Return to Video

Laten we de wereld weer wild maken

 • 0:01 - 0:05
  Mijn zussen, broers en ik groeiden op
  op de boerderij van onze overgrootvader
 • 0:05 - 0:06
  in Californië.
 • 0:07 - 0:10
  Het was land van onze familie
  en onze thuis.
 • 0:10 - 0:13
  Toen het duidelijk werd
  dat niemand van onze generatie
 • 0:13 - 0:16
  de zware taak van het boeren
  wilde overnemen,
 • 0:16 - 0:18
  werd de boerderij verkocht aan een buur.
 • 0:19 - 0:22
  Het anker van onze levens werd weggesneden
 • 0:22 - 0:26
  en we voelden ons verloren
  zonder dat land.
 • 0:26 - 0:29
  Voor de eerste keer begreep ik
 • 0:31 - 0:34
  dat iets waardevols
  het best werd begrepen,
 • 0:34 - 0:37
  niet door de aanwezigheid,
 • 0:37 - 0:39
  maar door de afwezigheid ervan.
 • 0:40 - 0:42
  Toen kon ik nog niet weten
 • 0:42 - 0:47
  hoe krachtig de afwezigheid
  van de dingen waar we van houden
 • 0:47 - 0:51
  me ver in de toekomst zou beïnvloeden.
 • 0:52 - 0:56
  23 jaar lang werkte ik
  samen met Yvon Chouinard.
 • 0:56 - 0:59
  Ik begon er toen hij bezig was
  met ontwerpen en maken
 • 0:59 - 1:01
  van uitrusting voor rots- en ijsklimmen
 • 1:01 - 1:04
  in een werkplaats
  bij de treinsporen in Ventura.
 • 1:04 - 1:07
  Toen Yvon besloot om pakken
  voor klimmers te maken
 • 1:07 - 1:10
  en zijn zaak Patagonia te noemen,
 • 1:10 - 1:13
  werd ik een van de eerste zes bedienden
 • 1:13 - 1:15
  en later CEO.
 • 1:15 - 1:18
  Ik hielp een bedrijf oprichten
 • 1:18 - 1:22
  waar het creëren van de beste producten
  en het maken van een betere wereld
 • 1:22 - 1:24
  geen loze woorden waren.
 • 1:24 - 1:29
  Doug Tompkins, die later
  mijn echtgenoot zou worden,
 • 1:29 - 1:33
  was een oude vriend en klimgezel van Yvon
 • 1:33 - 1:35
  en tevens ondernemer.
 • 1:36 - 1:39
  The North Face and Esprit company
  richtten ze samen op.
 • 1:39 - 1:41
  Al deze drie zaken
 • 1:41 - 1:45
  werden opgericht door mensen
  die waren opgegroeid in de jaren 60
 • 1:45 - 1:50
  en beïnvloed door de bewegingen
  voor gelijke rechten, feminisme en vrede.
 • 1:50 - 1:54
  Die waarden werden in die jaren opgepikt
 • 1:54 - 1:58
  en opgenomen in de waarden
  van deze bedrijven.
 • 1:58 - 2:00
  Tegen het einde van de jaren 80
 • 2:00 - 2:02
  besloot Doug het bedrijf te verlaten
 • 2:02 - 2:06
  en het laatste derde van zijn leven
  te wijden aan wat hij noemde
 • 2:06 - 2:08
  "zijn huur voor het wonen
  op de planeet betalen."
 • 2:08 - 2:12
  Omstreeks die tijd werd ik 40
 • 2:12 - 2:15
  en ook ik wilde iets totaal anders
  gaan doen met mijn leven.
 • 2:16 - 2:19
  De dag na het verlaten
  van de Patagoniagroep
 • 2:19 - 2:24
  vloog ik 10.000 km
  naar Patagonië, de streek,
 • 2:24 - 2:30
  en vervoegde me bij Doug toen hij begon
  aan zijn eerste natuurbehoudsproject
 • 2:30 - 2:32
  in dat derde deel van zijn leven.
 • 2:32 - 2:36
  Daar zaten we dan,
  vluchtelingen uit de bedrijfswereld,
 • 2:36 - 2:39
  schuilend in een hut
  op de kust van zuidelijk Chili
 • 2:39 - 2:41
  omgeven door voorhistorisch regenwoud
 • 2:41 - 2:44
  waar de alercebomen duizenden jaren
  oud kunnen worden.
