nađem tu jednu osobu koja je otvorena.
 • 6:39 - 6:47
  I zato što ne trošim svo svoje vreme
  na prvu osobu koju sretnem,
 • 6:47 - 6:50
  raspravljajući i raspravljajući,
 • 6:50 - 6:56
  naći ću osobu mira,
  mnogo češće nego ranije.
 • 6:56 - 7:00
  Pre mnogo godina, kada sam bio
  napolju u evangelizaciji,
 • 7:00 - 7:03
  sretao sam neke koji nisu želeli Boga,
  pa sam mislio: Treba ti!
 • 7:03 - 7:04
  Ne, ne želim.
  Treba ti.
 • 7:04 - 7:06
  Završilo se našom raspravom.
 • 7:06 - 7:11
  Bilo je teško. Išao sam od jedne do druge
  osobe, i troje ljudi...
 • 7:11 - 7:14
  I odjednom sam raspravljao sa troje ljudi.
 • 7:14 - 7:16
  Odlazio sam kući i bio sam umoran.
 • 7:16 - 7:19
  Bio sam tako umoran. Govorio sam:
  Šta nije u redu?
 • 7:19 - 7:22
  Ljudi u Danskoj ne žele Boga.
  Ovde nema ljudi,
 • 7:22 - 7:25
  ili ljudi u Americi,
  bez obzira gde sam...
 • 7:25 - 7:28
  Ljudi ne žele Boga.
  Nisu otvoreni.
 • 7:28 - 7:32
  Ali jesu. Samo ne tih nekoliko
  sa kojima sam razgovarao.
 • 7:32 - 7:36
  Umesto da provedem sat i po vremena
  raspravljajući sa jednom osobom,
 • 7:36 - 7:40
  pola sata sa ovom osobom,
  pola sata sa onom osobom,
 • 7:40 - 7:43
  da sam bio brz u tome da idem dalje...
 • 7:43 - 7:47
  Došao bih do broja 15, broja 10,
  ili broja 8 -
 • 7:47 - 7:50
  te osoba koja je spremna da primi.
 • 7:50 - 7:55
  I video bih toliko više ploda.
 • 7:55 - 7:57
  Znači, kada je Isus rekao...
 • 7:58 - 8:01
  ako ljudi neće da prime vašu poruku onda
  otresite prašinu sa svojih ruku i nogu
 • 8:01 - 8:05
  i idite dalje -
  zaista je to i mislio.
 • 8:06 - 8:10
  U Delima 13 vidimo kako su to činili
  Pavle i Varnava.
 • 8:10 - 8:12
  Radili su to što je Isus rekao.
 • 8:12 - 8:13
  Čitamo u Delima 13:50-51:
 • 8:13 - 8:17
  "Ali Jevreji podgovoriše pobožne i poštene žene
 • 8:17 - 8:23
  i starešine gradske te podigoše gonjenje
  na Pavla i Varnavu,
 • 8:23 - 8:25
  i isteraše ih iz svoje zemlje.
 • 8:25 - 8:32
  A oni otresavši na njih prah sa svojih
  nogu dođoše u Ikoniju."
 • 8:32 - 8:35
  Ovde čitamo kako su Pavle i Varnava
 • 8:35 - 8:38
  radili ono što nam je Isus zapovedo svima.
 • 8:39 - 8:43
  Oni su bili u mestu u kojem ljudi nisu
  želeli da prime poruku.
 • 8:43 - 8:45
  Počeli su da raspravljaju.
 • 8:45 - 8:49
  Ali ovi nisu tamo ostali i nastavili da se
  prepiru i raspravljaju sa njima.
 • 8:49 - 8:56
  Ne. Poslušali su Isusa, otresli prašinu
  sa svojih nogu i pošli dalje.
 • 8:56 - 9:00
  I zato što su produžili dalje,
  Došli su u Ikoniju,
 • 9:00 - 9:03
  i čitamo u sledećem stihu
  (Dela 14:1):
 • 9:03 - 9:06
  "U Ikoniji pak dogodi se da oni zajedno uđoše
 • 9:06 - 9:09
  o zbornicu jevrejsku, i govorahu tako
 • 9:09 - 9:16
  da verova veliko mnoštvo Jevreja i Grka."
