Dutch subtitles

← Laten we de wereld weer wild maken

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 22 created 07/14/2020 by Peter van de Ven.

 1. Mijn zussen, broers en ik groeiden op
  op de boerderij van onze overgrootvader
 2. in Californië.
 3. Het was land van onze familie
  en onze thuis.
 4. Toen het duidelijk werd
  dat niemand van onze generatie
 5. de zware taak van het boeren
  wilde overnemen,
 6. werd de boerderij verkocht aan een buur.
 7. Het anker van onze levens werd weggesneden
 8. en we voelden ons verloren
  zonder dat land.
 9. Voor de eerste keer begreep ik
 10. dat iets waardevols
  het best werd begrepen,
 11. niet door de aanwezigheid,
 12. maar door de afwezigheid ervan.
 13. Toen kon ik nog niet weten
 14. hoe krachtig de afwezigheid
  van de dingen waar we van houden
 15. me ver in de toekomst zou beïnvloeden.
 16. 23 jaar lang werkte ik
  samen met Yvon Chouinard.

 17. Ik begon er toen hij bezig was
  met ontwerpen en maken
 18. van uitrusting voor rots- en ijsklimmen
 19. in een werkplaats
  bij de treinsporen in Ventura.
 20. Toen Yvon besloot om pakken
  voor klimmers te maken
 21. en zijn zaak Patagonia te noemen,
 22. werd ik een van de eerste zes bedienden
 23. en later CEO.
 24. Ik hielp een bedrijf oprichten
 25. waar het creëren van de beste producten
  en het maken van een betere wereld
 26. geen loze woorden waren.
 27. Doug Tompkins, die later
  mijn echtgenoot zou worden,

 28. was een oude vriend en klimgezel van Yvon
 29. en tevens ondernemer.
 30. The North Face and Esprit company
  richtten ze samen op.
 31. Al deze drie zaken
 32. werden opgericht door mensen
  die waren opgegroeid in de jaren 60
 33. en beïnvloed door de bewegingen
  voor gelijke rechten, feminisme en vrede.
 34. Die waarden werden in die jaren opgepikt
 35. en opgenomen in de waarden
  van deze bedrijven.
 36. Tegen het einde van de jaren 80

 37. besloot Doug het bedrijf te verlaten
 38. en het laatste derde van zijn leven
  te wijden aan wat hij noemde
 39. "zijn huur voor het wonen
  op de planeet betalen."
 40. Omstreeks die tijd werd ik 40
 41. en ook ik wilde iets totaal anders
  gaan doen met mijn leven.
 42. De dag na het verlaten
  van de Patagoniagroep
 43. vloog ik 10.000 km
  naar Patagonië, de streek,
 44. en vervoegde me bij Doug toen hij begon
  aan zijn eerste natuurbehoudsproject
 45. in dat derde deel van zijn leven.
 46. Daar zaten we dan,
  vluchtelingen uit de bedrijfswereld,

 47. schuilend in een hut
  op de kust van zuidelijk Chili
 48. omgeven door voorhistorisch regenwoud
 49. waar de alercebomen duizenden jaren
  oud kunnen worden.
 50. We bevonden ons
  middenin een grote wildernis
 51. die een van de twee onderbrekingen is
  in de Pan-American highway
 52. tussen Fairbanks in Alaska en Kaap Hoorn.
 53. Een radicale verandering
  in ons leven van alledag
 54. overkwam ons toen we inzagen
 55. hoe schoonheid en diversiteit
  bijna overal venietigd werden.
 56. De laatste wilde beschermde
  plaatsen op aarde
 57. waren nog wild
 58. alleen maar omdat
  de onstuitbare ontwikkelingsdruk
 59. nog niet zover was geraakt.
 60. Doug en ik bevonden ons

 61. op een van de meest
  afgelegen gebieden op aarde
 62. en aan de randen van Pumalin Park,
 63. ons eerste beschermingsproject,
 64. groeide de industriële aquacultuur
  als een kankergezwel.
 65. Algauw doken nog andere bedreigingen op
  in het Patagonisch gebied.
 66. Goudmijnbouw,
  dammen op ongerepte rivieren
 67. en andere aangroeiende conflicten.
 68. Het gerommel van de aanstormende
  wereldwijde economische groei
 69. kon je tot zelfs tot op de hoogste
  breedtegraden van de Zuidkegel horen.
 70. Ik weet dat vooruitgang over het algemeen
  als positief wordt beschouwd,