 • 2:44 - 2:47
  We bevonden ons
  middenin een grote wildernis
 • 2:47 - 2:51
  die een van de twee onderbrekingen is
  in de Pan-American highway
 • 2:51 - 2:54
  tussen Fairbanks in Alaska en Kaap Hoorn.
 • 2:54 - 2:57
  Een radicale verandering
  in ons leven van alledag
 • 2:57 - 2:59
  overkwam ons toen we inzagen
 • 2:59 - 3:04
  hoe schoonheid en diversiteit
  bijna overal venietigd werden.
 • 3:04 - 3:07
  De laatste wilde beschermde
  plaatsen op aarde
 • 3:07 - 3:09
  waren nog wild
 • 3:09 - 3:13
  alleen maar omdat
  de onstuitbare ontwikkelingsdruk
 • 3:13 - 3:15
  nog niet zover was geraakt.
 • 3:15 - 3:16
  Doug en ik bevonden ons
 • 3:16 - 3:18
  op een van de meest
  afgelegen gebieden op aarde
 • 3:18 - 3:21
  en aan de randen van Pumalin Park,
 • 3:21 - 3:24
  ons eerste beschermingsproject,
 • 3:24 - 3:28
  groeide de industriële aquacultuur
  als een kankergezwel.
 • 3:28 - 3:32
  Algauw doken nog andere bedreigingen op
  in het Patagonisch gebied.
 • 3:32 - 3:36
  Goudmijnbouw,
  dammen op ongerepte rivieren
 • 3:36 - 3:38
  en andere aangroeiende conflicten.
 • 3:38 - 3:44
  Het gerommel van de aanstormende
  wereldwijde economische groei
 • 3:44 - 3:48
  kon je tot zelfs tot op de hoogste
  breedtegraden van de Zuidkegel horen.
 • 3:49 - 3:54
  Ik weet dat vooruitgang over het algemeen
  als positief wordt beschouwd,
 • 3:54 - 3:57
  als een soort hoopvolle evolutie.
 • 3:58 - 4:00
  Maar waar wij zaten,
 • 4:00 - 4:03
  zagen we de donkere keerzijde
  van industriële groei.
 • 4:03 - 4:08
  Als je de industriële kijk op de wereld
  toepast op de natuurlijke systemen
 • 4:08 - 4:11
  die al het leven onderhouden,
 • 4:11 - 4:13
  gaan we de aarde behandelen
 • 4:13 - 4:15
  als een fabriek
  die alle dingen produceert
 • 4:15 - 4:18
  die we denken nodig te hebben.
 • 4:19 - 4:22
  Zoals we ons allemaal
  pijnlijk bewust zijn,
 • 4:22 - 4:27
  zijn de gevolgen van die wereldvisie
  nefast voor het menselijk welbevinden,
 • 4:27 - 4:30
  ons klimaatsysteem en de fauna.
 • 4:31 - 4:34
  Doug noemde het
  de prijs van de vooruitgang.
 • 4:34 - 4:36
  Zo zagen we de dingen
 • 4:36 - 4:39
  en wij wilden deelnemen aan het verzet
 • 4:39 - 4:42
  dat opkwam tegen al die trends.
 • 4:42 - 4:45
  Het idee om eigendom op te kopen
  en het te doneren
 • 4:45 - 4:47
  om nationale parken te maken,
 • 4:47 - 4:48
  is niet echt nieuw.
 • 4:48 - 4:51
  Iedereen die ooit
  genoten heeft van het uitzicht
 • 4:51 - 4:54
  van het Teton National Park in Wyoming
 • 4:54 - 4:57
  of gekampeerd heeft
  in het Acadia National Park in Maine
 • 4:57 - 5:00
  heeft van dat geweldige idee geprofiteerd.
 • 5:00 - 5:02
  Met behulp van onze familiale stichting
 • 5:02 - 5:06
  begonnen we natuurgebied
  aan te kopen in Chili en Argentinië.
 • 5:07 - 5:10
  Als gelovers in natuurbehoudsbiologie
 • 5:10 - 5:13
  streefden we naar groot,
  wild en verbonden.
 • 5:14 - 5:17
  Sommige gebieden waren ongerept
 • 5:17 - 5:19
  en andere hadden tijd nodig om te helen,
 • 5:20 - 5:22
  moesten 'herwilderd' worden.
