YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Какво се случва зад стените на огромните складове?

Ежедневно правим милиони покупки онлайн, но кой (или какво) всъщност изпълнява поръчките ни? В тази дискусия Мик Маунц заплита удивителна история за това какво се случва зад стените на един склад, която изненадващо е пълна с... роботи.

Get Embed Code
25 Languages