Turkish subtitles

← İnsan evrimi hızlanıyor mu yavaşlıyor mu? - Laurence Hurst

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 17 created 09/30/2020 by Eren Gokce.

 1. Tibet yüksek platosu,
  denizin 4500 metre üstünde
 2. altında bulunan %60 oksijen ile bulunur.
 3. Ziyaretçiler ve yeni yerleşimciler
  irtifa hastalığı ile uğraşırken
 4. yerli Tibetliler dağlarda koşuştururlardı.
 5. Bu yetenek yalnızca
  çalışma ve pratikten değil,
 6. birkaç genin oksijenden
  en iyi şekilde yararlanması için de
 7. değişime uğramasından kaynaklanır.
 8. Bu farklılıklar
  doğumdan itibaren bellidir,
 9. Tibetli bebekler
  ortalama olarak daha kilolu,
 10. daha fazla oksijen doyumlu
 11. ve bu çevrede doğan tüm bebeklere nazaran
  hayatta kalmaya daha eğilimli doğarlar.
 12. Bu genetik değişikliklerin
  son 3.000 yıl önceden evrildiği
 13. ve hâlâ devam ettiği tahmin ediliyor.
 14. Çok uzun süre önceymiş gibi gelse de
 15. bu bir insan topluluğunda gelişmiş
  en hızlı adaptasyon olabilir.
 16. İnsan evriminin tamamlanmadığı aşikâr
 17. fakat diğer güncel değişiklikler nedir?
 18. Teknolojik ve bilimsel yeniliklerimiz
  evrimimizi etkileyecek mi?
 19. Geçmiş birkaç bin yılda,
 20. birçok genetik adaptasyon
  kendi yerel çevresine göre evrim geçirdi.
 21. Siberya'daki ve kutuplardaki insanlar
  eşsizce aşırı soğuklara adapte oldular.
 22. Donmaya karşı daha dirençlidirler
 23. ve ellerini sıfırın altındaki havalarda
 24. birçok insandan daha uzun süre
  kullanmaya devam edebilirler.
 25. Sıcaklık koruyuculuğunu arttıran
  daha yüksek bir metabolik hız için
 26. bir seçilim geçirdiler.
 27. Daha güneyde, Güneydoğu Asya'daki
  Bajaulu insanlar
 28. 70 metre dalabiliyor
  ve dipte yaklaşık 15 dakika kalabiliyor.
 29. Binlerce yıldır göçebe olarak
  denizde yaşayan avcılar;
 30. oksijen deposu görevi gören,
 31. denizin altında uzun süre
  kalmalarını sağlayan
 32. ve genetik olarak alışılmadık derecede
  büyük dalaklarında,
 33. foklarınkine benzeyen
  bir adaptasyon geçirdiler.
 34. Karşılaştırıldığında banal görülse de
 35. süt içebilme yetisi de
  başka bir adaptasyon örneğidir.
 36. Tüm memeliler annelerinin sütünü
  bebekken içebilir.
 37. Sütten kesildiklerinde
  sütü hazmeden genleri işlev dışı kalır.
 38. Fakat Aşağı Sahra Afrika, Orta Doğu
  ve Kuzeybatı Avrupa'daki
 39. inekleri sütü için kullanan
  insan toplulukları son 7000 - 8000 yılda
 40. bu süt geninin devre dışı kalmayan
  DNA varyasyonlarının arttığına şahit oldu.
 41. En azından Avrupa'da süt içmek
 42. kuzeyde doğal D vitamini kaynağı
  güneş ışığı azalırken
 43. insanlara kalsiyum kaynağı
  vermiş olabilir.
 44. Her zaman açıkça olmasa da
  bütün bu değişiklikler
 45. insanın üreme çağına kadar
  hayatta kalma şansını artıran şeydir.
 46. Bu doğal seçilimi belirleyen şey,
 47. bütün bu evrimsel değişimler,
  doğal seleksiyonun arkasındaki güçtür.
 48. Modern tıp, genlerimiz bizi öldürebilecek
  bulaşıcı hastalıklarla birleştiğinde
 49. bizi canlı tutarak
  bu seçici baskıları ortadan kaldırır.
 50. Antibiyotikler, aşılar, temiz su
  ve iyi bir sağlık koruması
 51. genlerin arasındaki
  farklılıkları önemsiz kılar.
 52. Benzer bir şekilde, çocukluk kanserini
  tedavi edebilme yetimiz
 53. iltihaplı apandisi ameliyetla almak
 54. ve annesi hayati tehlikesi olan bir
  hamilelik süreci geçiren
 55. çocukların doğumu,
 56. bunların hepsi daha fazla insanın
  üreme çağına kadar
 57. hayatta kalabilmesini sağlayarak
  seçilimi durdurur.
 58. Fakat dünyadaki her bir insan
  modern tıbba erişim sağlasa da
 59. bu durum insan evriminin
  sonu olduğu anlamına gelmez.
 60. Bunun sebebi, doğal seçilimin yanı sıra
  evrimin diğer yönlerinin de olmasıdır.
 61. Modern tıp, doğal seçilime konu olabilecek
  genetik varyasyonu
 62. genetik sürüklenmeye bağlar.
 63. Genetik sürüklenme ile genetik farklar
  popülasyonda rastgele değişebilir.
 64. Bir genetik seviyede modern tıp,
  çeşitliliği artırabilir
 65. çünkü zararlı mutasyonlar
  insanları öldürmediği için elenmez.
 66. Fakat bu çeşitlilik, insanlar arasında
 67. gözlenebilir ya da fenotipik farklılıklara
  dönüşmeyebilir.
 68. Araştırmacılar aynı zamanda
  epigenetik modifikasyonlar ile
 69. genetik adaptasyonların
 70. belirli bir çevrede çabucak
  ortaya çıkıp çıkamayacağını araştırıyor.
 71. Genlerin kendileri değil, belli genlerin
  ortaya çıkma zamanı değiştiriliyor.
 72. Bu değişiklikler hayat boyu olabilir
 73. hatta yeni doğacak yavruya geçebilir
 74. fakat şu ana kadar araştırmacılar
  epigenetik modifikasyonların
 75. jenerasyonlar boyunca sürüp
  popülasyonlar arasında süren
 76. değişikliklere sebep olduğu
  konusunda çelişkideler.
 77. İnsan evrimine karşı
  diğer katkıcılar da olabilir.
 78. Modern tıp ve teknoloji en hızlı
  ve en yeni doğal seçilim değişiklikleriyle
 79. karşılaştırılınca bile oldukça yenidir.
 80. Bu yüzden yalnızca zaman
 81. şimdiki hâlimizin geleceğimizi
  nasıl etkileyebileceğini söyleyebilir.