 • 5:22 - 5:25
  Uiteindelijk kochten we
  meer dan 8000 vierkante kilometer
 • 5:25 - 5:27
  van bereidwillige verkopers
 • 5:27 - 5:31
  en namen ze op in privaat
  beheerde beschermde gebieden,
 • 5:31 - 5:36
  terwijl we park-infrastructuur
  ontwikkelden tot kampeergebieden en trails
 • 5:36 - 5:39
  voor toekomstig gebruik door het publiek.
 • 5:39 - 5:41
  Iedereen was welkom.
 • 5:41 - 5:46
  Ons doel was om al dit land te doneren
  als nieuwe nationale parken.
 • 5:46 - 5:52
  Je zou het kunnen omschrijven
  als een kapitalistische jiujitsu-worp.
 • 5:53 - 5:57
  We gebruikten privé fortuin
  van ons zakenleven
 • 5:59 - 6:02
  om de natuur te beschermen
 • 6:02 - 6:08
  tegen de vraatzucht
  van de mondiale economie.
 • 6:08 - 6:09
  Dat klonk goed,
 • 6:09 - 6:12
  maar in de vroege jaren 90 in Chili,
 • 6:12 - 6:15
  waar filantropie voor natuurbescherming,
  zoals we het noemden,
 • 6:15 - 6:17
  volledig onbekend was,
 • 6:17 - 6:21
  werden we geconfronteerd
  met enorme verdenking
 • 6:21 - 6:24
  en vanuit verschillende hoeken
  met openlijke vijandigheid.
 • 6:24 - 6:28
  Geleidelijk aan, vooral
  door uit te leggen wat we deden,
 • 6:28 - 6:30
  begonnen we de mensen te overtuigen.
 • 6:31 - 6:33
  In de laatste 27 jaar
 • 6:33 - 6:34
  beschermden we blijvend
 • 6:34 - 6:39
  bijna 60.000 vierkante kilometer
  gematigd regenwoud,
 • 6:39 - 6:42
  Patagonische steppe,
 • 6:42 - 6:43
  kustgebieden,
 • 6:43 - 6:45
  moerasgebieden
 • 6:45 - 6:48
  en stichtten we
  dertien nieuwe nationale parken.
 • 6:48 - 6:51
  Allemaal van onze landschenkingen
 • 6:51 - 6:55
  en staatsgronden naast onze gebieden.
 • 6:55 - 6:59
  Na de dood van Doug door een kajakongeval
 • 6:59 - 7:00
  vier jaar geleden
 • 7:00 - 7:04
  was ik weer alleen.
 • 7:04 - 7:09
  Maar bij Tompkins Conservation
  overwonnen we ons verlies
 • 7:09 - 7:11
  en dreven we onze inspanningen op.
 • 7:11 - 7:14
  Zo ook, in 2018,
 • 7:14 - 7:20
  stichtten we nieuwe nationale parken
  van ruwweg 100.000 vierkante kilometer
 • 7:20 - 7:22
  in de zuidelijke Atlantische Oceaan.
 • 7:22 - 7:25
  Geen commerciële visserij
  of enige soort extractie.
 • 7:26 - 7:31
  In 2019 voltooiden we de grootste
  private landgift in de geschiedenis
 • 7:31 - 7:35
  toen we onze laatste 4.000
  vierkante kilometer natuurpark in Chili
 • 7:35 - 7:37
  overdroegen aan de regering.
 • 7:37 - 7:40
  Een publiek-privaat partnerschap
 • 7:40 - 7:44
  dat vijf nieuwe nationale parken stichtte
  en drie andere uitbreidden.
 • 7:44 - 7:48
  Dat was een gebied groter dan Zwitserland.
 • 7:48 - 7:52
  Al onze projecten zijn
  het resultaat van partnerschappen.
 • 7:52 - 7:56
  Eerst en vooral met de regeringen
  van Chili en Argentinië.
 • 7:57 - 7:59
  Dat vereist leiderschap
 • 7:59 - 8:03
  dat begrijpt hoe belangrijk het is
  om de schatten van je land te beschermen,
 • 8:03 - 8:06
  niet alleen voor vandaag,
  maar ook ver in de toekomst.
