Return to Video

15 - PÜHKIGE TOLM JALGELT - Ära raiska oma aega valede inimeste peale

 • 0:03 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:06 - 0:09
  Tere tulemast sellesse sarja
  "Jeesuse Kutse".
 • 0:09 - 0:14
  Samm-sammult me käime läbi, mida
  Jeesus on kutsunud meid Luuka 10s tegema.
 • 0:14 - 0:19
  Me oleme nüüd jõudnud peatükki 15:
  "Pühkige tolm jalgelt"
 • 0:19 - 0:22
  Ja see on väga, väga oluline.
 • 0:22 - 0:27
  Me oleme näinud, et Jeesus tahab, et
  me läheksime välja ja leiaksime rahulapse.
 • 0:27 - 0:31
  Rahulaps on keegi, keda
  Püha Vaim tõmabab,
 • 0:31 - 0:34
  on keegi, kes on valmis
  Jeesust vastu võtma.
 • 0:34 - 0:35
  Nad on valmis.
 • 0:35 - 0:37
  Ja neid on seal väljas palju.
 • 0:37 - 0:42
  Me oleme kuulnud, kuidas lõikus on valmis,
  aga töötegijaid on vähe.
 • 0:42 - 0:47
  Aga kui sa tahad olla efektiivne
  rahulapse leidmises,
 • 0:47 - 0:50
  pead sa kuulama, mida
  Jeesus siin ütleb,
 • 0:50 - 0:55
  kui Ta räägib kuidas me peaksime
  tolmu jalgelt pühkima ja edasi liikuma.
 • 0:55 - 0:58
  Sest kui sa seda ei mõista...
 • 0:58 - 1:00
  ...siis sa ei ole tulemuslik.
 • 1:00 - 1:05
  Sa ei ole eriti tulemuslik kui asi
  puudutab rahulapse leidmist.
 • 1:06 - 1:09
  Mida ma selles videos siin
  nüüd jagan on väga, väga oluline.
 • 1:09 - 1:13
  See on juba olnud suureks õnnistuseks
  paljudele, paljudele inimestele.
 • 1:13 - 1:18
  See on väga oluline, kui me tahame
  Jumala Kuningriigis olla efektiivsed,
 • 1:18 - 1:21
  kui me tahame näha kodusid ja
  terveid linnu tulemas usule,
 • 1:21 - 1:24
  nii nagu ma eelnevas videos rääkisin.
 • 1:24 - 1:28
  Eelmises videos me vaatasime,
  mida Jeesus ütles Luuka 10:7,
 • 1:28 - 1:31
  kus Ta ütles, et me tohiks
  ühest majast teise käia.
 • 1:31 - 1:37
  Selles videos me liigume natukene edasi
  ja hüppame salmidesse 10 ja 11.
 • 1:37 - 1:41
  Miks? Kuna see on tõesti seotud
  rahulapse leidmisega.
 • 1:41 - 1:43
  Ja ma tahaks sellest esmalt rääkida.
 • 1:43 - 1:47
  Jeesus ütles Luuka 10:10-11:
  "Aga kui te lähete kuhugile linna
 • 1:47 - 1:50
  ja teid ei võeta vastu,
  minge välja selle tänavaile ja öelge:
 • 1:50 - 1:56
  "Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade
  külge on hakanud, pühime teile maha." "
 • 1:56 - 2:01
  Mida Jeesus siin ütles on väga, väga
  oluline, juhul kui soovid kanda head vilja.
 • 2:01 - 2:06
  Kui soovid kanda head vilja, siis
  sa pead kuulama Ta sõnu
 • 2:06 - 2:11
  ja oleme kärme pühkima tolm oma
  kätelt ja jalgadelt ning liikuma edasi.
 • 2:11 - 2:15
  See ei ole miski, millest me tihti
  räägime, kuid see on oluline.
 • 2:15 - 2:19
  Proovi ette kujutada, et sa oled talunik
  ja sul on käes mõned seemned.
 • 2:19 - 2:24
  Kui sa võtad selle seemne ja külvad
  selle pinnasesse, mis ei kanna vilja,
 • 2:25 - 2:28
  siis sa võid jätkada seemne
  külvamist samasse pinnasesse,
 • 2:28 - 2:31
  aga see ei kanna vilja. Miks?
 • 2:31 - 2:33
  Kuna pinnas ei ole selle jaoks valmis.
 • 2:33 - 2:38
  Aga kui sa selle asemel võtad selle
  sama seemne ja külvad teise pinnasesse,
 • 2:38 - 2:41
  mõnda heasse pinnasesse,
  siis see äkitselt hakkab palju vilja kandma.
 • 2:41 - 2:44
  Ja see on tegelikult millest
  Jeesus siin räägib.
 • 2:44 - 2:48
  Ta ütles: Kui inimesed ei
  võta meie sõnumit vastu,
 • 2:48 - 2:53