 • 9:17 - 9:21
  Čitamo ovde da su Pavle i Varnava
  bili u jednom mestu,
 • 9:21 - 9:25
  i u tom mestu ljudi nisu želeli da slušaju.
 • 9:25 - 9:29
  Samo su želeli da se prepiru i
  podigli su gonjenje.
 • 9:29 - 9:31
  Šta su uradili Pavle i Varnava?
 • 9:31 - 9:32
  Oni su poslušali Isusa.
 • 9:32 - 9:36
  Otresli su prašinu sa svojih ruku
  i nogu i produžili su dalje.
 • 9:36 - 9:42
  U sledem mestu u koje su došli,
  čitamo kako je veliko mnoštvo,
 • 9:42 - 9:47
  Jevreja i neznabožaca
  došlo u veru.
 • 9:47 - 9:54
  Da su svo svoje vreme proveli na
  drugom mestu, raspravljajući se...
 • 9:54 - 9:58
  ne bi videli kako to veliko mnoštvo
  dolazi u veru.
 • 9:59 - 10:02
  Ako želite da vidite kako ljudi
  dolaze u veru,
 • 10:02 - 10:04
  ako želite da vidite kako mnogo
  ljudi dolazi u veru,
 • 10:04 - 10:06
  onda morate uraditi kao i oni -
 • 10:06 - 10:10
  ne trošite vreme na pogrešne ljude.
 • 10:10 - 10:13
  Ne trošite svoje vreme na ljude
  koji ne žele da slušaju,
 • 10:13 - 10:16
  koji ne žele da se spasu.
 • 10:16 - 10:19
  Ali ja zaista želim da se ti ljudi spasu.
 • 10:19 - 10:22
  Da, želite.
  I ja želim da se ljudi spasu.
 • 10:22 - 10:24
  I Bog želi. Ali znate...
 • 10:25 - 10:27
  ako oni to ne žele...
 • 10:27 - 10:28
  ne žele.
 • 10:30 - 10:31
  Dajte im vreme.
 • 10:31 - 10:37
  Dajte im vremena da dođu u tu tačku
  spremnosti da se otvore.
 • 10:37 - 10:40
  Jer ako oni ne žele da se spasu,
 • 10:40 - 10:42
  a vi nastavite da im propovedate,
 • 10:42 - 10:47
  jedino što ćete učiniti je da će im srca
  još više otvrdnuti.
 • 10:47 - 10:48
  Video sam to.
 • 10:48 - 10:52
  Iznova, iznova i iznova, video sam
  ljude koji ne žele da se spasu.
 • 10:52 - 10:55
  Nisu bili spremni.
  Nisu bili osobe mira.
 • 10:55 - 10:58
  Ali imaju prijatelje i porodicu
 • 10:58 - 11:01
  koji samo nastavljaju da im propovedaju,
  propovedaju, propovedaju,
 • 11:01 - 11:03
  propovedaju, propovedaju,
  propovedaju.
 • 11:03 - 11:07
  Ovi to ne žele, ali oni nastavljaju da im
  propovedaju, propovedaju i propovedaju.
 • 11:07 - 11:09
  Oni to ne žele i bune se,
 • 11:09 - 11:12
  ali ovi nastavljaju da propovedaju
  i propovedaju tim ljudima.
 • 11:12 - 11:14
  Znate šta se dogodilo?
 • 11:14 - 11:17
  Nisu došli Bogu.
  Otišli su još dalje.
 • 11:17 - 11:21
  Otvrdlo im je srce i postali su ogorčeni.
 • 11:22 - 11:25
  Ne propovedajte ljudima
  koji ne žele da slušaju.
 • 11:25 - 11:27
  Prestanite to da radite.
 • 11:27 - 11:31
  Dajte im vremena da dođu u tačku
  kada će biti spremni.
 • 11:31 - 11:33
  A vi u međuvremenu idite dalje
 • 11:33 - 11:37
  i nađite ljude koji su spremni da prime.
 • 11:37 - 11:39
  Pročitaću vam nešto iz ovog poglavlja
  moje knjige.
