YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbian subtitles

← Kako berzansko tržište funkcioniše? - Oliver Elfenbaum

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 7 created 06/05/2019 by Ivana Korom.

 1. Početkom 17. veka,
 2. Holandska istočnoindijska kompanija
  angažovala je hiljade brodova
 3. da prevoze zlato, porcelan,
  začine i svilu širom sveta.
 4. Ali vođenje ovako velikog posla
  nije bilo jeftino.
 5. Kako bi finansirala svoja skupa putovanja,
 6. kompanija se obratila privatnim licima -
 7. pojedincima koji bi želeli
  da ulože novac kako bi podržali put,
 8. u zamenu za deo profita
  koji bi brod ostvario.
 9. Ova praksa je omogućila kompaniji
  da finansira još duža putovanja,
 10. povećavajući profit kako sebi,
  tako i svojim pametnim ulagačima.
 11. Prodajući svoje akcije u kafeterijama
  i lukama širom kontinenta,

 12. Holandska istočnoindijska kompanija
  nesvesno je izumela prvu svetsku berzu.
 13. Od tada, kompanije prikupljaju sredstva
  od ulagača koji su voljni
 14. da podrže razne vrste poslova.
 15. Danas,
 16. berza ima škole, karijere,
  pa čak i kompletne televizijske kanale
 17. posvećene širenju znanja o ovoj temi.
 18. Ali moderno berzansko tržište
  je znatno komplikovanije
 19. od izvornog oblika berze.
 20. Kako kompanije i ulagači
  danas koriste tržište?
 21. Zamislimo novu kompaniju kafe
  koja odlučuje da izađe na tržište.

 22. Prvo, kompanija će se promovisati
  kod velikih ulagača.
 23. Ako smatraju da je kompanija dobra ideja,
 24. oni daju prvi ulog,
 25. a potom sponzorišu
  inicijalnu javnu ponudu tj. IJP.
 26. Ovo lansira kompaniju
  na zvanično javno tržište,
 27. gde svaka kompanija ili pojedinac
  koji veruju da posao može biti unosan
 28. mogu kupiti akcije.
 29. Kupovinom akcija, ovi ulagači
  postaju delimični vlasnici posla.
 30. Njihovo ulaganje
  pomaže kompaniji da napreduje,

 31. i kako ona postaje uspešnija,
 32. tako sve više kupaca vidi njen potencijal
  i počinje da kupuje akcije.
 33. Sa povećanjem potražnje za akcijama,
 34. raste i njihova cena,
  tako da se podiže cena za moguće kupce,
 35. a povećava se i vrednost akcija kompanije
  ljudi koji ih već poseduju.
 36. Za kompaniju,
 37. ovo povećano interesovanje
  pomaže u finansiranju novih inicijativa,
 38. i takođe podiže njihovu
  celokupnu tržišnu vrednost
 39. pokazujući koliko je ljudi
  voljno da uloži u njihovu ideju.
 40. Ako se, pak, iz bilo kog razloga
  kompanija počne činiti manje unosna,

 41. može se takođe desiti obrnuta situacija.
 42. Ako ulagači misle da će vrednost
  njihovih akcija opasti,
 43. oni će prodati svoje akcije,
  nadajući se da će ostvariti dobit
 44. pre nego što kompanija
  izgubi još više na vrednosti.
 45. Kako se akcije prodaju
  i potražnja za akcijama pada,
 46. pada i cena akcija,
 47. a sa tim i tržišna vrednost kompanije.
 48. Ovo može naneti velike gubitke ulagačima -
 49. osim ukoliko se kompanija ponovo
  ne učini kao unosan posao.
 50. Ovaj odnos ponude i tražnje
  je pod uticajem brojnih faktora.

 51. Kompanije se nalaze
  pod neizbežnim uticajem tržišnih sila
 52. kao što je promenljiva cena materijala,
 53. promene u proizvodnoj tehnologiji,
 54. i promene cene radne snage.
 55. Ulagači mogu da se zabrinu
  i oko promene u rukovodstvu,
 56. loše slike u javnosti ili većih faktora
  kao što su novi zakoni
 57. i trgovinska politika.
 58. I naravno,
 59. većina ulagača jednostavno je spremna
  da proda vredne akcije
 60. u cilju ostvarivanja sopstvenog interesa.
 61. Svi ovi elementi prave
  svakodnevne promene na tržištu,
 62. koje mogu uticati da kompanija
  izgleda više ili manje uspešna.
 63. A na berzanskom tržištu,
 64. kada izgleda kao da gubite vrednost,
  to često dovodi do gubitka ulagača,
 65. a samim tim i gubitka stvarne vrednosti.
 66. Poverenje ljudi u tržište
  ima moć da pokrene

 67. bilo šta, od ekonomskog procvata
  do finansijskih kriza.
 68. A zbog ovih elementa
  koje je teško pratiti,
 69. većina profesionalaca preporučuje
  pouzdano dugoročno ulaganje
 70. umesto pokušavanja da se brzo obrne keš.
 71. Ipak, stručnjaci stalno grade alatke
 72. u pokušaju povećanja šansi za uspehom
 73. u ovom krajnje nepredvidivom sistemu.
 74. Berzansko tržište
  nije samo za bogate i moćne.

 75. Sa usponom interneta,
 76. obični ulagači mogu kupovati akcije
 77. na bezbroj istih načina
  kao što bi to činili veliki ulagači.
 78. Kada se ljudi bolje upoznaju
  sa ovim kompleksnim sistemom,
 79. tada i oni mogu trgovati akcijama,
 80. podržati poslove u koje veruju,
 81. i krenuli ka ostvarenju
  svojih finansijskih ciljeva.
 82. Prvi korak je ulaganje.