 71. als een soort hoopvolle evolutie.
 72. Maar waar wij zaten,
 73. zagen we de donkere keerzijde
  van industriële groei.
 74. Als je de industriële kijk op de wereld
  toepast op de natuurlijke systemen
 75. die al het leven onderhouden,
 76. gaan we de aarde behandelen
 77. als een fabriek
  die alle dingen produceert
 78. die we denken nodig te hebben.
 79. Zoals we ons allemaal
  pijnlijk bewust zijn,
 80. zijn de gevolgen van die wereldvisie
  nefast voor het menselijk welbevinden,
 81. ons klimaatsysteem en de fauna.
 82. Doug noemde het
  de prijs van de vooruitgang.
 83. Zo zagen we de dingen
 84. en wij wilden deelnemen aan het verzet
 85. dat opkwam tegen al die trends.
 86. Het idee om eigendom op te kopen
  en het te doneren

 87. om nationale parken te maken,
 88. is niet echt nieuw.
 89. Iedereen die ooit
  genoten heeft van het uitzicht
 90. van het Teton National Park in Wyoming
 91. of gekampeerd heeft
  in het Acadia National Park in Maine
 92. heeft van dat geweldige idee geprofiteerd.
 93. Met behulp van onze familiale stichting
 94. begonnen we natuurgebied
  aan te kopen in Chili en Argentinië.
 95. Als gelovers in natuurbehoudsbiologie
 96. streefden we naar groot,
  wild en verbonden.
 97. Sommige gebieden waren ongerept
 98. en andere hadden tijd nodig om te helen,
 99. moesten 'herwilderd' worden.
 100. Uiteindelijk kochten we
  meer dan 8000 vierkante kilometer
 101. van bereidwillige verkopers
 102. en namen ze op in privaat
  beheerde beschermde gebieden,
 103. terwijl we park-infrastructuur
  ontwikkelden tot kampeergebieden en trails
 104. voor toekomstig gebruik door het publiek.
 105. Iedereen was welkom.
 106. Ons doel was om al dit land te doneren
  als nieuwe nationale parken.

 107. Je zou het kunnen omschrijven
  als een kapitalistische jiujitsu-worp.
 108. We gebruikten privé fortuin
  van ons zakenleven
 109. om de natuur te beschermen
 110. tegen de vraatzucht
  van de mondiale economie.
 111. Dat klonk goed,
 112. maar in de vroege jaren 90 in Chili,
 113. waar filantropie voor natuurbescherming,
  zoals we het noemden,
 114. volledig onbekend was,
 115. werden we geconfronteerd
  met enorme verdenking
 116. en vanuit verschillende hoeken
  met openlijke vijandigheid.
 117. Geleidelijk aan, vooral
  door uit te leggen wat we deden,
 118. begonnen we de mensen te overtuigen.
 119. In de laatste 27 jaar
 120. beschermden we blijvend
 121. bijna 60.000 vierkante kilometer
  gematigd regenwoud,
 122. Patagonische steppe,
 123. kustgebieden,
 124. moerasgebieden
 125. en stichtten we
  dertien nieuwe nationale parken.
 126. Allemaal van onze landschenkingen
 127. en staatsgronden naast onze gebieden.
 128. Na de dood van Doug door een kajakongeval

 129. vier jaar geleden
 130. was ik weer alleen.
 131. Maar bij Tompkins Conservation
  overwonnen we ons verlies
 132. en dreven we onze inspanningen op.
 133. Zo ook, in 2018,
 134. stichtten we nieuwe nationale parken
  van ruwweg 100.000 vierkante kilometer
 135. in de zuidelijke Atlantische Oceaan.
 136. Geen commerciële visserij
  of enige soort extractie.
 137. In 2019 voltooiden we de grootste
  private landgift in de geschiedenis
 138. toen we onze laatste 4.000
  vierkante kilometer natuurpark in Chili
 139. overdroegen aan de regering.
 140. Een publiek-privaat partnerschap
 141. dat vijf nieuwe nationale parken stichtte
  en drie andere uitbreidden.
 142. Dat was een gebied groter dan Zwitserland.
 143. Al onze projecten zijn
  het resultaat van partnerschappen.