 • 11:39 - 11:42
  "U prošlosti, kada sam izlazio da
  vršim evangelizaciju na ulici,
 • 11:42 - 11:46
  zaustavljao sam samo tri ili četiri osobe
  za sat ili dva,
 • 11:46 - 11:49
  jer sam uvek vodio veoma duge razgovore.
 • 11:49 - 11:54
  Da, razgovarao sam sa njima o Bogu,
  evoluciji, nauci,
 • 11:54 - 11:57
  i pošto se naš razgovor završi
  odlazio sam kući
 • 11:57 - 12:00
  a da nikada nisam naišao na osobu mira.
 • 12:00 - 12:05
  Odlazio sam kući misleći da
  nešto nije u redu sa žetvom,
 • 12:05 - 12:08
  jer ti koje sam sretao nisu bili otvoreni.
 • 12:08 - 12:13
  Da, mislio sam da žetva nije spremna i
  da nije obilna, kao što je Isus rekao,
 • 12:13 - 12:16
  jer nisam video da je tih nekoliko
  sa kojima sam pričao
 • 12:16 - 12:19
  želelo da ima išta sa Bogom.
 • 12:19 - 12:24
  To je bilo moje iskustvo dok nisam počeo
  da otresam prašinu i idem dalje,
 • 12:24 - 12:27
  kao što je Isus rekao da bi trebalo.
 • 12:27 - 12:33
  Kada sam to učinio, video sam da je
  baš tako kao što Isus kaže.
 • 12:33 - 12:37
  Ako iskusite da žetva nije spremna
  i obilna,
 • 12:37 - 12:40
  tražite na pogrešnom mestu.
 • 12:40 - 12:46
  Možda je vreme da idete dalje i da ne trošite
  svo svoje vreme na pogrešne ljude."
 • 12:47 - 12:52
  Te reči mogu se činiti veoma teškim -
  samo idite dalje i ne trošite svo svoje vreme.
 • 12:53 - 12:56
  Ali to je ispravno učiniti.
 • 12:56 - 12:58
  Ispravno je učiniti.
 • 12:58 - 13:00
  Prebacite ih na Boga.
 • 13:00 - 13:03
  Molite za te osobe i predajte ih Bogu,
 • 13:03 - 13:08
  i pustite da ih Bog dovede u tu tačku
  u kojoj će biti spremni da prime.
 • 13:08 - 13:11
  U međuvremenu, budite efikasni
  u Kraljevstvu Božjem.
 • 13:12 - 13:16
  U ovom poglavlju moje knjige
  pričam priču o...
 • 13:16 - 13:18
  Dajem jedan primer o tome.
 • 13:18 - 13:22
  Jedan primer je jedna žena koju sam
  odveo Bogu.
 • 13:23 - 13:27
  Rodila se ponovo, primila je Svetoga Duha.
  Bilo je divno.
 • 13:27 - 13:30
  Odvela me je u svoju kuću,
 • 13:30 - 13:33
  jer je želela da propovedam njenom bratu.
 • 13:33 - 13:37
  I svog brata je pozvala.
 • 13:37 - 13:38
  A bilo je još nekih ljudi.
 • 13:38 - 13:44
  Sedeo sam, jeo i pio, a onda sam počeo
  da govorim evanđelje njenom bratu.
 • 13:44 - 13:48
  Ali veoma brzo sam shvatio
  da nije bio spreman.
 • 13:48 - 13:53
  Nekoliko puta sam pokušao da spomenem,
  da iznesem, ali svaki put on je samo...
 • 13:54 - 13:57
  menjao temu i nije želeo da razgovara.
 • 13:58 - 14:01
  Zato, umesto da se raspravljam cele te
  večeri,
 • 14:01 - 14:04
  pričao sam sa njim o drugim stvarima.
 • 14:04 - 14:07
  Posle sam otišao kod njegove sestre
  i rekao joj:
 • 14:07 - 14:11
  Znam da želiš da se tvoj brat spasi,
  ali on nije spreman.
 • 14:11 - 14:16
  Nemoj mu više propovedati.
  Samo ga još više udaljuješ.
 • 14:16 - 14:18
  Predaj ga Bogu.