  siis pühkige tolm oma kätelt ja
  jalgadelt ja liikuge edasi.
 • 2:53 - 2:57
  Ära lihtsalt jätka sama seemne
  asetamist samadesse inimestesse Miks?
 • 2:57 - 3:00
  See ei kanna vilja.
 • 3:00 - 3:04
  Kui ma hakkasin palju, palju aastaid
  tagasi inimestele Jeesusest rääkima,
 • 3:04 - 3:06
  ei teadnud ma, mida Ta
  sellega öelda tahtis.
 • 3:06 - 3:09
  Ma ei olnud kursis, mida Ta ütles.
 • 3:09 - 3:12
  Ja kuna ma ei teadnud,
  mida Jeesus ütles
 • 3:12 - 3:18
  kulutasin ma liiga palju aega lihtsalt
  valede inimestega rääkimise peale
 • 3:18 - 3:21
  ja see ei kandud väga palju vilja.
 • 3:21 - 3:27
  Ma ei teanud sellel ajal, et
  mõned inimesed kellega ma kohtun,
 • 3:27 - 3:29
  olid inimesed, kes ei olnud valmis.
 • 3:29 - 3:33
  Ja mõndade nende inimestega, oleksin ma
  pidanud tolmu kätelt ja jalgadelt pühkima
 • 3:33 - 3:37
  ja ma oleksin lihtsalt pidanud
  kuuletuma Jeesusele ja liikuma edasi.
 • 3:37 - 3:39
  Aga ma ei teanud seda.
 • 3:39 - 3:42
  Niisiis, selle asemel kui ma kohtasin
  inimesi, kes ei olnud huvitatud,
 • 3:42 - 3:45
  sattusin ma sageli nendega aruteludesse.
 • 3:45 - 3:46
  Sa vajad Jeesust!
 • 3:46 - 3:48
  Ei.
  Jah, sa vajad.
 • 3:48 - 3:50
  Ei. Ma ei taha Jeesust.
  Jah, sa vajad Jeesust.
 • 3:50 - 3:52
  Ja inimesed ei olnud huvitatud.
 • 3:52 - 3:56
  Me lihtsalt arutlesime ja
  arutlesime ja arutlesime.
 • 3:56 - 4:00
  Ja ma mõtlesin, et põhjus miks
  nad ei taha Jeesust on selles,
 • 4:00 - 4:02
  et ma ei ole evangeliseerimises
  piisavalt hea.
 • 4:02 - 4:07
  Seega ma üritasin olla parem.
  Ma harjutasin, ma valmistasin ette
 • 4:07 - 4:12
  ja kui nad tulid küsimustega:
  Em, aga mis lugu selle Darwiniga on? Aga evolutsioon?
 • 4:12 - 4:15
  Ma mõtlesin: Oh, ma pean neile vastused andma.
 • 4:15 - 4:20
  Nii ma läksin koju ja ma õppisin Darwini kohta,
  ma õppisin evolutsiooni kohta
 • 4:20 - 4:24
  ja ma läksin jälle välja ja ma mõtlesin:
  Nüüd on nad valmis, et vastu võtta.
 • 4:25 - 4:27
  Aga keegi ei tahtnud.
 • 4:27 - 4:30
  Sest kui nad küsisid küsimusi:
  Hei, aga mis lugu selle Darwiniga on?
 • 4:30 - 4:35
  Ja sa annad neile vastuse..Hmm..
  Siis nad lihtsalt küsisid uue küsimuse.
 • 4:35 - 4:37
  Miks? Sest nad ei olnud rahulapsed.
 • 4:37 - 4:41
  Nad ei tahtnud oma
  elu Jumalale anda.
 • 4:41 - 4:43
  Nad ei olnud valmis oma
  elu Jumalale andma.
 • 4:43 - 4:46
  Püha Vaim ei tõmmanud neid.
 • 4:46 - 4:49
  Ja minu sõnad ei oleks seda
  üksi suutnud teha.
 • 4:50 - 4:53
  Aga mis mina tegin?
  Ma kulutasin palju aegu
 • 4:53 - 4:58
  õppides evolutsiooni ja Darwini kohta
  ja erinevate religioonide ja Mormonide kohta,
 • 4:58 - 5:02
  Jehoova tunnistajate kohta...
  Ma õppisin kõike seda kuna ma mõtlesin,
 • 5:02 - 5:06
  et ma vajan kõigele vastuseid, kui
  inimesed tahavad Jumalat vastu võtta.
 • 5:07 - 5:11
  Aga ma ei näinud ühtegi neist
  inimestest Kristuse juurde tulemas.
 • 5:11 - 5:14
  Ma oleksin pidanud tegema
  mida Jeesus ütles.
 • 5:14 - 5:18
  Kui inimesed tahavad minuga arutleda,
  kui inimesed ei ole avatud,
 • 5:18 - 5:21
  kui inimesed ei taha kuulata...
 • 5:22 - 5:24
  ...oleksin ma pidanud lihtsalt
  edasi liikuma.
 • 5:24 - 5:30
  Kui ma oleksin edasi liikunud, selle asemel,
  et kulutada kogu oma aega inimestega, kes seda ei taha,
 • 5:30 - 5:35