 • 8:08 - 8:12
  Partnerschappen met gelijkgestemde
  filantropisten voor natuurbescherming
 • 8:12 - 8:15
  speelden een rol in alles wat we deden.
 • 8:15 - 8:16
  Vijftien jaar geleden
 • 8:16 - 8:18
  vroegen we ons af:
 • 8:18 - 8:20
  wat, behalve landschapsbescherming,
 • 8:20 - 8:26
  staat ons echt te doen om compleet
  functionerende ecosystemen aan te leggen?
 • 8:26 - 8:30
  We begonnen ons af te vragen,
  overal waar we bezig waren:
 • 8:30 - 8:31
  wie mankeert hier,
 • 8:32 - 8:34
  welke soort is hier verdwenen,
 • 8:35 - 8:39
  of van wie zijn
  de aantallen laag en fragiel?
 • 8:39 - 8:41
  We moesten ons ook de vraag stellen:
 • 8:41 - 8:43
  "Hoe elimineren we de reden
 • 8:43 - 8:46
  dat deze soorten hier
  in de eerste plaats uitstierven?"
 • 8:46 - 8:49
  Wat nu zo duidelijk is
 • 8:49 - 8:53
  was toen voor ons
  een donderslag bij heldere hemel.
 • 8:54 - 8:59
  En het veranderde onze manier van werken
 • 9:00 - 9:01
  helemaal.
 • 9:01 - 9:04
  Als niet alle leden van een gemeenschap
 • 9:04 - 9:06
  erbij betrokken zijn
  en er baat bij hebben,
 • 9:06 - 9:11
  kunnen we geen volledig functionerend
  ecosysteem tot stand brengen.
 • 9:11 - 9:16
  Vanaf toe hebben we
  verschillende oorspronkelijke soorten
 • 9:16 - 9:18
  geherintroduceerd in de Iberá Wetlands:
 • 9:18 - 9:19
  reuzenmiereneters,
 • 9:19 - 9:21
  pampaherten,
 • 9:21 - 9:22
  pekari's,
 • 9:22 - 9:28
  en uiteindelijk, een van de moeilijkste,
  de groenvleugelara's,
 • 9:28 - 9:33
  die al meer dan honderd jaar geleden
  verdwenen waren uit dat ecosysteem.
 • 9:33 - 9:37
  Vandaag zijn ze terug,
  vliegen er rond, verspreiden zaden,
 • 9:37 - 9:40
  en leiden hun levens zoals het hoort.
 • 9:40 - 9:43
  Het sluitstuk van deze
  inspanningen in Iberà
 • 9:43 - 9:45
  bestaat in het herintroduceren
  van de top-carnivoren
 • 9:45 - 9:47
  op hun rechtmatige plaats.
 • 9:47 - 9:50
  Jaguars op het land,
  reuzenotters in het water.
 • 9:50 - 9:55
  Enkele jaren van gissen en missen
  produceerden jonge welpen
 • 9:55 - 9:58
  die we zullen loslaten
 • 9:58 - 10:01
  voor de eerste keer
  in meer dan een halve eeuw
 • 10:01 - 10:02
  in de Iberá wetlands,
 • 10:02 - 10:08
  en nu zal het Iberá Park van 7.000
  vierkante kilometer genoeg plaats bieden
 • 10:08 - 10:13
  om jaguarpopulaties te herstellen
  met minimale kans op conflict
 • 10:13 - 10:15
  met naburige boeren.
 • 10:15 - 10:18
  Onze herwilderingsprojecten in Chili
 • 10:18 - 10:21
  herstellen de lage aantallen
  van verschillende sleutelsoorten
 • 10:21 - 10:23
  in het Patagonisch gebied.
 • 10:23 - 10:27
  De Chileense huemul,
  die bijna uitgestorven is,
 • 10:27 - 10:28
  Darwins nandoe's
 • 10:28 - 10:33
  en we bouwen de populaties
  van poema's en vossen terug op.
 • 10:34 - 10:38
  Weet je, de kracht
  van het afwezige helpt ons niet,
 • 10:40 - 10:43
  als het alleen maar leidt
  tot nostalgie of wanhoop.
 • 10:45 - 10:46
  Integendeel,
 • 10:47 - 10:50
  ze is alleen maar nuttig
  als ze ons motiveert
 • 10:50 - 10:55
  om terug te brengen wat verdween.