 144. Eerst en vooral met de regeringen
  van Chili en Argentinië.
 145. Dat vereist leiderschap
 146. dat begrijpt hoe belangrijk het is
  om de schatten van je land te beschermen,
 147. niet alleen voor vandaag,
  maar ook ver in de toekomst.
 148. Partnerschappen met gelijkgestemde
  filantropisten voor natuurbescherming
 149. speelden een rol in alles wat we deden.
 150. Vijftien jaar geleden

 151. vroegen we ons af:
 152. wat, behalve landschapsbescherming,
 153. staat ons echt te doen om compleet
  functionerende ecosystemen aan te leggen?
 154. We begonnen ons af te vragen,
  overal waar we bezig waren:
 155. wie mankeert hier,
 156. welke soort is hier verdwenen,
 157. of van wie zijn
  de aantallen laag en fragiel?
 158. We moesten ons ook de vraag stellen:
 159. "Hoe elimineren we de reden
 160. dat deze soorten hier
  in de eerste plaats uitstierven?"
 161. Wat nu zo duidelijk is
 162. was toen voor ons
  een donderslag bij heldere hemel.
 163. En het veranderde onze manier van werken
 164. helemaal.
 165. Als niet alle leden van een gemeenschap
 166. erbij betrokken zijn
  en er baat bij hebben,
 167. kunnen we geen volledig functionerend
  ecosysteem tot stand brengen.
 168. Vanaf toe hebben we
  verschillende oorspronkelijke soorten
 169. geherintroduceerd in de Iberá Wetlands:
 170. reuzenmiereneters,
 171. pampaherten,
 172. pekari's,
 173. en uiteindelijk, een van de moeilijkste,
  de groenvleugelara's,
 174. die al meer dan honderd jaar geleden
  verdwenen waren uit dat ecosysteem.
 175. Vandaag zijn ze terug,
  vliegen er rond, verspreiden zaden,
 176. en leiden hun levens zoals het hoort.
 177. Het sluitstuk van deze
  inspanningen in Iberà

 178. bestaat in het herintroduceren
  van de top-carnivoren
 179. op hun rechtmatige plaats.
 180. Jaguars op het land,
  reuzenotters in het water.
 181. Enkele jaren van gissen en missen
  produceerden jonge welpen
 182. die we zullen loslaten
 183. voor de eerste keer
  in meer dan een halve eeuw
 184. in de Iberá wetlands,
 185. en nu zal het Iberá Park van 7.000
  vierkante kilometer genoeg plaats bieden
 186. om jaguarpopulaties te herstellen
  met minimale kans op conflict
 187. met naburige boeren.
 188. Onze herwilderingsprojecten in Chili
 189. herstellen de lage aantallen
  van verschillende sleutelsoorten
 190. in het Patagonisch gebied.
 191. De Chileense huemul,
  die bijna uitgestorven is,
 192. Darwins nandoe's
 193. en we bouwen de populaties
  van poema's en vossen terug op.
 194. Weet je, de kracht
  van het afwezige helpt ons niet,

 195. als het alleen maar leidt
  tot nostalgie of wanhoop.
 196. Integendeel,
 197. ze is alleen maar nuttig
  als ze ons motiveert
 198. om terug te brengen wat verdween.
 199. Natuurlijk is de eerste stap
  van het herwilderen
 200. jezelf kunnen indenken
  dat het eerst en vooral mogelijk is.
 201. De overvloed aan dierenleven
  zoals beschreven in de tijdschriften
 202. bestaat niet alleen maar in de verhalen
  in wat oude stoffige boeken.
 203. Kan je je dat indenken?
 204. Kan je geloven dat de wereld mooier
 205. en eerlijker zou kunnen zijn?
 206. Ik wel.
 207. Omdat ik het gezien heb.
 208. Hier is een voorbeeld.
 209. Toen we een van de grootste
  boerderijen kochten