  oleksin ma võinud edasi liikuda ja ma oleksin
  leidnud need inimesed, kes seda tahavad.
 • 5:35 - 5:37
  Ja see on nii oluline.
 • 5:37 - 5:42
  Ära kuluta oma aega inimeste
  peale, kes ei taha kuulata.
 • 5:42 - 5:45
  Sest kui sa oled oma ära kasutanud ühel korra,
 • 5:45 - 5:46
  siis see ei tule enam tagasi.
 • 5:46 - 5:48
  Kui sa ühe korra oled seemne külvanud,
 • 5:48 - 5:51
  ei saa sa seda uuesti külvata.
 • 5:51 - 5:53
  Kui sa tahad olla hea talunik,
 • 5:53 - 5:55
  kui sa tahad näha head vilja,
 • 5:55 - 5:58
  pead sa olema valmis edasi liikuma.
 • 5:58 - 6:02
  Sa pead tegema mida Jeesus ütles.
 • 6:02 - 6:05
  Ta ütleb: Lõikus on valmis.
 • 6:05 - 6:07
  Ta ütleb: Lõikus on valmis.
 • 6:07 - 6:09
  Ta ütleb, et me peaksime välja minema
 • 6:09 - 6:11
  ja leidma rahulapse.
 • 6:11 - 6:13
  Ta ütleb, et kui me leiame rahulapse,
 • 6:13 - 6:15
  siis me peaksime nende majja jääma,
 • 6:15 - 6:16
  me peaksime sööma ja jooma
  mida nad pakuvad.
 • 6:16 - 6:19
  Ta ütleb, et me peaksime parandama
  haiged ja kuulutama evangeeliumi.
 • 6:19 - 6:22
  Aga Ta ütleb samuti..
 • 6:22 - 6:23
  ..et me peaksime edasi liikuma
 • 6:23 - 6:26
  kui inimesed ei kuula meid.
 • 6:26 - 6:29
  Kui ma näiteks täna peaksin
  välja tänavatele minema,
 • 6:31 - 6:38
  siis ma võib olla peataksin 20 inimest
  ennem kui leiaksin selle ühe, kes on avatud.
 • 6:39 - 6:47
  ja kuna ma ei kuluta kogu oma aega
  esimese inimese peale, keda ma kohtan,
 • 6:47 - 6:50
  arutades, arutades ja arutades,
 • 6:50 - 6:56
  siis ma leian rahulapse palju
  sagedamini kui ennem.
 • 6:56 - 7:00
  Varasemalt, mitmeid aastaid tagasi,
  olles väljas evangeliseerimas,
 • 7:00 - 7:03
  kohtasin ma kedagi, kes ei tahtnud
  Jumalat, seega ma mõtlesin: Sa vajad seda!
 • 7:03 - 7:04
  Ei, ma ei taha.
  Sa vajad seda.
 • 7:04 - 7:06
  Ja ma sattusin arutellu nendega.
 • 7:06 - 7:11
  Ja see oli raske ja ma läksin ühe inimese
  juurest teise juurde ja kolm inimest....
 • 7:11 - 7:14
  Ja äkitselt olen ma arutlenud kolme inimesega.
 • 7:14 - 7:16
  Ja ma läksin koju ja ma olin nii väsinud.
 • 7:16 - 7:19
  Ma olin nii väsinud ja ma ütlesin:
  Milles on asi?
 • 7:19 - 7:22
  Inimesed Taanis ei taha Jumalat.
  Siin ei ole ühtegi inimest,
 • 7:22 - 7:25
  või inimesed Ameerikas,
  ja vahet pole kus ma olin...
 • 7:25 - 7:28
  Inimesed ei taha Jumalat.
  Nad ei ole avatud.
 • 7:28 - 7:32
  Nad on. Lihtsalt mitte need
  mõned kellega ma rääkisin.
 • 7:32 - 7:36
  Selle asemel, et kulutada tund ja
  pool selle ühega arutlemise peale
 • 7:36 - 7:40
  tund ja pool selle inimesega,
  tund ja pool selle inimesega,
 • 7:40 - 7:43
  kui oleksin kiiremini edasi liikunud..
 • 7:43 - 7:47
  Oleksin ma jõudnud 15ni või
  numbrini 10 või numbrini 8,
 • 7:47 - 7:50
  selle inimeseni, kes on
  valmis vastu võtma.
 • 7:50 - 7:55
  Ja ma oleksin näinud nii
  palju rohkem vilja.
 • 7:55 - 7:57
  Seega, kui Jeesus ütles...
 • 7:58 - 8:01
  Kui inimesed teie sõnumit vastu ei võta,
  pühkige tolm on kätelt ja jalgadelt
 • 8:01 - 8:05
  ja liikuge edasi -
  Ta tõesti, tõesti mõtles seda.
 • 8:06 - 8:10
  Apostlite tegude 13 võime lugeda
  kuidas Paulus ja Barnabas seda tegid.
 • 8:10 - 8:12
  Nad tegid, mida Jeesus ütles.
 • 8:12 - 8:13
  Me loeme Ap 13:50-51:
 • 8:13 - 8:17
  "Aga juudid ässitasid kõrgemast
  seisusest jumalakartlikke naisi