 • 14:18 - 14:20
  Prepusti ga Bogu,
  moli se za njega.
 • 14:20 - 14:26
  Radi ono što sam ti rekao i idi nađi
  neku osobu mira.
 • 14:26 - 14:29
  Ona je želela da se on spasi,
  ali on nije želeo.
 • 14:30 - 14:31
  To je bila istina.
 • 14:31 - 14:36
  Šta se dogodilo?
  Posle godinu dana vratio sam se na isto mesto.
 • 14:36 - 14:38
  I ovog puta on je bio tamo.
 • 14:38 - 14:42
  Ovoga puta, kada sam govorio evanđelje,
  otvorio je svoje srce i rekao:
 • 14:42 - 14:43
  Želim to. Želim to.
 • 14:43 - 14:48
  Bog ga je doveo u tačku
  u kojoj je bio spreman.
 • 14:48 - 14:50
  Te noći je primio Svetoga Duha.
 • 14:50 - 14:53
  Kršten je u vodi i primio je Svetoga Duha.
 • 14:53 - 14:57
  Veoma je važno da razumemo
  kako Bog deluje.
 • 14:57 - 15:02
  Ne otvrdnjujte srca ljudi time što ćete
  propovedati ljudima koji to ne žele.
 • 15:02 - 15:04
  Samo će vas na kraju napasti.
 • 15:04 - 15:06
  Biće ogorčeni.
 • 15:06 - 15:08
  Isus kaže to u Mateji 7:6.
 • 15:09 - 15:12
  "Ne bacajte bisere pred svinje.
 • 15:12 - 15:16
  Ako ih bacite, mogu ih pogaziti,
 • 15:16 - 15:18
  i vrativši se, rastrgnuti vas."
 • 15:19 - 15:21
  Šta Isus ovde kaže?
 • 15:21 - 15:26
  Isus kaže: Ne dajte evanđelje ljudima
  koji ne žele da slušaju.
 • 15:27 - 15:30
  Oni to neće ceniti.
  Izrugivaće se.
 • 15:30 - 15:34
  Napašće vas.
 • 15:34 - 15:38
  Ne, kada sretnete ljude
  koji ne žele da slušaju,
 • 15:38 - 15:41
  idite dalje.
 • 15:41 - 15:42
  Idite drugim ljudima.
 • 15:42 - 15:44
  Idite dalje.
 • 15:44 - 15:46
  I nastavite da idete...
 • 15:46 - 15:49
  dok ne nađete one koji su spremni.
 • 15:49 - 15:52
  Kada to učinite, videćete da je tačno
  to što kaže Isus.
 • 15:52 - 15:54
  Žetva je spremna.
 • 15:54 - 15:57
  Žetva je spremna.
 • 15:58 - 16:00
  Žetva je spremna,
  ali radnika je malo.
 • 16:00 - 16:04
  Odnosno, radnici su tu,
  ali su previše zauzeti u ambaru,
 • 16:04 - 16:06
  radeći druge stvari.
 • 16:06 - 16:10
  Radnici su previše zauzeti
  radeći sa pogrešnim ljudima.
 • 16:10 - 16:13
  Previše su zauzeti drugim stvarima
 • 16:13 - 16:18
  umesto da nađu tu žetvu koja je spremna.
 • 16:18 - 16:21
  Ovo je vrlo, vrlo važno.
 • 16:21 - 16:23
  Ohrabrujem vas da počnete ovo da radite.
 • 16:24 - 16:27
  Pogledajte te ljude koji se već nalaze
  u vašim životima.
 • 16:27 - 16:32
  Ako ima ljudi u vašem životu
  na koje ste utrošili mesece i godine,
 • 16:32 - 16:36
  i nikada niste videli kako dolaze
  Hristu,
 • 16:36 - 16:38
  kojima je srce počelo da otvrdnjuje...
 • 16:39 - 16:41
  idite dalje.
 • 16:41 - 16:45
  Prestanite da trošite svoje vreme
  na tih nekoliko ljudi.
 • 16:45 - 16:47
  Idite dalje.
 • 16:47 - 16:51
  Idite i nađite nekoga ko je spreman
  da primi.