 • 10:55 - 10:58
  Natuurlijk is de eerste stap
  van het herwilderen
 • 10:58 - 11:02
  jezelf kunnen indenken
  dat het eerst en vooral mogelijk is.
 • 11:02 - 11:06
  De overvloed aan dierenleven
  zoals beschreven in de tijdschriften
 • 11:06 - 11:10
  bestaat niet alleen maar in de verhalen
  in wat oude stoffige boeken.
 • 11:12 - 11:13
  Kan je je dat indenken?
 • 11:15 - 11:20
  Kan je geloven dat de wereld mooier
 • 11:20 - 11:22
  en eerlijker zou kunnen zijn?
 • 11:23 - 11:25
  Ik wel.
 • 11:25 - 11:26
  Omdat ik het gezien heb.
 • 11:27 - 11:28
  Hier is een voorbeeld.
 • 11:28 - 11:31
  Toen we een van de grootste
  boerderijen kochten
 • 11:31 - 11:34
  in Chili en Patagonië in 2004,
 • 11:34 - 11:35
  zag het er zo uit.
 • 11:35 - 11:39
  Een eeuw lang was dit gebied
  overbegraasd geweest door vee
 • 11:39 - 11:42
  zoals de meeste graslanden ter wereld.
 • 11:42 - 11:44
  Overal zag je bodemerosie,
 • 11:44 - 11:47
  honderden kilometers hekken
 • 11:47 - 11:53
  hielden de wilde dieren
  en de trek ervan afgescheiden.
 • 11:53 - 11:56
  En dat met het beetje
  wildbestand dat nog overbleef.
 • 11:56 - 12:00
  De plaatselijke bergleeuwen en vossen
  waren al tientallen jaren lang vervolgd,
 • 12:00 - 12:02
  waardoor hun aantallen
  erg geslonken waren.
 • 12:02 - 12:04
  Vandaag is dat
 • 12:04 - 12:08
  het 3.000 vierkante kilometer-grote
  Patagonian National Park,
 • 12:08 - 12:09
  en zo ziet het er nu uit.
 • 12:09 - 12:12
  En Arcelio, de vroegere gaucho,
 • 12:12 - 12:18
  wiens vroegere taak het was
  om bergleeuwen op te sporen en te doden,
 • 12:18 - 12:23
  is vandaag hoofdspoorzoeker
  voor het wildedierenteam van het park
 • 12:23 - 12:28
  en zijn verhaal spreekt
  mensen in de hele wereld aan.
 • 12:28 - 12:30
  Dat kan.
 • 12:30 - 12:33
  Ik deel deze gedachten
  en beelden met jullie,
 • 12:33 - 12:36
  niet om mezelf in het zonnetje te zetten,
 • 12:36 - 12:38
  maar om een eenvoudige reden
 • 12:38 - 12:40
  en een dringende oproep.
 • 12:41 - 12:43
  Als het gaat om overleven,
 • 12:43 - 12:46
  het overleven van
  de diversiteit van het leven,
 • 12:46 - 12:48
  menselijke waardigheid
 • 12:48 - 12:51
  en gezonde mensensamenlevingen,
 • 12:51 - 12:54
  dan moet het antwoord
  het herwilderen van de aarde insluiten.
 • 12:56 - 12:59
  Zo veel en zo snel mogelijk.
 • 13:00 - 13:03
  Iedereen heeft hier een rol in te spelen,
 • 13:04 - 13:08
  maar vooral degenen
  onder ons met privilege,
 • 13:08 - 13:12
  met politieke macht,
 • 13:12 - 13:13
  weelde,
 • 13:14 - 13:18
  waar -- laten we eerlijk zijn,
  of je het leuk vindt of niet --
 • 13:19 - 13:22
  het schaakspel van onze
  toekomst wordt gespeeld.
 • 13:24 - 13:26
  Dat gaat naar de kern van de zaak.
 • 13:27 - 13:29
  Zijn we bereid het nodige te doen
 • 13:29 - 13:31
  om het einde van dit verhaal
  te veranderen?
 • 13:31 - 13:35
  De veranderingen die de aarde
  in de laatste paar maanden heeft gemaakt
 • 13:35 - 13:37
  om de verspreiding
  van COVID-19 tegen te gaan,
 • 13:37 - 13:39
  zijn voor mij zo veelbelovend
 • 13:39 - 13:40
  omdat ze aantonen
 • 13:40 - 13:44
  dat we onze krachten kunnen verenigen
  onder wanhopige omstandigheden.