 • 8:17 - 8:23
  ja linna ülikuid, õhutades neid taga
  kiusama Paulust ja Barnabast,
 • 8:23 - 8:25
  ning kihutasid nad välja oma piirkonnast.
 • 8:25 - 8:32
  Nemad aga raputasid tolmu oma
  jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni."
 • 8:32 - 8:35
  Siit me võime lugeda kuidas
  Paulus ja Barnabas tegelikult
 • 8:35 - 8:38
  tegid, mida Jeesus on käskinud
  meid kõiki teha.
 • 8:39 - 8:43
  Nad olid kohas, kus inimesed
  ei võtnud nende sõnumit vastu.
 • 8:43 - 8:45
  Nad hakkasid arutlema ja argumenteerima.
 • 8:45 - 8:49
  Aga nad ei jäänud sinna ega jätkanud
  arumenteerimist või nendega arutamist.
 • 8:49 - 8:56
  Ei. Nad kuuletusid Jeesusele, seega nad
  pühkisid tolmu oma jalgelt ja liikusid edasi.
 • 8:56 - 9:00
  Ja kuna nad edasi liikusid,
  jõudsid nad Ikoonioni
 • 9:00 - 9:03
  ja me loeme siit, järgmises salmis
  (Ap 14:1):
 • 9:03 - 9:06
  "Aga Ikoonionis sündis, et nad tulid
 • 9:06 - 9:09
  juudi sünagoogi ja kõnelesid seal nõnda,
 • 9:09 - 9:16
  et suur hulk juute ja kreeklasi
  sai usklikuks."
 • 9:17 - 9:21
  Mida me siit loeme on, et
  Paul ja Barnabas olid ühes kohas
 • 9:21 - 9:25
  ja selles kohas inimesed
  ei tahtnud kuulata
 • 9:25 - 9:29
  Nad tahtsid ainult argumenteerida
  ja nad põhjustasid tagakiusu.
 • 9:29 - 9:31
  Mida Paulus ja Barnabas tegid?
 • 9:31 - 9:32
  Nad kuuletusid Jeesusele.
 • 9:32 - 9:36
  Nad pühkisid tolmu kätelt ja
  jalgadelt ning liikusid edasi.
 • 9:36 - 9:42
  Ja järgmine koht, kuhu nad tulid,
  loeme kuidas suur hulk
 • 9:42 - 9:47
  juute ja paganaid tuli usule.
 • 9:47 - 9:54
  Kui nad oleksid kogu oma aja
  kulutanud selles teises kohas, arutledes..
 • 9:54 - 9:58
  ei oleks nad näinud
  suurt hulka tulemas usule.
 • 9:59 - 10:02
  Kui sa tahad näha inimesi
  tulemas usule,
 • 10:02 - 10:04
  kui sa tahad näha paljusid
  inimesi tulemas usule,
 • 10:04 - 10:06
  siis sa pead tegema nagu nemad
  (Paulus ja Barnabas) -
 • 10:06 - 10:10
  ära raiska oma aega
  valede inimeste peale.
 • 10:10 - 10:13
  Ära raiska oma aega
  inimeste peale, kes ei taha kuulata,
 • 10:13 - 10:16
  kes ei taha päästetud saada.
 • 10:16 - 10:19
  Aga ma nii väga tahan, et
  need inimesed saaksid päästetud.
 • 10:19 - 10:22
  Jah, sa tahad. Ja ka mina tahan, et
  inimesed saaksid päästetud.
 • 10:22 - 10:24
  Ja Jumal tahab. Aga kas sa tead...
 • 10:25 - 10:27
  kui nad ei taha seda...
 • 10:27 - 10:28
  siis nad ei taha seda.
 • 10:30 - 10:31
  Anna neile aega.
 • 10:31 - 10:37
  Anna neile aega jõuda kohta, kus
  nad on valmis ja avatud.
 • 10:37 - 10:40
  Sest kui nad ei taha päästetud saada,
 • 10:40 - 10:42
  ja sa jätkad neile kuulutamist,
 • 10:42 - 10:47
  siis ainuke asi mida sa teed...
  nende südamed kivistuvad üha enam.
 • 10:47 - 10:48
  Ja ma olen seda näinud.
 • 10:48 - 10:52
  Ma oled seda üha uuesti ja uuesti ja uuesti näinud.
  Inimesed kes ei tahtnud päästetud saada.
 • 10:52 - 10:55
  Nad ei olnud valmis.
  Nad ei olnud rahulapsed.
 • 10:55 - 10:58
  Aga neil on nende sõbrad ja
  perekond nende ümber,
 • 10:58 - 11:01
  kes muudkui kuulutab neile,
  kes muudkui kuulutab ja kuulutab
 • 11:01 - 11:03
  ja kuulutab ja kuulutab
  ja kuulutab neile.
 • 11:03 - 11:07
  Ja nad ei tahtnud seda, aga nad
  ikka kuulutasid ja kuulutasid ja kuulutasid.
 • 11:07 - 11:09
  Nad ei tahtnud seda ja nad
  argumenteerisid selle vastu,
 • 11:09 - 11:12
  aga nad kuulutasid ja kuulutasid
  ja kuulutasid neile inimestele.
 • 11:12 - 11:14
  Ja kas sa tead mis siis juhtus?
 • 11:14 - 11:17
  Nad ei tulnud Jumala juurde.
  Nad triivisid kaugemale eemale.
 • 11:17 - 11:21
  Nende nad muutsid oma südame kõvemaks ja
  nad kibestusid.
 • 11:22 - 11:25
  Ära kuuluta inimestele,
  kes ei taha kuulda.
 • 11:25 - 11:27
  Ära jätka selle tegemist.
 • 11:27 - 11:31
  Anna neile aega, et jõuda kohta,
  kus nad on valmis.
 • 11:31 - 11:33
  Ja samal ajal sa võid liikuda edasi
 • 11:33 - 11:37
  ja leida inimesed, kes on valmis vastu võtma.
 • 11:37 - 11:39
  Las ma loen midagi mu raamatust,
  sellest peatükist,
 • 11:39 - 11:42
  "Minevikus, kui ma läksin välja tänavatele
  evangeliseerima,
 • 11:42 - 11:46
  peatasin ma ainult kolm või neli inimest
  ühe või kahe tunni sees,
 • 11:46 - 11:49
  kuna mul olid alati väga pikad arutelud.
 • 11:49 - 11:54
  Jah, mul olid arutleud nendega Jumalast,
  evolutsioonid ja teadusest
 • 11:54 - 11:57
  ja pärast meie arutelude lõppu
  ma läksin koju
 • 11:57 - 12:00
  ilma, et ma oleksin leidnud rahulapse.
 • 12:00 - 12:05
  Ma läksin koju mõeldes, et
  lõikusel on midagi viga,
 • 12:05 - 12:08
  kuna need kellega ma
  kohtusin ei olnud avatud.
 • 12:08 - 12:13
  Jah, ma arvasin, et lõikus ei ole valmis ja rikkalik,
  nagu Jeesus ütleb,
 • 12:13 - 12:16
  kuna ma ei näinud, et need (vähesed)
  kellega ma rääkisin
 • 12:16 - 12:19
  oleksid tahtnud midagi
  Jumalaga pistmist teha.
 • 12:19 - 12:24
  See oli minu kogemus, kuniks ma hakkasin
  tolmu jalgadelt raputama ja edasi liikuma,
 • 12:24 - 12:27
  nii nagu Jeesus ütles, et ma peaks tegema.
 • 12:27 - 12:33
  Kui ma seda tegin, nägin ma, et see on
  tegelikult täpselt nii nagu Jeeus ütles.
 • 12:33 - 12:37
  Kui sinu kogemus on, et lõikus
  ei ole valmis ega rikkalik,
 • 12:37 - 12:40
  siis sa otsid valest kohast.
 • 12:40 - 12:46
  Võib olla on aeg edasi liikuda ja mitte
  kulutada kogu oma ega valede inimeste peale.
 • 12:47 - 12:52
  Need sõnad võivad väga rasked tunduda -
  lihtsalt liigu edasi ja ära kuluta kogu oma aega.
 • 12:53 - 12:56
  Aga se on õige asi, mida teha.
 • 12:56 - 12:58
  See on õige asi, mida teha.
 • 12:58 - 13:00
  Anna nad Jumalale üle.
 • 13:00 - 13:03
  Võta need inimesed, palveta nende eest
  ja anna nad Jumalale üle
 • 13:03 - 13:08
  ja lase Jumalal nad viia kohta, kus
  nad on valmis vastu võtma.
 • 13:08 - 13:11
  Ja senikaua ole efektiivne
  Jumala Kuningriigis.
 • 13:12 - 13:16
  Mu raamatu selles peatükis
  ma räägin ühe loo...
 • 13:16 - 13:18
  ma toon mõned näited selle kohta.
 • 13:18 - 13:22
  Üks näide on naisest, kelle ma mõned
  aastad tagasi Jumala juurde juhatasin.
 • 13:23 - 13:27
  Ta sündis uuesti, võttis vastu Püha Vaimu.
  See oli väga ilus.
 • 13:27 - 13:30
  Ja siis kutsus ta mind enda poole külla,
 • 13:30 - 13:33
  kuna ta tahtis, et ma kuulutaksin
  ta vennale.
 • 13:33 - 13:37
  Ta kutsus ka oma venna enda poole.
 • 13:37 - 13:38
  Ja ka mõned teised inimesed olid seal.
 • 13:38 - 13:44
  Ma istusin maha, sõin, jõin ja siis ma hakkasin
  ta vennale evangeeliumi jagama.
 • 13:44 - 13:48
  Aga väga ruttu sain ma aru,
  et ta ei olnud valmis.
 • 13:48 - 13:53
  Proovisin mõned korra teemat algatada,
  ma tõstatasin selle teema üles, aga igal korral ta lihtsalt...
 • 13:54 - 13:57
  viis jututeema mujale ja ei
  tahtnud sellest rääkida.
 • 13:58 - 14:01
  Seega, selle asemel, et õhtut pidada kus
  ma lihtsalt istuksin ja arutaksin terve öö,
 • 14:01 - 14:04
  ma vestlesin temaga teistest asjadest.
 • 14:04 - 14:07
  Ma läksin hiljem ta õe juurde ja ütlesin:
 • 14:07 - 14:11
  Ma tean, et sa tahad, et su vend
  saaks päästetud, aga ta ei ole valmis.
 • 14:11 - 14:16
  Ära hakka talle kuulutama. Sa lihtsalt
  lükkad ta üha kaugemale eemale.
 • 14:16 - 14:18
  Lihtsalt anna ta Jumalale üle.
 • 14:18 - 14:20
  Anna ta üle Jumalale,
  palveta ta eest.
 • 14:20 - 14:26
  Tee mida ma olen siin öelnud ja siis
  mine ja leia mõni rahuaps.
 • 14:26 - 14:29
  Naine tahtis, et ta saaks päästetud,
  aga tema ei tahtnud.
 • 14:30 - 14:31
  See oli tõde.
 • 14:31 - 14:36
  Mis seal juhtus?
  Üks aasta hiljem olin ma samas kohas tagasi.
 • 14:36 - 14:38
  Ja sel korral tema vend oli seal.
 • 14:38 - 14:42
  Ja sel korral, kui ma evangeeliumi
  jagasin, avas ta oma südame ja ütles:
 • 14:42 - 14:43
  Ma tahan seda. Ma tahan seda.
 • 14:43 - 14:48
  Jumal on toonud ta kohta,
  kus ta oli nüüd valmis.
 • 14:48 - 14:50
  Ja sel ööl ta võttis vastu Püha Vaimu.
 • 14:50 - 14:53
  Ta sai ristitud veega ja ta
  võttis vastu Püha Vaimu.
 • 14:53 - 14:57
  Ja on nii oluline, et me
  mõistaksime, kuidas Jumal töötab.
 • 14:57 - 15:02
  Ära kõvenda inimeste südameid
  neile kuulutamisega kui nad ei taha seda.
 • 15:02 - 15:04
  Nad lihtsalt ründavad sind kõige lõpuks.
 • 15:04 - 15:06
  Nad kibestuvad.
 • 15:06 - 15:08
  Jeesus räägib sellest Matteuse 7:6.
 • 15:09 - 15:12
  "Ärge heitke oma pärleid sigade ette,
 • 15:12 - 15:16
  et nad neid ei tallaks oma jalgadega
 • 15:16 - 15:18
  ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!"
 • 15:19 - 15:21
  Millest Jeesus siin räägib?
 • 15:21 - 15:26
  Jeesus ütleb: Ärge andke evangeeliumi
  inimestele, kes seda kuulata ei taha.
 • 15:27 - 15:30
  Nad ei hinda seda. Nad
  hakkavad seda mõnitama.
 • 15:30 - 15:34
  Nad tulevad ja ründavad sind sellega.
 • 15:34 - 15:38
  Ei, kui sa kohtad inimesi, kes ei taha kuulata,
 • 15:38 - 15:41
  liigu edasi.
 • 15:41 - 15:42
  Liigu edasi järgmiste inimeste juurde.
 • 15:42 - 15:44
  Liigu edasi.
 • 15:44 - 15:46
  Ja jätka liikumist,
 • 15:46 - 15:49
  kuniks sa leiad need inimesed, kes on valmis.
 • 15:49 - 15:52
  Kui sa seda teed, siis sa näed,
  et mida Jeesus ütles on tõsi.
 • 15:52 - 15:54
  Lõikus on valmis.
 • 15:54 - 15:57
  Lõikus on valmis.
 • 15:58 - 16:00
  Lõikus on valmis, aga töötegijaid on vähe.
 • 16:00 - 16:04
  Või töötegijad, nad on seal,
  kuid nad on küüniga liiga hõivatud,
 • 16:04 - 16:06
  tehes muid asju.
 • 16:06 - 16:10
  Töötegijad on liiga hõivatud
  valede inimestega.
 • 16:10 - 16:13
  Nad on liiga hõivatud tehede muid asju,
 • 16:13 - 16:18
  selle asemel, et leida lõikus,
  mis on valmis.
 • 16:18 - 16:21
  Seega, see on väga, väga oluline.
 • 16:21 - 16:23
  Ma julgustan sind hakata sellega peale.
 • 16:24 - 16:27
  Vaata neid inimesi, kes juba
  on sinu elus.
 • 16:27 - 16:32
  Kui su elus on inimesi, kelle peale sa oled kulutanud kuid või aastaid
 • 16:32 - 16:36
  ja sa ei ole neid kunagi näinud
  Kristuse juurde tulemas,
 • 16:36 - 16:38
  ja nad on tegelikult oma
  südame kõvaks teinud...
 • 16:39 - 16:41
  liigu edasi.
 • 16:41 - 16:45
  Ära raiska oma aega nende
  väheste inimeste peale.
 • 16:45 - 16:47
  Liigu edasi.
 • 16:47 - 16:51
  Mine ja leia keegi, kes on
  valmis vastu võtma.
 • 16:51 - 16:53
  Kui sa seda teed, siis sa oled üllatunud.
 • 16:53 - 16:56
  Nad on seal väljas,
  need inimesed, kes on valmis.
 • 16:56 - 17:00
  need inimesed, keda hüüavad Jumala poole,
  need inimesed, kes otsivad.
 • 17:00 - 17:02
  Nad on seal väljas.
 • 17:02 - 17:04
  Aga sa ei leia neid,
 • 17:04 - 17:08
  kui sa kulutad oma aega
  valede inimeste peale.
 • 17:08 - 17:11
  Hiljem oma raamatus, ma panen selle kõik kokku.
 • 17:11 - 17:15
  Ma teen kokkuvõtte millest me oleme
  rääkinud Jeesuse kutsest.
 • 17:16 - 17:18
  Kuid seni, palun palveta.
 • 17:18 - 17:22
  Palu koos minuga. Palu, et Jumal saadaks
  välja rohkem töötegijaid.
 • 17:22 - 17:26
  Ja siis palu, et Jumal juhiks
  sind rahulapseni.
 • 17:26 - 17:32
  Palu, et Jumal avaks su silmad nägema
  kes ei ole see rahulaps.
 • 17:33 - 17:36
  Ja püüa seda meeles mõlgutada
  kui sa inimestega räägid.
 • 17:36 - 17:40
  Ja siis sa harjutad.
  Sa muutud ära tundmises üha praemaks ja paremaks,
 • 17:40 - 17:43
  kes on rahulaps ja millal sa
  peaksid edasi liikuma.
 • 17:43 - 17:45
  Alguses see võib osutuda üsna keeruliseks.
 • 17:45 - 17:48
  Kas tead, iga algus on keeruline.
 • 17:48 - 17:51
  Alguses on keeruline, nagu:
  Kas see on rahulaps
 • 17:51 - 17:53
  või ei ole rahulaps?
 • 17:53 - 17:56
  Kas see on rahulaps, kellega ma
  peaksin maha istuma ja rääkima
 • 17:56 - 18:00
  või on see keegi, kellega ma
  lõpuks raiskan oma aega?
 • 18:00 - 18:04
  Alguses see on keeruline,
  aga sa proovid ja siis sa õpid,
 • 18:04 - 18:07
  ja siis sa kasvad ja
  siis sa muutud paremaks,
 • 18:07 - 18:13
  mõistes ära, kus on hea lõikus.
  Sa muutus ära tundmises paremaks,
 • 18:13 - 18:18
  kes on need inimesed,
  kes on valmis vastu võtma.
 • 18:18 - 18:25
  Ja siis, kui sa leiad need inimesed,
  siis sa tead mida teha.
 • 18:25 - 18:27
  Sa istud nendega maha.
  Sa juhatad nad Kristuse juurde,
 • 18:27 - 18:29
  ristid neid veega ja
  Püha Vaimuga,
 • 18:29 - 18:33
  parandad haiged, ajad välja kurjad vaimud,
  nii nagu me hakkame järgmisel korral vaatama.
 • 18:33 - 18:36
  Ja sa saad kandma rohkesti vilja.
 • 18:38 - 18:40
  Seega, teeme, mida Jeesus tegi.
 • 18:41 - 18:44
  Teeme, mida Jeesus jüngrid tegid.
 • 18:45 - 18:48
  Teeme, mida Jeesus on kutsunud meid tegema.
 • 18:49 - 18:51
  Kas tead, Jeesus tegi seda sama.
 • 18:51 - 18:55
  Ta ei jäänud variseridega arutlema.
 • 18:55 - 18:58
  Ta ütles neile midagi selget ja
  siis Ta liikus edasi.
 • 18:58 - 19:05
  Ja kust me võime Jeesus leida?
  Ta istus patustega ühes majas.
 • 19:05 - 19:09
  Ta oli seal, et tuua lunastust neile,
  kes olid kadunud.
 • 19:09 - 19:12
  Ta ei tulnud, et kutsuda õigeid,
  iseenese meelest õigeid inimesi.
 • 19:12 - 19:15
  Ta tuli, et kutsuda patuseid
  meeleparandusele.
 • 19:15 - 19:17
  Ta tuli, et tuua nendele
  inimestele tervenemist.
 • 19:17 - 19:20
  Me hakkame seda vaatama
  järgmises õppetunnis.
 • 19:20 - 19:22
  Jumal õnnistagu sind!
  Nägemist!
 • 19:24 - 19:26
  Jeesuse Kutse
Title:
15 - PÜHKIGE TOLM JALGELT - Ära raiska oma aega valede inimeste peale
Description:

Tere tulemast sellesse sarja, kus me käime samm-sammult läbi Jeesuse sõnad Luuka 10-s.

Kui soovid olla tulemuslik rahuinimese leidmisel nii, nagu Ta on sind kutsunud, siis vajad seda õpetust.

Siin vaatleme midagi, mida tänapäeval väga harva õpetatakse.

Samuti vaatame, kuidas me peame Jeesusele kuuletuma, kui Ta ütleb, et peaksime tolmu jalgelt pühkima ja edasi liikuma, kui inimesed meid ei kuula.

Kui jagad Jeesust inimestele, kes pole sellest huvitatud, muudab see nende südamed veelgi kõvemaks.

Ole tark. Kuuletu Jeesusele. Kuula seda õpetust, mis õnnistab ja vabastab sind.

Vaata teisi videoid sarjast Jeesuse Kutse:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gVAb8r3Mj8IjeYEtSn7PDA4J2uVg2Mm

Raamatu saate hankida Amazonist või läibi kodulehekülje aadressilt: www.TheLastReformation.com

Kui teil pole raamatu jaoks raha, saatke meile meilisõnum ja me saame koodi abil aidata. See on mõeldud kõigile, isegi neile, kel raha pole!

Jagage seda videot! Jagage uudiseid ja näeme ärkamist nagu ei kunagi varem!

Amazon - e-raamat:
https://www.amazon.com/Call-Jesus-finding-person-peace-ebook/dp/B08654LR4C/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=Torben+sondergaard&qid=1584801151&sr=8-5 https://thelastreformation.com/shop/books/english/the-call-of-jesus/

Kui olete seda raamatut lugenud, kirjutage Amazonist klientide arvustus!

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:32

Estonian subtitles

Revisions