 210. in Chili en Patagonië in 2004,
 211. zag het er zo uit.
 212. Een eeuw lang was dit gebied
  overbegraasd geweest door vee
 213. zoals de meeste graslanden ter wereld.
 214. Overal zag je bodemerosie,
 215. honderden kilometers hekken
 216. hielden de wilde dieren
  en de trek ervan afgescheiden.
 217. En dat met het beetje
  wildbestand dat nog overbleef.
 218. De plaatselijke bergleeuwen en vossen
  waren al tientallen jaren lang vervolgd,
 219. waardoor hun aantallen
  erg geslonken waren.
 220. Vandaag is dat
 221. het 3.000 vierkante kilometer-grote
  Patagonian National Park,
 222. en zo ziet het er nu uit.
 223. En Arcelio, de vroegere gaucho,
 224. wiens vroegere taak het was
  om bergleeuwen op te sporen en te doden,
 225. is vandaag hoofdspoorzoeker
  voor het wildedierenteam van het park
 226. en zijn verhaal spreekt
  mensen in de hele wereld aan.
 227. Dat kan.
 228. Ik deel deze gedachten
  en beelden met jullie,

 229. niet om mezelf in het zonnetje te zetten,
 230. maar om een eenvoudige reden
 231. en een dringende oproep.
 232. Als het gaat om overleven,
 233. het overleven van
  de diversiteit van het leven,
 234. menselijke waardigheid
 235. en gezonde mensensamenlevingen,
 236. dan moet het antwoord
  het herwilderen van de aarde insluiten.
 237. Zo veel en zo snel mogelijk.
 238. Iedereen heeft hier een rol in te spelen,
 239. maar vooral degenen
  onder ons met privilege,
 240. met politieke macht,
 241. weelde,
 242. waar -- laten we eerlijk zijn,
  of je het leuk vindt of niet --
 243. het schaakspel van onze
  toekomst wordt gespeeld.
 244. Dat gaat naar de kern van de zaak.
 245. Zijn we bereid het nodige te doen

 246. om het einde van dit verhaal
  te veranderen?
 247. De veranderingen die de aarde
  in de laatste paar maanden heeft gemaakt
 248. om de verspreiding
  van COVID-19 tegen te gaan,
 249. zijn voor mij zo veelbelovend
 250. omdat ze aantonen
 251. dat we onze krachten kunnen verenigen
  onder wanhopige omstandigheden.
 252. Waar we nu doorheen moeten,
  kan de voorloper zijn
 253. van een grotere mogelijke schade
  door de klimaatkrisis.
 254. Maar zonder waarschuwing
 255. leerden we over de hele wereld
  samenwerken op manieren
 256. die we nooit voor mogelijk hielden.
 257. De jongeren die over de hele wereld
 258. opstaan en de straat opgaan
 259. om ons te herinneren aan onze schuld
  en ons te straffen voor ons laten begaan
 260. zijn het die me echt inspireren.
 261. Ik weet dat jullie
  dit allemaal al hoorden.

 262. Maar als er ooit een moment was
  om te ontwaken in het besef
 263. dat alles met elkaar verbonden is,
 264. is het nu wel.
 265. Elk menselijk leven
  wordt beïnvloed door de acties
 266. van elk ander menselijk leven
  op de aardbol.
 267. En het lot van de mensheid is verbonden
  met de gezondheid van de planeet.
 268. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
 269. We kunnen floreren
 270. of we kunnen lijden ...
 271. Maar we gaan het samen moeten doen.
 272. Hier is de waarheid.

 273. We zijn ver voorbij het punt
  waar individuele actie een keuze is.
 274. Naar mijn mening
  is het een moreel imperatief
 275. dat iedereen van ons
 276. zijn eigen plaats in de cirkel
  van het leven heruitvindt.
 277. Niet in het centrum,
  maar als deel van het geheel.
 278. We moeten ons herinneren
 279. dat wat we doen
  weergeeft wie we willen zijn.
 280. Laten we een beschaving creëren
 281. die de intrinsieke waarde
  van alle leven erkent.
 282. Wie je ook bent,
 283. met wat je ook werkt,
 284. sta elke morgen op
 285. en doe iets dat niet voor jezelf is,
 286. maar alles vandoen heeft
  met de dingen waar je van houdt.
 287. Met de dingen waarvan
  je weet dat ze waar zijn.
 288. Beschouw menselijke vooruitgang
 289. als iets dat ons naar heelheid brengt,
 290. naar gezondheid,
 291. naar menselijke waardigheid.
 292. En altijd,
 293. en voor altijd,
 294. wilde schoonheid.
 295. Bedankt.