 • 13:45 - 13:49
  Waar we nu doorheen moeten,
  kan de voorloper zijn
 • 13:50 - 13:55
  van een grotere mogelijke schade
  door de klimaatkrisis.
 • 13:57 - 13:58
  Maar zonder waarschuwing
 • 13:58 - 14:01
  leerden we over de hele wereld
  samenwerken op manieren
 • 14:01 - 14:03
  die we nooit voor mogelijk hielden.
 • 14:04 - 14:06
  De jongeren die over de hele wereld
 • 14:06 - 14:09
  opstaan en de straat opgaan
 • 14:09 - 14:15
  om ons te herinneren aan onze schuld
  en ons te straffen voor ons laten begaan
 • 14:15 - 14:17
  zijn het die me echt inspireren.
 • 14:17 - 14:20
  Ik weet dat jullie
  dit allemaal al hoorden.
 • 14:20 - 14:24
  Maar als er ooit een moment was
  om te ontwaken in het besef
 • 14:24 - 14:28
  dat alles met elkaar verbonden is,
 • 14:29 - 14:30
  is het nu wel.
 • 14:30 - 14:33
  Elk menselijk leven
  wordt beïnvloed door de acties
 • 14:33 - 14:37
  van elk ander menselijk leven
  op de aardbol.
 • 14:37 - 14:41
  En het lot van de mensheid is verbonden
  met de gezondheid van de planeet.
 • 14:43 - 14:45
  We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
 • 14:45 - 14:47
  We kunnen floreren
 • 14:47 - 14:48
  of we kunnen lijden ...
 • 14:50 - 14:52
  Maar we gaan het samen moeten doen.
 • 14:52 - 14:54
  Hier is de waarheid.
 • 14:54 - 14:59
  We zijn ver voorbij het punt
  waar individuele actie een keuze is.
 • 15:00 - 15:03
  Naar mijn mening
  is het een moreel imperatief
 • 15:03 - 15:06
  dat iedereen van ons
 • 15:06 - 15:10
  zijn eigen plaats in de cirkel
  van het leven heruitvindt.
 • 15:10 - 15:13
  Niet in het centrum,
  maar als deel van het geheel.
 • 15:14 - 15:15
  We moeten ons herinneren
 • 15:15 - 15:18
  dat wat we doen
  weergeeft wie we willen zijn.
 • 15:19 - 15:21
  Laten we een beschaving creëren
 • 15:21 - 15:25
  die de intrinsieke waarde
  van alle leven erkent.
 • 15:26 - 15:28
  Wie je ook bent,
 • 15:28 - 15:31
  met wat je ook werkt,
 • 15:31 - 15:34
  sta elke morgen op
 • 15:34 - 15:38
  en doe iets dat niet voor jezelf is,
 • 15:38 - 15:44
  maar alles vandoen heeft
  met de dingen waar je van houdt.
 • 15:44 - 15:47
  Met de dingen waarvan
  je weet dat ze waar zijn.
 • 15:47 - 15:51
  Beschouw menselijke vooruitgang
 • 15:51 - 15:54
  als iets dat ons naar heelheid brengt,
 • 15:55 - 15:56
  naar gezondheid,
 • 15:56 - 15:58
  naar menselijke waardigheid.
 • 15:59 - 16:01
  En altijd,
 • 16:01 - 16:03
  en voor altijd,
 • 16:03 - 16:05
  wilde schoonheid.
 • 16:06 - 16:08
  Bedankt.
Title:
Laten we de wereld weer wild maken
Speaker:
Kristine Tompkins
Description:

De aarde, de mensheid en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om ons allemaal weer gezond te krijgen, moeten we de wereld 'herwilderen', zegt milieu-activiste Kristine Tompkins. Haar leven van Patagonia CEO tot gepassioneerde natuurbeschermster overlopend, deelt ze hoe ze heeft meegeholpen in het stichten van nationale parken over miljoenen hectaren land (en zee) in Zuid-Amerika -- en bespreekt ze de cruciale rol die we allen te spelen hebben om de planeet te helen. "We hebben een gemeenschappelijke lotsbestemming", zegt ze, "We kunnen floreren of lijden, maar we gaan het samen doen."

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:22

Dutch subtitles

Revisions