 • 16:51 - 16:53
  Bićete iznenađeni.
 • 16:53 - 16:56
  Oni postoje,
  ti ljudi koji su spremni,
 • 16:56 - 17:00
  ti ljudi koji zovu Boga,
  ti ljudi koji tragaju.
 • 17:00 - 17:02
  Oni postoje.
 • 17:02 - 17:04
  Ali nećete ih naći
 • 17:04 - 17:08
  ako svo svoje vreme utrošite
  na pogrešne ljude.
 • 17:08 - 17:11
  Kasnije u knjizi
  sve ću ovo spojiti.
 • 17:11 - 17:15
  Sve ovo o čemu smo govorili,
  o Isusovom pozivu, spojiću.
 • 17:16 - 17:18
  Ali do tada vas molim da se molite.
 • 17:18 - 17:22
  Molite se sa mnom.
  Molite da Bog pošalje radnike.
 • 17:22 - 17:26
  Molite se i da vas Bog vodi osobi mira.
 • 17:26 - 17:32
  Molite se da vam Bog otvori oči
  da vidite ko nije osoba mira.
 • 17:33 - 17:36
  Imajte to na umu,
  kada pričate sa ljudima.
 • 17:36 - 17:40
  Vežbajte. I bivaćete sve bolji i bolji
  u prepoznavanju toga
 • 17:40 - 17:43
  ko je osoba mira,
  a kada da idete dalje.
 • 17:43 - 17:45
  U početku može biti veoma teško.
 • 17:45 - 17:48
  Znate, svaki početak je težak.
 • 17:48 - 17:51
  U početku je teško, kao:
  je li ovo osoba mira
 • 17:51 - 17:53
  ili nije osoba mira?
 • 17:53 - 17:56
  Je li ovo osoba mira sa kojom bi
  trebalo da sednem i pričam,
 • 17:56 - 18:00
  ili je to neko sa kime ću samo
  gubiti vreme?
 • 18:00 - 18:04
  U početku je teško, ali pokušajte,
  i učite,
 • 18:04 - 18:07
  i napredujte,
  i postajaćete bolji
 • 18:07 - 18:13
  u tome da prepoznate gde je dobra žetva.
  Postajaćete bolji u prepoznavanju
 • 18:13 - 18:18
  ko su ti ljudi koji su spremni da prime.
 • 18:18 - 18:25
  I onda, kada nađete te ljude,
  znaćete šta da radite.
 • 18:25 - 18:27
  Sešćete sa njima,
  vodićete ih Hristu,
 • 18:27 - 18:29
  krstićete ih u vodi i Svetome Duhu,
 • 18:29 - 18:33
  lečićete bolesne, izgonićete demone,
  kao što ćemo sledeći put pogledati.
 • 18:33 - 18:36
  I donećete tako mnogo ploda.
 • 18:38 - 18:40
  Zato, radmo to što je Isus radio.
 • 18:41 - 18:44
  Radimo to što su radili Isusovi učenici.
 • 18:45 - 18:48
  Radimo to na šta nas je pozvao Isus.
 • 18:49 - 18:51
  Znate, Isus je radio isto.
 • 18:51 - 18:55
  Nije se raspravljao sa tim farisejima.
 • 18:55 - 18:58
  Nešto im je jasno saopštio,
  a onda je išao dalje.
 • 18:58 - 19:05
  A gde smo nalazili Isusa?
  Sedeo je u domovima grešnika.
 • 19:05 - 19:09
  Bio je tu da donese spasenje onima
  koji su bili izgubljeni.
 • 19:09 - 19:12
  Nije došao da zove pravedne,
  samopravedne ljude.
 • 19:12 - 19:15
  Došao je da dovede grešnike u pokajanje.
 • 19:15 - 19:17
  Došao je da donese izlečenje tim ljudima.
 • 19:17 - 19:20
  Pogledaćemo to u sledećoj lekciji.
 • 19:20 - 19:22
  Bog vas blagoslovio!
  Zdravo!
 • 19:24 - 19:26
  Isusov poziv
Title:
WIPE OFF THE DUST - Don’t Spend Your Time On The Wrong People
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:32

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions